Mozdulj a jó irányba!

Rajz-, fotó és családi kreatív pályázatot hirdet a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a Vidékfejlesztési Minisztérium és a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Mozdulj a jó irányba! címmel.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a Vidékfejlesztési Minisztérium és a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Mozdulj a jó irányba! címmel rajz-, fotó és kreatív pályázatot hirdet az Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap alkalmából. A következő kategóriákban lehet pályázni: rajz (óvodások és általános iskolások); fotó (felső tagozatos általános iskolások és középiskolások); valamint családi kreatív pályázat. A pályázatra olyan alkotásokat várnak, amelyek egy élhető várost mutatnak meg.

Beküldési határidő: 2012. június 29.

Pályázati kategóriák:
1. Rajzpályázat:
- óvodás kategória
- kisiskolás kategória (1-4. osztály)
- felső tagozatos kategória (5-8. osztály)
2. Fotópályázat:
- felső tagozatos kategória (5-8. osztály)
- középiskolás kategória (9-12. osztály)
3. Családi kreatív pályázat

A pályaművek témái:
Kérjük, hogy az alkotások az Európai Mobilitási Hét idei mottójával, a "Mozdulj a jó irányba!" jelmondattal kapcsolatos üzenteket jelenítsenek meg!
Az alkotásokban határozottan jelenjen meg a "jó irány", azaz, hogy az alkotó milyennek képzeli az élhető várost.
Tudjuk, hogy a jelenlegi közlekedési szokások, különösen a személygépkocsik előnyben részesítése a városi közlekedésben komoly egészségügyi kockázatokat rejthet.
Tudjuk, hogy azok a gyerekek, akiket szüleik nap, mint nap autóval utaztatnak, nem szereznek elég tapasztalatot a városi gyalogos és tömegközlekedésben.
Tudjuk, hogy jelenlegi állapotukban a nagyvárosok nem biztonságosak gyerekeink számára.

Kérdés, hogy hogyan képzeljük el a "jó irány" megvalósulását?
Mit gondolnak az alkotók a közeljövőben megvalósítható élhető városról?
Olyan pályaműveket várunk, amelyek nem rugaszkodnak el a valóságtól, és akár meg is valósíthatóak.
A fantázia-szülte járművek, más bolygóra költözés lehetősége stb. nem képezik a pályázat tárgyát.

Fontos, hogy gyerekeink megértsék, felelősségünk közös, és lehetőségünk is van cselekedni, a "jó irányba" mozdulni.

A pályaművek tartalma segítse ennek a gondolatnak a megismerését a széles nagyközönséggel.

A pályaművek elkészítése:
A rajzpályázatra A/3 vagy A/4 méretű, fekvő vagy álló rajzlapokon megvalósított művek nevezhetők. Az elkészítés technikája szabadon választott (pl.: vízfesték, tempera, olajfesték, filctoll, tollrajz, zsírkréta, pasztell, montázs, batikolás, kollázs, vegyes technika stb.). A rajzpályázatra egy alkotó kizárólag egyetlen alkotással pályázhat. A beküldött anyagot nem szükséges képkerettel ellátni. Javasoljuk, hogy az oktatási intézmények a gyermekek pályázatai összegyűjtve kerüljenek beküldésre.

Kérjük, hogy a rajzok esetén az 1. számú mellékletben szereplő lap(ok) kitöltésével és annak a pályázati munka hátuljára történő felragasztásával adják meg az alkotás címét, a pályázó nevét, életkorát, évfolyamát, az iskola/óvoda nevét címét, e-mail címét, stb. Az olvashatatlan vagy adatokat nem tartalmazó pályaműveket nem bíráljuk!

A családi kategóriában rajz- és fotóműveken túl bármely szabadon választott technikával készített alkotással lehet nevezni, amelynek elkészítésében az összes benevezett családtag részt vett. [pl. 1 perces kisfilm, fotósorozat, rajz, makett vagy montázs/kollázs (max 50x50 cm), prózai mű, vers stb.]
A családi kategória nagymértékben épít a család alkotóerejére, teremtő gondolataira, ezért igen kevés megkötést tartalmaz. A pályázat lényege, hogy a család, miután elbeszélgetett a pályázati kiírásról, a megbeszélés nyomán közös munkával, együttműködve alkot, egyetlen pályaművet létrehozva, amely közös munkájuk gyümölcse. A beküldött anyag melléklete a mű címe, a készítő családtagok neve, életkora és családban betöltött helye (pl. szülő gyermek, nagyszülő, nagynéni stb.).
A rajz és családi pályázati anyagokat az alábbi címre kérjük postai úton eljuttatni:

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
"Európai Mobilitási Hét" rajzpályázat
1440 Budapest, Pf. 1.

A fotópályázatra egy-egy pályázó maximum 3 db digitális vagy digitalizált JPG formátumú felvételt küldhet be. A fotók hosszabbik oldala 2000 pixel legyen, vagy a nagyítható (levilágítható, nyomtatható) képméret 210x297 mm-re legyen beállítva. A kép mérete nem haladhatja meg a 3 Mb-ot.
Minden felvétel file-neve a pályázó CsaládneveKeresztneve ékezetek nélkül egybeírva, majd a kép rövid (egy-két szavas) címe. A családnév előtt sem sorszám, sem előtag (dr., id., ifj., stb.) ne szerepeljen. Mindezeket a mellékletben szereplő nevezési lapon lehet feltüntetni. Csak így tudjuk a file-névlistát abc-ben kezelni.

A fotó-pályaműveket e-mailben lehet beküldeni az emhfotopalyazat@nfm.gov.hu címre. Egy küldemény terjedelme ne legyen nagyobb, mint 10 Mb. Ha szükséges, akkor a képek több levél mellékleteként küldendők. Becsomagolt állományokat, óriásleveleket nem fogadjuk, nem töltjük le. A műveket egyenként kell az elektronikus levélhez csatolni. Kérjük csatolni a levélhez a kitöltött 2. számú mellékletet is.

Pályázati határidő:
A pályázatok postára adási, illetve e-mailben történő elküldésének határideje: 2012. június 29. éjfél. A határidő lejárta után elküldött pályázatokat a zsűri nem veszi figyelembe.

Díjazás, jutalmak, eredményhirdetés:
Az alkotásokat korosztályonként egyéni valamint családi kategóriában értékeljük és jutalmazzuk. A legsikeresebb művek alkotóit kerékpárral jutalmazzuk. A fődíjakon túl, a Bíráló Bizottság döntése alapján különdíjak (rollerek, multimédiás lejátszók, könyvvásárlási utalványok) is gazdára találnak. A Bíráló Bizottság fenntartja magának a jogot, hogy a pályaművek értékelésekor egyes korosztályokat és kategóriákat összevonhat, illetve további díjazási módokat állapíthat meg.

A legjobb alkotásokból a pályázat kiírói kiállítást rendezhetnek. A pályázat beküldésével a pályázó törvényes képviselője hozzájárul ahhoz, hogy a pályamű a kiállításon, illetve a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium honlapján vagy non-profit kiadványában megjelenjen az alkotó nevének és életkorának feltüntetésével.

Az eredményhirdetésre és a díjátadó ünnepségre az Európai Mobilitási Hét ideje alatt (2012. szeptember 16-22.) kerül sor. A rendezvény pontos időpontjáról és helyszínéről a díjazott alkotókat, illetve oktatási intézményüket tájékoztatjuk. Az ünnepségre vidékről meghívott gyerekek és egy felnőtt kísérőjük útiköltségét (vonat- illetve autóbuszjegyét) a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium számla ellenében megtéríti.

A beérkezett alkotásokat nem küldjük vissza. A pályaművek 2012. október 30-ig átvehetők a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumban (Budapest I. kerület, Fő utca 44-50).

További információk:
Részletes tájékoztatás a 06-1-795-6795-ös telefonszámon vagy az imre.meszaros@nfm.gov.hu e-mail címen kérhető.
http://www.kormany.hu/hu


forrás: kulturpont.hu

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése