Pedagógus kutatói pályadíj 2012

A Magyar Tudományos Akadémia főtitkára pályázatot hirdet a Pedagógus Kutatói Pályadíjra, középiskolában (gimnáziumban, szakközépiskolában) legalább öt éve - egymást követő, de nem feltétlenül folyamatos - foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban oktató pedagógusok érdemes tudományos munkásságának elismerésére. Az öt éves oktatói munkakörben töltött időszakkal a pályázat benyújtásának időpontjában kell rendelkezni.

Pályázni lehet olyan tudományos munkával (monográfiával, nagyobb terjedelmű tanulmánnyal, kísérleti eljárási eredménnyel, forráskiadvánnyal stb.), amelynek hozama tényleges előrelépést jelent az adott kérdéskör alaposabb tudományos feltárása terén. A pályázatokhoz mellékelni kell a pályázó szakmai önéletrajzát, valamint a középiskola igazolását a tanári pályán eltöltött évekről.

A pályamunka beérkezési határideje 2012. szeptember 20.


A pályamunkákat a Magyar Tudományos Akadémia főtitkára részére az MTA Titkársága Kutatóintézeti Főosztály címére kell benyújtani (1245 Budapest, Pf. 1000). A pályamunkákat egy példányban nyomtatott formában (ha a munka jellege megköveteli, elektronikus adathordozón) kérjük benyújtani.

A korábbi években Pedagógus Kutatói Pályadíjat elnyert díj birtokosa, a Pályadíj elnyerését követő öt év eltelte utáni évben pályázhat ismételten.

A benyújtott pályaművet a tudományterületileg illetékes akadémiai kutatóintézet bírálja el, majd az Akadémiai Kutatóintézetek Tanácsának szakbizottságai rangsorolják. A bírálók és szakbizottságok értékelő véleményére támaszkodva az Akadémiai Kutatóintézetek Tanácsa kialakítja a díjazásra vonatkozó javaslatát, amely alapján az MTA elnöke dönt a díjazottak személyéről.


Évente legfeljebb 12 pályadíj kerül kiosztásra. A pályadíj összege egyénenként bruttó százötvenezer forint. A pályázat eredményéről a pályázók névre szóló értesítést kapnak.

Az oklevelek ünnepélyes átadására 2012. december közepén kerül sor, amelyről az MTA honlapján és a sajtó útján tájékoztatja a nyilvánosságot.

http://mta.hu

forrás: pafi.hu

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése