RTL Klipverseny

Ha úgy érzed, van tehetséged a zenéhez, és klipet is tudsz készíteni, mutasd meg, mi rejlik benned!

A klipverseny paraméterei..

2010-ben számtalan amatőr dalszerző használta ki a lehetőséget, hogy bemutatkozzon a a Dalversenyen keresztül. Idén újra itt az alkalom, hogy megmutasd, mi rejlik benned! 2011-ben Klipversenyt indítunk, ha úgy érzed, hogy tehetséges és elszánt vagy, csupán írnod kell egy saját dalt, és leforgatni hozzá a klipet. A videoklip maximum 3 perc lehet. Ha készen vagy, már csak fel kell töltened az RTL Klub weboldalára, ahol a játékszabályzatot is megtalálod. Klipre fel!

Határidő: 2011. december 17.


pontos infók, jelentkezés: http://www.rtlklub.hu/klipverseny/

A játékban való részvétel a hivatalos részvételi szabályzat és a felhasználási feltételek tudomásulvételét és elfogadását jelenti.

1. A játék szervezője
A Klipverseny (a továbbiakban: „Klipverseny”) szervezője a Magyar RTL Televízió Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1222 Budapest, Nagytétényi út 29.), a továbbiakban: “Szervező”).

2. A játékban résztvevő személyek
A Klipversenyre jelentkezhet minden, Magyarországon tartósan letelepedett 14 éven felüli természetes személy, aki eredeti saját dalszerzeményéhez vagy az alkotó engedélyével más – korábban nem publikált – szerzeményéhez készített videó klippel (pályamű) indul és elfogadja a klipverseny Felhasználási feltételeit (a továbbiakban: Felhasználási feltételek). A verseny a videóklipek között zajlik. A pályamű alapját képező dal nem lehet átirat, vagy magyar szöveggel előadott létező sláger. Az ilyen művek beküldői kizárásra kerülnek. A pályamű nem tartalmazhat szerzői jogvédett mozgóképes tartalmat, kizárólag a résztvevő által rögzített, a pályázó tulajdonában lévő felvételekből állhat. A klipversenyen nem vehet továbbá részt az, aki professzionális zeneszerző, dalszerző, zenekar, illetve rendező. Mindez alatt azon természetes személyeket értjük, akiknek korábban már megjelent zenemű kiadványa, készített videóklipet (vagy bármilyen zenei kiadványon szerzőként megjelölték, illetve kapott már korábban ellenszolgáltatást zeneszerzésért, dalszerzésért, vagy zenei témájú kisfilm (videóklip) készítéséért.

A Klipversenyben nem vehetnek részt:
- a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint ezen személyek, a Ptk.685. § b) pontjában meghatározott, közeli hozzátartozói;
- a Szervező megbízásából a dalverseny előkészítésében és lebonyolításában közreműködő személyek és cégek vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint ezen személyek, a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 685. § b) pontjában meghatározott, közeli hozzátartozói;
- akit a Szervező a Dalverseny során a jelen Részvételi Szabályzat és/vagy a Felhasználási feltételek megsértése miatt kizárt.

3. A dalverseny időtartama
A játék 2011. szeptember 13-án 00:00 órakor kezdődik és 2011. december 17-én 24:00 óráig tart.

4. A Klipverseny menete
1. szakasz: A játék során 2011. december 10-én 19.30-ig lehet pályaműveket (videókat) feltölteni, szavazni minden pályaműre a Klipverseny két szakaszának teljes időtartam alatt lehet.

2. szakasz (Klipverseny közönségszavazás Döntő): 2011. december 12-én 0 órától újraindul a szavazás, az addigi pontszámok nullázódnak, így minden pályamű egyenlő eséllyel indulhat a közönségdíjért

Szavazni: 2011. december 17-én 24 óráig lehet.

A résztvevőnek a pályaműveket videón kell rögzíteni, fontos a hang és a kép együttes megléte. Az elkészült művet a „http://www.rtlklub.hu/klipverseny” oldalon lehet feltölteni. A sikeres regisztráció feltétele minden kért személyes adat, információ megadása. A résztvevők által megadott postázási címek, telefonszámok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, stb.), és az ebből adódó problémákért (email kézbesítés elmaradásáért vagy késedelméért) a Szervező felelősséget nem vállal. A Szervezőt tehát nem terheli semmilyen felelősség, ha résztvevő szándékos, vagy gondatlan magatartásából eredően helytelen adatot, vagy más személy azonosítására alkalmas adatot adott meg.

A feltöltött pályamű (klip) nem automatikusan kerül publikálásra a Klipverseny az oldalán, hanem először egy moderátor vizsgálja meg, hogy az a Részvételi Szabályzat és a Felhasználási feltételek minden pontjának megfelel-e. A Részvételi Szabályzatnak megfelelő versenyszámok kikerülnek az oldalra, ahol az oldal látogatói meg tudják hallgatni, szavazni tudnak rá, és kommentelni tudják a pályaműveket (videókat).

A pályamű nem lehet hosszabb 3 percnél. A versenyben való jelentkezéshez mindenképpen videón lehet csak jelentkezni.

A feltöltött videó maximálisan 200MB méretű lehet, valamint az alábbi videóformátumuk valamelyikében kell készülnie: .avi .flv .mpeg .mpg .mp4 .divx .mov .wmv .asf .3gp

5. A játék nyertese:
A., Közönségdíj:

A Klipverseny közönségszavazás díját az a pályamű nyeri meg, amely a legtöbb pontot szerzi a Klipverseny második szakasza, a Klipverseny közönségszavazás Döntő során, amely 2011. december 12-én 0 órától 2011. december 17-én 24 óráig tart. Az egyes pályaművek (videók) pontszámát a kapott szavazatok száma határozza meg.

Szavazatszámok a második szakasz (Klipverseny közönségszavazás Döntő) során:

Az első kör során szerzett pontszámokat nullázzuk (amelyeket az addigi szavazatszámok összege határoz meg), így minden pályamű, beküldött videó egyenlő eséllyel indul a Klipverseny közönségszavazás döntőjében. Szavazni kizárólag regisztrált felhasználók tudnak (regisztráció és bejelentkezés a képernyő jobb felső sarkában). Egy regisztrált felhasználó egy pályaműre csak egy alkalommal szavazhat a Klipverseny közönségszavazás döntője során.

B., Szakmai-díj
A Klipverseny szakmai díját a Klipverseny zsűrije ítéli oda az összes beérkezett pályamű közül az általuk választott legjobb pályaműnek. A Klipverseny zsűritagjainak személyét a szervező a Klipverseny honlapján: www.rtlklub.hu/klipverseny teszi közzé. A szakmai díj nyertese, az X faktor fináléjában veheti át nyereményét a Klipverseny zsűrijétől.

6. A nyeremény
A., A közönségszavazás nyertesének nyereménye:2 fő részére szóló belépő a 2011-es X-Faktor Fináléjára (2011. december 18.) + 2 X-Faktor stábpóló

B., Szakmai-díj nyertesének nyereménye:

500.000 forint pénznyeremény és egy Toshiba Satellite C660D white típusú notebook a Computer Outlet Kft. (1115 Budapest, Kelenföldi út 2.) felajánlásával. Továbbá a nyertes számára a szervező lehetőséget biztosít egy professzionális klip leforgatására is.

7. A nyeremények átvételének feltétele
A Szervező megbízottja, a végeredmény megállapítását követő 10 (tíz) munkanapon belül értesíti a nyerteseket a Klipverseny során megadott telefonszámon. Amennyiben a résztvevő a Részvételi szabályzatban foglaltaknak nem tesz eleget, vagy őt a végeredmény megállapítását követő 30 (harminc) napon belül beazonosítani, vele a kapcsolatot felvenni név, telefonszám, elírási hiba, vagy egyéb hiányosság miatt nem lehet, úgy elveszti jogosultságát a nyereményre. A nyeremények másra át nem ruházhatók, és készpénzre át nem válthatók.

8. Közterhek
Szervező kifizeti a nyereményre alkalmazandó valamennyi közterhet.

9. Egyéb
A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Klipverseny kapcsán a robotizált szavazásokat indító-, a ddos-támadásnak minősülő adatforgalmat kezdeményező IP-címeket kitiltja a Klipverseny oldalának látogatásából.

A Szervező nem vállal felelősséget a résztvevő által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért.

A Szervező, illetve a Klipverseny szervezésében résztvevő cégek egyike sem felelős, és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt a Klipverseny során, a Klipverseny esetleges hibáiból, hiányosságaiból, a Klipverseny során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, ide nem értve a szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozott, a résztvevőnél felmerülő károkért való felelősséget.

A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy ezen feltételeket vagy magát a játékot kiegészítse vagy módosítsa. A Szervező jogosult a játékot bármikor visszavonni. A Szervező a Klipversennyel kapcsolatos esetleges módosításokat vagy annak visszavonását a jelen www.rtlklub.hu/klipverseny weboldalon teszi nyilvánossá.

A Klipverseny hivatalos Internet oldalának címe: www.rtlklub.hu/klipverseny, amely a játék meghirdetett időtartama alatt üzemel.

A Szervező nem oszt szét a jelen Részvételi Szabályzatban felsorolt nyereményeken túlmenő egyéb nyereményt. Bármilyen vitás kérdésben a Szervező döntése irányadó.

A változtatás jogát fenntartjuk.

Budapest, 2011. szeptember 13.
Szervező.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése