A Holokauszt Emlékközpont logó és arculati pályázata - felhívás

A budapesti Holokauszt Emlékközpont nyílt pályázatot hirdet egyéni és szakmai alkotók illetve alkotóközösségek számára logójának és arculatának megújítására. A pályázat kiírásának célja a speciális tematikához illeszkedő, korszerű arculat révén az intézmény vizuális kommunikációjának megújítása.

A pályázat kiírásának időpontja:  2013. október 18.
Pályázat beérkezési határideje:  2013. november 18., hétfő, 16 óra


Pályázók köre: bármely jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdaság, egyéni cég vagy a személyes joga szerint jogképes szervezet, egyéni vállalkozó. 

 A beküldött pályamunkák tartalma: az alábbi elemek arculati terve:
 • logó,
 • névjegykártya,
 • levélpapír,
 • boríték,
 • dosszié,
 • A5-ös szórólap.
  (Az egyes arculati elemek szöveges tartalmát a felhívás 1. melléklete tartalmazza.)

Az arculat várható további megjelenítési formáiból egy-egy megtervezése előny lehet a pályázat bírálata során, de nem követelmény a Pályázat benyújtásakor:

 • nyomtatott promóciós anyagok (szórólapok, plakátok, meghívók, írótömb)
 • webes promóciós anyagok (banner, Facebook borító és profilkép),
 • honlap fejléc, hírlevél sablon, e-mail sablon, prezentációs sablon, Word fej- és lábléc,
 • egyéb (az intézmény tereiben található tájékoztató táblák, ajándéktárgyak stb.).


A pályázati kiíró bemutatása:
A budapesti Holokauszt Emlékközpont fiatal intézmény, 2004-ben nyitotta meg kapuit. Látogatóit unikális, jelképekben gazdag építészeti környezet fogadja, belső udvara a vészkorszak áldozatainak emlékhelye. A modern épületrészhez szervesen kapcsolódó, eredeti szépségében helyreállított Páva utcai zsinagóga egykor Budapest második legnagyobb zsinagógája volt.
Az intézmény ma emlékhely, múzeum, gyűjtemény, tudományos és oktatási központ. A magyar zsidóság, a faji alapon zsidónak nyilvánított polgárok modernkori üldöztetésének történetét, a hozzá vezető utat, a katasztrófa hatásait, a máig ki nem hevert veszteség következményeit, a magyar történelmi hagyományok erőszakos, tragikus megtörésének okait, tapasztalatait dolgozza fel és őrzi. 
Mélyföldszinti kiállítóterében mintegy 1500 m2-nyi területen a magyar holokauszt történetét bemutató Jogfosztástól népirtásig címet viselő állandó kiállítás látható. Az interaktív állandó és különleges időszaki kiállítások mellett az emlékközpont múzeumpedagógiai programokkal, könyvtárral, kulturális rendezvényekkel, könyvesbolttal és kávézóval várja a látogatókat.
A pályázat kiírásának időpontja:  2013. október 18.

Pályázat beérkezési határideje: 
2013. november 18., hétfő, 16 óra
A pályázat elbírálása:
A beérkezett pályázatokat a Kiíró a beadási határidőt követő 6 munkanap határidővel értékeli és bírálja el, a következő szempontok szerint:
 • A felhívásban szereplő követelmények teljesítése,
 • Az intézmény sajátosságainak megjelenítése a pályamunkában,
 • Az ötlet eredetisége, frissessége.

A pályázat díjazása:
A díjnyertes pályázat 130 000 Ft + ÁFA pályadíjat kap.
A Holokauszt Emlékközpont - nem kötelező módon - a nyertes pályázóval az arculat várható további, fent említett megjelenítési formáinak tervezésére szerződést köthet.

Elvárások a logo és arculat tekintetében:
 • A logónak tartalmaznia kell: vizuális jelet + tipográfiát vagy csak tipográfiát Holokauszt Emlékközpont megnevezéssel, színes, monokróm és inverz megjelenésben.
 • A logó legyen alkalmas különféle hordozókon való megjelenésre: névjegy, levélpapír, boríték, plakát, szórólap, elektronikus hírlevél, stb.
 • Az arculat legyen egyedi, harmonikus színvilágú, jól átlátható, letisztult, elegáns, egyszerű tervezésű, egyedi, markáns, megjegyezhető és könnyen felismerhető.
 • Olyan kreatív megoldásokra épüljön, melyek szakítanak a sablonos, szimbolikus ábrázolással (kavics, sírkő, menóra, Dávid-csillag, szögesdrót) mégis utalnak a helyre, annak speciális tematikájára, esetleg a sajátosan egyedi épületre.
Pályázati feltételek:
Nevezési díj nincs.
Egy pályázó több pályamunkával is nevezhet, de más pályázatra, versenyre benyújtott alkotások nem fogadhatók el.
Az elkészült pályaművek mellé jeligével ellátott, zárt borítékban minden esetben csatolni kell a pályázó nevét, és elérhetőségét (cím, telefonszám, e-mail), illetve a 2. számú mellékletben található nyilatkozatot, mert ezek hiányában a pályázat érvénytelen.
A pályázó felelősséget vállal azért, hogy a pályázat anyaga saját műve, mellyel semmilyen szerzői és egyéb jogokat nem sért, továbbá kijelenti, hogy bármilyen, esetleges jogsértésből adódó kárért felel. A feltétel megsértése esetén a pályázat érvénytelen, amennyiben pedig az eredményhirdetés után derül fény a jogsértésre, a pályázó köteles a díjat visszaszolgáltatni.
Érvényes pályázatnak a fent jelzett határidőig az alábbi formátumban és módon beérkező teljes pályaművek tekinthetők:
digitális formában (logo vektoros: EPS, CDR, AI; további arculati elemek legalább 300 dpi-is jpg, pdf formátumban), CD/DVD adathordozóra írva és mellette 1 példány nyomtatott formátumban. (Amennyiben a pályázó egyedi fontokat használ, kérjük azok mellékelését is az adathordozóra.)
A benyújtás módja:
postai úton vagy személyesen, zárt borítékban leadni az alábbi címre
Holokauszt Emlékközpont, Igazgatói titkárság, 1094 Budapest, Páva utca 39.

Eredményhirdetés: 2013. november 26.
A pályázat egyfordulós. Az eredményt a Holokauszt Emlékközpont honlapján, a www.hdke.hu weboldalon, 2013. november 26-án 24 óráig teszi közzé.
A Holokauszt Emlékközpont a nyertes pályázat anyagának felhasználására teljes és kizárólagos jogot szerez, illetve a nyertes pályázat anyagát és a szerző nevét nyilvánosságra hozhatja. Amennyiben a Kiíró részéről felmerül a díjazott pályamű módosításának igénye, a pályázó vállalja a módosítások elvégzését még a kitűzött pályadíj keretein belül.
A pályázat kiírója a hozzá benyújtott pályaműveket nem őrzi meg, nem tárolja, felelősséget e tekintetben nem vállal.
A pályáztató a pályázatot eredményhirdetés nélkül lezárhatja.
A pályázat anyaga a www.hdke.hu oldalon elérhető.
Tájékoztatás és további információ:
Török Zsuzsanna kommunikációs vezetőtől a 06-20-9748-344 telefonon, vagy a torok.zsuzsa@hdke.hu címen kérhető.

Budapest, 2013. október 18.Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése