Felhívás zeneszerzői pályázatra

A Budapesti Vándor Kórus és a kórus tevékenységét segítő Budapesti Vándor Kórus Barátai Egyesület és a Vándor Sándor és Révész László Emléke Alapítvány zeneszerzői pályázatot ír ki új vegyes kari kórusmű megalkotására.

Pályázati feltételek:
A pályázaton részt vehet bármely muzsikus vagy bármely hazai zenei középiskola és felsőoktatási intézmény hallgatója, aki még nem töltötte be a 30. életévét. Pályázni kizárólag eddig be nem mutatott kórusművel lehet, amely Kányádi Sándor: Tavasz c. versére íródott
négyszólamú, vegyes kari kórusmű időtartama max. 5 perc

Pályázat benyújtásának határideje: 2012. március 5.
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a darab elbírálásánál azt is figyelembe vesszük, hogy a kórusmű egy magas művészi színvonalon működő, de amatőr kórus részére íródjon! Felhívjuk továbbá a figyelmet arra is, hogy a 2010-ben meghirdetett zeneszerző verseny győztese ezen a pályázaton nem vehet részt!

A pályázat díja:
A háromtagú szakmai zsűri a legjobb pályamű alkotóját 50.000 Ft összegű pénzjutalomban részesíti, emellett a Budapesti Vándor Kórus vállalja a mű bemutatását, kottájának kiadását és terjesztését.

A pályázat ütemezése:
Pályázat benyújtásának határideje: 2012. március 5. (a postára adás dátuma)
Pályázat elbírálásának határideje: 2012. április 16.

A pályázat eredményhirdetésére a Budapesti Vándor–Révész Fesztivál Gálakoncertjén 2012. május 13-án, ősbemutatójára 2013 tavaszán kerül sor.

A pályázat benyújtása:
A pályaműveket 3 példányban, 3 példány szakmai önéletrajz mellékelésével, kizárólag postai úton van módunk befogadni, ,,ZENEMŰ’’ jeligével ellátva, 2011. szeptember 1-től a Dobsuli (1077 Budapest, Dob u. 85.) címén. Érdeklődni a vandor.revesz@gmail.com e-mail címen, ill. a 30/362-9950-es telefonszámon lehet, további hasznos információk a www.vandorkorus.hu honlapon találhatók.
Ozorák Zita elnök, Németh Zsuzsanna karnagy, Berényi Eszter elnök
Budapesti Vándor Kórus Budapesti Vándor Kórus, Vándor Sándor és Barátai Egyesület, Révész László Emléke Alapítvány

A zenemű szövegéül szolgáló vers:

Kányádi Sándor: Tavasz

Árad a Küküllő,
elönti a berket;
maguk alá húzzák
lábukat a kertek.

Kicsap a medréből
(nem is tud a gátról),
réten méri mélyét
botjával a pásztor.

Pipéiket féltőn
gágogják a ludak;
a parti füzek most
a közepén úsznak.

Bömböl a Küküllő.
Széle-hossza egy lett.
Fut a nyúl előle,
inal dombnak, hegynek.

Hinnéd-e, hogy volna,
ki rámerészkedne?
S fél szárnyával bátran
beleszánt a fecske.

Forrás: Kányádi Sándor – Egyberostált versek és műfordítások, Helikon Kiadó, Budapest, 2008., II. kötet, 172. oldal

A pályázó tudomásul veszi, hogy a pályázat benyújtása az alábbi feltételek elfogadásának minősül:
A pályázat kiírója csak a változtatás nélküli, szöveghű irodalmi mű megzenésítésére vonatkozó pályázatot fogadja el.

A díjazásban nem részesülő többi pályamű zeneszerzője nem szerez jogot a pályamű pályázaton kívüli nyilvánosságra hozatalához, és bármely anyagi vagy nem anyagi formában történő felhasználásához.
A nem díjazott zeneszerzőknek az irodalmi mű szerzőjétől külön engedélyt kell kérniük a közös művet eredményező megzenésítéshez, s a megzenésített mű közös jogkezelőnél történő bejelentéséhez.
A győztes pályázónak a - zenei feldolgozása révén létrejövő közös művel kapcsolatos - szerzői jogainak gyakorlására A szerzői jogról szóló törvény rendelkezései az irányadók.
A győztes pályázó a megzenésítésen túlmenően nem szerez jogot az irodalmi mű olyan anyagi vagy nem anyagi formában történő felhasználásához, amelyhez az irodalmi mű szerzőjének engedélye szükséges. Az egyéb felhasználásokhoz az szerző előzetes írásbeli engedélye szükséges.
A közös mű felhasználásának engedélyezéséhez az irodalmi mű szerzője és a zeneszerző együttes engedélye szükséges minden olyan felhasználás esetén, amely nem tartozik a közös jogkezelés hatálya alá. A zeneszerző kizárólag írásbeli megállapodás alapján jogosult a közös mű felhasználására irányuló felhasználási szerződést harmadik személlyel (pl. zeneműkiadó) a szerző nevében is megkötni.
A győztes pályázó a megzenésítésre nem szerez kizárólagos jogot.
Amennyiben a közös mű felhasználásnak engedélyezése és a díj megállapítása a szerzői jogok közös kezelését végző szervezet hatáskörébe tartozik, az irodalmi mű szerzője és a zeneszerző közötti jogdíj-felosztásra a közös jogkezelő mindenkori gyakorlata az irányadó (közös jogkezelés).
A közös mű bármely formában történő felhasználása esetén a vers- és a zene szerzőjét egyaránt kötelező szerzőként feltüntetni a művön, illetve a műre vonatkozó közleményben..

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése