Fekete Doboz Közhasznú Alapítvány pályázata

A Fekete Doboz Közhasznú Alapítvány pályázatot ír ki:

a Fekete Doboz 1988 és 2000 között rögzített, közel háromszáz óra nyersanyagú irodalmi és politikai interjúiból, tizenöt darab portréfilm, tíz hangzó anyag, ill. nyomtatásban megjelenő riport és/vagy esszé elkészítésére. Az elkészült filmeknek ill. szerkesztett hangzó és írott anyagoknak filmes, rádiós dramaturgiával rendelkező, magas színvonalú, önálló alkotásként is értékelhetőnek kell lenniük.


Beküldési határidő: 2011. október 3.

Költségkeret:
Portréfilmek: 15 darab á 500 000
Rádiós riportok: 10 darab á 150 000
Esszék: 10 darab á 100 000

A pályázatnak tartalmaznia kell:
a pályázó filmszakmában, rádiózásban, irodalomban elért eddigi teljesítményét, valamint a rendszerváltás történetében, a kortárs irodalomban, ill. a korszak politikájában való jártasságát. Ismernie kell a filmezés, a rádiós dramaturgia és a riport- ill. esszé készítésének módszertanát, az egyes riportalanyok irodalmi, politikai munkásságát. A pályázónak rendelkeznie kell videotechnikai bázissal, amellyel a különböző felvételi módokon rögzített anyagokat kezeli, ill. az elkészült műveket egységes digitális rendszeren megjeleníti.

A pályázat tartalmazza a megvalósítás technikai módozatait, a lebonyolítás időtartamát, menetrendjét és részletes költségvetését.

A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy az elkészített filmek, hangzó, ill. írásbeli anyagok megjelenjenek az Interneten.

A pályázó tüntesse fel pályázatán a következő adatokat:
Név:
Lakcím irányítószámmal:
Vezetékes telefonszám körzetszámmal és/vagy mobilszám:
E-mailcím:
Honlap (amennyiben van):

Beküldési cím: Pénzügykutató Részvénytársaság
Fekete Doboz Közhasznú Alapítvány Kuratóriuma
1024 Budapest, Felhévízi út 24.
Beküldési határidő: 2011. október 3.
Eredményhirdetés: 2011. október 18.

A pályázatokat a Fekete Doboz Alapítvány kuratóriuma bírálja el.
A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető: blackbox@mail.datanet.hu.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése