Bevándorlók, mellettünk – blogger pályázat

Rengeteget hallunk róluk, mégis alig tudjuk, hányféle országból kelnek emberek útra Magyarország felé. Miért jönnek hozzánk? Hogy érzik magukat? Milyen az emberek hozzáállása? Mutatsd be a Te szemszögedből!

Írd meg személyes élményedet, véleményedet a magyarországi bevándorlókról, így különösen a tíz legnagyobb népcsoportról (ukrán, szerb, kínai, izraeli, orosz, amerikai, iráni, vietnámi, török, iraki). Hogyan látod a helyzetüket? Mit tehetünk a jobb beilleszkedésükért? Mit tanulhatnánk tőlük? A blogbejegyzéseddel értékes utazási utalványt nyerhetsz! A legnépszerűbb bejegyzés szerzője 100 ezer forint értékű utalványt kap, a 2. és 3. helyezett pedig 30 ezer és 20 ezer forintért utazhat majd.

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. november 30.Annyi a dolgod, hogy készítesz egy blogbejegyzést a saját blogodban a fenti témáról és a címkék között elhelyezed a “bevandorlok_mellettunk” taget, így a bejegyzés ezt követően megjelenik itt a gyűjtőblogon is. Emellett csak arra kérünk, hogy helyezd el az alábbi mondatot vagy annak értelemszerű megfelelőjét: “további véleményeket olvashatsz a Bevándorlók – Mellettünk blogon”.

2011. február 1-jén a Kitek Média Kft. az Index.hu Zrt.-vel együttműködve elindítja online blog-versenyét („Játék”), mely során a bloggerek a megjelölt magyarországi bevándorlóközösségekről alkotott blog-bejegyzéseikkel és azok külön tag-gel való ellátása után (részletek alább) utazási utalványt nyerhetnek.

A Játék tudnivalói:
A Játék 2011. február 1-től 2011. november 30. éjfélig tart.
A Játék szervezője a Kitek Média Kft. („Szervező”), amelyet az Európai Integrációs Alapból és a Belügyminisztérium által társfinanszírozott “Tudással egy Toleránsabb Társadalomért” c. pályázat keretében valósít meg.

Nyeremények: 1 db 100.000 forintos, 1 db 30.000 forintos és 1 db 20.000 forintos utazási utalvány.

Nyeremények kiosztása: a játék időszakában a gyűjtőblogra került három legnépszerűbb bejegyzés szerzői kapják meg sorrendben a három utalványt. Az egyes posztok népszerűségét meghatározza, hogy hányan lájkolták a gyűjtőblogon, ill. osztották meg a facebookon.

A részvétellel, vagyis a blogbejegyzésed megfelelő felcímkézésével (“bevandorlok_mellettunk”) és a Gyűjtőblogra utaló szöveges link elhelyezésével elfogadod a Játék jelen Részvételi feltételeit és egyben hozzájárulsz a neved és email-címed rendelkezésünkre bocsátásához a blog.hu-n keresztül.

Részvételi feltételek:
1/1. A Játékban minden olyan, a saját blog.hu-s blogodon megjelenő érdemiblog-bejegyzéssel részt vehetsz, amelynek a címkéi között szerepel a “bevandorlok_mellettunk” tag, illetve a bejegyzés szövegében szerepel a “további véleményeket olvashatsz a Bevándorlók – Mellettünk blogon” Szöveg vagy annak érdemi megfelelője.

1/3. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a kirekesztő, diszkriminatív, gyűlöletkeltő vagy más módon bűncselekményt megvalósító, arra felbújtó vagy egyébként jogellenes blogbejegyzést a versenyből kizárjon és a Gyűjtőblogon való megjelenését megtiltsa.

1. Díjak és nyertesek
Fődíj:
A fődíj nyertesét a Játék lezárulása után 2011 decemberében hirdetjük ki.
Egy darab díjat egy játékos nyerhet meg. A nyeremény nem átruházható, és nem váltható készpénzre. A nyerteseket e-mailben értesíti a Szervező, a szavazás lezárultakor az eredményeket pedig közzéteszi a mellettunk.blog.hu oldalon.

A nyereményeket a Játék végeztével, a kihirdetést követően, december 24-ig kézbesíti a Szervező a nyerteseknek.

2. További feltételek
A Szervező Játékában való részvétellel Ön kijelenti és vállalja, hogy megértette és egyetért a Részvételi feltételekben foglaltakkal.
A Játékban részt vehet minden, 18. életévét betöltött, Magyarországon élő személy.
A Játékban nem vehetnek részt a Kitek Média Zrt., az Index.hu Zrt. munkatársai, azok közvetlen családtagjai, vagy bárki, aki közvetlen munkakapcsolatban áll a játékkal.
A Szervező fenntartja a Játék meghosszabbításának, elhalasztásának, vagy törlésének jogait, valamint jogában áll a Részvételi feltételek bejelentés nélküli módosítása.
A Játékba történő minden nevezés a Szervező tulajdonát képezi, továbbá a Játékban résztvevő személy hozzájárul, hogy a bejegyzések a Kitekinto.hu oldalán másodközölhetőek legyenek.
A nyertes játékosok hozzájárulnak ahhoz, hogy adataikat a Játékhoz kapcsolódó publikációkban a Szervező nyilvánosságra hozza.
A Játékban való részvétellel a játékosok beleegyeznek abba, hogy a Szervező hírleveleket küldjön e-mail címükre.
A Részvételi feltételek kiegészítéséről vagy módosításáról, a díjazásban vagy a dátumokban történő változásokról a játékosokat a Játék oldalán (mellettunk.blog.hu) keresztül értesíti a Szervező.
A játékosok szavatolják, hogy az általuk történő bármely bejegyzés jogi háttere tisztázott, azaz többek közt jogszabályba nem ütközik, bűncselekményre való felhívást nem tartalmaz, személyiségi jogot vagy közerkölcsöt nem sért, állami vagy szolgálati titkot nem tartalmaz, és annak alapján harmadik fél sem a játékossal, sem a Szervezővel szemben semmilyen jogszerű igénnyel nem léphet fel. A Szervező az ezekkel kapcsolatban felmerülő bármely kötelezettségek tekintetében a felelősségét teljes egészében kizárja. A játékosok vállaljak, hogy a jelen bekezdésben meghatározottak megsértése kapcsán felmerülő bármely követelést, igényt közvetlenül megtérítenek a követeléssel, igénnyel fellépő részére.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy diszkvalifikálja és/vagy kizárja a Játékból azokat a játékosokat, akik a Részvételi feltételekben foglaltakat közvetlenül vagy közvetetten megváltoztatták, áthágták, nem feleltek meg szabályainak, és/vagy azokat is, akik tetteikkel vagy tétlenségükkel a Szervező véleménye szerint ártanak, kárt okoznak a Szervezők és/vagy a Játék nevének, arculatának és hírnevének, vagy rossz színben tűntetik fel azokat.
A szervező saját belátása szerint dönt az oldalra – …..blog.hu – feltöltött bejegyzések moderálásáról illetve azok esetleges törléséről.

A JÁTÉKOSOK EZÚTON LEMONDANAK MINDEN OLYAN JOGUKRÓL, HOGY BÁRMELY (BÍRÓSÁGI) ÚTON ÉRVÉNYESÍTSÉK VAGY TÁMADJÁK MEG A JÁTÉKKAL VAGY A RÉSZVÉTELI FELTÉTELEKKEL KAPCSOLATOS VAGY AZOKBÓL EREDŐ, ILLETVE AZOK KÖVETKEZTÉBEN FELMERÜLŐ BÁRMELY KÖVETELÉST VAGY KÉRDÉST, AKÁR SZERZŐDÉSES RENDELKEZÉSEN, AKÁR SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI KÁROKOZÁSON ALAPUL.

A pályázat benyújtásának határideje: 2011.11.30.


.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése