Migránsok Európában - multimédiás pályázat fiataloknak

A pályázat célja, hogy lehetőséget adjon fiatal európai polgároknak arra, hogy multimédia-pályázat keretein belül kifejtsék véleményüket a bevándorolók európai társadalmakra gyakorolt hatásáról.

A pályázat témája
Az Európai Bizottság Belügyi Főigazgatósága pályázatot hirdet „Migránsok Európában” címmel az alábbi kategóriákban:
- Poszter
- Fénykép
- Videó

A műveknek a „bevándorlás az Európai Unióban” témát kell illusztrálniuk.

Regisztrációs határidő: 2013. április 30.

A pályázatot Magyarországon az Európai Bizottság Képviselete koordinálja, együttműködésben a logisztikai kérdésekért felelős alábbi szervezővel:

"ÚTON" Ifjúsági-Kulturális Egyesület
(Netta Rozsi)
Rákóczi u. 62/A fsz/1
4024 Debrecen
HUNGARY
Tel: 52 311-693
Fax: 52 311-693
E-mail : magyarorszag@migrantsineurope.eu

2. cikk: Ki jelentkezhet a pályázatra?

A pályázat az Európai Unió valamely tagállamában vagy Horvátországban levő olyan felsőoktatási és hasonló intézmények előtt nyitott elsősorban, amelyeken a kommunikáció, művészetek, újságírás és audiovizális képzés terén lehet diplomát szerezni. Az intézmények 18. életévüket betöltött hallgatóik egyéni vagy csoportos projektjeit nyújthatják be a pályázatra.

Arra vonatkozóan nincs korlátozás, hogy egy csoportprojektben hány ember vehet részt. Amennyiben azonban a csoport bejut az európai zsűri által kiválasztott legjobb harminc közé, és meghívást kap Brüsszelbe a díjátadó ünnepségre, a Bizottság csak a csoport két tagjának, valamint az intézmény egy képviselőjének (azaz összesen három embernek) fizeti az úti- és szállásköltségét.

Különböző intézmények hallgatói is nyújthatnak be közös projektet. Ebben az esetben az egyik intézménynek kell regisztrálnia a résztvevő intézmények nevében.

3. cikk: Milyen pályamunkát kell beküldeni?

A pályázók az alábbi kategóriák valamelyikében hozhatják létre műveiket:

- Poszter
- Fénykép
- Videó

Minden részt vevő intézményből tetszőleges számú pályázati mű nyújtható be bármelyik kategóriában.

Az egyes kategóriákban benyújtott művekre az alábbi szabályok vonatkoznak:

POSZTEREK

A versenyre a pályaműveket papíron és elektronikus formában is be kell nyújtani.

A posztereket papíron vagy számítógépen, A3-as méretben kell létrehozni.

Az alkalmazott technikától függetlenül a pályázóknak be kell küldeniük a posztert elektronikusan .pdf vagy .jpg formátumban a pályázat honlapjára feltöltve ÉS papír formában is (eredeti papír alapú alkotás vagy digitális alkotás A3-as méretben kinyomtatva).

A papír alapú posztert és a kinyomtatott posztert a nemzeti koordinátoroknak a beküldési határidő letelte előtt postán vagy személyesen kell eljuttatni, nem összehajtva, további felhasználásra alkalmas formában. A poszterek mellett küldeni kell egy kitöltött, dátumozott és aláírt átadási nyilatkozatot is.

Az átadási nyilatkozat letölthető a pályázat honlapjáról.

A posztereket fel kell tölteni a pályázat honlapjára is a leadási határidő letelte előtt, .pdf vagy .jpg formátumban. Minimális felbontás: 1200x800 pixel, 300 dpi.

Bármilyen illusztrációs technika (rajz, kollázs, festés stb.) használható.

A pályamunka benyújtásakor a pályázóknak nyilatkozniuk kell arról, hogy a feltüntetett személyek a tényleges szerzők, és hogy a mű mentes bármiféle harmadik felek jogaitól (pl. a képeken látható személyek vonatkozásában). Az erre vonatkozó nyomtatvány elérhető a mű feltöltésére szolgáló weboldalon. Kérjük ezt kinyomtatni, aláírni és a pályamunkákkal egyidejűleg megküldeni a nemzeti koordinátor számára.

FÉNYKÉPEK

A versenyre a pályaműveket papír és elektronikus formában is be kell nyújtani.

Az alkalmazott technikától függetlenül a pályázóknak be kell küldeniük a fényképeket elektronikusan .pdf vagy .jpg formátumban a pályázat honlapjára feltöltve ÉS papír formában is, A3-as méretben.

A papír alapú fényképeket a nemzeti koordinátornak a beküldési határidő letelte előtt postán vagy személyesen kell eljuttatni, nem összehajtva, további felhasználásra alkalmas formában. A fényképek mellett küldeni kell egy kitöltött, dátumozott és aláírt átadási nyilatkozatot is. Az átadási nyilatkozat letölthető a pályázat honlapjáról.

A digitális vagy beszkennelt fényképeket szintén minden esetben fel kell tölteni a pályázat honlapjára is a leadási határidő letelte előtt, .pdf vagy .jpg formátumban. Minimális felbontás: 1200x800 pixel, 300 dpi.

A pályamunka benyújtásakor a pályázóknak nyilatkozniuk kell arról, hogy a feltüntetett személyek a tényleges szerzők, és hogy a mű mentes bármiféle harmadik felek jogaitól (pl. a képeken látható személyek vonatkozásában). Az erre vonatkozó nyomtatvány elérhető a mű feltöltésére szolgáló weboldalon. Kérjük ezt kinyomtatni, aláírni és a pályamunkákkal egyidejűleg megküldeni a nemzeti koordinátor számára.

VIDEÓK

A pályázók készíthetnek videoklipet, riportot vagy más típusú videofelvételt. A videó időtartama nem lehet hosszabb, mint három perc.

A videót a YouTube, a Dailymotion vagy a Vimeo oldalak valamelyikére kell feltölteni.

A videót HD felbontásban (1920x1080 @ 3000 kbit/s) tartalmazó írott DVD-t és egy kitöltött, dátumozott és aláírt átadási nyilatkozatot a nemzeti koordinátornak a beküldési határidő letelte előtt postán vagy személyesen kell eljuttatni. Az átadási nyilatkozat letölthető a pályázat honlapjáról.

A videó technikai specifikációi:

Lehetőség szerint MPEG 4 kódolású, felbontás: 1920x1080 @ 2000 kbit/s

Egyéb elfogadható formátumok:

- WebM: Vp8 videokodek és Vorbis Audio kodekek;
- 3GPP és MOV: normál esetben H264 és mpeg 4 videokodek és AAC audiokodek;
- AVI: normál esetben MJPEG videokodek és PCM audio;
- MPEGPS: normál esetben MPEG2 videokodek és MP2 audiokodek;
- WMV;
- FLV: Adobe-FLV1 videokodek, MP3 audiofájl

Pályamunkájuk benyújtásakor a pályázóknak nyilatkozniuk kell arról, hogy a feltüntetett személyek a tényleges szerzők, és hogy a mű mentes bármiféle harmadik felek jogaitól (pl. a videón látható személyek vonatkozásában).

Az erre vonatkozó nyomtatvány elérhető a mű feltöltésére szolgáló weboldalon. Kérjük ezt kinyomtatni, aláírni és a pályamunkákkal egyidejűleg megküldeni a nemzeti koordinátor számára.

Amennyiben a videót kiválasztja a nemzeti zsűri, akkor a pályázóknak be kell küldeniük a videó eredeti nyelvén készített szövegkönyvet (amelynek csak a videó beszélt és írott szövegét kell tartalmaznia, egyéb technikai részletet nem), hogy a művet az európai zsűri is értékelni tudja.

4. cikk: Hogyan lehet nevezni?

1. szakasz: Regisztráció a pályázatra

Először az intézményeknek kell regisztrálniuk a pályázatra az interneten keresztül elérhető regisztrációs űrlap segítségével. Ezt lehetőség szerint 2013. április 30-a előtt kell megtenni, hogy a pályázók még kézhez kaphassanak minden fontos információt a pályázat folyamata során.

A pályázók a képzési intézményüket képviselik, így annak nevében neveznek a pályázatra. A pályázóknak a műveik benyújtásakor legalább 18 éves életkorúaknak kell lenniük.

2. szakasz: A projektek benyújtása


Postai vagy személyes úton történő benyújtás

Az intézményeknek az elkészített műveket a megfelelő módon kitöltött, dátumozott és aláírt átadási nyilatozattal és a szerzői jogra vonatkozó nyilatkozattal együtt kell benyújtaniuk. Ezek a nyomtatványok letölthetők a pályázat honlapjáról.

A pályamunkákat a logisztikai kérdésekért felelős szervező "ÚTON" Ifjúsági-Kulturális Egyesület részére legkésőbb 2013. június 21-ig (péntek) kell eljuttatni.

(FONTOS INFORMÁCIÓ: Amennyiben a pályázó személyesen juttatja el a pályamunkát a nemzeti koordinátorhoz, ennek szintén legkésőbb 2013. június 21-ig (péntek) kell megtörténnie, csakúgy, mint a postai úton történő feladás esetén).

Feltöltés

A pályázóknak a műveiket a pályázat honlapján keresztül is fel kell tölteniük legkésőbb 2013. június 21-ig (péntek).

A pályázók kötelesek az elküldött dokumentumok egy másolati példányát megtartani.

5. cikk: Szerzői jog

A pályamunkák létrehozhatók a pályázók által kifejezetten a pályázat céljára létrehozott fizikai elemek (képek, szövegek, videók stb.) felhasználásával vagy szerzői jogi tilalom alá nem eső elemek kombinálása vagy felhasználása útján.

Amennyiben személyek is szerepelnek a pályamunkákban (portrék, fényképek, interjúk), akkor a pályázók kötelesek tájékoztatni ezeket a személyeket arról, hogy képüket esetleg felhasználják a médiában, és alá kell velük íratni erre vonatkozóan egy joglemondó nyilatkozatot.

A pályamunkák benyújtásával a pályázók kijelentik, hogy műveik nem tartalmaznak szerzői jog által védett vagy olyan képi elemeket, amelyek jogi problémát okozhatnak. A pályázó tartozik felelősséggel azért, hogy ennek a feltételnek a teljesülését előzetesen ellenőrizze.

A pályázók teljes egészében maguk tartoznak felelősséggel benyújtott pályamunkáikért, és megtartják a hozzájuk kapcsolódó szerzői jogokat. Mindazonáltal a projekt benyújtásával a pályázók biztosítják az Európai Bizottság számára a benyújtott művek díjmentes és mindenféle teher nélkül történő felhasználására, reprodukálására, adaptálására, közzétételére és sugárzására vonatkozó jogot, bármiféle korlátozás nélkül a sugárzások időpontjára, számára és médiumára vonatkozóan. A mű nem kerül visszaadásra.

6. cikk: A nemzeti fordulók nyerteseinek kiválasztása

A benyújtott műveket először egy nemzeti szintű zsűri értékeli, amelynek tagjai lehetnek például egy-egy személy az Európai Bizottság adott országban működő képviselete nevében, az adott nemzeti minisztérium nevében, egy tanár, egy kommunikációs szakember, egy grafikus, illusztrátor vagy képzőművész, egy bevándorlási ügyekkel foglalkozó szervezet képviselője (és akár mások is).

A nyertesek kiválasztására az alábbi szempontok alapján kerül sor: az üzenet érthetősége, a mű eredetisége, grafikai minőség és a vizuális/szerkesztési munka minősége.

Minden országból a tíz legjobbnak talált pályamunka kerül az európai zsűri elé.

7. cikk: A nyertesek kiválasztása és a díjátadás az európai szinten

A nemzeti zsűrik által kiválasztott tíz pályamunka egy második értékelési és kiválasztási folyamaton megy keresztül. Az ezért felelős zsűri tagjai az Európai Bizottság képviselői és más személyek, például tanár, kommunikációs szakember, grafikus, illusztrátor, bevándorlási ügyekkel foglalkozó szervezet képviselője.

Az európai szintű zsűri harminc döntőst választ ki. Ezt követően a harminc döntőbe jutott művet a pályázat honlapján mutatják be, ahol az internetes közönség szavazatai alapján választják ki a közönségdíj nyertesét.

Ezzel egyidejűleg a zsűri a harminc döntőbe jutott alkotás közül kiválasztja az egyes kategóriák győzteseit.

A döntőbe jutott harminc munka két alkotója és képzési intézményük egy képviselője meghívást kap 2013 októberében két napra a Brüsszelben tartandó díjátadó ünnepségre.

A vendégek bejárhatják a várost, felfedezhetik értékeit, kulturális örökségét, valamint a különböző európai intézményeket, illetve részt vehetnek a díjátadó ceremónián csakúgy, mint a migrációról szóló konferencián.

A vendégek szállás- és útiköltségét az Európai Bizottság fedezi.

A nyertes felsőoktatási intézmények kilétét a díjátadó ünnepség keretében fedik majd fel. Az Európai Díjat az egyes kategóriákban elnyerő intézmények egy 10 ezer eurós csekket és egy trófeát kapnak.

Az ugyancsak 10 ezer euró pénzjutalommal járó közönségdíjat az az intézmény nyeri el, amelynek pályamunkájára a legtöbben szavaztak a pályázat honlapján.

8. cikk: Felelősség

A szervezők nem tartoznak felelősséggel, amennyiben valamely vis maior következményeképpen szükségessé válik a pályázat törlése, elhalasztása vagy módosítása, illetve hasonlóképpen nem tartoznak felelősséggel a művek bármiféle eltulajdonítása, elveszítése, késése vagy a továbbítással kapcsolatos problémák esetén. A fentieken túlmenően, szervezési okokból vagy vis maior miatt a jelen szabályzatban meghatározott dátumok változhatnak. Ilyen esetben a pályázók a lehető leghamarabb értesítést kapnak (ez az előnye a mielőbbi regisztrációnak).

9. cikk: A szabályok elfogadása

A pályázatra való nevezés a jelen szabályzat teljes mértékben való elfogadását jelenti.

10. cikk: Adatvédelem


Kérjük, olvassa el a személyes adatok védelmére vonatkozó fontos információkatis!

forrás: sff.hu

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése