1359 cm3 - Agyalj rajta! - hosszabbított jelentkezési határidő

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem meghosszabbította a jelentkezési határidőt új pályázatára, így az 1359 cm3 – Agyalj rajta! elnevezésű egyedülálló játéktervezési pályázatra 2012. február 24-ig fogadják a jelentkezéseket.

A pályázat kiváló bemutatkozási lehetőséget teremt fiatal designerek, grafikusok, mérnökök és kreatív gondolkodók számára, melynek fődíja 2.000.000 Ft.

Az Országos Főépítészi Iroda támogatásával a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem kreatív játéktervezési pályázatot hirdet meg a MOME line - design műhely (MOME Nonprofit Kſt.) kiírói közreműködésével (továbbiakban Kiíró), és a hg.hu médiapartneri támogatásával. 

A pályázat célja olyan új játékok tervezése/fejlesztése, amelyek kreatív kihívást jelentenek, ugyanakkor szórakoztatnak, jókedvre hangolnak és elgondolkodtatnak. Közvetítik a játék örömét, a szabályok betartásával gondolkodásra, új megoldások keresésére inspirálnak, közös élményt teremtenek. Olyan játékokat várunk, amelyek mindennapi életünk részévé válhatnak, könnyen hordozhatók, és magukban rejtik a sorozatgyártás lehetőségét is.

A pályázó feladata olyan eddig még nem publikált kreatív, logikai, készségfejlesztő játék
- tárgy vagy
- számítógépes játék vagy mobilra és/vagy tabletre készült játék
tervezése/fejlesztése, amelynek mérete* nem lehet több mint 1359 cm³, azaz az emberi agy
átlagos térfogata.
* Alkalmazás esetén a használathoz szükséges mobil eszköz maximális mérete, elsősorban okostelefon, vagy táblagép.

Regisztrációs határidő:
2012. február 24.
Pályázat határideje (első kör): 2012. március 19.


Díjazás


Fődíj: bruttó 2.000.000 Ft
MOME különdíj: bruttó 400.000 Ft
hg.hu különdíj: bruttó 400.000 Ft

A második fordulóba jutott pályázók pályamunkájuk elkészítéséhez számla ellenében bruttó 50.000 Ft költségtérítésben részesülnek.

Zsűri


A zsűri 5 fős szakmai testület, amelybe a Kiíró az érintett szakterületek jeles képviselőit hívja meg.

Résztvevők köre


A pályázat részben nyilvános, részben meghívásos, amelyen – természetes vagy jogi személyként – egyénileg vagy alkotói csoportként lehet részt venni. A Kiíró szakmai döntése alapján a pályázaton történő részvételre tervezőket, alkotói csoportokat is felkér.

Egy pályázó több tervet is benyújthat.

A pályázat menete:

01. Regisztráció

A pályázaton való részvételhez regisztráció szükséges.

Beadandó anyag: regisztrációs információk (név, értesítési cím, telefonszám, e-mail cím)
Határidő: 2012. február 17.
Beadás módja: e-mailben a 1593cm3@momeline.hu címre

A Kiíró a regisztráció után e-mailben küldi meg a pályázóknak a pályázathoz szükséges dokumentumokat (pályázati adatlap, szerzői jogi nyilatkozat), valamint a beadás során feltüntetendő pályázati kódot.

02. Inspirációs workshop

A pályázói munka kreatív támogatására a Kiíró inspirációs workshopot szervez, ahol a felkért előadók a pályázati tematikához kapcsolódó prezentációkat és projekteket mutatnak be, és válaszolnak a résztvevők kérdéseire.

A workshopon való résztvétel nem kötelező.
Időpont: 2010. március 3.

03. Első forduló

Beadandó anyagok:
Személyi anyag (kinyomtatva és DVD-n vagy CD-n PDF formátumban):
- pályázati adatlap
- szerzői jogi nyilatkozat

Pályázati anyag (DVD-n vagy CD-n, egybefűzött PDF formátumban):
- koncepció szöveges bemutatása (legfeljebb 2000 karakter)
- koncepció: 3-5 db számozott A/3-es méretű lap, képekkel, magyarázatokkal, alkalmazás esetén storyboarddal/bemutató videóval
- opcionális: magyarázó videó vagy animáció

A pályázat értékelése anonim, ezért a pályázati anyagon kizárólag csak a regisztráció során megkapott pályázati kód tüntethető fel, más azonosításra alkalmas információ nem.

Határidő: 2012. március 19.
Beadás módja: postai úton vagy személyesen

Postacím:
Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, 1121 Budapest, Zugligeti út 9-25.
A borítékra írja rá: 1359 cm3 pályázat

A pályázat postai úton történő benyújtása esetén a határidő a beérkezés dátumára vonatkozik.

A személyes leadás helye és ideje:
Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, 1121 Budapest, Zugligeti út 9-25., Nemzetközi és Kommunikációs Iroda
2012. március 19-én, 9:00-17:00 óra között.

04. Második forduló

A második fordulón a zsűri döntése alapján a legjobb 10 pályázó és 10 meghívott/felkért tervező vehet részt.

Beadandó anyagok:
- tárgy esetén működő prototípus, vagy alkalmazás esetén működő játék (megadott mobil eszközre)
- prezentáció (max. 15 slide, PDF formátumban DVD-n vagy CD-n)
- plakát (70 x 100 kasírozott habkarton)
- műleírás (legfeljebb 2000 karakter, kinyomtatva és PDF formátumban DVD-n vagy CD-n)

Határidő: 2012. május 7.
Beadás módja: személyes leadás

A személyes leadás helye és ideje:

Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, 1121 Budapest, zugligeti út 9-25., Nemzetközi és Kommunikációs Iroda
2012. május 7-én, 9:00-17:00 óra között

A pályázat értékelése anonim, ezért a tárgyon, plakáton, prezentáción, műleíráson csak a regisztráció során megkapott pályázati kód tüntethető fel, más azonosításra alkalmas információ nem.

05. Prezentáció és eredményhirdetés


A díjátadó eseményen a zsűri döntése alapján a legjobb 8 pályázó mutathatja be a prezentációját. Egy prezentáció hossza 8 perc.

A prezentációk után kerül sor az eredményhirdetésre és a díjátadásra.
Időpont: 2012. május 10.

További pályázati információk és feltételek


A pályázaton való részvétel díjmentes.
A határidő után beérkezett, valamint a hiányosan kitöltött, vagy a pályázati kiírásban foglaltaknak nem megfelelően (nem névtelenített) beadott pályázati anyagokat a Kiírónak nem áll módjában elfogadni.

A második fordulóba jutott pályázók részére biztosított költségtérítés összege nem része a díjak összegének.

A költségtérítést a Kiíró nevére és címére kiállított számla ellenében van mód kifizetni.

MOME Nonprofit Kſt.
1121 Budapest, Zugligeti út 9-25.


A pályázati kiírásban szereplő összegek bruttó összegek. A pályázati díjak nettó összege így a kifizetés módjának függvényében (szerződés, számla, stb.) változhat.

Érvényesen pályázhat az a pályázó, aki vállalkozik a pályázati kiírásban közzétett feladat elvégzésére, és a pályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek fogadja el, hozzájárul a pályázatra beadott minden anyag nyilvánosságra hozatalához.

Amennyiben több – akár magán-, akár jogi – személy együtt kíván részt venni a pályázaton, ezen személyek a Kiíróval szemben egy pályázónak számítanak. Ebben az esetben kötelesek egymással konzorciumi megállapodást kötni, amelyben rögzítik a konzorciumban részt vevő egyes személyek feladatkörét, jogait, kötelezettségeit, felelősségét, továbbá kijelölik a konzorciumi tagokat képviselő és a konzorcium nevében eljáró személyt. Az erre vonatkozó nyilatkozatot a regisztráció során küldi el a Kiíró a konzorciumban pályázóknak.

A pályázó kötelezettséget vállal arra, hogy a beadott pályázati munka harmadik személy jogát nem sérti, valamint harmadik személynek nem áll fenn olyan joga, amely a Kiíró a pályázati munkákra vonatkozó jogszerzését akadályozná, vagy bármilyen módon korlátozná. Mindezen esetekben a pályázót terheli a teljes körű felelősség, amelyet a pályázó a jelen pályázati kiírás részét képező nyilatkozatban vállal.

A pályázó kizárólag saját, eredeti szerzői alkotásával pályázhat. E feltétel hiánya esetén a pályázat érvénytelenné válik, és a pályázó díjat nem kaphat, vagy ha ez a díjátadást követően válik ismertté, akkor a pályázó köteles a díjat visszaszolgáltatni, továbbá a Kiíróval szemben harmadik személy által – szerzői jogsértés címen – esetlegesen támasztott mindennemű követelésért helytállni.

A pályázó a pályázati dokumentáció benyújtásával elfogadja a pályázati kiírásban foglalt feltételeket és aláveti magát a Kiíró és a zsűritagok döntésének. A Kiíró kizárhatja azt a pályázatot, amely a valóságnak nem megfelelő adatot tartalmaz, nem felel meg a formai vagy tartalmi követelményeknek. A Kiíró fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánításának.

A Kiíró felhatalmazza a zsűrit, hogy az általa kialakított szempontrendszer alapján értékelje és bírálja el a pályamunkákat, és ítélje oda a meghirdetett díjakat. A zsűri fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben nem találja megfelelőnek a beérkezett művek színvonalát, nem köteles a díjak kiosztására, továbbá, hogy azokat a pályaműveket, amelyek megítélése szerint a formai vagy tartalmi követelményeknek nem teljesen felelnek meg – és ez a körülmény az értékelést nem teszi lehetővé – a pályázatból kizárja. A zsűri döntése ellen kifogásnak helye nincs.

Szerzői és felhasználói jogok

A pályázó a pályázati dokumentáció beküldésével hozzájárul ahhoz, hogy a Kiíró a beadott pályázati munkákat a pályázat promótálása és népszerűsítése céljából szabadon, területi korlátozás nélkül, a eredményhirdetést követő egy évig – bármikor és tetszőleges időtartamra – kizárólagosan, harmadik személynek átengedhető módon, díj fizetésének kötelezettsége nélkül felhasználhatja, így többek között nyilvánosságra hozhatja, nyilvános előadáson felhasználhatja (pl. kiállításon) kiállíthatja.

A pályázó a pályázati dokumentáció beküldésével hozzájárul ahhoz, hogy a Kiíró a beadott pályázati munkákról készült fotókat, audiovizuális műveket és egyéb, ezekről készült promóciós munkákat a pályázat promótálása és népszerűsítése céljából szabadon, területi korlátozás nélkül, határozatlan időtartamig, kizárólagosan, harmadik személynek átengedhető módon, díj fizetésének kötelezettsége nélkül felhasználhatja, így többek között nyilvánosságra hozhatja, többszörözheti, terjesztheti, nyilvánossághoz közvetítheti (így többek között bármely, tetszőleges honlapra felteheti), kiállíthatja.

A pályázó a pályázati dokumentáció beküldésével hozzájárul ahhoz, hogy a Kiíró a beadott pályázati munkák tekintetében a pályázati dokumentáció benyújtásától számított egy évig kizárólagos, harmadik személy részére átruházható előfelhasználási joggal rendelkezik, így a Kiíró a pályázó pályázati munkáinak felhasználására a későbbiekben megállapított feltételek mentén felhasználási jogot szerezhet.
Pályázat kiírása (PDF)


További információ
1359cm3@momeline.hu
MOME line – design műhely
H-1088 Budapest, Lőrinc pap tér 3. II/6
tel: +36 20 434 0806
fax: +36 1 786 0 196
MOME Nonprofit Kſt.
H-1121 Budapest, Zugligeti út 9-25.
adószám: 14605921-2-43
cégjegyzékszám: 01-09-911555

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése