Arculati pályázat művészeti felsőoktatási intézmények diákjai számára

A KÖVET Egyesület a Fenntartható Gazdálkodásért (a továbbiakban a Kiíró) pályázatot hirdet művészeti felsőoktatási intézmények diákjai számára.


1. A PÁLYÁZAT CÉLJA: Jelen pályázat kiírásának célja kreatív grafikai arculat tervezése a Kiíró „Visszaszámlálás” című konferenciájára.


2. A PÁLYÁZÓK KÖRE: A pályázaton egyéni pályázók indulhatnak, a pályázók körét a Kiíró az alábbiak szerint határozta meg: művészeti felsőoktatásban résztvevő diákok. (alsó korhatár: 18 év)


3. A PÁLYÁZAT TÁRGYA: A 2012 őszén megrendezésre kerülő konferencia arculatának megtervezése.

A KÖVET Egyesület kiemelkedően közhasznú, nem nyereségorientált szervezet 1995-ben alakult, azzal a céllal, hogy a vállalatok körében lehetővé tegye a környezettudatos vállalatirányítás terén szerzett tapasztalatok cseréjét. Hosszú távú célja a szervezetek segítése a fenntarthatóság útján, így a környezetvédelem mellett nagy hangsúlyt fektet a cégek társadalmi és helyi gazdasági felelősségére is.
A konferencia a következő kérdések köré szerveződik: Milyen lesz a világ 2020-ban? Hogyan alakítják majd az üzleti életet és a társadalmat az olyan tendenciák, mint az egyre jobban terjedő globalizáció, a demográfiai változások, a természeti erőforrások hiánya, a technológiai fejlődés felgyorsulása, a világot érintő egészségügyi kihívások és a társadalmi megosztottság? Hogyan fogják befolyásolni a vállalkozások értékteremtő képességét, amely hozzájárul a gazdasági, társadalmi fejlődéshez és a környezetvédelem javulásához?

Arculati elemek: konferencia logó, levélpapír, névtábla, A2-es álló plakát, prezentáció sablon, elektronikus levél, banner. 

A pályázat beadási határideje: 2012. március 1.
Az arculat az alábbi gondolatokat tükrözze vissza:
     1.) különböző érdekcsoportok összefogása 
     2.) a jövő fenntartható és felelős vállalkozása
Aminek szerepelnie kell az arculati elemekben:
     • KÖVET Egyesület XVII. konferencia, 
     • Visszaszámlálás
     • Dátum: 2012. október 10.
     • KÖVET logó
     • Helyszín (Budapest, Hotel Gellért)
     • www.kovet.hu
További elvárások:
     • Színvilág: figyelemfelkeltő, a KÖVET arculatába illeszkedő.
     • Kerülendő: fenntarthatósággal kapcsolatos eddig használt szokványos grafikai motívumok
        (fácska, földgömb kézben, repedt földből kinövő hajtás, vízcseppben a Föld, kisgyerek
        kezében a Föld, fűvel benőtt alakzat, recycling jel stb.)
     • Egyéb: Az arculatból és a rendezvény jellegéből kiindulva további kreatív ötletek is javasolhatók.


4. EGYSZERI KONZULTÁCIÓ

A konferencia szervezői egyszeri személyes konzultációt tartanak 2012. február 21-én 10 órakor, melyre a csizmadia [kukac] kovet [pont] hu email címen előzetesen regisztrált pályázók vehetnek részt. 
A konzultáció helyszíne: KÖVET Egyesület irodája, 1068 Budapest, Dózsa Gy. út 86/b.


5. A PÁLYÁZÓK DÍJAZÁSA

Egy pályázó több tervet is benyújthat.
Az első helyezett díja:
     • a nyertes pályázó portfoliójával bemutatkozási lehetőséget kap a KÖVET XVII. konferenciáján.
     • ingyenes részvételi lehetőség a konferencia szakmai programján.
     • a KÖVET Egyesület egy választott egy napos képzésén ingyenesen részt vehet.
     • ajándék kerékpár


6. A PÁLYÁZATON VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

1. A pályázat egyfordulós.
2. Pályázni csak olyan tervvel lehet, amely más személy szerzői és iparvédelmi jogát nem sérti.
3. A pályázók a pályázat benyújtásával elfogadják a pályázati kiírásban foglalt feltételeket és alávetik magukat a Kiíró döntésének. A Kiíró döntése ellen fellebbezésnek nincs helye.
4. A nyertes pályamunka alkotója hozzájárul ahhoz, hogy munkájával a Kiíró valamennyi ismert felhasználási módra kiterjedő, kizárólagos felhasználási joggal rendelkezzen.
5. A pályázók vállalják, hogy a pályamunkák elkészítésénél más, védelem alatt álló alkotásokat nem használnak fel, tisztán grafikai elemekkel dolgoznak.
6. A pályázat nyertese köteles a Kiíró írásbeli engedélyét kérni a mű más személy általi felhasználására.
7. A pályázat beküldésével a pályázó automatikusan beleegyezik a pályamű nyilvánosságra hozatalába.


7. A PÁLYÁZATHOZ BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK

Kötelezően benyújtandó dokumentumok az arculati elképzelés alapján:
     • Prezentáció, amely tartalmazza: a dizájn leírását, logóterveket, a kiírásban szereplő összes
        arculati elemet és alkalmazását, valamint az egyéb kreatív ötleteket a konferenciával
        kapcsolatban.
     • A pályázó személyi adatait és elérhetőségeit (név, születési hely és dátum, lakcím, telefonszám,
        e-mail cím, felsőoktatási intézmény neve). (A megadott személyes adatokat a Kiíró bizalmasan
        kezeli, harmadik félnek nem adja át.)

A pályázati anyagot emailben kell benyújtani, melynek elvárt formátuma: .pdf kiterjesztésű prezentáció, legfeljebb 3 MB méretben.


8. BEADÁS HATÁRIDEJE ÉS MÓDJA

A pályázat beadási határideje: 2012. március 1.
A pályázatokat kérjük a csizmadia [kukac] kovet [pont] hu email címre elküldeni.
Az email tárgya legyen: KÖVET „Visszaszámlálás” pályázat


9. BÍRÁLATI SZEMPONTOK, KRITÉRIUMOK

A Kiíró által kijelölt zsűri 1 díjazottat választ a beadott pályázatok közül.
Értékelési szempontok:
     • eredetiség, kreativitás,
     • a KÖVET arculatába illeszthető grafika,
     • tervezői következetesség.

Érvénytelen az a pályázat:
     • amelyet határidőn túl nyújtottak be,
     • amely hamis adatot tartalmaz,
     • amely nem felel meg a pályázati feltételeknek.
A Kiíró a pályázatot kizárhatja, amennyiben az nem felel meg a formai vagy tartalmi követelményeknek és ez a pályázat érdemi bírálatát nem teszi lehetővé. 
A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy nem elégséges minőségű beérkezett pályázat esetén az első díjat ne adja ki.


10. TOVÁBBI FELVILÁGOSÍTÁS

A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítás Csizmadia Edittől, a KÖVET Egyesület kommunikációs munkatársától kérhető a csizmadia [kukac] kovet [pont] hu címen.


LETÖLTHETŐ ANYAGOK

forrás: pafi.hu

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése