Jameson CineFest - IX. Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál

A fesztiválra nevezett művek száma nem korlátozott. A nevezéseket a kiírásban szereplő kategóriák valamelyikének megjelölésével kell megtenni. A fesztivál jellegéből adódóan csak olyan alkotással lehet nevezni, amely 2010-ben vagy később készült és a készítés időpontjában szerzője (rendezője) a 35. életévét nem töltötte be. Kivétel a nagyjátékfilm kategória, ahol 35 évnél idősebb rendezők filmjét is elfogadjuk, amennyiben az az első, vagy a második nagyjátékfilmje. A nevezett filmek megtekintő kópiáját DVD hordozón várjuk.

Nevezni a következő kategóriákban lehet:
- nagyjátékfilm (60 percél hosszabb vetítési idővel)
- kisjátékfilm, kísérleti film (30 percnél rövidebb vetítési idővel)
- dokumentumfilm (60 percnél rövidebb vetítési idővel)
- animációs film

FIGYELEM! Nevezni csak olyan filmekkel lehet, melyek a fesztivált megelőzően más magyarországi fesztivál versenyprogramjában nem szerepeltek és nem kerültek mozi forgalmazásra.

Nevezési határidő: 2012. május 31.

A beérkezett munkákból előzsűri válogatja ki a fesztivál versenyprogramjába kerülő alkotásokat. A nevezési kópiákat NEM KÜLDJÜK VISSZA, azok a fesztivál archívumába kerülnek.

Az előzsűri döntéséről az alkotók 2012. augusztus 15-ig értesítést kapnak. A fesztivál programjába válogatott filmek esetében a végleges vetítési kópiának 2012. szeptember 1-ig be kell érkeznie. Kérjük, hogy a filmek vetítési kópiáját lehetőség szerint Blu-ray lemezen, HD formátumban küldjék meg. Kivétel a nagyjátékfilmek: itt a preferált kópia DCP/DCI vagy 35mm. Ha egy filmből mindkét verzió rendelkezésre áll, ez esetben a digitális hordozót (DCP/DCI) részesítjük előnyben. Amennyiben a beválogatott filmből egyéb okok miatt nem létezik DCP/DCI vagy 35 mm-es hordozó, különleges esetben a Blu-ray is elfogadható.

A feladónak egyidejűleg elektronikusan értesítenie kell a fesztivált (office@cinefest.hu), hogy milyen módon, mikor küldte el a versenykópiát és közölnie kell annak azonosítási, illetve postázási számát.


A versenykópia Fesztiválra való juttatásának költsége a nevezőt terheli. A beküldött Blu-ray lemez a fesztivált követően annak archivumába kerül, azt nem küldjük vissza.

Az előzsűri és a Fesztiválzsűri döntése végleges, azzal szemben fellebbezésnek nincs helye.
A fesztivál szervezői az alkotók részére (maximum 2 fő) a film bemutatójának napjára, összesen két éjszakára lehetőség szerint szállást biztosítanak.

2. Nevezés
Nevezési díjat nem kell fizetni. A nevezési lap sokszorosítható. Nevezni a következő kategóriákban lehet:
- nagyjátékfilm (60 percél hosszabb vetítési idővel)
- kisjátékfilm, kísérleti film (30 percnél rövidebb vetítési idővel)
- dokumentumfilm (60 percnél rövidebb vetítési idővel)
- animációs film
Aki egynél több filmet nevez, minden alkotáshoz külön nevezési lapot kell kitöltenie.

A nevezési lapoknak, a kötelező mellékleteknek és a nevezési kópiák beérkezési határideje 2012. május 31.

A nevezés kötelező elemei, mellékletei:
- nevezési kópia (DVD); felirattal (szabványos videó timecode-dal ellátott .txt, .srt, .sub, .stl, .doc, .rtf vagy egyéb szövegfájlban - ha nem PAL, azt kérjük feltüntetni!)
- nevezési lap (teljesen kitöltve, elektronikusan, .doc kiterjesztésű formátumban az office@cinefest.hu e-mail címre, valamint kinyomtatva, aláírva, a Fesztivál címére /3530 Miskolc, Széchenyi u. 48./ postai úton elküldve)
- rövid, 2 perces filmrészlet (önálló alkönyvtárban vagy a nevezési kópia DVD-jén)
- trailer (önálló alkönyvtárban a nevezési kópia DVD-jén)
- a rendező rövid életrajza ( 250 - 350 karakter között)
- dialóg lista angol nyelven (lehetőség szerint .srt kiterjesztésű formátumban)
- a film rövid leírása (150 - 250 karakter)
- a rendező fényképe (min. 5 cm széles, 300 dpi, .jpg formátumban)
- fotó a filmből (min. 10 cm széles, 300 dpi, .jpg formátumban, min. 3 db.)

A magyar és a nem angol nyelvű külföldi filmeknek angol felirattal kell rendelkezniük. A Fesztivál az alkotók részére bérleti vagy vetítési díjat nem fizet. A nevezési lap és mellékleteinek, valamint a kópiáknak a késedelmes beérkezése esetén a nevezés érvénytelen. A fesztivál nyelve magyar és angol, ezért minden írásos anyagot e két nyelv valamelyikén kell megküldeni. A fesztivál részére küldött csomagok a következő jelölést kell tartalmazzák:
NINCS KERESKEDELMI ÉRTÉKE, KÖLCSÖNANYAG, KIZÁRÓLAG FESZTIVÁL- FELHASZNÁLÁSRA!

3. Kitöltési útmutató
A nevezési lapot, valamint a kötelező mellékleteket az office@cinefest.hu címre kérjük elküldeni, a nevezési lap kinyomtatott és aláírt példányát a nevezési DVD-vel postai úton (CINE-MIS Nonprofit Kft. - CINEFEST - Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál H-3530 Miskolc, Széchenyi u. 48.) jutassa el a Fesztivál részére! A nevezési lap kitöltéséhez használjon szövegszerkesztő programot (pl.: Microsoft Word, Open Office, Pages)!

Nevezését csak abban az esetben tudjuk elfogadni, ha az összes kötelező mellékletet elektronikusan csatolta, valamint postai úton is megérkezett a nevezési DVD és az aláírt nevezési lap!


A nevezési lapon kért minden adatot hiánytalanul adjon meg, minden mezőt töltsön ki! Hiányos, illetve kézzel írt nevezési lapot nem áll módunkban elfogadni.


Egy filmet csak egy kategóriában lehet nevezni, választását aláhúzással jelölje.

A nevezési lapon a film technikai paramétereinek megadásakor a versenyprogramban bemutatni kívánt kópiára vonatkozóan adjon meg adatokat!

A "
rövid tartalom" mezőben 150 - 250 karakter terjedelemben foglalja össze a film tartalmát! Erre a katalógus egységes formátuma miatt van szükség.

"
A rendező rövid önéletrajza és válogatott filmográfiája" mezőben 250 - 350 karakter terjedelemben foglalja össze munkásságát! Kérjük, az önéletrajz formájában kövesse az alábbi mintát, a válogatott filmográfia esetében az Ön által legfontosabbnak ítélt, 4 alkotást tüntesse fel, a rendezés évével kiegészítve! Erre a katalógus egységes formátuma miatt van szükség.

Önéletrajz minta:
“Minta József 1980-ban született. 2003-ban szerzett kulturális antropológus diplomát. Társadalomkutatóként és területfejlesztési szakemberként dolgozik. 2001 óta foglalkozik filmkészítéssel. Küldetésének érzi, hogy kamerája segítségével láthatóvá és érzékelhetővé tegye a társadalmi különbségeket. Válogatott filmográfia: Filmcím I. (2003); Filmcím II. (2004); Filmcím III. (2005); Filmcím IV. (2007)"

3. Vetítések
A fesztiválra nevezett filmek a fesztivál különböző helyszínein kerülnek bemutatásra, a fesztivál időtartama alatt és azt követően a fesztivál televíziós magazinműsoraiban, valamint a fesztivál eseményeit népszerűsítő bemutatókon, különböző helyszíneken, bemutató- és oktató vetítéseken, nem kereskedelmi célból.

A JamesonCineFest - Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál fenntartja a jogot a fesztivál népszerűsítésére - nem kereskedelmi célokra
- felhasználja a film egyes részeit a média különböző területein.

4. Adatvédelem
A fesztiválra való jelentkezéssel kapcsolatban megadott személyi adatokat a fesztivál szervezői bizalmasan kezelik, azt kizárólag a regisztrációhoz és a fesztivál kiadványaihoz használják fel, azokat harmadik személynek át nem adják.

5. Cím

Kérjük, hogy elektronikusan, a hiánytalanul kitöltött nevezési lapot és a kötelező mellékleteket (angol nyelvű szövegkönyv, fotó a rendezőről, fotó a filmből, rendező önéletrajza, a film rövid tartalma) az office@cinefest.hu címre küldje. Postai úton várjuk a nevezési lap aláírt példányát, a film nevezési kópiáját, rövid fim részletet és a film trailer-ét a következő címre:
CINE-MIS Nonprofit Kft.
JamesonCineFest - Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál
3530 Miskolc, Széchenyi utca 48.
Telefon/fax: +36 (46) 412-228
E-mail: info@cinefest.hu

Bővebb infó: http://www.cinefest.hu

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
nevezési lap

forrás: pafi.hu

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése