Batthyány-esszépályázat

http://alkotoipalyazatok.blogspot.hu/2014/01/batthyany-esszepalyazat.html
A Batthyány Lajos Szakkollégium "Batthyány-esszépályázat" címmel pályázatot hirdet nappali tagozatos egyetemisták részére. A Szakkollégium a Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kara mellett működik és a szakmai-tudományos többletképzés és tehetséggondozás sokszínű és egyre bővülő kínálata jellemzi. Ennek a bővülő kínálatnak az egyik legfontosabb eleme a nyitás az ország felsőoktatási intézményeiben tanuló hallgatók felé. A pályázatot azzal a céllal hirdetjük meg, hogy lehetőséget biztosítsunk az egyetemi hallgatóknak arra, hogy országos tudományos versenyen mérettessék meg tudásukat. 

Beadási határidő: 2014. február 15. 24.00 óra  

 Pályázatot az alábbi témákkal kapcsolatban lehet benyújtani:
1. Föderáció vagy nemzetállami szuverenitás, avagy mi lehet az Európai Unió jövője.
2. A pénzügyi piacok feletti felügyelet európai dimenziója.
3. Bevándorlási helyzet az Európai Unióban.
4. Gibraltár, a spanyol-brit konfliktus színtere.
5. Háborús bűnök, háborúban elkövetett bűncselekmények megítélése.
6. Rio +20 és a fenntartható fejlődés.
7. Az alkotmánybíráskodás az Alaptörvény tükrében.
8. Gondolatok az új Ptk. elfogadásáról.
9. Gondolatok a büntetés-végrehajtási törvénytervezetről.
10. Az új Btk. elméleti és jogalkalmazói kérdései.
11. A területi államigazgatás reformja.
12. A hatósági szerződés, avagy a közigazgatás kontraktualizációja.
13. A magyar oktatási rendszer reformja.
14. Fájlmegosztás vs. szellemi tulajdonjog védelme: szankcionálni, vagy legalizálni?
15. A hajléktalanság: megoldás-e a szankcionálás?

Pályázhatnak
Bármely felsőoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatói. Pályázatot csak önállóan lehet benyújtani.

Technikai feltételek
A tanulmányok terjedelme nem haladhatja meg az 1 szerzői ívet (40 000 leütés szóközökkel együtt). Formai kritériumok: Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret, 1,5 sorköz, sorkizárt. A hivatkozások formai kritériumai http://blszk.sze.hu honlapon elérhetőek. Az esszé elején kérjük feltüntetni a pályázó nevét, intézményét, szakját, évfolyamát valamint elérhetőségeit.
A pályamunkákat kizárólag elektronikus formában, doc vagy docx formátumban a szeblszk@gmail.com címre kérjük elküldeni.

Beadási határidő: 2014. február 15. 24.00 óra

A díjazott tanulmányokat minősített oktatókból álló szakmai bizottság választja ki.

Eredményhirdetés várhatóan: 2014 márciusában

A legjobb írásművek szerzői könyvjutalomban és elismerő oklevélben részesülnek, valamint a legjobb írásműveket ISSN számmal ellátott elektronikus kötetben jelentetjük meg.
A Szakkollégiumról és a pályázatról bővebb információk a http://blszk.sze.hu oldalon találhatóak, illetve dr. Kálmán János igazgatónál a janos.kalman88@gmail.com címen lehet érdeklődni.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése