Ösztöndíj-lehetőségek Párizsban

Ösztöndíj-lehetőségek Párizsban – minden tudományterületen!

A párizsi főpolgármesteri hivatal Párizs tudományos súlyának növelése érdekében 2003 óta minden évben számos külföldi kutatót fogad post-doc és szenior szinten annak érdekében, hogy a párizsi - költségvetési vagy önkormányzati szférába tartozó – laborok, kutatóhelyek egyikében dolgozva elősegítsék az adott intézmény nemzetközi kapcsolatainak erősítését. A  K+F és innováció területéért felelős főpolgármester-helyettes tavalyi nyilatkozata szerint felismerve a tudásgazdaságba való befektetés abszolút szükségességét, Párizs megduplázta az erre fordítható forrás nagyságát. Azaz már 1,75 millió eurónyi éves kerettel gazdálkodva évente 70-80 kutató fogadására van lehetőség.

A 2012-es pályázati fordulót Párizs városa meghirdette, a kizárólag elektronikus úton beaadandó pályázatok beadási határideje 2011. március 1. éjfél (párizsi idő szerint).


A pályázati lehetőség minden tudományterület számára nyitott, az elsődleges bírálati szempontok: a jelentkező szakmai előélete, a beadott munkaterv tartalma és minősége, a fogadó labor minősítése. A határidőig beérkezett pályázatokat Párizs városának tudományos tanácsa bírálja el, az eredményeket a honlapon a nyár folyamán teszik közzé, de természetesen a nyerteseket személyesen is értesítik.

A jelentkezés feltételei:
Az ösztöndíjak kétharmada postdoc, egyharmada szenior kutatók fogadását szolgálja. A post-doc kategória kritériuma az öt éven belül megszerzett PhD fokozat, az öt évnél régebbi szeniornak számít. Az ösztöndíj mértéke:
- 3-12 hónapos tartózkodás esetében post-doc kategóriában havi nettó 2500 EUR,
- 2-6 hónapos tartózkodásra szeniorok esetében havi nettó 3000 EUR.

A párizsi tartózkodás idejére a város fedezi az általános betegbiztosítást. Az utolsó havi ösztöndíj átutalásának feltétele egy körülbelül 15 oldalas jelentés elkészítése és beadása (angol vagy francia nyelven).
Az útiköltség fedezésére a jelentkező országának földrajzi elhelyezkedése alapján megállapított átalány szolgál, de a kifizetés előfeltétele a számla bemutatása. Szükség esetén a város segítséget tud adni a szálláskeresésben, de a szállás költségét az ösztöndíjasnak magának kell fedeznie.
A párizsi tartózkodást 2012. szeptember elseje és 2013. február 28-a között kell/lehet megkezdeni.

A fogadó laboratóriummal szembeni kitétel, hogy az Párizs közigazgatási területén működjön (azaz az ötjegyű irányítószám első két számjegye 75 legyen).

A jelentkezőnek saját országában működő kutatóhelyhez kell kötődnie, ott kell dolgoznia és életvitel szerűen tartózkodnia. A Franciaországban élő vagy dolgozó kutatók nem pályázhatnak! Nem pályázhat továbbá, aki:

1.  más ösztöndíjat vagy bérjellegű jövedelmet kap(na) a megpályázott ösztöndíj időtartama alatt,
2.  a korábbi években már nyert ösztöndíjat Párizs városától.
A pályázatnak világosan be kell mutatnia a fogadó és küldő intézmény közötti kapcsolatot, illetve be kell mutatni mindazon célokat és várt jövőbeni eredményeket, amiket a két kutatóhely a jelölt párizsi munkájához köt.

Jelentkezni lehet franciául a következő oldalról elindulva lehet.
Az elektronikus jelentkezési lap kétnyelvű (angol/francia), így annak kitöltése nem okozhat különösebb problémát.

Angol nyelvű hozzáférés: http://www.paris.fr/portail/english/Portal.lut?page_id=9105
Spanyol nyelvű elérés: http://www.paris.fr/portail/es/Portal.lut?page_id=9107

A Párizsban működő egyetemek és kutatóhelyek fölsorolása megtalálható az alábbi<http://www.paris.fr/portail/pro/Portal.lut?page_id=9495> címről kiindulva a középső oszlop (services pratiques) második és harmadik bekezdésében::
http://www.paris.fr/portail/pro/Portal.lut?page_id=9495

Felhívjuk a figyelmüket, hogy az Association Bernard Gregory honlapján folyamatosan újabb és újabb kutatói álláslehetőséget hirdetnek meg, szinte minden tudományterületen.
A francia költségvetési kutatóhelyeknél (pl. INRA, INRIA, meghirdetett, jelenleg is nyitott álláspályázatok:
http://www.emploi-scientifique.info/ vagy
http://www.emploi-scientifique.info/display.php?id=1749

Amennyiben sikeresen pályázik és arról néhány szóban értesít bennünket asciences.par@kum.gov.hu címen, azzal hozzájárul saját munkánk hatékonyságának értékeléséhez, javításához – szíves visszajelzését ezért előre is köszönjük!

Somogyi Norbert TéT-attasé, Párizs

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése