DJUICE Addoda videoverseny

Íme egy nagyszerű lehetőség, mellyel hozzájárulhatsz hazánk adományozási kultúrájának erősítéséhez: A djuice a tavaly kifejlesztett legújabb adománygyűjtő applikációjához kapcsolódóan videoverseny pályázatot hirdet, melyre olyan pályamunkákat várnak, melyek ötletes videók formájában mutatják be és népszerűsítik az ADDODA elnevezésű mobilalkalmazás használatát.

A djuice több hazai segélyszervezettel karöltve tavaly december 1-jén indította útjára adománygyűjtőpont kereső alkalmazását, melyet bárki letölthet telefonjára, aki könnyen és hatékonyan szeretne tájékozódni arról, hol található a hozzá legközelebb eső gyűjtőpont, és hogy ott mikor, milyen adományt lehet leadni. Rengeteg szervezet csatlakozott a programhoz, melyek a város számos pontján és megszámlálhatatlan módon készek segíteni a rászorulóknak. Ha valaki letölti az ingyenes mobilalkalmazást, akkor többek között a Katolikus Karitász, a Pest Megyei Kutató- Mentő Szolgálat, a Magyar Vöröskereszt, a Baptista és a Máltai Szeretetszolgálat, valamint a Bohócok a láthatáron gyűjtőpontjait is megtalálhatja telefonján. Ami még könnyebbé teszi a mobilalkalmazás használatát, hogy több szempont alapján is rá lehet keresni a szervezetekre. Cím, adományozható tárgyak listája, nyitva tartás vagy GPS koordináta alapján is választhatunk célpontot, a lényeg, hogy elinduljunk az úton, mely segítséggel, odaadással és törődéssel van kikövezve.

Nem számít, hogy mennyi idős vagy, ha fontosnak tartod az adományozást és szeretnél segíteni! Mutasd meg mindenkinek, milyen kreatívan lehet bemutatni egy mobilalkalmazást: ha megvan az ötleted, töltsd fel a djuice Facebook oldalára az alkalmazásról forgatott filmedet. Ha tiéd a legjobb, legkreatívabb kisfilm, nincs mitől félned!

Mutasd meg te is adományozásban rejlő kreativitást!

Pályázati anyagok benyújtásának határideje: 2012. április 15. 24:00

Díjazás
A győztes pályázó nagyszerű nyereményekkel lesz gazdagabb, de ez nem minden, hiszen a lehetőséggel hatalmas figyelem is jár majd, hiszen a nyertes kisfilmjét később nyilvánosan felhasználják az alkalmazás népszerűsítésére számos felületen. A fődíj egy Samsung Galaxy NOTE. Külön elismerésre számíthat a közönségdíjas film készítője is, akire majd a djuice Facebook oldalán lehet leadni a szavazatokat. Ő szintén egy Samsung Galaxy NOTE gépet nyer. További 5 versenyző, aki a zsűri szerint a legjobb, djuice ajándékcsomaggal gazdagodik.

Zsűri
A pályázatokat szakmai zsűri bírálja el, melynek tagjai: Nagyistók Tibor (MTVA), Bodnár Csaba (Mobilaréna videó) és Egyed Gábor (djuice). A zsűri által választott pályamunkát a http://www.djuice.hu és djuice Facebook oldalakon teszik közzé. A zsűri döntése végleges, a döntéssel szemben jogorvoslatnak helye nincs. A jogorvoslati út kizárása elsősorban azon alapul, hogy a zsűri döntése - a pályázat jellegéből fakadóan - jelentős részben szükségszerűen szubjektív megítélésen alapul.

Határidők
A pályázat kihirdetése: 2012. március 20.
Pályázati anyagok benyújtásának határideje: 2012. április 15. 24:00
Zsűrizés: 2012. április 20.
A győztes nevének kihirdetése: 2012. április 23.

 Pályamunkák beadásának feltételei
A pályázaton bármely Magyarország területén élő természetes személy részt vehet, korhatár megkötése nélkül.

A pályázó kizárólag saját eredeti szerzői alkotásával pályázhat. E feltétel megsértése esetén a pályázat érvénytelenné válik, és a pályázatból való automatikus kizárás következményét vonja maga után. A pályázó pályázati anyaga feltöltésével szavatolja, hogy az saját szerzői műve, a feltöltéssel felelősséget vállal azért, hogy az általa benyújtott pályamunka nem sérti más szerző jogát. A más szerzői vagy felhasználási jogát sértő pályázatokból eredő károkért a jogsértő pályázó felelősséget vállal a film feltöltésével.
Egy pályázó maximum 3 pályamunkával nevezhet.

Az érvényes pályázat feltétele a pályamunka djuice Facebook oldalára való feltöltése.
A pályázatra történő nevezés ingyenes, a Pályázó nem kötelezhető semmiféle díj fizetésére a Szervezők, vagy harmadik személyek részére.

Az érvényes pályázat feltétele, hogy a pályázati anyag a fenti határidőben beérkezzen. A határidőn túl beküldött, vagy a 7. pont A. alpontjában előírt formai követelményeknek meg nem felelő pályaművek kizárásra kerülnek, a pályázaton nem vehetnek részt.

Szervezők továbbá, a nyeremények átadásáig kizárhatják a pályázatból azt a Pályázót, akinek a Facebook profilján feltüntetett személyes adatai nem valósak, vagy tévesek. A Pályázó valótlan, vagy téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőket felelősség nem terheli.

Pályázat benyújtásának módja (pályamű)
A pályázati anyagnak, melyet a djuice Facebook oldalán elérhető applikáció segítségével tölthetnek fel a versenyzők, a következő elemeket kell tartalmaznia:

A. Pályamű:
A pályaművet 1-3 perces hosszúságban érdemes elkészíteni. Fontos, hogy a pályázók ügyeljenek arra, hogy a kisfilmek tartalmát nyilvánosan is fel lehessen használni és arra, hogy a határ valóban a csillagos ég, hiszen nem feltétel a márka megjelenítése a kisfilmben, sokkal inkább az alkalmazás felhasználhatóságának kreatív bemutatását várja el a pályázat kiírója.

A pályázók a pályamunka feltöltésével automatikusan elfogadják a pályázati feltételeket, valamint hozzájárulnak, hogy a 9. pontban rögzítettek szerinti módon és körben Szervezők pályaműveiket felhasználják.

Pályázat eredményének közzététele
A pályázat eredményét 2012. április 23-án a http://www.djuice.hu, a djuice Facebook oldalán (Facebook profil név) tesszük közzé, illetve a nyertest a Facebookon keresztül üzenetben is értesítjük. A nyertes pályázó a pályamunka feltöltésével hozzájárul a fenti adatának nyilvánosságra hozásához. A versenyben nem díjazott pályaművek készítői külön értesítést nem kapnak.

Szerzői és felhasználói jogok
"A pályázat benyújtói megőrzik a pályamunkához fűződő, át nem ruházható szerzői jogaikat. A Szervezők a pályázat és a későbbi pályázatok népszerűsítésével kapcsolatban jogosultak a pályamunka felhasználására a pályázó (szerző) nevének feltüntetése mellett. A pályázat benyújtója (szerző) a játékban való részvétellel visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat kiírói a videomunkáról készített, a mű integritását nem sértő reprodukciót reklámcélból másolják, sokszorosítsák, valamint megjelentessék (nyilvánossághoz közvetítse), és ennek érdekében a pályázat kiírói számára nem kizárólagos, de időben, térben és mértékben korlátlan felhasználási jogot ad azzal a feltétellel, hogy a kiíró a pályázó (szerző) nevét minden megjelenés esetén feltünteti."
A pályamunka feltöltésével a pályázó elfogadja, hogy nevét, képmását és a pályázatában foglaltakat a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. Tv.-ben felsorolt módon a Telenor (djuice) térítésmentesen felhasználhatja, beleértve a http://www.djuice.hu, http://www.telenor.hu weboldalon történő közzétételt is.

Adatvédelem, adatkezelés
Pályázó a jelen pályázati kiírás elfogadásával önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy a Facebookon rögzített személyes adatait a személyes adatok védelméről és közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően az alábbi célokra a Szervezők felhasználják, arra tekintettel kezeljék. A felhatalmazás kiterjed - a Pályázó kérdéseire adott válaszok megküldésére, e-mailen és egyéb módon történő kapcsolattartásra, a pályázaton helyezést elért videofilmek esetében a Pályázó értesítésére, kapcsolatfelvételre, a díjátadó rendezvényre történő meghívásra.

Adatvédelmi szempontból Telenor (adatvédelmi nyilvántartási szám: 01400-0004) minősül adatkezelőnek és adatfeldolgozónak.

A Pályázók személyes adatait és videomunkáit a Szervezők zártan kezelik, azok nem nyilvánosak, a személyes adatok nem használhatóak fel kereskedelmi, különösen direkt marketing célra és nem tehetők hozzáférhetővé harmadik személy részére. Pályázó jogosult a Szervezőktől a kezelt adataira vonatkozóan tájékoztatást kérni, melyre a Szervezők 30 napon belül írásban adnak választ, Pályázó jogosult továbbá írásban adatai helyesbítését, törlését kérni. Pályázó tiltakozhat személyes adatai jogellenes kezelése ellen és jogosult az Adatvédelmi Biztoshoz bejelentéssel élni, vagy igényét egyéb jogi úton érvényesíteni.

Egyéb rendelkezések
Szervezők semmilyen felelősséget nem vállalnak a pályázati kiírás esetleges nyomdai hibáiért, valamint a http://www.djuice.hu, http://www.facebook.hu/djuice.hungary weboldallal kapcsolatban felmerülő bármely technikai hibákért (különösen hardware vagy software hibák, lassú Internet kapcsolat/elérhetőség, Internet szolgáltatók hibája, szerver-, vagy szolgáltatói hiba, a weboldal bármely okból történő részbeni vagy teljes elérhetetlensége, hálózati túlterheltség, engedély nélküli emberi vagy nem emberi beavatkozás a pályázatba, így különösen, de nem kizárólagosan jogosulatlan hamisítás, számítógép-kalózkodás, lopás, vírus.)

A pályázati anyag beküldésével a pályázó tudomásul veszi, hogy a játék tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ez által ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a pályázat kiíróján kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A pályázat kiírói és a megbízásából eljáró közreműködő az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.
A pályázat kiírói fenntartják a jogot, hogy a pályázati kiírást indokolt esetben bármikor megváltoztathassa.
A pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), sem a pályázat kiírói, sem a megbízásából eljáró közreműködő semmilyen felelősséget nem vállalnak.
A játékból ki vannak zárva a pályázat kiírói, valamint a megbízásukból eljáró közreműködő, továbbá a játék szervezésében részt vevő egyéb harmadik személyek dolgozói és mindezen személyek Ptk. 685.§ (b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

forrás: pafi.hu

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése