Sisi Bora - Borcímke- és Csomagolástervezési Pályázat

PÁLYÁZAT KIÍRÓJA
Budapest VII. Kerületi Önkormányzata megbízásából a Design Terminál Nonprofit Kft. (továbbiakban Kiíró).

PÁLYÁZAT TÉMÁJA, CÉLJA
Erzsébetváros alapításának 130. évfordulójára, a kerület névadójára, Erzsébet királynéra, vagyis Sisire emlékezve Budapest VII. Kerületi Önkormányzata pályázatot ír ki "Sisi Bora" borcímkéjének és csomagolásának megtervezésére. A pályázat célja, hogy a győztes pályamű a kerület protokolleseményein, illetve protokollajándékként utaljon a kerület névadójára - egyúttal Erzsébetváros gazdag történelmére is -, progresszív megvalósításával pedig jelezze, hogy a VII. kerület Budapest egyik kreatív központja.

Pályázati határidő: 2012. április 1. éjfélig.

FORMAI KÖVETELMÉNYEK
A feladat borcímke, kapszula és díszcsomagolás tervezése 1 palack borhoz. Ezek együttesével lehet pályázni.
A címkén kérjük feltüntetni:
"Sisi bora"
Tokaji Aszú
6 puttonyos
Tokaji borkülönlegesség
1999
Mind a címke mind a csomagolás esetében formai megkötés nincs, de a Pályázónak szem előtt kell tartania a könnyen kezelhetőséget, szállíthatóságot illetve a gazdaságos kivitelezést.

 DÍJ
I. díj: nettó 300 000 Ft, továbbá a nyertes pályázat megvalósításra kerül és a tervező aláírását, logóját feltűntetjük a címkén.

A PÁLYÁZAT LEADÁSA
A pályázati adatlapot (csapat esetén a konzorciumi nyilatkozatot és megállapodást is) és a pályázati anyagot PDF formátumban, A4-es méretben minimum 300 dpi-s felbontásban kérjük az agnes.hegedus@designterminal.hu e-mailcímre elküldeni 2012. április 1. éjfélig.
A pályázat benyújtását követően hiánypótlásra nincs lehetőség. A határidő után beérkezett pályázatokat a Kiírónak nem áll módjában elfogadni.

TOVÁBBI PÁLYÁZATI INFORMÁCIÓK ÉS FELTÉTELEK
A pályázat nyilvános, amelyen - természetes vagy jogi személyként - egyénileg vagy alkotói csoportként (konzorcium) is részt lehet venni. A pályázaton csak magyarországi adóazonosító jellel rendelkező természetes személyek és magyarországi adószámmal rendelkező jogi személyek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek vehetnek részt. A pályázaton való részvétel díjmentes.

Érvényesen pályázhat az a Pályázó, aki vállalkozik a pályázati kiírásban közzétett feladat elvégzésére, és a pályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek fogadja el. Egy Pályázótöbb pályázatot is benyújthat.A beérkezett pályázati anyagok közül egyetlen nyertes terv kerül kiválasztásra.


Amennyiben több - akár magán-, akár jogi - személy együtt kíván részt venni a pályázaton, ezen személyek a Kiíróval szemben egy Pályázónak számítanak. Ebben az esetben kötelesek egymással konzorciumi megállapodást kötni, amelyben rögzítik a konzorciumban részt vevő egyes személyek feladatkörét, jogait, kötelezettségeit, felelősségét, továbbá kijelölik a konzorciumi tagokat képviselő és a konzorcium nevében eljáró személyt.


A Pályázó kötelezettséget vállal arra, hogy a beadott pályázati munka harmadik személy jogát nem sérti, valamint harmadik személynek nem áll fenn olyan joga, amely a Kiíró a pályázati munkákra vonatkozó jogszerzését akadályozná, vagy bármilyen módon korlátozná. Mindezen esetekben a Pályázót terheli a teljes körű felelősség, amelyet a Pályázó a jelen pályázati kiírás részét képező nyilatkozatban vállal. A Pályázó vállalja, hogy a pályamunkák elkészítésénél jogdíjas elemeket nem használ.


A Pályázó kizárólag saját eredeti szerzői alkotásával pályázhat. E feltétel hiánya esetén a pályázat érvénytelenné válik és a Pályázó díjat nem kaphat, vagy ha ez a díjátadást követően válik ismertté, akkor a Pályázó köteles a díjat visszaszolgáltatni, továbbá a Kiíróval szemben harmadik személy által - szerzői jogsértés címen - esetlegesen támasztott mindennemű követelésért helytállni.


A Pályázó a pályázati dokumentáció benyújtásával elfogadja a pályázati kiírásban foglalt feltételeket és aláveti magát a Kiíró és a zsűri döntésének. A Kiíró kizárhatja azt a pályázatot, amely a valóságnak nem megfelelő adatot tartalmaz, vagy nem felel meg a formai vagy tartalmi követelményeknek.


A pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát a Kiíró fenntartja. A Kiíró felhatalmazza a zsűrit, hogy az általuk kialakított szempontrendszer alapján bírálják el és értékeljék a pályamunkákat, továbbá ítéljék oda a meghirdetett díjakat. A zsűri fenntarthatja magának a jogot, hogy amennyiben nem találja megfelelőnek a beérkezett művek színvonalát, nem köteles a díjak kiosztására, továbbá, azokat a pályaműveket, amelyek megítélése szerint a formai vagy tartalmi követelményeknek nem teljesen felelnek meg - és ez a körülmény az értékelést nem teszi lehetővé - a pályázatból kizárja.

A zsűri döntése ellen kifogásnak helye nincs.

SZERZŐI JOGI NYILATKOZAT
A Pályázó a pályázati dokumentáció beküldésével hozzájárul ahhoz, hogy a Kiíró a beadott pályázati munkákat a pályázat promótálása és népszerűsítése céljából szabadon, területi korlátozás nélkül kizárólagosan, harmadik személynek átengedhető módon, díj fizetésének kötelezettsége nélkül felhasználhatja, így többek között nyilvánosságra hozhatja, nyilvános előadáson felhasználhatja, kiállíthatja.

A Pályázó a pályázati dokumentáció beküldésével hozzájárul ahhoz, hogy a Kiíró a beadott pályázati munkákról készült fotókat, audiovizuális műveket és egyéb, ezekről készült promóciós munkákat a pályázat promótálása és népszerűsítése céljából szabadon, területi korlátozás nélkül, határozatlan időtartamig, kizárólagosan, harmadik személynek átengedhető módon, díj fizetésének kötelezettsége nélkül felhasználhatja. Nyilvánosságra hozhatja, többszörözheti, terjesztheti, nyilvánossághoz közvetítheti (többek között bármely, tetszőleges honlapra felteheti), kiállíthatja.


Pályázók annak tudatában nyújtják be (pályázati) anyagukat, hogy vállalják, amennyiben tervük nyer, akkor az ahhoz fűződő szabadalmi- és iparjogvédelmi jogok a Budapest VII. kerületi Önkormányzatot illetik.


TOVÁBBI INFORMÁCIÓ

Design Terminál Nonprofit Kft.
1051 Budapest, Erzsébet tér 13.
Hegedűs Ágnes
1/327 7205 (hétköznap 9.00-17.00 között)
agnes.hegedus@designterminal.hu
http://designterminal.hu/

adatlap-es-szerzoi-jogi-nyilatkozat.pdfkonzorciumi-megallapodas.pdfkonzorciumi-nyilatkozat.pdf


forrás: pafi.hu

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése