UniCredit Tehetségprogram - a kortárs művészetért

Alkotói pályázatot hirdet fiatal művészeknek az UniCredit Bank. A pályázaton művészeti felsőoktatási intézmények hallgatói és fiatal diplomásai vehetnek részt.

Az UniCredit Bank pályázatot hirdet fiatal művészeknek UniCredit Tehetségprogram - a kortárs művészetért címmel. A tehetségprogram keretében három alkotó fél évig ösztöndíjat kap, és egyes műveiket, valamint további tíz tehetséges alkotó egyes műveit megvásárolják, így támogatva az alkotók munkásságát.

A pályázaton a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kara, a Budapesti Képzőművészeti Egyetem, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem és a romániai Kolozsvári Művészeti és Design Egyetem hallgatói, és az ott végzett 23 és 33 év közötti fiatalok vehetnek részt.

Pályázati határidő: 2012. április 27.

UNICREDIT TEHETSÉGPROGRAM – A KORTÁRS MŰVÉSZETÉRT
ALKOTÓI PÁLYÁZAT 2012

Pályázati felhívás
                I. Kiíró: UniCredit Bank Hungary Zrt (1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.)

Lebonyolító: FineArt Invest Kft. (1097 Budapest, Vaskapu utca 9.)

II.  A pályázat célja:
Egy olyan banknak, mint az UniCredit, amely maga is jelentős kortárs gyűjteménnyel és érdemi nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik, természetes feladata, hogy a hazai gazdasághoz hasonlóan a magyar kortárs műtárgypiacon is élénkítő és jóhírvivő szerepet vállaljon. Az UniCredit Bank művészetpártoló és piacélénkítő tevékenységeinek sorában fontos programot indítva egyrészt bemutatja, másrészt fiatal tehetségek alkotásaival bővíti meglévő műgyűjteményét, s a többnyelvű katalógus segítségével a határokon túli ismertség növeléséhez is hozzá kíván járulni.

III. Nevezési kategóriák, díjak:


                1. 3 fő részére ALKOTÓI ÖSZTÖNDÍJ


Az Alkotói Ösztöndíj összege:
1. díj: nettó 120.000 Ft/hó alkotói ösztöndíj a vonatkozó szerződés megkötésétől számított 6 hónapon keresztül (Ösztöndíj ideje)

2. díj: nettó 100.000 Ft/hó alkotói ösztöndíj a vonatkozó szerződés megkötésétől számított 6 hónapon keresztül (Ösztöndíj ideje)

3. díj: nettó 80.000 Ft/hó alkotói ösztöndíj a vonatkozó szerződés megkötésétől számított 6 hónapon keresztül (Ösztöndíj ideje)


                2. 10 fő részére KISALKOTÓI EGYSZERI DÍJ


A Kisalkotói egyszeri díj összege bruttó 100.000,- Ft/pályamű.


                IV. Általános pályázati feltételek az Alkotói Ösztöndíjra és a Kisalkotói Egyszeri Díjra (továbbiakban: Díjak) vonatkozóan:
                1. Személyi feltételek:

A Díjakra azok a 23-33 éves művészek pályázhatnak, akik az alábbi felsőfokú oktatási intézményekben hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek vagy 2007. január 1-jét követően szereztek diplomát ugyanezeken az egyetemeken:
                • Magyar Képzőművészeti Egyetem (MKE)
                • Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar (PTEMK)

                 • Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME)
                • Művészeti és Design Egyetem, Kolozsvár


A Pályázaton nem vehetnek részt a Kiíró és a Lebonyolító tanácsadói, munkavállalói, azok házastársai és közvetlen hozzátartozói, valamint a VII. pontban megnevezett zsűritagok, azok házastársai és közvetlen hozzátartozói.

                2. A jelentkezés feltételei: a) A pályázó teljes körűen és feltétel nélkül elfogadja a pályázati felhívásban (beleértve annak mellékleteit is) részletezett feltételeket és a zsűri döntését.
                b) A pályázó a IV/3./ c) pontban jelölt határidőig hiánytalanul beküldi a IV/3./ b) pontban részletezett pályázati anyagot. A határidő lejártát követően hiánypótlásra nincs lehetőség. A hiányosan vagy határidőn túl benyújtott pályázati anyagokat a zsűri a pályázatból kizárja. A pályázó egyidejűleg pályázhat az Alkotói Ösztöndíjra, a Kisalkotói Egyszeri Díjra vagy akár mindkét Díjra egyidejűleg. A pályázó azonban egy nevezési kategórián belül csupán 1 pályaművével nyerhet. A zsűri helyezésenként max. 1 nyertest nevezhet meg.
                c) 1 pályaművet kizárólag 1 alkotó készíthet, csoportos pályaművek benyújtására nincs mód.
                d) A pályázó kizárólag saját eredeti, 3. személy jogát nem sértő alkotásával/alkotásaival pályázhat, ellenkező esetben a pályázat érvénytelenné válik, a pályázó Díj(ak)ra nem jogosult. Amennyiben ez a Díj(ak) folyósítását követően válik ismertté, a pályázó köteles a részére addig átutalt összeget haladéktalanul visszautalni a Kiíró bankszámlájára.
                e) A Díjakra kizárólag festménnyel/festményekkel pályázhatnak a jelentkezők.
                f) A benyújtott pályaművek darabszáma egyik nevezési kategóriában sem korlátozott.
                g) A pályázó a pályázati anyag benyújtásával vállalja, hogy amennyiben pályaművével Díja(ka)t nyer, díjmentesen rendelkezésre bocsátja a pályaműve(ke)t a Kiíró és a Lebonyolító által 2012. május 10-17. között egy budapesti kortárs galériában szervezett kiállításra. Pályázó vállalja a pályamű(vek)nek a kiállítás helyszínére történő, „szögtől szögig” tartó szállítását és biztosítását.
                h) A pályázó a pályázati anyag benyújtásával tudomásul veszi és hozzájárul, hogy személyes adatait a Kiíró és a Lebonyolító a pályázati adatlaphoz csatolt Hozzájáruló Nyilatkozat (2. sz. melléklet) szerint kezelje.
                i) A pályázó a pályázati anyag benyújtásával vállalja, hogy megszerzi a pályázati adatlapban megnevezésre kerülő Mesterek beleegyezését, hogy neveiket a pályázó, a Kiíró és a Lebonyolító az alkotói pályázattal összefüggésben felhasználhassa, nyilvánosságra hozza. 
                j) A pályázó a pályázati anyag benyújtásával tudomásul veszi és hozzájárul, hogy alkotásait a Kiíró és a Kiíró érdekében a Lebonyolító nyilvánosan felhasználja (például a projekt népszerűsítése stb. céljából).
                k) A Kiíró fenntartja a jogot, hogy a nevezési kategóriákban nem hirdet nyertes(eke)t.


                3. A pályázati anyaggal kapcsolatos feltételek:

                a) A pályázó elektronikusan benyújtja a IV/3./ b) pontban részletezett pályázati anyagát az info@fineartinvest.hu  e-mail címre, „UniCredit Tehetségprogram” megjelöléssel. A pályázati kiírás lehetővé teszi, hogy a hallgatói jogviszonyt, a végzést igazoló dokumentumok (index illetve diploma) fénymásolatát, valamint a 2. sz. mellékletben szereplő Hozzájáruló Nyilatkozat eredeti példányát a pályázó postai úton juttassa el az alábbi levelezési címre ajánlott levél formájában, „UniCredit Tehetségprogram” megjelöléssel:

FineArt-Invest Kft.
1097 Budapest
Vaskapu utca 9.


                b) A pályázati anyag tartalma: • szakmai önéletrajz (elérhetőség, cím, egyetemi tanulmányok, korábbi és jelenlegi ösztöndíjak, díjak feltüntetése, részletezése)
                • kitöltött pályázati adatlap (1. sz. melléklet)
                • a pályamunká(k)ról készült, jó felbontású fényképek
                • a hallgatói jogviszonyt, illetve a végzést igazoló dokumentumok (index, illetve diploma) másolata szkennelve vagy fénymásolva, valamint a 2. sz. mellékletben szereplő Hozzájáruló Nyilatkozat eredeti példánya (továbbiakban: Dokumentumok). Ezen Dokumentumok postai úton is benyújthatók az alábbi levelezési címre ajánlott levél formájában feladva:FineArt-Invest Kft.
1097 Budapest
Vaskapu utca 9.
                c) A pályázati anyag elektronikus úton történő beérkezési határideje valamint a hallgatói jogviszonyt, a végzést igazoló dokumentumok, és a 2. sz. mellékletben szereplő Hozzájáruló Nyilatkozat eredeti példányának postára adási határideje: 2012. április 27. 24 óra

                V. Az Alkotói Ösztöndíj pályázati feltételei:

A nyertes pályázók (1-3. helyezett) vállalják, hogy az Ösztöndíj ideje után 3 művüket felajánlják megvételre a Kiíró számára az alábbi feltételekkel:
                • a 3 mű közül az egyik a nyertes pályamű
                • a 3 mű közül a másik 2 az Ösztöndíj ideje alatt készült
                • a vételár bruttó 150.000 Ft/mű, beleértve – a szerzői jogok tiszteletben tartása mellett – a kapcsolódó valamennyi jog ellenértékét
                • a Kiírót vételi kötelezettség nem terheli

                VI. Kisalkotói Egyszeri Díj pályázati feltételei:

A pályázók vállalják, hogy a pályázati anyag benyújtásával megvételre ajánlják pályaműveiket a Kiíró számára az alábbi feltételekkel:
                • a Kiíró maximum 10 nyertes pályaművet választ ki
                • a nyertes pályaműve(ke)t a Kiíró a III/2. pont szerinti bruttó 100.000 Ft/pályamű értéken megvásárolja
                • a pályázó a pályázati anyag benyújtásával vállalja a Kiíró által kiválasztott és megvásárolt pályaműnek a Kiíró székhelyére (UniCredit Bank, 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.) történő szállítását és biztosítását

                VII. A zsűri tagjai és az elbírálással kapcsolatos információk:


A benyújtott pályázati anyagokat az alábbi összetételű zsűri bírálja el:
                • Gulyás Gábor, igazgató, Műcsarnok
                • Einspach Gábor, igazságügyi szakértő
                • Dr. Balogh Péter, kuratóriumi elnök, Amadeus Művészeti Alapítvány
                • Giró-Szász Krisztina, az UniCredit Tehetségprogram vezetője
                • Sipos József, ügyvezető igazgató, UniCredit Bank Hungary Zrt.

A zsűri a pályázati kiírásnak megfelelő tartalmi, formai és szakmai kritériumok alapján bírálja el a beérkező pályázatokat. A zsűri többségi szavazással hozza meg döntését, munkája nem nyilvános, döntése végleges.

                VIII. A pályázattal kapcsolatos időzítés:


                • 2012. február 17. – a pályázat meghirdetése 
                • 2012. április 27. 24 óra – a pályázati anyag elektronikus úton történő beérkezési határideje, valamint a postára adás határideje
                • 2012. május 4. – a pályázók elektronikus úton történő értesítése a Lebonyolító által
                • 2012. május 10. 18 óra – nyilvános eredményhirdetés, díjátadás
                • 2012. május 10-17. – a nyertes pályaművek kiállítása
                • 2012. június 8. – szerződéskötés a nyertes pályázókkal
                • 2012. július 9. – a Díjak folyósítása a nyertesek részére

IX.  Kapcsolat, további információk:
Név: Giró-Szász Krisztina
Telefon: 06-20-336-78-06

A pályázati felhívás és mellékletei letölthetők az alábbi honlapokról:
                 • www.fineartinvest.hu 
                 • www.unicreditbank.hu 
                 • www.amadeusalapitvany.hu 
                a IV/1. pontban felsorolt egyetemek honlapján

Mellékletek:

                1. sz. melléklet: Pályázati adatlap
                2. sz. melléklet: Hozzájáruló nyilatkozat


_____________________________________________________________

 Bővebb információ:
Giró-Szász Krisztina
E-mail: info@fineartinvest.hu
Web: www.unicreditbank.huwww.fineartinvest.hu/hu/home.html
Tel: (06 20) 336-7806

forrás: mke.hu

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése