Let's Colour

A Let’s Colour Településszépítő Egyesület és az Akzo Nobel Coatings Zrt. (Dulux) (a továbbiakban Kiíró, illetve Szervező) a tavalyi első magyarországi Let’s Colour Projekt folytatásaként 2012-ben ismét kiírja közösségi pályázatát.

 


A pályázók köre

Bármely Magyarország területén élő közösség, amely a környezetében lévő elszürkült, leromlott, vagy csak egyszerűen színtelen közösségi térben található felületet szeretné színekkel, színezéssel újravarázsolni.

Közösségnek minősül minden magyarországi székhellyel rendelkező non-profit jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező non-profit szervezet, társadalmi szervezet, egyesület, alapítvány, önkormányzat, közintézmény, továbbá bármely több emberből álló ad hoc csoportosulás (különösen, de nem kizárólagosan: társasházi közösségek, lakóközösségek, polgári jogi társaságok, szomszédok, sport-körök, baráti közösségek) függetlenül jogi státusuktól.

A pályázatból – jogi státusától függetlenül – ki van zárva minden olyan közösség, amelynek elsődleges célja profitorientált, üzletszerű gazdasági tevékenység. Nem pályázhat olyan közösség, amely elsődlegesen politikai tevékenységet folytat, vagy olyan közösség, amely a közvélekedés szerint elsődlegesen politikai tevékenységet folytató szervezettettel áll kapcsolatban.

Közösségi térben található felületnek számít minden olyan szilárd burkolatú építmény, amely az adott település, településrész, kerület stb. olyan részén helyezkedik el, vagy olyan funkciót tölt be, amelyet helyi szinten közösségek, közönség, tömegek használnak, látnak és a helyi közérdeklődésben számottevőnek minősül. Nem pályázhatnak olyan felülettel, mely magántulajdonban áll és/vagy a közönség elől elzárt.

Annak érdekében, hogy a lehető legtöbb helyszínen tudjunk színt vinni a közösségek életébe, a pályázaton nem indulhatnak azok a helyszínek, közösségek, felületek, építmények, melyek az elmúlt 5 év során – így a tavalyi évben is – a Let’s Colour Egyesület részéről és/vagy az Akzo Nobel Coatings Zrt. részéről a Community Program vagy egyéb támogatásban részesültek.

Beérkezési határidő: 2012. március 30.

Kategóriák

A pályázók 3, egymástól teljesen független kategóriába sorolva versengenek a szavazatokért. A kategóriákat az egyes települések lélekszáma alapján határozzuk meg, az alábbiak szerint:
 • I. kategória: 10.000 lakos alatti települések
 • II. kategória: 10.001-50.000 lakos közötti települések
 • III. kategória: 50.000 lakosnál nagyobb települések.
A pályázatok feltöltésénél a rendszer a kiválasztott település alapján automatikusan besorolja a települést a megfelelő kategóriába. Annak érdekében, hogy a kategóriák határait csak kicsivel meghaladó lélekszámú települések ne érezzék magukat esélytelennek, ebben az esetben választási lehetőséget nyújtunk. Az a település, amely 10.001 és 10.500 közötti lélekszámmal rendelkezik, választhat, hogy az I. vagy a II. kategóriában kíván versenyezni. Az a település, amely 50.001 és 50.500 közötti lélekszámú, választhat, hogy a II., vagy a III. kategóriában kíván-e versenyezni. A választást ezekben az esetekben a rendszer a pályázat feltöltésekor automatikusan felkínálja. A pályázat feltöltése után a kategóriák közötti változtatásra már nincs lehetőség.
Az egyes települések lélekszámát a KSH (Központi Statisztikai Hivatal) által kiadott, 2011 januárjában publikált “A Magyar Köztársaság helységnévkönyve” c. kiadványában szereplő lélekszámok alapján soroljuk kategóriákba, ettől való semmiféle eltérés nem engedélyezett, akkor sem, ha a KSH adatai esetleg eltérnek a jelenlegi valós adatoktól.
Az egyes kategóriák pályázói tehát egymástól függetlenül, a saját kategóriájuk többi pályázójával versengenek. Mindhárom kategóriában 1-1 győztest hirdetünk.

 

A pályázóknak biztosítaniuk kell:

 • a pályázati kiírásnak megfelelő közösségi térben található felületet (kültér és/vagy beltér), ahhoz való szabad hozzáférést
 • a pályázatra benyújtott felület festéséhez szükséges minden engedélyt (legyen az tulajdonosi hozzájárulás, vagy ha szükséges önkormányzati, építési engedélyek),
  a műszaki követelményekben leírt, a Kiíró által előírt, festésre előkészített állapotú felületet, a megadott határidők betartásával,
 • azt a közösséget, akik majd a pályázat kiírójának irányítása mellett elvégzik a festési munkálatokat figyelemmel a gyerek munka tilalmára.
A festésre történő előkészítés és a szakszerű felmérés érdekében javasoljuk, hogy a pályázók saját közösségükben kérjenek fel gyakorlott, szakképzett festő szakembert, aki hasznos tanácsokkal látja el a pályázókat már a pályázatra való felkészülés során. A szakavatott festő segítséget nyújthat a festésre történő előkészítéssel kapcsolatos munkálatok előzetes felmérésében, azok költségeinek, erőforrásainak becslésében. Érdemes előre gondolkodni, hiszen amennyiben egy pályázat nyertes lesz, úgy az előkészítési munkálatokat a pályázóknak kötelezően el kell végezniük az előírt határidőig.

 

A pályázat kiírója biztosítja:

 • a szavazatok gyűjtéséhez, és a pályázók saját pályázatának népszerűsítéséhez szükséges sablonokat (sajtóközlemény, szórólap, plakát, Facebook profilkép).
 • a festéshez szükséges mennyiségű festéket, festővödröt és hengert.
 • a felületre festendő grafikai terveket (a nyertes pályázók számára a helyszíni felmérést és a helyi igények egyeztetését követően 3 féle vizuális tervet biztosítunk, amelyből együtt választjuk ki a végleges változatot). A vizuális terv a pályázó részéről való elfogadás után nem módosítható és nem változtatható.
 • a nyertesek számára a festésre történő előkészítéshez szükséges szaktanácsadást helyszíni felmérés szerint.
 • a festékek helyszínre szállítását és a teljes festés folyamán a helyszíni koordinációt, felügyeletet

 

Technikai követelmények

 • a pályázat keretében lefestendő összfelület nem haladhatja meg az 1300 négyzetmétert
 • a pályázatra benyújtott felületeknek hozzá nem értő (nem tanult festő), 18 év feletti emberek számára, minden különösebb felkészültség és szakmai tudás nélkül is lefesthetőnek kell lennie. A jellemzően legmagasabb falfelület, amely teleszkópos festőhengerrel, speciális védőfelszerelés és kiegészítő felszerelések nélkül még elérhető, 4 méter magas. Így tehát nem versenyezhet olyan felület, amelynek lefestéséhez különleges szaktudás (pl. ipari alpinisták), vagy speciális kiegészítő eszközök (pl. állványzat) szükségesek, kivéve abban az esetben, ha az esetlegesen szükséges állványzatot, védőfelszerelést és a munkavédelmi felszerelést, oktatást és felügyelőt is a pályázó biztosítja és teljes felelősséget vállal.
 • a felületnek festésre előkészített állapotban kell lennie az előre meghatározott időpontra (nyertes pályázók felületeinek helyszíni felmérését és a teendők egyeztetését követő 45 napon belül)
 • a pályázatban nem vehet részt magántulajdont képező vagy műemlék épület, vagy bármely más védettség alatt álló épület, épületrész vagy építmény, rom vagy romos állapotú építmény.

 

Egyéb szabályok

A pályázók hozzájárulnak ahhoz, hogy amennyiben megnyerik a pályázatot, úgy a szervezők által készített dokumentációs és/vagy reklám jellegű fénykép- és videofelvételek készítését lehetővé teszik, külön ellenszolgáltatás nélkül. A hozzájárulás kiterjed a fényképek területi és időbeli korlátok nélküli felhasználására.
A nyertes pályázókkal a pályázat kiírója szerződést köt, amelyben a pályázó kötelezettséget vállal a festésre történő előkészítési munkálatok határidőre történő elvégzésére, a festéshez szükséges engedélyek maradéktalan beszerzésére, valamint arra, hogy a pályázat nyereményeként kifestett felületek legalább 2 naptári évig érintetlenek maradnak, azokat átfesteni nem fogják. Amennyiben a nyertes pályázó nem tesz eleget a szerződésben vállalt kötelezettségeinek, úgy kizárható a nyertesek köréből, és a nyeremény a versenyben utána következő, legtöbb szavazatot elérő és jelen pályázati kiírásban foglalt feltételeket teljesítő pályázóra száll.

 

A pályázat nyertese

A 2012-es Let’s Colour Magyarország pályázat nyertese az a pályázat, amely az internetes szavazáson, az adott kategóriában a szavazási időszak ideje alatt a legtöbb szavazatot gyűjti és megfelel a jelen pályázati kiírásban foglalt feltételeknek.

 

A szavazás menete

A pályázatok feltöltési időszakát követően a pályázatokra 3 héten keresztül az interneten keresztül lehet szavazni, a www.letscolour.hu weboldalon történő regisztrációt követően.
A szavazáshoz regisztrálni kell, amelyet a feltöltési időszaktól kezdve meg lehet tenni, de szavazni kizárólag a szavazási időszakban lehet.
A regisztrációnál a kért adatok megadása kötelező, azok hitelességét a pályázat kiírójának joga van ellenőrizni. A regisztráló felhasználónak saját email címmel és mobiltelefon-számmal kell rendelkeznie. A regisztráció aktiválásához a regisztrációs során megadott email címre egy aktiváló kódot küldünk, amelyet a regisztráció során megadott mobiltelefon-számról SMS-ben el kell küldeni a 06-30-3444-223-as alapdíjas telefonszámra. A sikeres azonosítást követően a rendszer visszaigazoló email-t küld a felhasználónak, és a regisztráció élessé válik. Az SMS-ben elküldött aktiváló kódra nem küldünk SMS-ben válaszüzenetet.
A regisztrált felhasználók a szavazási időszak során 1 naptári napon kategóriánként 1 szavazatot adhatnak le a weboldalon. A szavazási időszak kezdetétől fogva a szavazatszámok a weboldalon a pályázatok mellett folyamatosan láthatóak, egészen április 20-án 24:00-ig. A szavazási időszak utolsó két napján a szavazatok nem lesznek láthatóak, egészen az eredményhirdetésig.
Amennyiben a pályázat kiírója a szavazással kapcsolatos bárminemű visszaélést, csalási kísérletet, vagy informatikai jellegű manipulációs kísérletet észlel, úgy minden előzetes figyelmeztetés nélkül jogában áll a gyanús szavazók kizárása, regisztrációinak törlése, valamint a manipulált pályázatok kizárása is.

 

A pályázat lebonyolítása – határidők

A pályázatok feltöltési ideje: 2012. március 5. 0:00-tól – március 30. 24:00-ig. (a megadott határidőn belül bármikor feltölthetőek a pályázatok, a beérkezés sorrendje nem számít).
Szavazási időszak: 2012. április 2. 0:00-tól – április 22. 24:00-ig.
Eredményhirdetés: 2012. április 23. 10:00
Nyertes pályázatok megvalósítása: 2012. június 1. és augusztus 31. között

 

Pályázat feltöltése

A pályázat feltöltése a www.letscolour.hu weboldal “pályázat feltöltése” menüpontján keresztül lehetséges. A feltöltőnek kötelezően meg kell adnia minden kért adatot. A pályázók személyes adatait és elérhetőségét a weboldal látogatói nem fogják látni, azokra szükség esetén a személyes kapcsolatfelvételhez van szükség.
A pályázat feltöltése során a pályázat szöveges leírása mellett kötelező legalább 3 db fotó feltöltése a festeni kívánt felületekről, valamint lehetőség van videó feltöltésére is, amely nem kötelező, de feltétlenül ajánlott. A pályázati videót először a Youtube-ra kell feltölteni az ott szükséges regisztrációs eljárás szerint, majd a pályázat feltöltésénél ennek a videónak a linkjét kell bemásolni a szükséges helyre.
Mivel az internetes szavazás alapvetően szimpátia alapján történik, fontos, hogy a pályázati anyag minél részletesebb és látványosabb legyen, hiszen a szavazók ezen szöveges és vizuális információk alapján fogják meghozni a döntésüket. Éppen ezért javasoljuk, hogy a pályázathoz megfelelő minőségű fotókat, és lehetőség szerint, videót is készítsenek a pályázók, amelyben elmondják miért érdemes rájuk szavazni, mit szeretnének elérni, kik a közösség tagjai és mi az a felület, amelyet szeretnének színessé varázsolni a pályázat megnyerésével.
A pályázat feltöltője a feltöltés során egyben saját magát is regisztrálja az oldalon. A regisztráció során megadott bejelentkezési azonosítóval és jelszóval belépve a továbbiakban hozzáférést kap egy külön oldalhoz is, ahol a saját pályázatának népszerűsítéséhez szükséges eszközöket érhet el, tölthet le (sajtóközlemény, poszter, szórólap, Facebook profilkép). Ezen eszközökkel segítséget nyújtunk ahhoz, hogy a pályázók minél több szimpatizánst, potenciális szavazót szerezzenek a saját pályázatukhoz. Az elemek testre szabhatóak, majd a letöltést követően szabadon nyomtathatóak és terjeszthetőek.
A pályázatok sikeres feltöltését követően ellenőrizzük az adatokat, és amennyiben jóváhagyásra kerülnek, a feltöltéstől számított 48 órán belül kikerülnek a weboldal “pályázatok” menüpontja alá. Amennyiben hiánypótlásra, pontosításra van szükség, úgy a megadott adatok alapján felvesszük a kapcsolatot a pályázóval. A feltöltött, és az oldalra kikerült pályázatok tartalma később már nem módosítható.
A feltöltött pályázatokat a feltöltés sorrendjében dolgozzuk fel. A szavazás megkezdésének időpontjában minden feltöltött és jóváhagyott pályázat látható lesz a weboldalon.
Azon feltöltések, melyek obszcén, vulgáris, pornográf, fajra, nemre, vallásra való megkülönböztetésre, uszításra, politikai, vallási, stb. megmozdulásra, sztrájkra utaló tartalommal bírnak azonnal törlésre és a pályázatból kizárásra kerülnek.

 

Adatvédelem

A Kiíró, illetve a Szervező minden olyan személyes adatot, mely a weboldalak használata során tudomására jut, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, az 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről rendelkezései szerint kezel. A Kiíró, illetve a Szervező tiszteletben tartja és védi azon ügyfelek, érdeklődők magántermészetű adatait, akik jelen weboldalon keresztül kapcsolatba kerülnek vele. Általánosságban adott a lehetőség, hogy a Let’s Colour internetes oldalon bárki anélkül böngésszen, hogy előtte személyes információkat kellene megadnia. Vannak azonban olyan szolgáltatások, melyek igénybe vételéhez információra van szükség Önről. Ilyen szolgáltatások például a pályázatok, információ kérések, igény bejelentések, hírlevél, vagy a vélemény aloldal. Mindezek mellett a Let’s Colour oldalon szervezett nyereményjátékok, kérdőívek során bővebb információra is szükségünk van Öntől, mely egyrészt statisztikai célokat szolgál, másrészt pedig az adatgyűjtést célozza. Az Ön által megadott személyes adatokat (név, e-mail cím, cím, mobiltelefonszám) további pályázati lehetőségek során az Ön informálására használjuk fel, míg bizonyos adatok kizárólag statisztikai célokat szolgálnak. Amennyiben Ön a weboldalon keresztül hírlevélre, fórumra regisztrál, kitölti kapcsolat-felvételi adatlapunkat, képeslapot küld vagy részt vesz regisztrációhoz kötött játékainkban, pályázatokon, automatikusan hozzájárul ahhoz, hogy adatait a fenti célokra felhasználjuk. Jelen adatvédelmi elvek során a szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy jelen weboldalt látogató felhasználók adatait harmadik félnek soha, semmilyen körülmények között nem szolgáltatja ki, és az adatokat a fenti törvényeket minden esetben szem előtt tartva kezeli. Amennyiben Ön személyes adatait megadja, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azokat a Kiíró, illetve a Szervező – az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig nyilvántartsa – és kezelje.
Az adatok a Pályázat lezárultakor az önkéntesen megadott e-mail címek kivételével törlésre kerülnek. Az e-mail címeket a Kiíró, illetve a Szervező a Pályázat lezárulta után hírlevél küldés céljából továbbra is kezelni jogosult a hírlevélről történő lejelentkezés napjáig.
A Pályázó feltétel nélküli beleegyezését adja ahhoz, hogy nyerés esetén nevét és lakcímét (kizárólag a település megjelölésével) a Pályázat szervezője vagy a Kiíró nyilvánosságra hozza. A Kiíró csak a nyertes Pályázók esetében hozza ezen adatokat nyilvánosságra.
A Pályázó a Pályázat benyújtásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy neve megjelenjen a Pályázat promóciójával összefüggésben, melyért semmilyen külön költségtérítés, jogdíj nem illeti meg a játék időtartama alatt, vagy a későbbiek folyamán.
A Kiíró nem ajánlja a Pályázatban való részvételt harmadik személy által regisztrált e-mail cím, vagy telefonszám megadásával. Amennyiben a Pályázó nem saját maga által regisztrált e-mail címet, vagy nem saját maga által használt telefonszámot vesz igénybe, és nem a Pályázó törvényes képviselője, a Pályázat kezdete előtt a jogosult hozzájárulását írásban kérni köteles, a Kiíró ezen hozzájárulás igazolására a Pályázat bármely szakaszában, de azt követően is a Pályázót felhívni jogosult. A Pályázattal kapcsolatos, e-mail postafiók és telefonszám használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Kiíró mindennemű felelősségét kizárja.

 

Szellemi alkotások védelme

A Pályázó a Pályázat benyújtásával kijelenti, hogy
a. rendelkezik a Pályázat kapcsán benyújtott szellemi alkotás nyilvános megjelentetéséhez szükséges engedéllyel és hozzájárulással, így a Pályázat nem sérti harmadik személy/személyekhez fűződő jogait,
a Pályázat saját szellemi terméke, így a Pályázatban történő részvétel nem sérti harmadik személy(ek) szerzői jogait, harmadik személynek nem áll fenn olyan joga, amely a Pályázat benyújtását és közzétételét akadályozná, korlátozná vagy kizárná,
c. amennyiben nem saját szellemi terméke, a szerző a Pályázatra történő jelentkezéshez és a Pályázat nyilvánosságra hozatalához írásban, előzetesen hozzájárult.
A Pályázó a Pályázat benyújtásával nyilatkozik arról is, hogy a Szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. 16. §. (4) bekezdésében foglaltak szerint a Pályázat után díjazásra igényt nem tart, a Pályázatot a Szervező és a Kiíró promóciós, reklám-, továbbá bármely egyéb célra bármilyen formában, bármilyen platformon, bármely – így különösen időbeli, technikai, módbeli és területi – korlátozás nélkül, térítés nélkül, nem kizárólagosan felhasználhatja. A Pályázó a Pályázat beküldésével a Pályázaton fennálló szerzői jogait korlátlanul és nem kizárólagosan ruházza át a Kiíróra. A Pályázat Pályázó általi benyújtása a jogátruházás kifejezésének minősül.
A Pályázó tudomásul veszi, hogy amennyiben személyiségi vagy szerzői jogok vonatkozásában harmadik személy a Pályázattal kapcsolatban bármilyen igénnyel lép fel, az ezzel kapcsolatos felelősséget teljes egészében vállalja, e körben a Pályázó a Szervezőt, Kiírót minden igény alól mentesíteni köteles. E körben köteles a Szervező, Kiíró helyett helytállni, továbbá köteles a szükséges és lényeges információt és támogatást az érintett fél részére megadni.
A Kiíró illetőleg a Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a nem megfelelő esztétikai tartalommal bíró, a Kiíró illetőleg a Szervező, továbbá az általuk képviselt márkák (brand-ek) jó hírnevét sértő, vagy bármely más hasonló okból kifogásolható (így különösen mások személyhez fűződő vagy szerzői jogait sértő, pornográf, vulgáris vagy a jó erkölcsöt sértő tartalmú, stb.) Pályázatokat a Pályázat bármely szakaszában kizárja. Az ily módon érvénytelenített Pályázatok nyerésre kifejezetten nem jogosítanak.

 

Egyéb rendelkezések

A Pályázat hiányossága/hibája miatt felmerült károkkal kapcsolatban a Szervező, Kiíró semmilyen felelősséget nem vállal.
A Pályázatban nem vehetnek részt a Kiíró, valamint a Szervező alkalmazottai, és e személyek Ptk. 685.§ b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói illetve azon Közösségek, ahol ezen személyek tagok.


forrás: mke.hu

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése