Megakrimi

LÉLEK BUGYRAI… MEG A KRIMI!

MEGAKRIMI címmel lélektani krimi és pszichothriller író pályázat kerül kihirdetésre.

Az Oriold és Társai Kiadó és az Írók Boltja közösen pályázatot hirdet MEGAKRIMI címmel magyar vonatkozású lélektani krimi illetve pszichothriller megírására.

A pályázat fődíja, hogy a kiadó 2012 végén megjelenteti a díjnyertes könyvet.

Bárki pályázhat, aki elsőkötetes krimi szerző (azaz más műfajban megjelent korábbi mű nem kizáró ok). A pályázat célja a magyar nyelvű lélektani krimi illetve pszichothriller műfajának népszerűsítése.

A pályázat leadási határideje
2012. augusztus 31.,
az eredményhirdetésé november 2.


Pályázati feltételek
a MEGAKRIMI versenyhez
Keressük Magyarország legjobb elsőkötetes lélektani krimi szerzőjét!

Az Oriold és Társai Kiadó és az Írók Boltja közös pályázata

Személyi feltételek
Bármely 18 év feletti magyar állampolgár pályázhat. Pályázó csak természetes személy lehet. A pályázónak korábban nem jelenhetett meg krimi műfajú irodalmi műve nyomatásban (sem teljes mértékben, sem részleteiben, sem könyvben, sem folyóiratban), viszont más műfajban publikált munka nem kizáró ok.

Leadás feltételei
A pályázat jeligés, a pályázó által választott jeligét az Írók Boltja ellenőrzi és visszaigazolja. A visszaigazolás személyesen a boltban, vagy e-mailben történik meg. Amennyiben a pályázó nem tudja személyesen a pályaművet az Írók Boltjába bevinni és ott jeligét egyeztetni, akkor először a jelige egyeztetése történik meg e-mailben (irokboltjabemutatok@gmail.com), és a pályaművet postán kell feladni a következő címre: Írók Boltja, 1061 Budapest, Andrássy út 45. A borítékra írják rá: MEGAKRIMI.
A pályázat akkor érvényes, ha ezen pályázati feltételek elfogadását a pályázó aláírásával igazolja (kinyomtatva és aláírva mellékeli a pályázathoz) és két tanúval (tanúk olvasható neve, lakcíme, aláírása)! A pályaművekre nevet nem, csak jeligét lehet írni, a pályázati feltételeket elfogadó nyilatkozatot zárt borítékban kell mellékelni a pályázathoz. A borítékra csak a jeligét lehet ráírni. Amennyiben formai hiba történik (tanúk aláírásának elmaradása, nem jeligés boríték) a pályázat érvénytelen.

Formai feltételek
A pályamű maximális terjedelme max. 220 gépelt oldal (3200 karakter/oldal). A pályaműveket 4 példányban kinyomtatva és 1 db CD-n kérjük benyújtani. Amennyiben nem ilyen formában küldi el a pályázó a művet, a pályázat érvénytelen. A pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályaművében ésszerű javításokat tegyen a kiadó, amennyiben ezt szükségesnek tartja. A pályázathoz mellékelni kell a fentiekben ismertetett módon az aláírt nyilatkozatot.

Tartalmi feltételek
Mivel a pályázat célja a magyar nyelven születő lélektani krimi illetve thriller irodalom népszerűsítése, ezért a pályamű ehhez a műfajhoz (műfajokhoz) tartozzon, mégha tágan is értelmezi a határokat. A cselekmény időben és térben bármikor és bárhol játszódhat, azonban a zsűri előtérbe helyezi a magyar vonatkozású pályaműveket.

Díj
A zsűri által legjobbnak talált pályaművet az Oriold és Társai Kiadó (1115 Budapest, Szent Korona útja 11/a., adószám 13507318-2-42) (a továbbiakban: Kiadó) nyomtatásban megjelenteti. A megjelentetett pályamű után a Kiadó 10% jogdíjat fizet minden eladott példány után a pályázónak. A Kiadó vállalja, hogy az első helyezett kiadott könyvet az általa szerződésben levő forgalmazókhoz eljuttatja és minden ésszerű módon terjeszti. Ezen pályázati feltételek aláírásával a pályázó ezen kiadói feltételt elfogadja

Közlés
Ezen pályázati feltételek aláírásával a pályázó vállalja, hogy pályaművének maximum 20%-a (karakter mennyiségre kalkulálva) írásban, nyomtatott vagy elektronikus formában (internet), illetve megfilmesítve, vagy rádióban elbeszélve megjelenhessen. Ezen megjelenésekért nem jár jogdíj. A szerző hozzájárul a közléshez, az említett 20% terjedelmű pályázati anyag adoptált megfilmesítéséhez, rádióban való lejátszásához.

Határidő
A pályázatok leadási határideje: 2012. augusztus 31. Az ezen határidő után feladott pályaművek érvénytelennek számítanak. Az első helyezett kötet megjelenési határideje 2012. december 5.
http://www.irokboltja.hu

forrás: pafi.hu

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése