Pályázat Kisteleki Lévay Henrik mellszobrának megtervezésére és kivitelezésére

Pályázati kiírás Báró Kisteleki Lévay Henrik mellszobrának megtervezésére és kivitelezésére. A szobor elhelyezése: Győrújbarát, Baráthegy, Barátság park (Pannónia Barátság park).

1. Kiíró: CIG Pannónia EMABIT Zrt.

2. A pályázat célja és tárgya: CIG Pannónia EMABIT Zrt. méltó emléket kíván állítani az Első Magyar Általános Biztosító Társaság alapítójának, ezért pályázatot hirdet Báró Kisteleki Lévay Henrik emlékének megörökítésére halálának 110. évfordulója alkalmából.

A pályázat kiírója a nyertes pályaművet Győrújbarát központjában újonnan felavatott köztéren kívánja felállítani. A szobor méretét tekintve az életnagysághoz képest legalább 5/4 méretarányúnak kell lennie. Anyagát tekintve bronz, a hozzá kapcsolódó talapzat anyaga kő, a talapzat mérete megközelítőleg 180 cm. A szobornak a köztiszteletben álló, érett korú Lévai Henriket kell ábrázolnia.
A szobor felavatásának tervezett időpontja: 2012. április 16.

Leadási határidő: 2011. január 16.

3. A tervpályázat jellege:
A kiírás nyilvános képzőművészeti pályázat. A pályázat nyelve magyar.

4. Díjazása
A bíráló bizottság egy díj odaítélésére tesz javaslatot:
díj: bruttó 1 000 000 HUF
A kiíró a díjon felül az alkotás elkészítésének anyagköltségeit bruttó 1.500.000 Ft-ban maximálja.

5. Jelentkezés feltételei:
 • Minden Magyarország területén belül állandó lakcímmel bejegyzett, 18. életévét betöltött magyar állampolgár pályázhat újonnan elkészített saját művészeti alkotásával. Minden pályázó legfeljebb egy művészeti alkotással pályázhat.
 • A pályázók kizárólag saját eredeti szerzői alkotásukkal pályázhatnak, ellenkező esetben a pályázat érvénytelenné válik, a pályázó díjat nem kaphat, ha ez a díjátadást követően válik ismertté, a pályázó köteles a díjat visszaszolgáltatni.
 • A pályázó a pályamunka benyújtásával felelősséget vállal azért, hogy a pályamunka a saját szerzői műve, továbbá vállalja a felelősséget, hogy az általa benyújtott pályamű nem sérti más szerzői, felhasználói, illetve személyiségi jogát és a pályamunka közzététele semmilyen jogszabályba nem ütközik.
 • A pályázó vállalja, hogy amennyiben a pályázatot megnyeri, a kiírásban meghatározott pályaművet megtervezi és elkészíti, valamint vállalja, hogy részt vesz a szobor felállításában.
 • Csak az a pályázat számít érvényesnek, amely a meghirdetett határidőn belül beérkezik és hiánytalanul tartalmazza a 10. pontban megjelölt pályázati anyagokat.
 • A határidő után hiánypótlásra nincs lehetőség!
 • A pályázók a pályázat benyújtásával tudomásul veszik, hogy amennyiben határidőre nem érkezik be megfelelő minőségű pályamű, úgy a zsűri fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati díjakat ne ítélje oda.
 • A pályázó a pályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek elfogadja.
Letölthető dokumentumok
 6. A pályázat menete
 1. A pályázati kiírás és annak mellékletei (jelentkezési lap, helyszínfotók, valamint Lévay Henrik tanulmány- és forrás lista) letölthetők a www.cig.eu honlapról, vagy személyesen átvehetők: 1061 Budapest, Mozsár utca 1. (Deák Erika Galéria)
 2. A pályaműveket személyesen vagy postai úton kell eljuttatni az alább címre: 1061 Budapest, Mozsár utca 1. (Deák Erika Galéria)
 3.  A nyertessel a CIG Pannónia EMABIT Zrt. szerződést köt pályázati munkájának elkészítésére.
 4. A kiíró csak a zsűri által elbírált nyertes pályázatot díjazza, a többi pályázatot benyújtók részére pályadíjat nem biztosít. A pályázati anyagokat a díjátadó után minden pályázó 5 napon belül köteles elszállítani.
 5. A pályázók a pályázat benyújtásával elfogadják a pályázati kiírás feltételeit és a zsűri bizottság döntését. A zsűri döntésével kapcsolatban reklamációra nincs lehetőség.
7. A pályázat menete
 • 2011. november 16. – a pályázat kihirdetése
 • 2011. november 17.–2011. január 16. pályázati időszak, pályaművek leadási határideje
 • 2012. január 31. ünnepélyes eredményhirdetés
 • 2012. március 30. a mű elkészítésének végső határideje
 • 2012. április 16 szoboravatás a helyszínen, sajtóesemény keretében
8. A zsűri és a zsűrizés:
A pályaműveket 6 fős zsűri bírálja el.
A zsűri tagjai:
 • Ipacs Géza (grafikus, a zsűri elnöke)
 • dr. Csurgó Ottó (vezérigazgató, CIG Pannónia EMABIT Zrt.)
 • Juhászné Árpási Irma (Győrújbarát polgármestere)
 • Móricz Gábor (CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. tulajdonostárs)
 • Szűcs Attila (festőművész)
 • Tóth Pál Sándor (Deák Erika Galéri
A zsűri többségi szavazással hozza döntését, munkája nem nyilvános. A bíráló bizottság döntése végleges.

9. A pályázathoz csatolt mellékletek: 
 • jelentkezési lap
 • fotók a szobor leendő helyszínéről
 • Lévay Henrik tanulmány és forrás lista
10. Benyújtandó anyagok:
 • Önéletrajz
 • Referenciaként kérjük benyújtani legalább 3, korábban már elkészült és kivitelezett alkotás fotóját.
 • az alkotás 1:5-1:10 közötti méretarányú terve egységesen gipszből, viaszból vagy plasztilinből mintázva.
 • környezetterv-vázlat, látványterv (fotómontázs)
 • a mű leírása
 • részletes költségvetés
Kapcsolattartó: Tóth Pál Sándor
Telefonszám: 06 70 360 2253
E-mail cím: kommunikacio@cig.eu
CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt.
www.pannoniabiztosito.hu
Levelezés: 1518 Bp., pf. 589. call center 36 1 510 0100
e-mail: cig@cig.eu
telefax: 36 1 209 9007

forrás: palyazatok.org


.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése