Ablakperspektívák – fotópályázat

A fotópályázat a Magyar Nemzeti Múzeum André Kertész Retrospektív kiállításához kapcsolódik. A tárlaton gazdag gyűjteményét láthatjuk azoknak a képeknek is, amelyeket a művész azután készített, hogy 1952-ben egy Washington Square-re néző lakásba költözött. A szemlélődés a tizenkettedik emeletről változást hozott Kertész munkájában. Nézője és tanúja lett mindannak, ami a környező teraszokon és a téren zajlott. A telefotó lencsékkel és zoomokkal elkészített fotói, melyeken New York falai, kéményei, fényei és formái látszanak, a fényképész saját gondolatait visszhangozzák, akárcsak azok az intim hangulatú képek, melyek a művész saját ablakpárkányán sorakozó, szívéhez közelálló dísztárgyait állítják a középpontba. Az ablakok előtt komponált fotók a művész belső világáról beszélnek, melyben emlékek, fények, árnyékok harmóniája állítja meg az időt.

A pályázatra olyan ablakperspektívából készített fotókat várunk, melyeken a látvány nem (csak) a kilátásról szól, hanem a fotó készítőjének személyiségéről, lelki állapotáról, világról való gondolkodásáról is sokat elárul. A pályaművek bármilyen ablakból készülhetnek (szobaablakból, ismert épületek, elhagyott gyárak, vagy akár járművek ablakából is), de elvárás, hogy a beküldött fényképeken az ablak is a kompozíció része legyen, látsszon, hogy a kép ablakperspektívából készült.

Pályázatok feltöltési határideje: 2011. december 16. éjfélA pályázat kiírója:
A Magyar Nemzeti Múzeum

A pályázat elbírálása:
A beérkezett pályaműveket az alábbi 3 tagú szakmai zsűri értékeli:
Bruno Bourel fotóművész,
Szarka Klára fotótörténész,
Kiscsatári Marianna fotótörténész, a Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Fényképtárának munkatársa.

A zsűrizés szempontjai: egyedi látásmód megjelenése, a téma megközelítésének eredetisége, szubjektív mondanivaló tükröződése.

Díjazás:
A pályázat fődíja egy NX11 fényképezőgép a Samsung Electronic Magyar Zrt. felajánlásával.
A második és harmadik helyezettek számára a Magyar Nemzeti Múzeum értékes könyvcsomagot és egy 2012-re szóló éves belépőjegyet ajánl fel, mellyel minden kiállítás ingyen látogatható.

Pályázati naptár:
Nevezés kezdete: 2011. november 16.
Pályázatok feltöltési határideje: 2011. december 16. éjfél.
A pályázók e-mail útján történő kiértesítése az eredményről: 2011. december 22-ig.
Az ünnepélyes díjátadásra 2011. december 31-én 16 órakor kerül sor az André Kertész Retrospektív kiállítás exkluzív, szilveszteri finiszsázsának keretén belül.

Pályázati feltételek
Pályaművet nyújthat be bármely természetes személy, amennyiben a jelen pályázati felhívásban foglalt feltételeket magára nézve elfogadja. A pályázaton való részvétel díjmentes. Egy pályázó maximálisan 5 pályaművel pályázhat, azaz a feltöltött képek közül az első ötöt értékeljük. Pályázni lehet fekete-fehér és színes; a pályázat kapcsán, vagy már korábban készített; digitális és digitalizált (pl. beszkennelt) fotókkal egyaránt.

A pályamunkákat az Indafotó oldalára kell feltölteni az alábbiak szerint:

1. Azok esetében, akik még nem regisztrált felhasználói az Indafotó oldalnak, regisztráció szükséges.
2. Felhívjuk a figyelmet, hogy mivel a kiíró a pályázat lebonyolítása során a pályázókkal e-mailben tartja a kapcsolatot, a nyerteseket e-mailben értesíti, fontos, hogy a regisztráció során valós, használatban lévő e-mail címet adjon meg a pályázó.
3. A képeket feltöltés után a pályázat gyűjteményében kell elhelyezni. A pályázónak természetesen lehetősége van a képnek címet, aláírást, további címkéket is adni.
4. A beérkezett pályaművek folyamatosan, a pályázat lezárulta után is megtekinthetők a http://indafoto.hu/gyujtemenyek/andre_kertesz_ablakperspektiva linken.

A pályázaton csak az Indafotóra feltöltött képek vesznek részt. A Magyar Nemzeti Múzeumhoz egyéb módon eljuttatott képeket az értékelésnél nem vesszük figyelembe. A határidőig meg nem érkezett pályázatok érvénytelennek minősülnek.

Etikai elvárások:
A beküldött pályaművekkel szemben elvárás, hogy hiteles mondanivalót közvetítsenek, etikailag ne legyenek kifogásolhatóak. A pályázó kizárólag saját szerzői alkotásával pályázhat, mely feltétel megsértése a pályázatból történő kizárást, esetleges díjazást követő tudomásszerzés esetén a díj visszavonását vonja maga után. A pályázó a pályázati lap kitöltésével nyilatkozik arról, hogy a pályamű saját szerzői alkotása, és az más szerzői jogait semmilyen formában nem sérti.

A pályázatban nem vehetnek részt a kiíró szervezetek tagjai, munkatársai, valamint közeli hozzátartozói. E követelmény megsértése a pályázatból való kizárást vonja maga után.
A kiíró reklamációt nem fogad el a döntéssel kapcsolatban.

Szerzői jogi feltételek:
A pályaművet benyújtó szerző az alábbi feltételekkel járul hozzá szerzői alkotása felhasználásához:
A pályázat kiírója a pályaműveket díjmentesen felhasználhatja a pályaművekből rendezendő kiállítás sorozat, esetleges későbbi pályázat népszerűsítésére a mű szerzője és a mű címe egyidejű feltüntetése mellett, a mű integritásának sérelme nélkül. A kiíró díjazásmentesen jogosult a művek bemutatására az André Kertész Retrospektív kiállítás kommunikációja keretében, továbbá használni az alkotást a kiállításhoz kapcsolódó katalógusokban, programfüzetben, internetes felületein, reklámanyagaiban.
A kiállító szakmai, oktató tevékenysége körében jogosult a képek díjmentes hasznosítására, többszörözésére, és közzétételére, a szerző személyhez fűződő jogainak sérelme nélkül.
A szerző hozzájárul, hogy a kiíró a kiállításra kerülő pályaművekből készült reprodukciót könyv alakban, illetve elektronikus formában többszörözze, valamint megjelentesse és ennek érdekében a pályázat kiírója számára nem kizárólagos, de korlátlan időre szóló felhasználási jogot ad a szerző személyhez fűződő jogainak egyidejű tiszteletben tartásával.

A pályázat kiírójának non-profit tevékenységére tekintettel a pályázó a díjazásról lemond amennyiben a munka bármilyen publikálása az eredeti pályázattal, illetve a kiállítással, vagy a kiíró szakmai tevékenységével kapcsolatos. A szerzői alkotás esetleges profitorientált hasznosításának feltételeit a kiíró és a szerző között megkötendő megállapodás tartalmazza.
A szerző szabadon publikálhatja és értékesítheti az általa a pályázatra készített fotókat.
A pályázó a jelentkezési lap kitöltésével és megküldésével tudomásul veszi, és magára nézve elfogadja a szerzői és felhasználói jogokról szóló tájékoztatást.
Jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekre a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény előírásai irányadóak.

A kiíró fenntartja a pályázati felhívásban foglaltak módosításának jogát. A kiíró személyes jellegű adatot kizárólag a pályázattal összefüggésben kezel és tárol, azt harmadik személy részére nem adja ki.

Kapcsolat, további információ:
Maul Ágnes
Magyar Nemzeti Múzeum
Közművelődési Főosztály
maul.agnes@hnm.hu
+06 1/3277749

kiírás: http://www.andrekertesz.hu/?page_id=304P%C3%A1ly%C3%A1zati
indafoto: http://indafoto.hu/gyujtemenyek/andre_kertesz_ablakperspektiva.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése