Pályázat az Állami Számvevőszék elektronikus bemutató anyagának elkészítésére

http://alkotoipalyazatok.blogspot.hu/2014/01/oalyazat-az-allami-szamvevoszek.html
Az Állami Számvevőszék pályázatot hirdet az intézményt bemutató elektronikus anyag megtervezésére, amely modern eszközökkel, innovatív módon mutatja be a Számvevőszék tevékenységét, egyben figyelembe veszi az ÁSZ klasszikus értékrendjét. A bemutatkozó anyag célja egy látványos, gyorsan és egyszerűen dekódolható, infografikákkal, ábrákkal és grafikai megoldásokkal illusztrált grafikai anyag, amely a szakemberek és az állampolgárok számára egyaránt érthető.

A pályázat leadási határideje: 2014. január 31.

Az Állami Számvevőszék az Országgyűlés legfőbb pénzügyi-gazdasági ellenőrző szerve, a magyar demokratikus államberendezkedés garanciális alapintézménye. Elsődleges feladata, hogy megállapításaival, javaslataival támogassa a közpénzekkel, közvagyonnal való szabályos, célszerű, eredményes és hatékony gazdálkodást, valamint elősegítse a jó kormányzást. Az anyag további célja ebből adódóan, hogy a professzionális megjelenésre építve támogassa a számvevőszéki munkába vetett állampolgári bizalom megszilárdítását, másrészt hozzájáruljon annak tudatosításához, hogy az ÁSZ nem passzív résztvevője az állam működésének, hanem eredményei, megállapításai hasznosulnak Magyarország irányításában.

A feladat
Az Állami Számvevőszék elektronikus bemutatkozó anyaga két részből áll. A I. rész már adott, a Turizmus Zrt. anyaga, amely hazánkat, Magyarországot mutatja be, a II. rész az Állami Számvevőszék intézményét bemutató anyag, mely a tulajdonképpeni feladat.
A II. rész három fő tartalmi elemre tagolódik. Az első az ÁSZ történetét és jogállását mutatja be, a második az ellenőrzés szakmai rész, a harmadik az ÁSZ jövőképét és stratégiai területeit tekinti át. Az elkészült bemutatkozó anyagot egy elektronikus adathordózón tervezzük megjeleníteni. Az ÁSZ a feladattal kapcsolatos minden információt, adatot közzétesz az ÁSZ Hírportálon, a http://www.asz.hu/palyazatok/infografikai-palyazat címen.
Az ÁSZ rendelkezik arculati kézikönyvvel, melynek előírásait a pályázóknak be kell tartaniuk, ezek figyelembevételével kell megoldaniuk a feladatot. Az arculati kézikönyvet PDF formátumban az ÁSZ a pályázók rendelkezésére bocsájtja az iskolán keresztül.

A pályázatra meghívottak köre
A pályázatra az alábbi szakokon hallgatói jogviszonnyal rendelkezők jelentkezhetnek:
Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Tervezőgrafika és Mediadesign Tanszék,
Magyar Képzőművészeti Egyetem Grafika tanszék,
Budapesti Kommunikációs- és Üzleti főiskola Tervezőgrafika Mediadesign és Elektronikus Ábrázolás szak,
Nyugat-magyarországi Egyetem Tervezőgrafika szak,
Pécsi Tudományegyetem, Tervezőgrafika szak.

A pályázat tartalmi és formai követelményei
Beadandó:
3 db grafika, grafikon, infografika, vagy motion design (az csak CD-n, értelem szerint),
1 db szövegoldal dizájn, az arculati kézikönyv szerinti tipográfia szabályai szerint,
1 db prezentációs minta (ppt),
1 db minimum fél, maximum egy oldalas leírás a koncepcióról,
1 db költségterv, amelyben az egységárak vannak feltüntetve a kivitelezésre vonatkozóan, például 1 db inforgrafika, vagy diagram előállítása, 1 db prezentáció, 1 oldalnyi szöveg grafikai tervezése és a tervezés költsége.
Kizáró ok, ha a beadott anyag további terveket tartalmaz. A pályázat jeligés. A terveket a koncepció leírásával együtt színes printeken, A/4-es spirálozott füzet formátumban, és egy külön CD-n, vagy DVD-n, zárt borítékban kell benyújtani 2 példányban. Az A/4-es borítékon belül a pályázó nevét egy külön, zárt C6-os borítékban mellékelni kell, a borítékon csak a pályázó mottója szerepelhet. Egy pályázó több tervvel is, de elkülönített A/4-es borítékkal jelentkezhet.

A Zsűri
A Zsűri az ÁSZ megbízott tisztségviselőiből és független szakértőkből áll.
A beérkezett pályázatok előválogatását a pályázó intézményektől független szakmai zsűri végzi el. A kiválasztott munkákat az ÁSZ tisztségviselőiből, valamint a válogató zsűritől és az intézményektől független szakértőkből álló zsűri értékeli. A független szakértők a szakma elismert képviselői lesznek.

A pályázat díjazása
A nyertes pályamű alkotójával az Állami Számvevőszék a munka további kivitelezésére megbízási szerződést köt.
Az ÁSZ ezen felül felajánl egy, a munka törvénykönyve alá tartozó jogviszonnyal járó állást grafikai munkáira. Amennyiben a felajánlott lehetőséget az első helyezett nem fogadja el, akkor az ÁSZ az állást felajánlja a második, vagy a harmadik helyezettnek.

A pályázat leadási határideje: 2014. január 31.
A pályázóknak a zárt borítékot postai úton, vagy az Állami Számvevőszék portáján "ÁSZ Inforgrafikai Pályázat" jeligével, az Elvi módszertani és nemzetközi osztály nevére kell leadni.
Cím: H-1052 Budapest, Apáczai Csere János u. 10.

Eredményhirdetés
A pályázat eredményét az ÁSZ 2014. március 31-én teszi közzé Hírportálján.
Az Állami Számvevőszék fenntartja a jogát arra, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, vagy a biztos döntés érdekében, néhány kiválasztott pályázótól további pályamunkákat kérjen.

További információk
Az Állami Számvevőszékkel és pályázattal kapcsolatos további információk elérhetők az ÁSZ Honlapján, a http://www.asz.hu/palyazatok/infografikai-palyazat címen. A pályázók ezen felül maximum három kérdést tehetnek fel, amelyeket az infografikapalyazat@asz.hu-ra kell megküldeni anélkül, hogy a név és a pályázat egyéni jeligéje összekapcsolható lenne.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése