Pályázati kiírás a Budai Vár 1849. május 21-i visszavívása emlékére köztéri képzőművészeti alkotás elkészítésére

http://alkotoipalyazatok.blogspot.hu/2014/01/palyazati-kiiras-budai-var-1849-majus.html
I.A pályázat témája:
A Budavár 1849. május 21-i visszavívásának 165. évfordulójára Budapest I. kerület, Budai Vár Fehérvári Rondella falára köztéri alkotás tervezése és megvalósítása.

II.A pályázat kiírója:
Budapest Főváros I. Kerület Budavári Önkormányzat, 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

Beküldési határidő:
Időpont: 2014. február hó 17-21. napokon, naponta 9-15 óra között. Postai feladás esetén a küldeménynek ezen időintervallumon belül kell beérkeznie, késedelem igazolására nincs lehetőség. 

  
III.A pályázat jellege:
nyilvános pályázat

IV.A pályázat célja:
A Budai Vár számtalan történelmi esemény színhelye, melyek emlékeit többnyire emléktáblák, emlékművek, szobrok őrzik. Az 1848-49-es szabadságharcra a Dísz téren elhelyezett Honvéd emlékmű, a Fehérvári Rondellán található Görgei Artúr szobor és a felszabadító honvédek betörésének helyét megjelölő, 1972-ben elhelyezett emléktábla hívja fel a figyelmet.

A kiíró a meglévő emléktábla helyett olyan műalkotást kíván elhelyezni a Budai Vár Fehérvári Rondellájára az 1848-49-s szabadságharc dicsőséges eseményének megörökítése céljából, mely kifejezi annak magyar történelemben elfoglalt jelentőségét (1. sz. melléklet: történelmi háttér).

A Budai Vár törököktől való, 1686-ban történt visszavívásának állít emléket a Bécsi kapu bástyafalán látható Kovács Margit kerámia-dombormű. Jelen pályázati kiírás célja, hogy az eljárás eredményeként, olyan műalkotás (emléktábla, emlékmű) kiválasztására és elhelyezésére kerülhessen sor az esemény 165. évfordulója alkalmából, mely méltó párja lehet a fentebb írt műalkotásnak.

I. A képzőművészeti alkotásra vonatkozó útmutató:

Helyszín: Budapest, I. kerület Budai Vár Fehérvári Rondella (ld. 2. sz. melléklet)
Méret: legalább 1x1,5 - legfeljebb 1,5x2 méter
Anyag:kerámia, előnyt élvez a részben vagy egészben mázas kerámia

Előállítási költség: nem haladhatja meg az 1.500.000.- Ft-t, azaz egymillió-ötszázezer forintot, mely nem tartalmazza a felszerelési/beépítési költségeket. Előállítási költségnek számít az alkotás helyszínre szállítása is.

Az alkotáson írásban is meg kell jeleníteni, hogy az a Budai Vár 1849. május 21.-i visszavívásának állít emléket.

A pályázattal kapcsolatban további információt Dr. Aczél Péter főépítésztől (06-1-458-3017), illetve Dr. Szabó Linda Zsófia polgármesteri kabinetvezetőtől (0036-20-421-4411) lehet kérni.

II. A pályázat díjazása:

A bírálóbizottság által megvalósításra kiválasztott pályamű alkotója nettó 500.000.- forint, azaz ötszázezer forint díjban részesül, mely tartalmazza a szellemi alkotáshoz fűződő valamennyi jogosultság díját, beleértve annak felhasználását is.

III. A pályázat benyújtásához szükséges dokumentáció:

1. az alkotás (emlékmű, emléktábla) bemutatása grafikán vagy plasztikus formában; legalább 1:2 arányban, tetszés szerinti anyagból,

2. elhelyezési tervvázlat, valamint az alkotás montírozása a helyszínre, legalább 2 darab A/3-s, és 4 darab A/4-s léptékű fotó vagy számítógépmontázs formájában,

3. műleírás, felszerelés/beépítés módjával kiegészítve,

4. költségbecslés,

5. nyilatkozat arról, hogy a pályázat elnyerése esetén vállalja a kihelyezésre alkalmas emlékmű elkészítését legkésőbb 2014. április hó 30. napjáig,

6. a pályázó adatai, elérhetősége (név, cím, telefon, e-mail).

IV. A pályázati anyag leadásának helye és ideje:
Hely: Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1., Főépítészi Iroda, I. emelet 115. szoba.

Időpont: 2014. február hó 17-21. napokon, naponta 9-15 óra között. Postai feladás esetén a küldeménynek ezen időintervallumon belül kell beérkeznie, késedelem igazolására nincs lehetőség.

V. A pályaművek elbírálása, eredményhirdetés:
A beérkezett alkotások közül az eseményhez, a helyhez, a környezethez leginkább igazodó alkotás kiválasztása érdekében a beérkezett pályaműveket 5 tagú, szakértőket is magába foglaló bizottság bírálja el.

A bíráló bizottság a bírálatra alkalmas formában benyújtott pályaművek közül választja ki a megvalósítandó alkotást. A kiválasztásra kerülő pályamű alkotója a VI. pont szerint részesül díjazásban, rajta kívül a bíráló bizottság által felállított sorrend alapján további 5 pályázó 50.000.- Ft, azaz ötvenezer forint díjat kap.

Akkor minősül bírálatra alkalmasnak a benyújtott alkotás, amennyiben a VII. pontban írt valamennyi melléklet az ott megjelölt formában hiánytalanul rendelkezésre áll, valamint a kiírásban szereplő egyéb kritériumoknak (különös tekintettel a IV. és V. pontban foglaltakra) megfelel.

A bírálati szempontok:

·anyag megfelelősége,

·előállítási költség: a felhasznált anyagok függvényében az alacsonyabb összeg előnyösebb,

·előnynek számít, ha az alkotó vállalja a felszerelést/beépítést, és ennek költségeit az előállítási költségbe beszámítja.

Eredményhirdetésre 2014. február hó 28. napjáig kerül sor.

A pályázat eredményéről a kiíró a honlapján és e-mailben ad tájékoztatást a pályázók számára (www.budavar.hu). Az eredményhirdetést követő 6 munkanapon belül lehet a benyújtott alkotásokat átvenni, illetve elszállítani; ezt követően a pályaművek őrzését a kiíró nem vállalja, azok megsemmisítésre kerülnek.

A kiíró fenntartja magának a jogot a pályázat eredménytelennek nyilvánítására.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése