Felhívás a XXXI. Jubileumi Országos Tudományos Diákköri Konferencia

Művészeti és Művészettudományi Szekciójában való részvételre

A rendezvény helyszíne: Eszterházy Károly Főiskola, Bölcsészettudományi Kar, Vizuális Művészeti Tanszék és Ének-zene Tanszék
Ügyvezető elnök: Erőss István DLA tszv. egyetemi docens

A rendezvény időpontja: 2013. április 2-4.
Cím: 3300 Eger Leányka u. 2.
Honlap: http://omdk2013.ektf.hu

Pályázati határidő: 2012. december 10.

A konferencia hivatalos felhívása letölthető itt: otdtreg.itk.ppke.hu/documents/felhivas/szekciok/Muveszet_es_Muveszettudomany.pdf

A rendezvény célja: A felsőoktatásban tanuló hallgatók önálló, magas színvonalú művészeti alkotásainak, előadó-művészeti tevékenységeinek és művészetelméleti kutatási eredményeinek bemutatása és megmérettetése.

A konferencia hivatalos nyelve: magyar

A Művészeti és Művészettudományi Szekcióban az alábbi területeken adható be pályamunka:


I. Művészeti alkotások
II. Elıadóművészi tevékenység
III. Művészetelméleti dolgozatok

I. Művészeti alkotások:

I/1. Síkbeli mővészet
festészet, képgrafika (egyedi-és sokszorosító), tervezőgrafika, fotó stb.
I/2. Térbeli művészet
szobrászat, építıművészet, design, installáció, land-art, szcenika, ötvös, textil,
kerámia stb.
I/3. Időbeli művészet
animáció, rövidfilm, multimédia, intermédia, videó stb.
I/4. Térbeli-időbeli művészet
akció művészet, performance, happening stb.
I/5. Zenemű
I/6. Színpadi mű

II. Előadóművészi tevékenység:

II/1. Zenei előadás
klasszikus zene, jazz, népzene stb.
II/2. Színpadi előadás
színművészet, bábművészet, táncművészet, mozdulatművészet stb.

III. Művészetelméleti dolgozatok:
III/1. Művészettörténet és művészetkritika
III/2. Művészetfilozófia és esztétika
III/3. Társadalomtudományok:
művészetpszichológia-szociológia, kulturális antropológia, néprajz, kultúrtörténet,
művészeti menedzsment, kommunikáció-elmélet stb.
III/4. Szakelmélet minden művészeti ágban
III/5. Művészetpedagógia és szakmódszertan

Azokat az alkotásokat, melyeket a pályázók nem tudnak egyértelműen besorolni valamely
kategóriába, a nézetük szerint legmegfelelőbb kategóriába nevezzék be. Esetleges átirányítás
– mint ahogyan az eddigi OTDK egyéb szekciónál is – elképzelhető külön egyeztetés alapján.

Jelentkezési feltételek:
A nevezés általános feltételeit a XXXI. OTDK központi felhívása tartalmazza.

Az OTDT honlapjának elérhetősége: http://www.otdt.hu; http://www.otdk.hu
Az OTDT online rendszerének elérhetősége: http://otdtreg.itk.ppke.hu/

A nevezési díj 5000 Ft/pályamunka, melyet az OTDT minden szekcióra vonatkozóan
egységesen határozott meg.

Intézményenként összesített számlakérőt is kérünk a beküldendő nevezési dokumentációval
együtt. Határidő: 2012. december 10.

A szállás- és étkezési lehetőségeket, illetve ezek költségeit a rendelkezésre álló támogatások
ismeretében állapítjuk meg, és a küldő intézményeket erről egy későbbi időpontban értesítjük.

Minden aktuális információ megtekinthető a konferencia honlapján:
http://omdk2013.ektf.hu

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése