Ötletpályázat kreatív villamosmegállóra Budapesten

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzata nyílt ötletpályázatot hirdet kreatív, látványos, egyszerűen kivitelezhető köztéri alkotás, street art és public art elemek megvalósítására az Üllői út kerületi szakaszán.

A Kiíró olyan elemeket keres, amelyek azonnali, látványos változást hoznak a városképben, ezáltal pozitív hatással vannak a kerületben élők és az átutazók hangulatára. A díjazásra 500 ezer, a megvalósításra kétmillió forintot szán a kiíró önkormányzat.

Pályázati határidő: 2012. július 20.

Az ötletpályázat tárgya: Budapest XVIII. kerület 50-es villamos Baross utcai megállójának kreatív villamosmegállóként történő kialakítása/megújítása.

Az ötletpályázat kiírója: Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc – Pestszentimre Önkormányzata
A pályázat jellege: nyílt, anonim.

A pályázat benyújtási formája:
Postai úton a pályaműhöz jelöletlen C5-os zárt borítékban csatolni szükséges a pályázó adatait, melyet a kiírás 2. mellékletét képező adatlap szerint kell megadni.

A tervezési terület elhelyezkedése és lehatárolása: Budapest XVIII. kerület, Üllői út, Határ úti végállomás felé haladó 50-es villamos Baross utcai megállója, közvetlenül az Önkormányzat épülete előtt, továbbá a kapcsolódó közterületek az 1. ábra és az 5. melléklet szerint.

A tervezési program: A Kiíró szándéka a már megvalósult Piros iskolánál található 50-es villamosmegálló után a vonal Baross utcai megállójának megújítása. Olyan elemet vagy elemeket keres a Kiíró, mely a helyszínhez illő - Polgármesteri Hivatal épülete előtti terület - és emellett fiatalos, megújító, formabontó, kreatív. Az elemek kialakításánál a „zölddel” való kombinációt, a környezet-tudatosságra való törekvést és a közösség bevonásával való megvalósítást a Kiíró előnyben részesíti. Az Ötlet lehet akár egyetlen elem is, ha az kellően karakteres, figyelemfelkeltő. Az alkotónak az intézményi előtér mai használatát szem előtt kell tartania, a parkolók száma a parkoló megálló felőli oldalán nem csökkenthető.

Az Ötlet megvalósítására bruttó 2,0 millió forint áll a Kiíró rendelkezésére, így a pályaműnek is ezen összegkereten belül kell megvalósíthatónak lennie.

Kreatív villamosmegálló terve: A pályázat fő elemét a kreatív villamosmegálló tervezése képezi. A tervezési terület az alábbi ábrán lehatárolt területen helyezkedik el.

Fontos cél, hogy a tervezett köztéri elem a terület használóinak készüljön. Elősegítse a helyi lakosság és a területet használók helyhez való kötődését, ezzel együtt funkcionálisan és vizuálisan egyaránt emelje a terület minőségét.

Műfaji vagy technikai megkötés nincs. A köztéri alkotás, public art vagy street art mű lehet: installáció, festés, szobrászati tárgy, integrált design, multimédia egyaránt.

Az alkotóknak tekintettel kell lenniük arra, hogy a műveket nem őrzik, a közönséggel való találkozás, ill. az időjárás viszontagságainak hatásaival a tervezés során számolniuk kell. Az alkotónak tekintettel kell lennie arra is, hogy a mű az elhelyezés, valamint a megvalósulás, lebonyolítás, működés, vagyis a felhasználás ideje alatt sem balesetveszélyt, sem egészségre ártalmas hatásokat nem okozhat, továbbá a közlekedésbiztonsági előírásoknak (lásd: 8. d. pont) is meg kell felelnie.

A Kiíró fontosnak tartja kreatív villamosmegállónak az intézményi előtérrel való kapcsolatát, egységként való kezelését, olyan módon történő későbbi kialakítását, mely a mai állapothoz képest emeli az előtér összképét. Amennyiben a Pályázó az ”ötlet”-et átvezethetőnek találja a Hivatal előtti területre is, azt a fenti ábra „Koncepcionális terv” jelölésű területén tudja szemléltetni.

Az ötletek díjazására és a felhasználási jogok megvételére bruttó 500 000 forint áll rendelkezésre.

A keretösszegen belül a díjak és megvételek összegét - a pályaművek egymáshoz viszonyított értéke arányában - úgy állapítják meg, hogy a díjak és a megvételek bruttó összege 25 000 és 200 000 Ft között lehet.

A megvalósítandó műveket kiválasztó Bíráló Bizottság összetétele:
1) Előd Ágnes, DLA egyetemi adjunktus, Doktori Iskola, Magyar Képzőművészeti Egyetem
2) Somogyi Emese szobrászművész
3) Pozsár Péter építész (Újirány Csoport)
4) Bujdosó Attila építész, kutató (KÉK)
5) Hunyadi István városigazgató (Budapest XVIII. ker. Önkormányzata)

A pályázat lebonyolítása
2012. június 8. A pályázat kiírása és a regisztráció kezdete.
2012. június 15. A pályázattal kapcsolatos kérdések beadásának határideje, melyeket a címre kérünk megküldeni.
2012. június 20 A kérdésekre adott válaszok határideje.
2012. július 20 A pályaművek beadásának határideje.
2012. július 27-ig az eredmények kihirdetése és a díjak átadása (melynek pontos időpontjáról minden érintettet a megadott kontaktokon keresztül értesítünk, továbbá a www.ulloistreetart.hu honlapon is közzé tesszük).
2012. augusztus 21-24. között Kiállítás a pályaművekből Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc – Pestszentimre Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Galériájában.
2012. október a pályaművek megvalósítása.

Az ötletpályázat teljes kiírása a http://www.ulloistreetart.hu/palyazat linken érhető el.

forrás: hg.hu

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése