XXIX. MAFOSZ Szalon – 2012

A Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos Szövetsége fotópályázatot hirdet tagszervezetei és azok tagjai részére. A pályázaton csak azon tagszervezetek vehetnek részt, melyek a beküldési határidőig rendezték a 2012-es évi tagdíjukat. A MAFOSZ Szalon célja, hogy bemutassa a kortárs magyar fotográfia eredményeit, a fotóművészeti alkotócsoportok legújabb munkáinak kiállításával. A szövetség minden tagegyesülete egy-egy kollekcióval pályázhat, amely maximum 24 db digitális, vagy digitalizált képből állhat, de minimum 3 szerző egy-egy művét kell, hogy tartalmazza.

A fotók témája, technikája, formája és műfaja kötetlen.

Beérkezési határidő: 2012. április 26.
A zsűrizésre csak digitális formában adhatók be az alkotások!
Beküldési cím: mszalon2012@gmail.com

A fotókhoz nevezési lapot kell kitölteni, amelyet az alkotó-csoport vezetője küld el email címéről, ezzel hitelesítve a pályázatot. Egy szerző (többes tagság esetén) csak egy kollekcióban szerepelhet maximum három alkotással. Sorozat nem adható be. A MAFOSZ Szalonra csak olyan művek küldhetők, amelyek a korábbi MAFOSZ Szalonokon még nem kerültek közönség elé. Aki ezt figyelmen kívül hagyja, kizárja magát és alkotó közösségét az idei és a következő évi szalonon való részvételből is.

A szövetség arra kéri tagszervezeteinek tagjait, hogy lehetőség szerint két évnél nem régebbi alkotásokkal pályázzanak, de ez nem feltétele a részvételnek!

A fotók témája, technikája, formája és műfaja kötetlen. A fotókat digitális formában, jpg. formátumban, minimum 1600-1800x2400 pixel méretben, maximum 2 Mb nagyságban, 300 DPI méretezve küldjék el az alkotócsoportok egy vagy több email mellékleteként. Egy email a csatolmányokkal együtt se legyen nagyobb 15 Mb-nál. Óriás leveleket, tömörítéseket nem fogadunk és nem csomagolunk ki. A pályaművek beadhatók, beküldhetők CD-n is.

Amennyiben valaki különleges, kézműves technikával készítette el a pályázatra alkotását vagy saját nagyítást szeretne kiállítani, azt beválasztás esetén papírképként is megküldheti az eredményhirdetés után, a kiállítási naptárban meghatározott időpontig, maximum 30x40 cm-es méretben.

A pályamű képoldalán semmilyen jelzés nem szerepelhet, amely utal a szerzőre.

A kiállításra elfogadott, illetve díjazott fotók nagyíttatását A4-es méretre és 30x40 cm-es paszpartuzását a MAFOSZ saját költségére vállalja.

A pályázók, alkotásaik beküldésével hozzájárulnak ahhoz, hogy a kiállítás és a szövetség népszerűsítése érdekében a kiállításra elfogadott fotók szerzői jogdíj (felhasználási díj) fizetése nélkül, nevük feltüntetésével megjelenjenek a nyomtatott és elektronikus sajtó valamennyi formájában, földrajzi és időbeli korlátozás nélkül.

A szalon rendezői a beküldött cd-ket, illetve a szerzők által beadott és kiállított papírképeket nem küldik vissza, de azok a MAFOSZ székhelyén előzetes időpont egyeztetést követően átvehetők. A szövetség által nagyíttatott papírképek a MAFOSZ tulajdonában és kezelésében maradnak és felhasználhatók további, a szövetség által rendezett, vagy tőle kölcsönzött kiállításokra.

A zsűri az értékelt képanyagnak megfelelően dönt a díjak kiadásáról, esetleges visszatartásáról vagy megosztásáról. A zsűri munkájában való részvételre, a MAFOSZ Elnöke kéri fel a szakértőket. A zsűri teljes jegyzőkönyvét a szövetség digitális formában, weblapján hozza nyilvánosságra.

A legjobb kollekció elnyeri a MAFOSZ vándorserlegét, emlékplakettjét és oklevelét. További két kiemelkedő kollekciót emlékplakettel és oklevéllel jutalmaz a rendezőség. A különféle intézmények, társadalmi és szakmai szervezetek, gazdasági vállalkozások által felajánlott különdíjakat egyéni alkotók és alkotóközösségek részére ítéli oda a szalon zsűrije.

A kiállítás anyagát tartalmazó album megjelenésének feltétele a pénzügyi fedezet megteremtése. Az albumok példányonkénti hozzájárulási összege 3.000 Ft, amire a zsűrizést követően lehet jelentkezni.

A pályázók - alkotásaik beküldésével - elfogadják a részvételi feltételeket.

A tagegyesületek digitális kollekcióikat a következő címre küldjék vagy hozzák: Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos Szövetsége, 1011 Budapest, Corvin tér 8. (Figyelem! Postafiók címre nem lehet küldeni az anyagot és feladáskor - csomag estén - a házhoz kézbesítést is bérmentesíteni kell.), illetve elektronikusan a következő címre küldhetik: mszalon2012@gmail.com

A kollekcióhoz nevezési lapot kell kitölteni, amelyet az alkotó-csoport vezetője küldjön el email címéről, ezzel hitelesítve a pályázatot. A nevezési lap egy egyszerű (2003-as) excel táblázat fejléc és formázás nélkül, hogy beérkezés után összemásolhatók legyenek. Az egyes oszlopokban a következő adatok legyenek (az oszlopok maradjanak meg eredeti szélességükben!!!)

A oszlop - képek sorszáma (a szám után ne legyen semmilyen írásjel!)
B oszlop - Az alkotócsoport nevének első három betűje pld: MIS
C oszlop - Családnév kezdőbetűje_Keresztnév kezdőbetűje
D oszlop – a kép címe, ékezetes betűkkel
E oszlop – Az alkotócsoport teljes neve, rövidítések nélkül, ékezetes betűkkel (A zsűri nem látja)
F oszlop – Az alkotó teljes családneve (A zsűri nem látja)
G oszlop – Az alkotó keresztneve (A zsűri nem látja)
H oszlop – az alkotó fotós kitüntetésének jelzése (E-MAFOSZ, AFIAP, stb.) (A zsűri nem látja)
I oszlop – az alkotó email címe (a zsűri nem látja)

Postai értesítést az eredményről, illetve meghívót a kiállítás megnyitójáról nem küldünk, mert azok több alkalommal és kellő időben megtalálhatók lesznek a www.mafosz.hu weboldalon, illetve a Fotósélet hírlevélben.

Naptár:
A digitális képek beérkezésének és a CD-k személyes beadásának határideje: 2012. április 26.
Zsűrizés: 2012. május 10-ig.
Értesítés az eredményről a www.mafosz.hu weblapon és a Fotósélet hírlevélben: 2012. május 20-ig.
A kiállításra beválasztott, különleges technikájú, valamint a saját nagyítású papírképek beérkezési határideje: 2012. május 20 és 30. között.
A kiállítás tervezett megnyitója: 2012. június 30-án 18.00 órakor (Tiszafüreden, a Fotóművészeti Nyári Egyetem helyszínén). Másodbemutatók: 2013. július 1-ig

forrás: sff.hu

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése