Köszönjük, SIÓ! 2012

A "Köszönjük, SIÓ!" Iskolatáska Program a SIÓ-ECKES Kft. adományozási programja a szociálisan rászoruló családok gyermekeinek részére a tanévkezdés támogatására

A gazdasági körülmények nehezedése, a szociális olló szétnyílása szükségessé teszi, hogy mind nagyobb figyelmet fordítsunk a szociálisan hátrányos helyzetbe került gyermekek egészséges fejlődésének biztosítására. Az általános iskolák nagy erőfeszítéseket tesznek, hogy az ott tanuló gyermekeket lehetőség szerint egyenlő bánásmódban részesítsék ezzel teremtve meg annak lehetőségét, hogy később ők is boldogulhassanak.

A SIÓ-ECKES Kft. felelősséget érez, hogy a gyermekek egyenlő esélyeit elősegítse és az iskolarendszer integráló munkáját támogassa.

Kiíró: SIÓ-ECKES Kft.
Pályázat érdekeltségi köre: óvodák, általános iskolák, rászoruló gyermekek tanévkezdési támogatása - ORSZÁGOS
Határidő: 2012. június 15.

2012-ben, 5. alkalommal, cégünk a szociálisan is rászoruló családok szorgalmas gyermekeinek beiskolázásában kíván segíteni.

 A "Köszönjük, SIÓ!" Iskolatáska Program által olyan szociálisan hátrányos helyzetben lévő családokhoz juthat el a SIÓ-ECKES Kft., amelyeknek valóban anyagi problémát jelent a tanévkezdés. Célunk, hogy e családok gyermekei jobb esélyekkel indulhassanak útnak. Cégünk segítségével a gyerekek olyan felszerelésekhez juthatnak, melyek feltétlenül szükségesek tanulmányaik megkezdéséhez, ugyanakkor anyagilag jelentősen megterhelik a családot. Programunk célkitűzése, hogy országosan legalább 1000 családhoz juttassunk el egy-egy iskolatáskát.

A gyerekek és családok a támogatáshoz az
iskolarendszeren keresztül juthatnak hozzá, így nem egyedi, hanem összefogáson alapuló jótékonysági tevékenységet végezhetünk. A részvétel feltétele, hogy az iskolák a rászoruló diákokról rendelékezésükre álló adatok alapján pályázzanak a programba történő bejutásért.

FIGYELEM!!! A Köszönjük, SIÓ! Program nemcsak a legszegényebbekre, hanem azokra is gondol, akik talán nem részesülhetnek szociális támogatásban, ugyanakkor segítségünkre szorulnak. Ezen családok száma az elmúlt négy évben folyamatosan növekedett, pályázat készítése során vegyék figyelembe, hogy a megváltozott körülmények őket is súlyosan érintik. Halljuk meg azok szavát is, akik nem beszélnek!

Az adományozási program keretében a SIÓ-ECKES Kft. iskolatáskákat adományoz a pályázaton nyertes 1000 gyermeknek


A Pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a meghirdetett iskolatáskák mennyiségét megváltoztassa.

Résztvevők köre - iskolák és rászoruló gyermekek

A pályázaton kizárólag általános iskolák támogató alapítványai vehetnek részt. Egyéni, azaz természetes személy által készített, pályázatot nem áll módunkban befogadni.

Amennyiben az Iskola nem rendelkezik alapítvánnyal, úgy kérjük, hogy ezt a koszonjuksio@koszonjuksio.hu e-mailcímen jelezzék, hogy közösen találjuk meg az utat az Iskolatáska Programban való részvételhez.

Jelen pályázat szempontjából rászorulónak minősül, az a magyar állampolgárságú 6-10 éves korú gyermek, aki magyarországi általános iskolai felvételt nyert a 2012/2013-as tanévre bármely 1-4. évfolyamba. A gyermek családja anyagi helyzetük alapján jogosult az állami és/vagy önkormányzati szociális segélyre és/vagy egyik vagy mindkét szülő munkanélküli segélyre, és ezek egyikében részesülnek, családi pótlékot kapnak, a családban az egy főre jutó nettó jövedelem nem éri el a mindenkori nyugdíjminimum kétszeresét (ez 2012-ben 2 x 28 500 Ft, azaz 57 000 Ft). Ezek a családok lehetnek egyedülálló szülő által vagy mindkét szülő által fenntartottak.

FONTOS SZEMPONT! A gyermek iskolai eredménye és közösségben játszott aktivitása alapján szorgalmasnak mondott.

Kizáró okok:
Azon gyermekek, akik a fenti feltételeknek nem felelnek meg, azaz például a 2012/2013-as tanévben az általános iskola 1-4. évfolyamába járnak, de elmúltak 10 évesek, vagy például még nincsenek 10 évesek, de a 2012/2013-as tanévben az általános iskola 5. évfolyamát kezdik meg, nem részesülhetnek az adományban.

A pályázat lebonyolítása
Az ÓVODÁK segítségét kérjük 2012-ben is!
Kérjük az óvónőket, hogy tájékoztassák a szülőket, fogjanak össze az iskolákkal, és jelezzék az iskoláknak, hogy kik azok a nagycsoportosok, akiknek szükségük lehet az iskolakezdési támogatásra.

On-line pályázati rendszer
2012-ben is a zárt on-line pályázati felület áll a Pályázók rendelkezésére a pályázat elkészítéséhez, ami a http://www.koszonjuksio.hu oldalról regisztrációt követően érhető el. Figyelem! A rendszer iskolánként 1 érvényes regisztrációnak enged belépést, hogy az adatvédelmi jogszabályoknak maximálisan megfeleljünk. A korábbi években a rendszerben már regisztrált intézmények a korábbi adataikkal beléphetnek, amennyiben új regisztrációt szeretnének, kérjük, hogy ezt a koszonjuksio@koszonjuksio.hu email-címen jelezzék.

A jelentkezés lépései
1. Az általános iskola alapítványát a kapcsolattartó regisztrálja a http://www.koszonjuksio.hu/intezmenyek weboldalán, a Belépés a pályázati rendszerbe gomb megnyomását követően, a kért adatok megadásával. A kapcsolattartó a regisztrációval elfogadja a Pályázat szabályzatát, melyet a regisztrációkor elolvashat.
a. FIGYELEM! A korábbi években a rendszerben már regisztrált intézmények a korábbi adataikkal beléphetnek, amennyiben új regisztrációt szeretnének, kérjük, hogy ezt a koszonjuksio@koszonjuksio.hu e-mailcímen jelezzék.
2. Az általános iskola, és/vagy az iskola támogató alapítványának vezetője, és/vagy e két intézmény bármelyikének kapcsolattartója, az általa a jelen pályázati leírásban szereplő ismérvek alapján rászorulónak tartott gyermekeket és körülményeiket rövid leírásban - max. 10 gépelt sor - bemutatja az on-line pályázati adatlapon. A pályázati anyag kizárólag az általános iskola jelenlegi és leendő saját tanítványaira vonatkozhat, más intézményekbe járók a pályázatból kizártak.
3. Az on-line kitöltött pályázatot a rendszeren belül legkésőbb 2012. június 15-ig kitölti, és 1db eredeti példányban a Pályázati jelentkezési lapot, az on-line pályázati rendszer tájékoztatása alapján, az összefoglaló pályázati adatlappal együtt a SIÓ-ECKES Kft. részére nyomtatott formában postai úton elküldi a Pályázati kiírás végén megadott postai címre.
4. Az elektronikus pályázathoz a Pályázónak, az on-line rendszeren belül, az ott található útmutatás alapján, csatolnia kell legalább 25 db gyermekrajzot, a "Adj tanácsot a Sió Vitatigrisnek, hogyan segítsen a gyerekeknek!" témakörben, amelyet az adott általános iskolába járó - a pályázat által nem érintett! - gyerekek rajzoltak! A rajzanyag hiánya a pályázatból történő kizárást jelenti. A SIÓ fontosnak tartja, hogy a teljes pályázati a közösségek összefogásán alapuljon.
a. Mivel az elmúlt évek során sokan nem a pályázati témában adtak be rajzokat, kérjük Önöket, hogy iskolai foglalkozás keretében, a rajzok készítése előtt, beszélgessenek el a gyerekekkel arról, hogy a gyerekek nem tehetnek arról, hogy milyen körülmények között élnek, valamint arról, hogy egymást támogatva, összefogva, sokkal többet érhetünk el, mint egyenként. A foglalkozáshoz támpontokat a Pályázati rendszerből tölthetnek le.

FIGYELEM! A más tárgyban benyújtott rajzokat beadó pályázókat kizárjuk a pályázatból és a Rajzversenyből!

Rajzverseny
A beküldött (on-line feltöltött) rajzok versenyen vesznek részt, a 100 legjobb ötlet alkotói (ebből 3 közönségdíj, a három legtöbb szavazatot kapott művek alkotóinak) SIÓ ajándékcsomagot, a legszínvonalasabb munkákat beküldő 10 intézmény SIÓ-bulit kap (ebből 3 közönségdíj, azaz a három legtöbb szavazatot gyűjtött intézmény kapja).
A rajzversenyen beküldött munkák 2012-ben is felkerülnek a http://www.koszonjuksio.hu oldal Galériájába, ahol regisztrációt követően lehet szavazni 2012. szeptember 30-ig.

Az on-line pályázati csomagnak tartalmaznia kell:
Pályázati jelentkezési lap - erről az on-line rendszer tájékoztatást ad
On-line rendszerben (http://www.koszonjuksio.hu) feltöltött adatok és 25 db gyermekrajz "Adj tanácsot a Sió Vitatigrisnek, hogyan segítsen a gyerekeknek!" témában.
Amennyiben az on-line rendszer használata bármilyen okból nehézséget jelent, kérjük, jelezze a koszonjuksio@koszonjuksio.hu valamint az info@contenet.hu email-címeken.

A postai úton beküldött pályázati csomagnak tartalmaznia kell:
Pályázati jelentkezési lap - erről az on-line rendszer tájékoztatást ad.
A rajzokat nem kell postai úton elküldeni! (Így kiállítást, akár háziversenyt is, rendezhetnek az intézmények a munkákból.)

Formai követelmények:
A Pályázati jelentkezési lap nyomtatott verziójának minden oldalát szignóval és pecséttel kell ellátni!
A pályázati anyag kizárólag a megadott formátumokban érvényes.
A feltöltött rajzoknak legalább közepes, azaz 5 megapixel felbontásúnak, jpg formátumúnak kell lenniük.

Kérjük, figyelmesen olvassák el a Pályázati rendszer instrukcióit, hogy a pályázat ne kerüljön kizárásra!

Pályázati naptár
Pályázati periódus: 2012. április 3. - június 15.
Beküldési határidő: 2012. június 15. (Az ezt követően postára adott pályázatok érvénytelenek! Az on-line feltöltés 2012. június 15. 24.00-ig lehetséges)
Hiánypótlás: 2012. június 16-20. (Azok a pályázók, akiknek június 15-ig postára adott, és/vagy feltöltött pályázatuk van, de abban az elbírálás során hiányokat tapasztaltunk, ezen a 3 munkanapon pótolhatják a hiányokat. A hiánypótlási értesítést on-line, elektronikus levél (email) formájában küldjük.)
Elbírálás: 2012. június 15 - június 30.
Kiértesítés: 2012. július 2 - 6. (a Pályázók kiértesítése on-line, elektronikus levél (email) formájában történik)
Adományok eljuttatása: 2012. augusztus 27-31. (figyelembe véve a tanévnyitó időpontját!)

Rajzverseny:
Beérkezési határidő: 2012. június 15. 24.00 (azonos a pályázat on-line rendszeren belüli feladásával)
On-line szavazás: 2012. július 1 - szeptember 30.
Eredményhirdetés: 2012. október 15.
Díjak eljuttatása: 2012. november 12 - december 15.

Pályázat elérhetőségei
A Pályázati jelentkezési lapot az alábbi címre kell eljuttatni:
A Pályázati jelentkezési lapot postai úton nyomtatott az alábbi címre kell eljuttatni.
Kérjük, a borítékra írják rá: Köszönjük, SIÓ! 2012.
8601 Siófok, Pf. 128.

További információ:
http://www.koszonjuksio.hu
koszonjuksio@koszonjuksio.hu

forrás: pafi.hu

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése