GDF SUEZ – Az Év Természetfotósa 2012 fotópályázat

Hazánk, Magyarország, a Kárpát-medencei ökorégió és Földünk természeti értékeinek, csodálatos tájainak, egyedülálló élővilágának és a természet ritka pillanatainak bemutatásán keresztül a természetvédelmi és biológiai ismeretterjesztés, a társadalom szemléletformálása és esztétikai értékítéletének fejlesztése érdekében, a Magyar Természetfotósok Szövetsége – naturArt, immár huszadik alkalommal névadó támogatójával, a GDF SUEZ -el meghirdeti Magyarország legnagyobb természetfotó pályázatát.

Feltöltés indítása április 15.
Feltöltés vége: május 7, 23:59


KATEGÓRIÁK:


1. Kezünkben a Föld

Az ember és a természet közötti kapcsolat, szerepünk, felelősségünk természeti környezetünkért.

2. A madarak viselkedése

Ebbe a kategóriába természetes környezetükben vadon élő madarakról készült képeket várunk, amelyek mozgalmas jelenetet vagy eseményt, akciókat, érdekes viselkedésformákat esztétikusan megjelenítve mutatnak be.

3. Az emlősök viselkedése

Ebbe a kategóriába természetes környezetükben vadon élő emlősállatokról készült képeket várunk, amelyek mozgalmas jelenetet vagy eseményt, akciókat, érdekes viselkedésformákat esztétikusan megjelenítve mutatnak be

4. Az állatok viselkedése

Ebbe a kategóriába a 2. és 3. kategóriába nem sorolható, természetes környezetükben vadon élő állatokról készült felvételek nevezhetők, amelyek mozgalmas jelenetet vagy eseményt, akciókat, érdekes viselkedésformákat esztétikusan megjelenítve mutatnak be.

5. Állatok és környezetük

Itt olyan képek nevezhetők, amelyek tájképszerűen mutatják az állatok élőhelyét és tükrözik az állatok és környezetük szétválaszthatatlan kapcsolatát. Fontos, hogy a képen felismerhetőek legyenek az állatok, de a képek értékelésében elsősorban a téma esztétikus bemutatása, a kompozíció kap hangsúlyt.

6. Az állatok szemtől szemben

Ide nevezhetők közel- és makro-felvételek a vadon élő állatokról természetes környezetükben, állatportrék az állatvilág törpéitől az óriásokig.

7. Növények és gombák

Ebbe a kategóriába várjuk a vadon élő növényekről és gombákról készült felvételeket, melyek kiemelik a bemutatott fajok szépségét, különlegességét – természetes környezetükben az élőhelyektől a mikrovilágig.

8. Kompozíció, forma és kísérletezés

Természeti témák absztrakt megjelenítése, amelyet a zsűri kizárólag esztétikai szempontok alapján bírál el. Ebben a kategóriában teret biztosítunk azoknak a kísérletező alkotóknak, akik természeti témájú képeiket a hagyományos kategóriákba nem sorolhatják.

9. Tájak

Ez a kategória a természeti- és kultúrtájaké. Olyan természetfotókra számítunk, amelyek hűen szemléltetik egy táj szépségét, egyediségét, harmóniáját, vadságát, érintetlenségét.

10. Élet a vízfelszín alatt

A víz felszíne alatt készült természetfotók nevezését várjuk.

11. Napnyugtától napkeltéig

Olyan természetes környezetükben vadon élő állatok fotóit várjuk, amelyek a kategória címében megjelölt, éjszakai időszakban készültek. A napkeltekor vagy napnyugtakor készült fotók esetében, ha a napkorong a képen látható, annak legalább félig a horizont alatt kell lennie. Fontos szempont, hogy a képen köszönjön vissza az éjszaka hangulata.

12. Fekete-fehér természetfotók

Ide olyan képeket várunk, amelyek kihasználva a fekete-fehér technika lehetőségeit hatékonyan emelik ki a témát és a kompozíciót. A kép tartalma meg kell, hogy feleljen a pályázat többi kategória egyikének.
(Az idei évben olyan fotókkal is lehet pályázni, amelyeket utólag, a képfeldolgozás során alakítottak fekete-fehérré. A kiíró már most jelzi, hogy a 2013.évi kiírástól ebben a kategóriában már csak eredetileg is fekete fehérben készült képek pályázhatnak majd ebben a kategóriában.)

13. A természet féktelen energiái, zabolátlan erők

A kategória címéhez illő felvételeket várunk. Elvárás, hogy a képek mondanivalója utaljon a Természet erőire, amelyek hatnak az élő és élettelen környezetünkre, lakóhelyünkre és működtetik a földi ökoszisztémákat.

14. Ifjúsági kategória

Ebben a kategóriában kötetlen témájú természetfotók nevezhetők a felnőtt kategóriák igénypontjai szerint. A pályázati felső korhatár 18 év, azaz ebben a kategóriában azok pályázhatnak, akik 1994. május 1. után születtek. Az életkoruk szerint ifjúsági kategóriába tartozó pályázók saját döntésük alapján nevezhetnek a felnőtt kategóriákban is, de ebben az esetben, az Ifjúsági kategóriában nem indíthatnak pályamunkákat. (A győztes a zsűri döntése alapján az a versenyző, aki kollekciójával a legeredményesebben szerepel ebben a kategóriában.)

15. Werk
(Természetfotósok munka közben)
Ebben a kategóriában azokat a fotókat várjuk, amelyek érdekes jeleneteket, eseményeket vagy akciókat mutatnak be a természetfotósokról munka közben. E kategóriában a zsűri a kiválasztja a legérdekesebb képeket, és azok bemutatásra kerülnek a kiállításon, illetve a fotóalbumban, de nem lesznek díjazva és a végeredmény számításában sem vesznek részt.
(Az ebbe a kategóriába beadott képek nem számítanak bele a beadható maximum 25 képbe. Pályázónként max. 5 kép adható be ebbe a kategóriába.)

DÍJAZÁS

A kiíró és támogatói a felsorolt 1.-13. kategóriákban az első három helyezett fotót díjazzák. 14. kategória: Az a pályázó nyeri el „Az Év Ifjú Természetfotósa“ címet, aki a legeredményesebben szerepel ebben a kategóriában.

A zsűri minden kategóriában kiosztja az 1.-2.-3. díjakat.

A kategóriák díjazottjai pénz-, illetve tárgyjutalomban részesülnek. A kiosztásra kerülő díjak összértéke mintegy 1.500.000 Ft.

Az egyes kategóriák győztesei kategóriánként minimum 50.000Ft értékű díjban részesülnek, amely lehet részben vagy egészben tárgyjutalom.
Támogatóink ezen túlmenően, számos értékes különdíjat is felajánlottak. A kiállításra kiválasztott képek alkotói elismerő oklevélben részesülnek.

Fődíjak

Hazánk legrangosabb szakmai elismerését, „ Az Év Természetfotósa 2012” kitüntető címet a legkiemelkedőbb kollekciót beküldő egyéni pályázó nyeri el. A díj – a pénzjutalom mellett -Kiss Jenő makói szobrászművész kisplasztikája.

„Az Év Természetfotósa 2012”fődíjat elnyerő pályázó felkérést kap a következő évi pályázat zsűrijébe.
„ Az Év Természetfotója 2012” díjat a zsűri által legjobbnak ítélt kategória-győztes felvétel kapja.
Az ifjúsági kategória győztese az „ Az Év Ifjú Természetfotósa 2012” címben részesül.
„Az Év búvárfotósa 2012“díjat az a búvár-természetfotós kapja, aki búvármerülés során készített képeivel a legeredményesebben szerepel a pályázaton. (Búvármerülés: lásd Magyar Búvár Szakszövetség definíciója: www.buvar.hu)

A naturArt által kiírt Dr. Tildy Zoltán-díjat annak a 24 év alatti pályázónak ítélik oda, aki a legjobban szerepel a „Madarak viselkedése” kategóriában.

Díjazásban részesül a három legjobb humoros felvétel, kategóriától függetlenül. Különdíjban részesül a legszebb, kárpát-medencei ökorégióban készült tájkép.
Különdíjban részesül a „ Piros-fehér-zöld” címnek legjobban megfelelő tartalmú felvétel.

PONTOZÁS

Az Év Természetfotósa pontozási rendszere: Az Év Természetfotója: 5 pont, valamely kategória első díja: 4 pont, kategória második díja: 3 pont kategória harmadik díja: 2 pont. Különdíj: 1 pont. Kiszámoljuk, hogy egy adott szerző a pályázaton kiosztott összes pontszám hány százalékával rendelkezik, majd azt, hogy a kiállított összes képnek hány százalékát készítette. A két százalék átlaga adja a pályázaton elért eredményt. A legmagasabb átlagot elérő szerző nyeri el „Az Év Természetfotósa” díjat.
A Kárpát-medencei ökorégióban készült, vagy ide tartozó fajokról készült képek minden kategória és díj kiszámításakor alkalmazott pontozásban +1 pontot kapnak. (Az ifjúsági és Werk kategória képei nem vesznek részt a végeredmény számításban.)

ETIKAI ELVÁRÁSOK

Követelmény, hogy az egyes állat- és növényfajokról készült felvételek vadon élő példányokat ábrázoljanak természetes környezetükben, azaz a beküldött felvételek természetes körülmények között (!) készüljenek, hiteles mondanivalót tükrözzenek, és etikai szempontból ne legyenek kifogásolhatóak! Ennek igazolására a nevezés, mint nyilatkozat szolgál. Amennyiben aggály merül fel a pályázatra küldött képekkel kapcsolatban, a kiíró kötelezheti a szerzőt a zsűrizés során felmerült bizonytalanságra okot adó kérdések írásban való tisztázására, és ennek ismeretében dönt a képek és a pályázó további sorsáról. Ha a pályázó a zsűri által megadott határidőre nem adja meg a válaszokat a feltett kérdésekre, illetve nem biztosítja a zsűri számára a felmerült kérdések megnyugtató tisztázását szolgáló felvételi anyagokat, akkor a pályázót a zsűri kizárja a pályázatról.

ELBÍRÁLÁS

A pályamunkákat a naturArt Elnöksége által felkért, a természetfotózás gyakorlatában jártas neves szakemberek bírálják el.

A ZSŰRI tagjai:
(egyezetés alatt)
A zsűrizés háromfordulós. A zsűri az összes képet értékeli. Az első fordulóban a zsűri kb.1000 képet választ ki további mérlegelés céljára.
A második fordulóban a zsűri kb. 400 darabra szűkíti le a pályaművek számát.
A harmadik fordulóban a zsűri a kiállításra kerülő kb. 100 képet választja ki.
A zsűrizés második és harmadik fordulója nyilvános, annak teljes menete on-line követhető az Interneten.
A kategória helyezési sorrendjét és a díjakat a zsűri ismét zárt ülésen dönti el.
A kiíró és a zsűri döntései ellen jogorvoslatnak helye nincs.

SZERZŐI JOGOK

A pályázaton résztvevők nevezésükkel egyidejűleg hozzájárulnak képeik kiállítási katalógusban, vagy az azt helyettesítő albumban és a kiállítást propagáló minden egyéb elektronikus és nyomtatott publikációkban, valamint a zsűrizés internetes közvetítése során és a pályázat archívumában való térítésmentes megjelenéséhez. Az elmúlt évekhez hasonlóan, a tervek szerint, a kiállításra kiválasztott képek anyagából „Az év természetfotói Magyarország 2012” címmel album jelenik meg. Az albumból a kiállításra kiválasztott képek szerzői 1-1 ingyenes példányt kapnak. A pályázat kiállításához készített papírképek (1-1 darab nagyítás) a vándorkiállítás után a kiíró tulajdonába kerülnek. A kiíró és a támogatók fenntartják maguknak a jogot, hogy a pályázat zsűrizésével egyidejűleg egyéb kiadványaikhoz képeket válogassanak. E képek felhasználására a naturArt és a támogatók között szerződések alapján, a szerzőkkel való egyeztetés után, megfelelő honorárium ellenében kerül sor. A kiíró a beküldött képeket – kizárólag a pályázat promóciója céljából – térítés nélkül felhasználhatja nyomtatott és elektronikus formában, a szerző nevének feltüntetésével (ahol ez technikailag lehetséges).

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

A pályázat nyilvános, arra hivatásos és amatőr fotósok egyénileg nevezhetnek.
A pályázatra olyan analóg vagy digitális képek nevezhetők, amelyek nem voltak kiállítva a naturArt korábbi pályázatain, illetve amelyek 2012. május 7.-ig nem értek el 1-3. helyezést vagy különdíjat más hazai pályázaton.

A zsűri digitális pályaműveket értékel. Ezért pályázni – annak is, aki filmes géppel készített képpel akar pályázni – az eredeti képről készített, az alábbi bekezdésben található leírásnak megfelelő, kisméretű JPEG formátumú képekkel lehet, amelyeket fel kell tölteni az etf.naturart.hu honlapra a pályázati naptár szerint.
A szerző által használt kamera eredeti képarányai mellett kizárólag 1:1, 1:2, 1:3 (ekvivalens: 60 x 60, 24 x 36, 60×120, ~60 x 170 mm) arányú képek nevezhetők. A formai követelmények megtartásának ellenőrzése, a zsűrizés akadálytalan lebonyolítása és a kiállítás előkészítése céljából a pályázati anyagnak az alábbiakat kell tartalmaznia:

A: Analóg pályázati anyag esetén:
1. Az eredeti diapozitívot 6X17 cm-es méretig.
2. Az eredeti diapozitívról (negatívról) digitalizált kisméretű korrigált*, vágott** jpg állomány (hosszabbik oldalán fekvő képnél 1400, álló képnél 1000 pixeles) a legmagasabb minőséggel elmentve (Photoshop, jpg-options: quality – 12).

B: Digitális pályázati anyag esetén:
1. Az eredeti, módosítatlan kamerafájl. (RAW, TIFF vagy JPEG)
2. Az arról készült korrigált*, vágott tiff állomány, (kész kép) melynek interpolálatlan mérete minimálisan 6 megapixel lehet.
3. Nagy felbontású tiff állományból készült kisméretű, (korrigált*, vágott**) jpg állomány (hosszabbik oldalán fekvő képnél 1400, álló képnél 1000 pixeles) a legmagasabb minőséggel elmentve (pl.: Photoshop, jpg-options: quality – 12).
Átméretezés után a jpg kép élesítése javasolt.

A pályázatra beadott digitális képnek lehetőleg tartalmazniuk kell a szokásos EXIF adatokat: a használt gép típusát, a felvétel idejét, az alkalmazott ISO és rekeszértéket, a zársebességet és az objektív gyújtótávolságát.
A nevezéssel a pályázó vállalja, hogy rendelkezik a kép szerzői jogaival, az eredeti módosítatlan kamera fájlokkal, az azokról készült nagy felbontású tiff fájlokkal, illetve analóg pályázat esetén diapozitívval, ill. negatívval. (Analóg pályázat, 1. és Digitális pályázat 1. és 2. pont). Ezeket a második forduló után a zsűri bekéri. A pályázó vállalja, hogy feltölti a szerverre, postán vagy személyesen a pályázati naptárban megadott határidőig eljuttatja a kiíróhoz. Továbbá, a pályázó vállalja, hogy a bekért képek mellé csatolja a képek technikai adatait, a képek leírását. (Ez már a zsűrizéshez is kell, ezért ez beadási feltétel, a nagyfelbontású bekérésnél ezt már nem tudjuk pontosítani.) A kiírók kérésére a szerző vállalja, hogy önéletrajzot és egy nyomdai minőségű portrét küld magáról, a felkérésben részletezett paraméterek alapján. Egy pályázati anyag tartalmazhat digitális és analóg pályaműveket is.
A fájlok átnevezését a regisztrációs kód alapján a feltöltő szoftver automatikusan elvégzi.
*A képek korrekcióját -lehetőleg helyesen kalibrált monitor segítségével – sRGB színprofilban kell elkészíteni
A képfeldolgozás során történő beavatkozások elfogadásáról, mértékéről és természetességéről a zsűri dönt.
A kép egyes részeinek módosítása, illetve retusálása nem megengedett!
Képelemek eltávolítása vagy hozzáadása nem megengedett, viszont lehetőség van az eredeti kép készítése közben keletkezett technikai hibák eltávolítására: karc, vegyszerfolt, a fényérzékelőre tapadt por. Engedélyezett a kép megvágása, zavaró elemek levágása és a kép orientációjának megváltoztatása. Engedélyezett továbbá a felvételek fekete-fehérré alakítása, valamint az analóg felvételeknél a szkennelési/digitalizálási hibák (karcolás, porszem) eltávolítása.
Beküldhetők olyan felvételek is, amelyek az alábbi technikákkal készültek:
Egy helyszínen, időben egymás után készített több felvétel kamerán belüli vagy utólagos (kamerán kívüli!) egyesítéséből származó HDR és panoráma képek, összeadott képek-csillagászati „csillagíves“ felvételek. Tekintettel az óriási file méretekre az ily módon készített képek eredeti file-jait a zsűri egyedileg kéri majd be az érintett pályázóktól.

A 7. „Kompozíció, forma és kísérletezés“ kategóriában az alkotók teljes szabadságot kapnak a képkészítés során, de fontos, hogy képeikkel a természet létező formáit, jelenségeit mutassák be művészi eszközökkel.
Vágás: Maximum az eredeti képkocka 50%-a vágható le akár analóg, akár digitális pályamű kerül beadásra.
Digitális állomány esetén a vágott fájl minimális mérete 6 megapixel lehet.
A panoráma formátumú képekre is a fenti szabályok érvényesek. Egy képből vágott vagy több képből összeállított, 1:2-1:3 képarányú pályaművek nevezhetők.

PÁLYAMŰVEK SZÁMA
A beküldhető pályaművek száma legfeljebb 25 db, egy kategóriában pedig legfeljebb 5 kép! Az ifjúsági kategóriában legfeljebb 10 kép nevezhető.
A Werk kategóriába beadott pályaművek nem számítanak bele a max. 25 képbe!

NEVEZÉSI LAP
A pályázaton, az etf.naturart.hu weboldalon (regisztráció során) kitöltött nevezési lappal lehet részt venni. Egy pályázó csak egy nevezési lappal pályázhat! A nevezési lap beküldésével a pályázó nyilatkozik arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja, és arról, hogy beküldött képei minden tekintetben megfelelnek a kiírási feltételeknek.

NEVEZÉSI DÍJ
A nevezési díj 3000 Ft, amit átutalással vagy a pályázati honlapon keresztül bankkártyával kell a Magyar Természetfotósok Szövetsége részére az UniCredit Bank Hungary Zrt., vezetett 10918001-00000031-04710000 számlaszámra a nevezési határidő végéig befizetni.
Érvényesnek az a nevezés tekinthető, amelynél a nevezési díj 2012. május 6-án éjfélig megérkezik a fenti számú számlára.
Csak a befizetés visszaigazolása után lehetséges véglegesíteni (lezárni) a pályázatot.
A naturArt tagjai, nyugdíjasok és az ifjúsági kategória pályázói kedvezményesen, 1500 forintos nevezési díjért nevezhetnek.

FONTOS: Az utaláson a megjegyzés rovatba kérjük feltüntetni a pályázó (nem a számlatulajdonos) nevét és a nevezés során kapott (a nevezési lapon található) 4 jegyű kódot! (pl.: 1234, Minta János, vagy: Minta János, 1234)
A zsűri döntése által a második fordulón túljutott, erről külön értesített pályázótól bekért nyers fájlokat a pályázati oldalra lehet majd feltölteni, a diákat tartalmazó pályázati anyagokat lezárt csomagban kérjük eljuttatni postán vagy személyesen az alábbi címre. A zárt csomagra kérjük ráírni „naturArt – Az Év Természetfotósa 2012”. A borítékra a nevezés során kapott 4 jegyű kódot kérjük ráírni.

PÁLYÁZATI CÍM
Postán: Magyar Természetfotósok Szövetsége (naturArt) 1113 Budapest, Vincellér u. 39/A. (A kiíró a postai kézbesítés során bekövetkezett károkért felelősséget nem vállal!)
A pályázat részleteiről tájékozódhat a etf.naturart.hu és a Facebook.com/naturart.hu honlapokon, esetleges kérdéseit az említett oldalak Fórumaiban teheti fel.

PÁLYÁZATI NAPTÁR
Feltöltés indítása április 15.
Feltöltés vége: május 7, 23:59

Zsűrizés I. forduló (nem nyilvános): május 8 – május 14
(ekkor választja ki a zsűri a legjobb kb. 1000 képet)

Zsűrizés II. Forduló május 19.
Nyilvános élő, interneten közvetített.
(ekkor választ a zsűri 1000ből kb. 400 képet)
Nagyfelbontású bekérés kezdete: május 21.
Nagyfelbontású bekérés vége: május 28.
Technikai ellenőrzés vége: június 4.

Zsűrizés III. Forduló június 9.
Nyilvános élő, Interneten közvetített.
(ekkor választja ki a zsűri a legjobb kb. 100 képet)

Zártkörű döntő: június 9
(ekkor választja ki a zsűri a legjobb 100-on belül a díjazott képeket.)

2012 június végéig: A sikeresen szerepelt kb.100 fotó szerzőjének kiértesítése/meghívása a kiállításra.
A helyezéseket és díjazottakat a díjkiosztón jelenti be a kiíró.

A kiállítás megnyitása, díjkiosztó: 2012. november 6.
A kiállítás ünnepélyes megnyitója és díjkiosztója a Magyar Természettudományi Múzeumban (1083 Budapest, Ludovika tér 2-6) 2012. november 6. 17 órakor lesz. A “GDF SUEZ – Az Év Természetfotósa 2012” fotópályázat kiállításának megnyitójával egybekötött díjátadóra minden pályázó nyomtatott meghívót kap a nevezési lapján megadott postacímére.

A díjnyerteseket a kiíró külön értesíti és kéri, hogy személyesen vegyenek részt a díjátadó ünnepségen.
A kiállítás megtekinthető: 2012. november 7. – december 31.
A kiíró fenntartja a jogot a változtatásra!

A pályázás menete:
1. Regisztráció, jelentkezési lap kitöltése.
2. A regisztráció után a rendszerben megjelenik a négyjegyű kódszám, amit a pályázónak a továbbiakban használnia kell.
3. Kisméretű JPEG képek képeket feltöltése (technikai követelményeket lásd a „Pályázati feltételek“, határidőket a „Pályázati naptár“ szerint.)
4. A nevezési díj átutalása
5. Pályázat lezárása
6. A zsűri a 2. Fordulóból továbbjutott cca. 400 kép szerzőitől bekéri a nagy felbontású képeket.

Névadó támogató: GDF SUEZ Energia Holding Zrt.
Fő támogatók: Dunapack Zrt., Hamburger Hungária Kft., nka – Nemzeti Kulturális Alap, Canon Hungária Kft., Nikon Magyarország Kft., Papua Paradise Eco Resort, Magyar Természettudományi Múzeum.
Média- és technikai főtámogató: Fotoklikk.hu – fotográfiai archívum, képtár és közösségi portál.
Támogatók, különdíj-felajánlók: Artwork Photo Kft.; Bertaudio; Hidephotography.com; Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület; Magyar Fotóművészek Szövetsége; Nimród vadászújság; Radex Média Group; Sakertour Team; Természet Világa; TermészetBúvár Magazin; Vadon Magazin.

Minden pályázattal kapcsolatos információ megtalálható a www.naturart.hu honlapon és a Facebook.com/naturart.hu oldalon.

forrás: fotopalyazat.info

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése