Felhívás a Design Management Díj 2012 elnyerésére


A díjat a Magyar Formatervezési Tanács a design céltudatos,eredményes használatának ösztönzésére alapította 2009-ben. A díj célja, hogy bemutassa, hogyan segítheti a design alkalmazása és szakszerű menedzselése egy szervezet célkitűzéseinek megvalósítását, eredményes működését, elismerje ennek kiváló példáit.

A DÍJ ODAÍTÉLÉSÉNEK MÓDJA ÉS FELTÉTELEI
A díjat jelölés alapján lehet elnyerni.
A díjra – a bírálóbizottság tagjain kívül – bárki jelölést tehet.

A díjra jelölhetô minden olyan jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, cég, szervezet, intézmény (a továbbiakban együtt: szervezet), amelynek székhelye Magyarország területén van.

A díjat elnyerheti bármilyen termelô vagy szolgáltatásokat nyújtó szervezet, amelynek tevékenységében hangsúlyos szerepe van a design alkalmazásának, és amely a jelen felhívást megelőző 5 évben végzett  tevékenysége során a design menedzselésének terén példamutató eredményt ért el.

A jelölések beadási határideje: 2012. április 20.
(postabélyegző, valamint az e-mail feladási dátuma szerint)
Jelölni a felhíváshoz mellékelt, illetve a Magyar Formatervezési Tanács honlapjáról letölthető (www.mft.org.hu) Jelölőlapon lehet.

A Jelölőlapokat a Magyar Formatervezési Tanács Irodájához kell eljuttatni, egy példányban, postai úton, ajánlott küldeményként, vagy elektronikus levélben:
Postacím: Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, Magyar
Formatervezési Tanács Irodája, Design Management Díj 2012,
1374 Budapest 5, Pf. 552.
E-mail cím: mfti@hipo.gov.hu
(tárgy: Design Management Díj 2012)

A jelölések beadási határideje: 2012. április 20.
(postabélyegzô, valamint az e-mail feladási dátuma szerint)

Érvénytelen a jelölés, ha a Jelölőlap adatai hiányosak, vagy határidôn túl érkezik be.
Az Iroda az érvényes jelöléseket regisztrálja, majd megkeresi a jelölteket és bekéri tôlük a jelölés elfogadásáról szóló nyilatkozatot, valamint a szakmai elbíráláshoz szükséges dokumentumokat.

ÉRTÉKELÉS
A díj odaítélésérôl a beküldött dokumentáció alapján a külön erre létrehívott bírálóbizottság dönt. A bírálóbizottság döntését egyszerû szótöbbséggel hozza (szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt).

A bizottság döntéséről a jelöltek írásban kapnak értesítést. A döntéssel szemben nincs helye jogorvoslatnak.

Értékelési szempontok:
A jelölteket a bírálóbizottság különösen az alábbi szempontok alapján bírálja el:
  • A design integrációja, A design beépülése a szervezet tevékenységébe,
  • Innováció,
  • Pozitív változások a szervezeten belül, amelyekben a
  • designnak kiemelkedô szerepe volt,
  • A design alkalmazása,
  • A design alkalmazását segítô szervezeti feltételek,
  • erôforrások, folyamatok,
  • A design hatékonysága,
  • A design alkalmazásának eredményei.
A BÍRÁLÓBIZOTTSÁG TAGJAI
dr. Bauer András tanszékvezetô, egyetemi docens,
Gazdálkodástudományi Kar, Budapesti Corvinus Egyetem, a bírálóbizottság elnöke
dr. Antos László ügyvezetô igazgató, Magyar Innovációs Szövetség
Barcza Dániel DLA intézetigazgató, Design Intézet, Moholy-Nagy Mûvészeti Egyetem
Cosovan Attila DLA tervezômûvész, ügyvezetô igazgató, Co&Co Communication Kft.
dr. Simon Attila vezérigazgató, Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt.

DÍJAZÁS
Az értékelési szempontoknak legjobban megfelelô jelölt elnyeri
a 2012. évi Design Management Díjat.
A díjazott oklevélben és bruttó 1 millió forint összegű pénzjutalomban részesül.

EREDMÉNYHIRDETÉS
A díj átadására a Magyar Formatervezési Díj 2012. évi ünnepélyes díjátadó gálájának keretében kerül sor.
Az eredmény a díjátadás napjáig nem nyilvános.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ
Szesztai Szonja: (06 1) 474 58 59
e-mail cím: szonja.szesztai@hipo.gov.hu

Felhívás (PDF)

forrás: mek.hu

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése