Magyar Formatervezési Díj 2012

Pályázati felhívás a Magyar Formatervezési Díj elnyerésére. A nyilvános pályázatot a Nemzetgazdasági miniszter a Magyar Formatervezési Tanács közreműködésével hirdeti meg. A pályázat célja a kiemelkedő színvonalú formatervezői teljesítmény elismerése.

PÁLYÁZATI KATEGÓRIÁK

Termék: Kereskedelmi forgalomban kapható, kis és nagy szériában gyártott termékek, illetve termékrendszerek.
Vizuális kommunikáció: Termékek, termékrendszerek, szolgáltatások megvalósult, komplex vizuális arculata, beleértve a csomagolási és információs rendszereket, valamint a számítógéppel készült, interaktív alkalmazásokat is.
Terv: Kereskedelmi forgalomban még nem kapható, megvalósításra érett termékötletek terve, makett vagy prototípus formájában, továbbá a vizuális kommunikáció területére tartozó tervek.
Diák: A hazai felsőfokú oktatási intézmények tervezőképzésében résztvevő diákok által, hallgatói jogviszony keretében megvalósult terméktervezés, illetve a vizuális kommunikáció területén készített alkotások.
A pályázatot olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság nyújthatja be, akinek lakóhelye, vagy amelynek székhelye az Európai Gazdasági Térség valamely tagállamának területén van.

A pályázat beadási határideje: 2012. május 3. (postabélyegző szerint)


A pályázatot egy példányban, kizárólag postai, ajánlott küldeményként, vagy futárszolgálat útján kell eljuttatni a Magyar Formatervezési Tanács Irodájához, „Magyar Formatervezési Díj” jelöléssel ellátva, a következő címre:
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
Magyar Formatervezési Tanács Irodája
1374 Budapest 5, Pf. 552

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ: A pályázati felhívás, a jelentkezési és adatlap, a Magyar Formatervezési Díjról szóló 17/2005.(III.26.) GKM rendelet, valamint a díj adományozási rendjének szabályzata megtalálható a www.mft.org.hu honlapon.
A pályázattal kapcsolatban hívható telefonszám: Szesztai Szonja: (06 1) 474 58 59, e-mail cím: szonja.szesztai@hipo.gov.hu

forrás: mek.hu

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése