Múzsák a lövészárokban - 47. katonai irodalmi pályázat

http://alkotoipalyazatok.blogspot.hu/2014/01/muzsak-loveszarokban-47-katonai.htmlA Honvédelmi Minisztérium 2013-ban "Múzsák a lövészárokban" címmel pályázatot hirdet a Magyar Írószövetség szakmai támogatásával.
A pályázat témája: Az I. világháború kitörésének 100. évfordulója személyes hangvételben; élet a lövészárkokban, frontkarácsony, csatamezőn, gondolatban az otthoniakkal, frontbarátság - és más, az alább megjelölt műfajokban feldolgozható témák. 

A postára adás határideje: 2014. február 20.

A pályázat követelményei: - Kizárólag egyfelvonásos színművel, fiktív naplórészlettel, vagy novellával lehet pályázni. - Terjedelem: színmű - maximum 60 oldal; napló és novella - maximum 25 oldal (1 szabvány oldal: 30 sor, 60 leütés/sor). - A pályázaton magyar adószámmal rendelkezők indulhatnak; ez a pénzdíjak kifizetésének elengedhetetlen feltétele. - A pályázatokon a kiírásnak megfelelő új, eddig nem publikált irodalmi művel lehet részt venni. - Minden alkotó 1 művel pályázhat. - A pályázó hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Honvédelmi Minisztérium, illetve a Magyar Honvédség a pályamunkát a szerzői jogok tiszteletben tartásával részben, vagy egészében felhasználja (hasznosítsa).
- Azok a pályamunkák, amelyek nem felelnek meg a kiírásban foglalt feltételeknek, a pályázatból kizárásra kerülnek.

A pályázat benyújtása - A postára adás határideje: 2014. február 20. - A benyújtás módja: postai úton. - A borítékra írják rá: Múzsák a lövészárokban - A jeligével ellátott pályamunkákat magyar nyelven, 3 példányban kinyomtatva, valamint további 1 példányban elektronikus adathordozón (CD, DVD), a Magyar Írószövetség postacímére (Magyar Írószövetség, 1397 Budapest, Pf. 546) kell megküldeni. - A jeligéhez tartozó személyes adatokat és elérhetőségeket (az alkotó neve, címe, e-mail címe, telefonszáma, a mű címe) zárt borítékban kell a pályázati csomagban elhelyezni.
A pályázat értékelése: Előnyben részesülnek a tömör, drámai feszültséggel bíró alkotások, amelyek megmutatják a haza védelmére felesküdött katonában az esendő embert - a fiút, férjet és apát, aki hazája szolgálatával az otthon maradottakat is szolgálja.
A pályázat kiírója a színpadképes pályaműveket felolvasó-esteken, kamaraszínházi esteken kívánja a közönség elé tárni, illetve szándékában áll a legjobb alkotásokból antológiát megjelentetni.
 
A pályázat díjazása: - A díjak odaítéléséről szakmai zsűri dönt.
- Első díj: 250 000 Ft, második díj: 200 000 Ft, nívódíj: 100 000 Ft

Egyéb rendelkezés: - A szervezők kéziratot nem őriznek meg, és nem küldenek vissza.

Információ: Farkas Kinga főelőadó; e-mail: farkas.kinga@hm.gov.hu, telefon 061 237-5518, HM 27-190 A jelentkező a pályázat elválaszthatatlan részét képező adatvédelmi tájékoztató ismeretében beleegyezését adja a "Múzsák a lövészárokban" 47. Katonai Irodalmi Pályázat kiírójának saját személyes adatainak kezeléséhez.

Adatvédelmi tájékoztató* A "Múzsák a lövészárokban" 47. Katonai Irodalmi Pályázaton történő részvétel biztosítása céljából szükséges adatkezelést a Magyar Írószövetség, és az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár Protokoll, Rekreációs és Kulturális Igazgatósága (a továbbiakban: adatkezelők) végzik. A pályázás során benyújtott személyes adatok kezelése az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul, mely hozzájárulást az érintett a pályázat beküldésével ad meg.
A fenti személyes adatok kezelése -az e-mail cím kivételével- 2014. május 21-éig tart. Adatkezelők a megadott e-mail címen az érintetteket hasonló rendezvényekről történő értesítés céljából megkereshetik. A hozzájárulás indoklás nélkül bármikor visszavonható.
Az adatkezelők harmadik fél részére történő adattovábbítást nem végeznek.
Az adatkezelés időtartama alatt az adatkezeléssel érintett adatokba betekintést csak az adatkezelők a rendezvény lebonyolításával megbízott munkatársa(i) nyerhet(nek) a rendezvény lebonyolítása céljából.
Az érintettek az adatkezelés teljes időtartama alatt élhetnek az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben biztosított jogukkal (tájékoztatáshoz, helyesbítéshez, törléshez, zároláshoz, tiltakozáshoz való jog) továbbá jogsérelem esetén az illetékes bírósághoz, valamint panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulhatnak.
http://www.kormany.hu

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése