DESIGN TÁBOR a Design Terminál vezetésével

http://alkotoipalyazatok.blogspot.hu/2014/01/design-tabor-design-terminal-vezetesevel.html
A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány) az Erzsébet-program keretében Erzsébet-tábor pályázatot hirdet. A pályázattal elnyerhető támogatást az Alapítvány üdülési szolgáltatás formájában nyújtja. A jelen pályázattal elnyerhető üdülési támogatásra kizárólag a pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek maradéktalanul megfelelő kedvezményezettek jogosultak.

Pályázók köre: Belföldi illetőségű, tanulói jogviszonyban álló, a pályázat benyújtásának napján legalább 12 éves, de 2014. augusztus 31. napjáig 17. életévét be nem töltött gyermek szülője/törvényes képviselője. 


Kedvezményezettek köre: Belföldi illetőségű, tanulói jogviszonyban álló, a pályázat benyújtásának napján legalább 12 éves, de 2014. augusztus 31. napjáig 17. életévét be nem töltött gyermek.

A tábor helyszíne és ideje: Zánka (6 nap, 5 éjszaka)
2014. július 13-18.

Résztvevők maximális létszáma: Összesen 45 fő.

Általános pályázati feltételek: - Pályázni a http://www.erzsebetprogram.hu honlapon található elektronikus pályázati adatlap kitöltésével lehet;
- Jelen pályázat támogatási feltételei a pályázati keretösszeg, valamint a létszámkeret kimerüléséig, de legfeljebb 2014. március 20. napjáig állnak fenn; - Jelen pályázat keretében egy adatlapon kizárólag egy kedvezményezett (gyermek) nevében nyújtható be pályázat;
- A pályázat kötelező mellékleteit kizárólag az Alapítvány által meghatározott, a http://www.erzsebetprogram.hu honlapról letölthető formanyomtatványokon lehet benyújtani. A mellékleteket aláírt, digitalizált formában kell feltölteni a pályázati adatlap kitöltésével egyidejűleg, JPEG / PNG-formátumban, dokumentumonként legfeljebb 1 MB méretben;
- Ugyanazon kedvezményezett (gyermek) csak egy tematikus pályázat keretében juthat az Alapítvány által nyújtott támogatáshoz;
- A pályázók a pályázat benyújtását követően visszaigazoló e-mailt kapnak. Az e-mailben található internetes hivatkozásra (linkre) kattintva kell aktiválni a pályázatot, legkésőbb 2014. március 20. napja 24:00 óráig. Aktiválás hiányában a pályázatok automatikusan elutasításra kerülnek; - A pályázó a pályázat aktiválását követően pályázati azonosító számot kap;
- A hibásan, hiányosan vagy nem feldolgozható adatokkal kitöltött és/vagy kötelező mellékletek nélküli, illetve határidő után beérkezett pályázatok érvénytelennek minősülnek;
- Az érvénytelenül beadott pályázatok hiánypótlására, javítására nincs lehetőség;
- Az adatok valóságtartalmát az Alapítvány ellenőrizheti;
- A pályázatokat az Alapítvány folyamatosan, a beérkezés sorrendjében bírálja el;
- A pályázati kiírásban foglalt feltételeknek való maradéktalan megfelelés esetén - a pályázati keretösszeg, valamint a létszámkeret kimerüléséig - a pályázatok automatikusan kedvező elbírálásban részesülnek. A pályázatok elbírálására 2014. március 30. napjáig kerül sor. Az elbírálást követően a pályázók a pályázati adatlapon rögzített e-mail címre kapnak értesítést az elbírálás eredményéről, legkésőbb 2014. március 30. napjáig;
- A pályázattal elnyerhető támogatás nem terjed ki a tábor helyszínére történő utazás megszervezésére, valamint az utazás költségeire;
- A pályázati támogatásban részesülő gyermekeknek TAJ-kártyájukat, valamint a http://www.erzsebetprogram.hu honlapról letölthető, a szülő/törvényes képviselő által aláírt, az egészségi állapotukról szóló nyilatkozatot - amely a táborozás megkezdését megelőző négy napnál nem lehet régebbi - magukkal kell vinniük a táborozásra.

Támogatás tartalma: Az Alapítvány teljes körű ellátást biztosító táborozási szolgáltatás igénybevételéhez nyújt támogatást az Erzsébet-tábor turnusának időtartamára. A turnus időtartama 6 nap, 5 éjszaka (vasárnap délelőtti érkezéssel és pénteki, reggelit követő távozással). Az Alapítvány által nyújtott névre szóló támogatást állami tulajdonban lévő Erzsébet Táborban lehet igénybe venni.
A tábor önrésze gyermekenként 2000 Ft, azaz kettőezer forint, ha a pályázó családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori minimálbér összegét.
Az ennél magasabb egy főre jutó jövedelemmel rendelkező - vagy jövedelemnyilatkozatot tenni nem kívánó - pályázó esetén a tábor önrésze gyermekenként 10 000 Ft, azaz tízezer forint.
Az önrészt a kedvező pályázati döntésről szóló értesítő e-mail kézbesítését követően legkésőbb 2014. április 15. napjáig, egy összegben, a benyújtáskor kapott pályázati azonosító szám közlemény rovatban való feltüntetésével kell átutalni az Alapítvány alábbi bankszámlaszámára:
OTP Bank 11794008-20541073 Amennyiben a pályázati támogatásra jogosult a táborozási szolgáltatást nem veszi igénybe, az önrész visszafizetésére nincs lehetőség.

A pályázat benyújtásának kötelező melléklete: A kedvezményezett szülőjének/törvényes képviselőjének büntetőjogi felelőssége tudatában kell az alábbiakról nyilatkoznia:
- a részt vevő gyermekek életkoráról és tanulói jogviszonyának fennállásáról;
- nyilatkozat a pályázó családjában az egy főre jutó jövedelem mértékéről, vagy arról, hogy pályázó jövedelemnyilatkozatot nem kíván tenni.

A szervezők a tábor időpontját és helyszínét illetően a változtatás jogát fenntartják.
Tájékoztatás: A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány az Erzsébet-program népszerűsítése érdekében a táborhelyszíneken kép- és hangfelvételt készíthet, illetve filmet forgathat, melyet népszerűsítési célokra felhasználhat. A pályázat benyújtásával a pályázó és a kedvezményezett elfogadja a kép- és hangfelvétel készítését, és annak készítéséhez, valamint az MNÜA általi szabad felhasználásához kifejezett hozzájárulását adja.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése