HUMÁNTAPÉTÁK - Pályázat művészi óriásposzterek tervezésére

http://alkotoipalyazatok.blogspot.hu/2014/01/humantapetak-palyazat-muveszi.html
A Magyar Művészeti Akadémia (MMA) Képzőművészeti, valamint Film- és Fotóművészeti Tagozata - Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény XXXIV. fejezet terhére pályázatot hirdet a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete tagjai és a művészeti felsőoktatási intézmények hallgatói és végzett hallgatói számára közösségi, nyilvános tereken elhelyezésre kerülő, sokszorosítható műalkotás tervezésére.
A pályázatra benyújtott terv legyen a korszellem hordozója, fontos üzenetek médiuma, különlegességekre fókuszáló, megállásra késztető, felismerésekre inspiráló, a képző-, az ipar-, és a fotóművészet eszközeivel létrehozott (festmény, rajz, fotó, kárpit, mozaik, üvegablak stb.) munka.
Olyan emberi értékeket tiszteletben tartó, vitális, etikus műveket várunk, amelyek a tudatos élet, az ittlét egyszeriségének felelősségéből adódó, a gondolat, a humor, a szeretet eszközével, a pillanatnyi léthelyzeten felülemelkedve a saját és nemzeti önbecsülésünket szolgálják.

 A pályázatok postai feladásának határideje: 2014. március 14.

2. A pályázat benyújtásának módja, helye, határideje
A pályázatokat digitális adathordozón, minimum 300 dpi felbontásban kérjük benyújtani. A pályázat melléklete a műleírás, amelyben minden olyan információ feltüntetésre kerülhet, amelyet a megértés szempontjából fontosnak ítél az alkotó.
Egy pályázó legfeljebb három pályamunkát küldhet be. Kollektív alkotás esetén is minden egyes mű egy pályázatnak minősül.
A pályázat kizárólag postai úton nyújtható be, az alábbi címre:
Magyar Művészeti Akadémia Titkársága
1368 Budapest, Pf. 242
A borítékon fel kell tüntetni: "HUMÁNTAPÉTÁK pályázat 2014"

3. A pályázathoz mellékelni kell
A pályamunkákat a fent megfogalmazott kritériumoknak megfelelően, a pályázati kiírás részeként mellékelt pályázati és díjfizetéshez szükséges adatlapokat, a pályamunkák felhasználására vonatkozó nyilatkozatot (1., 2., 3. sz. mellékletek) a pályamű mellett zárt borítékban kell elhelyezni.
A pályázatok postai feladásának határideje: 2014. március 14.
A pályázattal kapcsolatban kérdést a művészeti tagozatok titkárainak lehet feltenni a tagozatok@mma.hu elektronikus levelezési címen.

4. A pályázatok érvényességének vizsgálata
A benyújtott pályázatokat az MMA Titkársága iktatja. A beérkezést követően a pályázat formai vizsgálatára kerül sor.

5. A formai bírálat szempontjai
a) a pályázat határidőben történő benyújtása,
b) a pályázónak a pályázat benyújtására való jogosultsága, valamint a szükséges mellékletek csatolása.
Ha a pályázat nem felel meg a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek, azt a címzett részére az MMA Titkársága visszaküldi.

6. Kizárásra kerül a pályázatból, aki
a) a pályázat tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltat vagy ilyen nyilatkozatot tesz,
b) jogszabályban vagy pályázati kiírásban a díjazás feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja,
c) a pályázatot határidőn túl nyújtja be,
d) a pályázaton való részvételre nem jogosult.
A pályázatra beérkezett alkotásokról 2014. március 31-ig hoz döntést a szakmai zsűri. Az MMA közzéteszi honlapján (http://www.mma.hu) a szakmai zsűri összetételét, valamint az Ávr. 71. § (1) bekezdésében foglaltaknak eleget téve a pályázattal kapcsolatos döntéseket.

7. A pályaművek díjazása
A szakmai zsűri a beérkezett alkotásokból 10 pályaművet díjaz. A nyertes alkotók egyenként bruttó 300 000 Ft díjban részesülnek.
A díjazásban részesített, valamint a zsűri által valamennyi arra érdemesnek talált pályázati alkotást a pályázat kiírója közzéteszi a Magyar Művészeti Akadémia honlapján (http://www.mma.hu), továbbá azokat díjmentesen látogatható poszterkiállítás keretében mutatja be a 2014. év folyamán.
A Magyar Művészeti Akadémia Képzőművészeti, valamint Film- és Fotóművészeti Tagozata által kiírt pályázat díjainak kedvezményezettjei a pályázaton részt vevő magánszemélyek, a szerzői jog kizárólagos tulajdonosai.

8. Pályázók döntést követő kiértesítése
Támogató döntés esetén, a döntés közzétételétől számított 15 munkanapon belül az MMA Titkársága a pályázónak (az Adatlapon megadott elérhetőségekre) postai és elektronikus levélben is értesítést küld a pályázat eredményéről.

9. A pályázati díj folyósítása
Az MMA Titkársága a pályázati díjat - valamennyi dokumentum hiánytalan megléte esetén - a döntést követő 15 munkanapon belül átutalja a nyerteseknek.
http://www.mma.hu

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése