2014-ben is megpályázható a Hild János-díj

A Magyar Urbanisztikai Társaság (MUT) 2014-ben 34. alkalommal adományoz települési Hild János-díjat, a település céltudatos, fenntartható, integrált, stratégiai településfejlesztés terén kimagasló eredményeket elért önkormányzatoknak.

Beadási határidő: 2014. március 10. 12 óráig

1. Általános feltételek

A Magyar Urbanisztikai Társaság (MUT) 2014-ben 34. alkalommal adományoz települési Hild János-díjat, a település céltudatos, fenntartható, integrált, stratégiai településfejlesztés terén kimagasló eredményeket elért önkormányzatoknak. A díj elnyeréséért a települési önkormányzatok pályázhatnak.
A települési Hild János-díj egy alkalommal legfeljebb három pályázónak adható. A díjazottak emlékérmet és az adományozásról szóló oklevelet kapnak, az érem nagyított változatát kötelesek emlékműként köztérre kiállítva, vagy központi helyen lévő épület falára szerelve emléktáblaként elhelyezni.
A legfeljebb három díj elosztása során külön kerülnek elbírálásra a 2000 fő alatti, a 2000-20.000 fő közötti, és a 20.000 fő feletti lakos számú települések pályázatai. A legfeljebb három díjnak az egyes kategóriák közötti megoszlásáról a beérkezett pályázatok színvonalának figyelembe vételével a  dönt. A díjat a MUT Elnöksége ítéli oda, az Elnökség tagjainak, a MUT szakmai tagozati és területi csoportvezetőinek, a területi főépítészeknek és a regionális fejlesztési ügynökségeknek a véleményét is kikérve.
2. A pályázaton való részvétel feltételei
Pályázatot nyújthat be minden olyan önkormányzat, amelyik hosszabb ideje – legalább nyolc éve – dokumentáltan tudatos, célszerű stratégia alapján tervezi és valósítja meg fejlesztéseit, saját fenntartható fejlődéséhez alkalmazva az urbanisztika eszköztárának széles körét.Csak olyan önkormányzatok nevezhetnek a Hild János-díjra, ahol az előírt, és a stratégiát bemutató tervi eszközök rendelkezésre állnak, összhangban vannak a megvalósuló beruházásokkal, amelyek kiegyensúlyozottan gazdálkodnak, és a tervezett fejlesztések széleskörű politikai és társadalmi egyetértéssel bírnak.A pályázat benyújtói a jelentkezési lapon található nyilatkozatban vállalják a nyilvánosságot, és azt, hogy a díj elnyerése esetén annak megfelelően nagyított változatát emléktábla, vagy emlékmű formájában közterületről jól látható módon elhelyezik, magas szintű vezetőjükkel képviseltetik magukat a MUT által szervezett díjátadáson, illetve saját településükön is ünnepélyes körülmények között díjátadó ünnepséget rendeznek, a széles körű nyilvánosság biztosításával.
A pályázóknak esetenként biztosítaniuk kell a Bírálóbizottság számára az érintett területek és környezetük, továbbá szükség esetén a határoló területek, épületek megtekintését. A látogatás időpontjáról 3 munkanappal korábban a MUT Elnöksége írásbeli értesítést küld e-mailen.
A pályázaton való részvétel feltétele még a bruttó 100.000,- (százezer) Ft nevezési díjnak a pályázatot lebonyolító MUT Nkft. 11709002-20603557 sz. bankszámlájára való előzetes átutalása.
3. A pályázati kiírás és a jelentkezési lap beszerezhető
 honlapról.További felvilágosítást ad a Magyar Urbanisztikai Társaság titkárságán Szabó Alexandra a 06 1 215-5794 telefonszámon.
4. A pályázat beadása
A pályázatot a település önkormányzata nyújthatja be, postai, vagy gyorspostai küldeményként, vagy személyesen (munkanapokon 9.00 és 16.00 óra között) lehet beadni a kiírástól számítva 2014. március 10. 12 óráig a Magyar Urbanisztikai Társaságnak címzett küldeményben (1094 Budapest, IX. Liliom u. 48.).A MUT Elnöksége a határidő után érkezett vagy hiányosan benyújtott pályaműveket bírálat nélkül kizárja a pályázatból.
5. A pályázatra benyújtandó munkarészek
A pályázatra a kitöltött jelentkezési lap mellékleteként be kell adni:
 • Rövid (legfeljebb öt oldalas) összefoglaló ismertetőt a település helyzetéről, folyamatairól, a fejlődés érdekében elhatározott stratégiáról (a célról, és az annak elérése érdekében tervezett akciókról, valamint azok megvalósulásáról), a legfontosabb megváltozott jellemzők számszerű megjelölésével, a társadalmi részvétel és a sokszereplős partnerség érdekében megvalósított lépésekről (pályázat mellékleteként kiadott tartalmi vázlat felhasználásával).
 • A település hatályos Integrált Településfejlesztési Stratégiáját, valamint – ha ezt megelőzően készült – Településfejlesztési Koncepcióját, amelynek alapján az elmúlt tíz évben városfejlesztési, vagy rehabilitációs programok, projektek összehangoltan és céltudatosan megvalósultak.
 • Azoknak a programoknak, kulcsprojekteknek az akciótervét, vagy megvalósítási tanulmányát, amelynek alapján a program, vagy projekt megvalósult.
 • Négy darab kiállítható tablót az alábbi formai követelményekkel:
  • Méret: 70x100 cm,
  • Álló formátum,
  • Kasírozva kizárólag habkarton lapra (műanyag lap nem megfelelő),
  • Érdekes, figyelemfelkeltő és igényes grafikával és kivitelezéssel
 • A tablóknak az alábbi elemeket tartalmaznia kell:
  • MUT logot (letölthető a  oldalról),
  • A „Települési Hild János-díj 2014.” Feliratot,
  • A pályázó település nevét
  • A stratégia és megvalósulásának kiállításon való bemutathatósága érdekében, a legfontosabb tartalmi elemeket bemutató rövid, tömör, közérthető, jól olvasható szövegeket
  • Sok képet, illusztrációt, tervrajzot, stb.
A pályázati dokumentációt az azonosíthatóság érdekében zárt csomagolásban kell benyújtani, de a pályázat értelemszerűen nem titkos. A csomagoláson belül kell elhelyezni a jelen kiíráshoz csatolt jelentkezési lapot, a polgármesteri nyilatkozatot a kiírásban foglalt feltételek vállalásáról, és a részvételi díj megfizetését igazoló bizonylat (pl. bankszámlakivonat, feladóvevény, stb.) másolatát.
6. A pályázat elbírálása
A települési Hild János-díj pályázatokról a MUT Elnöksége dönt. A döntést megelőzően a pályázatok értékelésében a részt vehetnek:
 • az Elnökség tagjai,
 • a területi csoportok, tagozatok vezetői,
 • az önkormányzatok erre felkért szövetségeinek delegáltjai,
 • továbbá mindazon személyek és szervezetek, akiket/amelyeket erre a Társaság Elnöksége felkér.
A döntés előtt az Elnökség szükség szerint kikéri az illetékes Megyei Főépítész, valamint Regionális Fejlesztési Ügynökség igazgatójának véleményét.A pályázat elbírálásánál az elmúlt tíz évben tervezett és megvalósított akciók kerülnek számításba vételre.
7. Pályázati díj odaítélése
A települési Hild János-díj legfeljebb három pályázónak adható. Megfelelő minőségű pályamunkák hiányában az Elnökség kevesebb díjat ad ki, vagy nem ad ki díjat.
A MUT Elnöksége legkésőbb 2014. március 31-ig nyilvánosságra hozza a díjazottakat, és legkésőbb 2014. június 15-ig gondoskodik a díjak ünnepélyes körülmények között történő átadásáról, és az ezzel kapcsolatos nyilvánossági munkáról, mind a szak-, mind pedig az országos sajtóban.
8. A pályaművek bemutatása
A nyertes pályaművek a MUT tulajdonába kerülnek, azokat a MUT a díjátadást követően nyilvános kiállításon bemutatja. A díjazásban és jutalomban nem részesült tervek az eredményhirdetéstől számított 90 napon belül a benyújtás helyén átvehetők. Az eredményhirdetéstől számított 90 nap után az át nem vett pályaművek megsemmisítésre kerülnek.
Budapest, 2013. december 5.
A Magyar Urbanisztikai Társaság Elnöksége

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése