A KIMTE képzőművészeti, (kis)regény, novella és irodalmi díj pályázatai


A KIMTE képzőművészeti pályázatot hirdet, a szerelem misztériuma címmel címlapkép elkészítésére. A képek témája az érzékiség, férfi-nő kapcsolat, szépség, erotika.
Pályázati határidő: 2013. február 28.

A szerelem misztériuma címmel romantikus-erotikus témájú kisregény és novellapályázatot hirdet. A pályázatra életkortól függetlenül bárki, bármennyi művet beküldhet. Megkötés a politikamentesség és a más szerzők műveire vonatkozó szerzői jogok tiszteletben tartása.
Pályázati határidő: 2013. március 31.

A KIMTE Magyar Fantasy Irodalmi Díjra (továbbiakban: Díj) nevezhető 2012. január 1. és december 31. között Magyarországon és a határokon túl magyar nyelven megírt és kiadott, nyomtatott és / vagy e-könyves formátumban – nyomtatottan (print on demand is) legalább 300 példányban megjelent, illetve hivatalos e-könyves kiadó által – megjelentetett és megvásárolható fantasy regény és novella.
A nevezési határidő: 2013. június 30. éjfél.

„Tiszta lappal” címmel műfaji és tematikus megkötés nélküli regénypályázatot hirdet. A pályázatra életkortól függetlenül bárki, bármennyi regényt beküldhet. Megkötés a politikamentesség és a más szerzők műveire vonatkozó szerzői jogok tiszteletben tartása.
Pályázati határidő: 2013. június 20.


A szerelem misztériuma
Képzőművészeti pályázat címlapkép készítésére


A KIMTE képzőművészeti pályázatot hirdet A szerelem misztériuma címmel címlapkép elkészítésére. A képek témája az érzékiség, férfi-nő kapcsolat, szépség, erotika.

Pályázni olyan, tetszőleges technikával készült képpel (festmény, grafika, digitális alkotás, stb.) lehet, mely a szerző önálló szellemi alkotása. A képekkel kapcsolatban stílusbeli és technikai megkötés nincs. Egy alkotó maximum három képet küldhet be. A nyertes pályamű a hasonló címmel meghirdetett novellapályázat legjobb munkáit tartalmazó kötet borítóján fog szerepelni (a lehetőségektől függően nyomtatott és/vagy elektronikus könyv formában).

A beküldés feltételei

A pályázatra olyan alkotások adhatók be, melyek a beküldő önálló szellemi termékei.
Kizárólag olyan képpel lehet pályázni, amely sem elektronikus, sem nyomtatott formában még nem jelent meg. A kép elkészültének dátuma nem lehet 2011 előtti. Amennyiben a mű a pályázat időtartama alatt megjelenik más kiadónál, ezzel a nevezés érvénytelenné válik. A máshol történő megjelenésről a pályázó köteles haladéktalanul tájékoztatni a KIMTÉ-t.
A pályázat egyéni, alkotócsoportok nem pályázhatnak.
A pályázónak a szerkesztőség esetleges kérésére az eredeti alkotást be kell tudnia mutatni.

A beküldés technikai feltételei

A beküldés kizárólag elektronikus úton történhet. A képeket elektronikus (scannelt vagy megfelelő minőségben lefotózott) formában (jpg, gif, tif), e-mailben kérjük beküldeni az alábbi címre:
kimte@kimte.hu
Az alkotásnak alkalmasnak kell lennie könyvborítóként nyomtatott formában való megjelenítésre (minimum 300 dpi felbontás). Tömörített képfájl esetén a lehető legjobb minőségű formátumot kérjük választani. A technikailag nem megfelelő minőségű képfájlokat a zsűri a pályázatról kizárhatja.

Az e-mailnek tartalmaznia kell a következőket:

– a szerző nevét, címét, telefonszámát
– az alkotás címét (ennek hiányában az alkotás sorszámot kap)
– csatolt fájlban a képet

Az e-mail tárgymezőjébe kérjük beírni, hogy Címlapkép.

Kérjük, hogy olyan e-mail címről küldjék be a műveket, amely aktív, és alkalmas a kapcsolattartásra.

A pályázat értékelése és díjazása
A beküldött pályaműveket a KIMTE által felkért zsűri bírálja el. A zsűri az értékelésnél elsősorban technikai szempontokat, a témaválasztást és a gondolatiságot veszi figyelembe.
A döntés ellen fellebbezni nem lehet.
Az értékelés eredményét a KIMTE nem indokolja, ezzel kapcsolatos tájékoztatást nem ad.

Díjazásban az első három helyezett részesül. A KIMTE a nyerteseket e-mailben vagy telefonon értesíti, valamint az eredményt az egyesület honlapján közzéteszi. Amennyiben az antológia nyomtatott formátumban jelenik meg, az első helyezett pályázó 5 db tiszteletpéldányt kap a kötetekből, a második és harmadik helyezett ajándékkönyvet kap.
Amennyiben a kötet e-könyves formátumban jelenik meg, az első három helyezett ajándékkönyvet kap.
A nyomtatott formátumú kiadás feltételeit A szerelem misztériuma kisregény és novellapályázat tartalmazza: http://kimte.hu/szerelem-miszteriuma_kisregeny_novellapalyazat
Közzététel és szavazás

A pályaművek az alkotók neve nélkül a beérkezés sorrendjében kikerülnek a KIMTE honlapjára a „Szavazás címlapképre” oldalra, ahol a regisztrált felhasználók 2013. január elsejétől három hónapon át, március 31-én éjfélig szavazhatnak a nekik legjobban tetsző képre. Ez alapján kerül kihirdetésre a legtöbb közönségszavazatot megszerző alkotás.
A zsűri figyelembe veszi a közönség véleményét, de a végső döntést önállóan hozza meg.

Jogi kiegészítések

A pályamű beküldésével a pályázó beleegyezését adja ahhoz, hogy a beküldött pályamunkát a KIMTE mind elektronikus, mind nyomtatott formában közzétegye. A pályázó a pályaműve beküldésekor, automatikusan nyilatkozik arról, hogy a mű saját alkotása, és hozzájárul annak térítésmentes közléséhez.

A pályázó hozzájárul a képek kiállítási, reklám célú és on-line felhasználásához a KIMTE honlapjain és közösségi oldalain.
A KIMTE a beérkezett képeket és a pályázó adatait harmadik félnek nem adja át.
A képek beküldésével a pályázó tudomásul veszi és elfogadja a feltételeket.
A pályázó kijelenti, hogy rendelkezik a fotókon ábrázolt személyek nyilvános megjelentetéshez való hozzájárulásával.
A pályázó tudomásul veszi továbbá, hogy amennyiben személyiségi vagy szerzői jogok vonatkozásában harmadik személynek a képekkel kapcsolatban bármilyen kifogása felmerülne, az ezzel kapcsolatos felelősséget teljes egészében a pályázó vállalja.
A pályázó tudomásul veszi, hogy amennyiben a szerkesztőség tudomására kerül bármilyen szabálytalanság, elfogadja az azonnali kizárást.

Beküldési határidő: 2013. 02. 28.
Szavazási időszak: 2013. 01.01-03.31. (január-február-március)
Eredményhirdetés: 2013. 04. 06.
Díjátadó ünnepség: A kisregény és novellapályázattal együtt.

A pályázattal kapcsolatos aktuális információkat, az esetleges változásokat a pályázók a KIMTE honlapján kísérhetik figyelemmel.

A KIMTE honlapja: http://kimte.huInformáció: everigel@gmail.com
A KIMTE fenntartja a jogot, hogy a pályázat feltételeit módosítsa.

_____________________________________________________________________________A szerelem misztériuma – Kisregény és novellapályázat

A KIMTE A szerelem misztériuma címmel romantikus-erotikus témájú kisregény és novellapályázatot hirdet. A pályázatra életkortól függetlenül bárki, bármennyi művet beküldhet. Megkötés a politikamentesség és a más szerzők műveire vonatkozó szerzői jogok tiszteletben tartása.

Pályázati szabályzat

A pályázat jeligés.

Nevezési díj: 2000 Ft/novella/kisregény.

A pályázatra olyan novellákat és kisregényeket várunk, melyek irodalmi eszközökkel, könnyed romantikus, erotikus hangvételű ábrázolással mutatják be a szerelmet és a párkapcsolatot. A művekben az erotika ne legyen öncélú, de kísérje végig a történetet, alkossa annak szerves részét, trágár és kifejezetten pornografikus ábrázolásmód mellőzésével.

1. A beküldés feltételei és menete

1.1. A pályázatra olyan művek adhatók be, melyek sem elektronikus, sem nyomtatott formában még nem jelentek meg. Amennyiben a mű a pályázat időtartama alatt mégis megjelenik más kiadónál, a pályázó köteles erről tájékoztatni a KIMTÉ-t, mert a nevezése ebben az esetben e pont rendelkezése értelmében érvénytelenné válik.

1.2. A műveket kizárólag elektronikus úton az erotikuspalyazat@gmail.com címre kérjük beküldeni MS Word doc formátumban, oldalbeállításként A/4-es méretben, Times New Roman 12-es betűtípussal, szimpla sorközzel, sorkizártan, tabulátorok és képek használata nélkül, novellák esetén minimum 10 000 leütés (szóközökkel), maximum 80 000 leütés (szóközökkel) terjedelemben, kisregények esetén minimum 100 000 leütés (szóközökkel), maximum 180 000 leütés (szóközökkel) terjedelemben.

Az ettől eltérő formátumú és terjedelmű műveket a zsűri nem értékeli.

1.3. A 2000 Ft nevezési díjat a KIMTE számlaszámára kérjük befizetni (átutalás vagy rózsaszínű csekk formájában, bankszámlára történő készpénzbefizetéssel), a közlemény rovatba kérjük feltüntetni a jeligét és azt a szót, hogy „Novellapályázat”.

Számlaszám:
Karcolat Egyesület 
11742238-20006754
IBAN: HU12 1174 2238 2000 6754 0000 0000
BIC(Swift)KÓD: OTPVHUHB

1.4. A pályázó egy levélben egy jeligével csak egy művet küldhet be. Amennyiben több művel szeretne pályázni, mindegyiket külön-külön levélben, más-más jeligével kell beküldenie, a nevezési díjat is külön-külön kell befizetnie, és az adatlapot is külön-külön kell kitöltenie az adott jelige feltüntetésével. A pályázó ugyanazt a jeligét többször nem használhatja, a nevezési díjat összevontan nem fizetheti be. Kérjük, hogy a pályázók olyan e-mail címről küldjék be a műveket, amely aktív, és alkalmas a kapcsolattartásra.

A beküldési feltételeknek nem megfelelő műveket a zsűri nem értékeli.

1.5. A KIMTE honlapjáról letölthető pályázati adatlapot kitöltve, aláírva, kizárólag postai úton a KIMTE címére kérjük küldeni:

Cím: 2721 Pilis, Bicskei út 16.

A borítékra, kérjük, írják rá: Novellapályázat!

A borítékra feladóként csak a pályázó saját jeligéje kerülhet, a neve nem! Az adatlap tartalmazza a pályázó adatait és a nyilatkozatát, hogy a mű saját szellemi tulajdona, és hozzájárul nyomtatott vagy elektronikus megjelentetéséhez. A borítékokat a KIMTE székhelyén felbontatlanul őrzik meg, csak a döntéshozatal után bontják fel.

1.6. Az e-mailben beküldött fájlban, amely a művet tartalmazza, csak a mű címe és a szerző jeligéje szerepelhet, a neve nem! Ez biztosítja a teljes anonimitást.

A pályázók a beküldött műveket, a nevezési díj befizetéseit és az adatlap beérkezését a KIMTE honlapján megtalálható Novellapályázat regisztrációs táblázatán követhetik nyomon.

2. Díjazás

2.1. Amennyiben a pályázatra beküldött művek száma eléri, vagy meghaladja a 100 db-ot, a KIMTE az 1. helyezett kisregényt és az 1-4. helyezett novellát nyomtatott formátumban antológiában jelenteti meg. A KIMTE vállalja a szerkesztést, a korrektúrázást, a tördelést, a nyomtatást és a terjesztést. Az antológiában szereplő szerzők a kötetekből 10-10 db tiszteletpéldányt kapnak, a 1-10. helyezettek ajándékkönyveket kapnak.

2.2. Amennyiben a pályázatra beküldött művek száma nem éri el a 100 db-ot, a KIMTE az 1. helyezett kisregényt és az 1-4. helyezett novellát e-könyves antológiában jelenteti meg. A KIMTE vállalja a szerkesztést, a korrektúrázást, a tördelést. Az 1-10. helyezettek ajándékkönyveket kapnak.

3. Értékelés

A beküldött műveket az adminisztrátor kezeli, ellenőrzi, és továbbítja a KIMTE szerkesztőinek előszűrésre. Az előszűrést követően a műveket a felkért zsűritagok értékelik.
A pályázat lezárultával, a zsűri döntése után, az adatlapokat tartalmazó jeligés borítékokat az elnökségi tagok együtt bontják fel. A nyerteseket e-mailben értesítik. A pályázók személyes adatait a továbbiakban bizalmasan kezelik.

Beküldési határidő: 2013. március 31.
Eredményhirdetés és díjátadó ünnepség: A beküldött művek mennyiségétől függ
A kötet megjelenése: 2013. szeptember közepe
Könyvbemutató: 2013. szeptember vége

4. Egyéb rendelkezések

4.1. A beküldési feltételek betartása a pályázó felelőssége! A zsűri nem értékeli a nem megfelelő formátumú és terjedelmű műveket! A KIMTE a beküldött, és helyezést el nem ért dokumentumokat nem őrzi meg, nevezési díjat nem fizet vissza.

4.2. A KIMTE fenntartja a jogot, hogy 100-nál több mű beérkezésekor a kötetbe bekerülő művek számát növelje (kisregények és novellák aránya) nem megfelelő számú és színvonalú művek beküldése esetén pedig a pályázatot érvénytelenítse, vagy csökkentse a díjazás mértékét.

4.3. A KIMTE fenntartja a jogot, hogy a kiadásra szánt műveket szerkesztett formában jelentesse meg.

4.4. A pályázók az adatlap kitöltésével hozzájárulnak ahhoz, hogy a kötetbe bekerülő művek kiadási joga elsődlegesen a KIMTÉ-t illeti. A szerzőkkel a KIMTE szerződést köt.

4.5. Az előszűrésben résztvevő egyesületi tagok és a zsűritagok a pályázaton nem indulhatnak.

4.6. A KIMTE a pályázat időtartama alatt információt kizárólag a művek, az adatlapok és a nevezési díjak beérkezésével kapcsolatban ad. A művek minőségével és/vagy formai és terjedelmi megfelelésével kapcsolatos kérdésekre a pályázat lezárulta után sem válaszol, a művekről véleményt, illetve elemzést nem ad.

4.7 A pályázattal kapcsolatos aktuális információkat, az esetleges változásokat a pályázók a KIMTE honlapján kísérhetik figyelemmel.

A KIMTE honlapja: http://kimte.hu

Információ: everigel@gmail.com

Adatlap és Regisztrációs táblázat: http://kimte.hu/szerelem-miszteriuma_regisztracios-tablazat 


_____________________________________________________________________________


A Karcolat Irodalmi és Művészeti Tehetségkutató Egyesület a 2013-as évre meghirdeti a KIMTE Magyar Fantasy Irodalmi Díj pályázatot

A KIMTE Magyar Fantasy Irodalmi Díjra (továbbiakban: Díj) nevezhető 2012. január 1. és december 31. között Magyarországon és a határokon túl magyar nyelven megírt és kiadott, nyomtatott és / vagy e-könyves formátumban – nyomtatottan (print on demand is) legalább 300 példányban megjelent, illetve hivatalos e-könyves kiadó által – megjelentetett és megvásárolható fantasy regény és novella.

Kategóriánként egy szerzőnek legfeljebb 3 műve nevezhető.

Műveket bárki (szerző, könyvkiadó, olvasó) nevezhet, amennyiben a zsűri részére megküldi az öt példányt a műből. A zsűri a nevezések alapján dönt arról, hogy a mű megfelel-e a pályázat kritériumainak.

A nevezési határidő: 2013. június 30. éjfél.
Nevezni lehet e-mailben a Díj mindenkori koordinátoránál. Információ: kimte@kimte.hu

A Díj pénzjutalma:

· Nyomtatott és / vagy e-könyves regény kategóriában 100 ezer Ft, és tűzzománc emlékplakett

· Nyomtatott és / vagy e-könyves novella kategóriában 50 ezer Ft, és tűzzománc emlékplakett

Eredményhirdetés és díjátadó ünnepség várható időpontja: 2014. január 4.

Nevezési rendszer

1. A KIMTE Magyar Fantasy Irodalmi Díjra (továbbiakban: Díj) nevezhető minden tárgyévben január 1. és december 31. között Magyarországon és a határokon túl magyar nyelven megírt és kiadott, nyomtatott vagy elektronikus formátumban – nyomtatottan (print on demand is) legalább 300 példányban megjelent és kereskedelmi forgalomban kapható, illetve hivatalos e-könyvkiadó által – megjelentetett és megvásárolható fantasy mű. A KIMTE a mindenkori koordinátor hatáskörébe helyezi a példányszámigazolások ellenőrzését.

2. A Díjra nem nevezhetőek az adott év zsűritagjainak művei.

3. A Díjra mindkét formátumban regény és novella kategóriában lehet a műveket nevezni. A két kategória közötti terjedelmi határ 200 ezer leütés (szóközökkel), azonban a Zsűri a saját hatáskörében, egyéb irodalmi szempontokat figyelembe véve dönthet ennek kiterjesztéséről vagy szűkítéséről.

4. Kategóriánként egy szerzőnek legfeljebb 3 műve nevezhető.

5. Többkötetes összefüggő regényeket egyszerre és külön-külön is lehet nevezni, automatikusan nem kizáró és halasztó tényező a megjelent regény várható folytatása, azonban a Zsűri dönti el, hogy a művek külön-külön kaphatnak-e díjat vagy meg kell várni az összes megjelenését. Amennyiben a több kötetre tervezett mű mindegyik kötete a nevezési tárgyévben jelent meg, és a nevezés egyszerre történik, a Zsűri a köteteket egy műként értékeli.

6. Az értékelés megkezdéséhez kategóriánként legalább 5 mű nevezése szükséges. Amennyiben az adott évben ez nem történik meg, a nevezettek átvihetők a következő évre/évekre mindaddig, amíg összejön a megfelelő számú nevezés.

7. A mű megjelenhet álnéven, a szerző nem köteles közölni a civil nevét sem az Egyesülettel, sem a Zsűrivel, de a koordinátorral igen. A koordinátor feladata a pontos adatok felvétele és megőrzése, a nevezett művekből a Zsűri részére 5 példány vagy 5 fénymásolat beszerzése. Elektronikus formátumban megjelentetett művek és novellák elküldhetők a mindenkori koordinátornak/Zsűrinek doc (docx), pdf vagy rtf formátumban is.

8. Műveket bárki nevezhet a mindenkori koordinátornál. A nevezés az öt példány és/vagy fénymásolat átadása után válik véglegessé. A nevező nem köteles közölni személyes adatait sem az Egyesülettel, sem a Zsűrivel, de a koordinátorral igen. A nevezés technikai lebonyolítása a mindenkori koordinátor feladata. A zsűri a művek alapján dönt arról, hogy a mű megfelel-e a pályázat kritériumainak.

9. A bárki által egyszer már nevezett műve(ke)t a szerző nem vonhatja vissza.

10. A nevezési határidő: a tárgyévet követő év június 30. éjfél.

11. A Zsűri egy részletesen meghatározott, 1-10-ig terjedő skála alapján értékeli és rangsorolja a nevezett műveket. Amennyiben egyik mű sem éri el a minimálisan adható 25 pontot, abban az évben a Díj nem kerül átadásra.

12. A Zsűri saját hatáskörben dönt arról, milyen nevezett műveket fogad el fantasynak.

13. A Díj pénzjutalma: nyomtatott és/vagy e-könyves regény kategóriában 100 ezer Ft, nyomtatott és/vagy e-könyves novella kategóriában 50 ezer Ft. A díjazottak tárgyjutalmat is kapnak (kisplasztika, emlékérem stb.)

14. A KIMTE a díjátadó ünnepséget a Magyar Tolkien Társasággal együttműködve a Tolkien Születésnapon tartja. A KIMTE a díjátadó ünnepség időpontját és helyszínét szükség esetén megváltoztathatja. 

_____________________________________________________________________________


„Tiszta lappal” regénypályázat

A KIMTE „Tiszta lappal” címmel műfaji és tematikus megkötés nélküli regénypályázatot hirdet. A pályázatra életkortól függetlenül bárki, bármennyi regényt beküldhet. Megkötés a politikamentesség és a más szerzők műveire vonatkozó szerzői jogok tiszteletben tartása.

Pályázati szabályzat
A pályázat jeligés.

Nevezési díj: 2500 Ft/regény.

1. A beküldés feltételei és menete

1.1. A pályázatra olyan regények adhatók be, melyek sem elektronikus, sem nyomtatott formában még nem jelentek meg. Amennyiben a regény a pályázat időtartama alatt mégis megjelenik más kiadónál, a pályázó köteles erről tájékoztatni a KIMTÉ-t, mert a nevezése ebben az esetben e pont rendelkezése értelmében érvénytelenné válik.

1.2. A regényeket kizárólag elektronikus úton a kimte@kimte.hu címre kérjük beküldeni MS Word doc formátumban, oldalbeállításként A/4-es méretben, Times New Roman 12-es betűtípussal, szimpla sorközzel, sorkizártan, tabulátorok és képek használata nélkül, minimum 300 000 leütés, maximum 500 000 ezer leütés (szóközökkel együtt) terjedelemben. Az ettől eltérő formátumú és terjedelmű műveket a zsűri nem értékeli.

1.3. A 2500 Ft nevezési díjat a KIMTE számlaszámára kérjük befizetni (átutalás vagy rózsaszínű csekk formájában, bankszámlára történő készpénzbefizetéssel), a közlemény rovatba kérjük feltüntetni a jeligét és azt a szót, hogy „regénypályázat”.

Számlaszám:
Karcolat Egyesület
11742238-20006754

1.4. A pályázó egy levélben egy jeligével csak egy regényt küldhet be. Amennyiben több regénnyel szeretne pályázni, mindegyiket külön-külön levélben, más-más jeligével kell beküldenie, a nevezési díjat is külön-külön kell befizetnie, és az adatlapot is külön-külön kell kitöltenie az adott jelige feltüntetésével. A pályázó ugyanazt a jeligét többször nem használhatja, a nevezési díjat összevontan nem fizetheti be. Kérjük, hogy a pályázók olyan e-mail címről küldjék be a regényeket, amely aktív és alkalmas a kapcsolattartásra. A beküldési feltételeknek nem megfelelő műveket a zsűri nem értékeli.

1.5. A KIMTE honlapjáról letölthető pályázati adatlapot kitöltve, aláírva, kizárólag postai úton a KIMTE címére kérjük küldeni:

Cím: 2721 Pilis, Bicskei út 16.
A borítékra, kérjük, írják rá: Regénypályázat!

A borítékra feladóként csak a pályázó saját jeligéje kerülhet, a neve nem! Az adatlap tartalmazza a pályázó adatait és a nyilatkozatát, hogy a mű saját szellemi tulajdona, és hozzájárul nyomtatott vagy elektronikus megjelentetéséhez. A borítékokat a KIMTE székhelyén felbontatlanul őrzik meg, csak a döntéshozatal után bontják fel.
1.6. Az e-mailben beküldött fájlban, amely a regényt tartalmazza, csak a szerző jeligéje szerepelhet, a neve nem! Ez biztosítja a teljes anonimitást.

A pályázók a beküldött műveket, a nevezési díj befizetéseit és az adatlap beérkezését a KIMTE honlapján megtalálható Regisztrációs táblázaton követhetik nyomon.

2. Díjazás

2.1. Amennyiben a pályázatra beküldött művek száma eléri, vagy meghaladja a 100 db-ot, a KIMTE az 1. helyezett regényt nyomtatott formátumban megjelenteti 100 példányban, a 2. és a 3. helyezett művet e-könyves formátumban. A KIMTE mindhárom regény esetében vállalja a szerkesztést, a korrektúrázást, a tördelést, az igényes borító elkészíttetését, a nyomtatást és a terjesztést. Az 1. helyezett szerző a kötetekből 10 db tiszteletpéldányt kap, az eladott példányok, illetve a letöltések után a szerzők 50% részesedést kapnak. A 4-10. helyezettek ajándékkönyveket kapnak.

2.2. Amennyiben a pályázatra beküldött művek száma eléri, vagy meghaladja a 200 db-ot, a KIMTE az 1. és a 2. helyezett regényt is nyomtatott formátumban jelenteti meg 100-100 példányban, a 3. helyezettet e-könyves formátumban. A KIMTE mindhárom regény esetében vállalja a szerkesztést, a korrektúrázást, a tördelést, az igényes borító elkészíttetését, a nyomtatást és a terjesztést. Az 1. és 2. helyezett szerző a kötetekből 10-10 db tiszteletpéldányt kap, az eladott példányok, illetve a letöltések után a szerzők 50% részesedést kapnak. A 4-10. helyezettek ajándékkönyveket kapnak.

2.3. Amennyiben a pályázatra beküldött művek száma eléri, vagy meghaladja a 300 db-ot, a KIMTE az 1., 2. és a 3. helyezett regényt is nyomtatott formátumban jelenteti meg 100-100 példányban. A KIMTE mindhárom regény esetében vállalja a szerkesztést, a korrektúrázást, a tördelést, az igényes borító elkészíttetését, a nyomtatást és a terjesztést. Az 1., 2. és a 3. helyezett szerző a kötetekből 10-10 db tiszteletpéldányt kap, az eladott példányok után a szerzők 50% részesedést kapnak. A 4-10. helyezettek ajándékkönyveket kapnak.

2.4. Amennyiben a pályázatra beküldött művek száma nem éri el a 100 db-ot, a KIMTE az 1. helyezett regényt e-könyves formátumban jelenteti meg. A KIMTE vállalja a szerkesztést, a korrektúrázást, a tördelést, az igényes borító elkészíttetését. A szerző a letöltések után 50% részesedést kap. Ezen felül az első tíz helyezett regény szerzője ajándékkönyvet kap.
3. Értékelés

A beküldött regényeket az adminisztrátor kezeli, ellenőrzi, és továbbítja a KIMTE szerkesztőinek előszűrésre. Az előszűrést követően a műveket a felkért zsűritagok értékelik.

A pályázat lezárultával, a zsűri döntése után, az adatlapokat tartalmazó jeligés borítékokat az elnökségi tagok együtt bontják fel. A nyerteseket e-mailben értesítik. A pályázók személyes adatait a továbbiakban bizalmasan kezelik.

Beküldési határidő: 2013. június 20.

Eredményhirdetés és díjátadó ünnepség: 2013. szeptember 14.

A kötet megjelenése: 2013. október közepe

Könyvbemutató: 2013. október vége

4. Egyéb rendelkezések

4.1. A beküldési feltételek betartása a pályázó felelőssége! A zsűri nem értékeli a nem megfelelő formátumú és terjedelmű műveket! A KIMTE a beküldött, és helyezést el nem ért dokumentumokat nem őrzi meg, nevezési díjat nem fizet vissza.

4.2. A KIMTE fenntartja a jogot, hogy 400-nál több mű beérkezésekor a nevezési díjak értékében a díjazás mértékét növelje, nem megfelelő számú és színvonalú művek beküldése esetén pedig a pályázatot érvénytelenítse, vagy csökkentse a díjazás mértékét.

4.3. A KIMTE fenntartja a jogot, hogy a kiadásra szánt műveket szerkesztett formában jelentesse meg.

4.4. A pályázók az adatlap kitöltésével hozzájárulnak ahhoz, hogy 1-3. elért helyezés esetén a regények kiadási joga elsődlegesen a KIMTÉ-t illeti. A kiadásra kerülő művek szerzőivel a KIMTE szerződést köt.

4.5. Az előszűrésben résztvevő egyesületi tagok és a zsűritagok a pályázaton nem indulhatnak.

4.6. A KIMTE a pályázat időtartama alatt információt kizárólag a regények, az adatlapok és a nevezési díjak beérkezésével kapcsolatban ad. A művek minőségével és/vagy formai és terjedelmi megfelelésével kapcsolatos kérdésekre a pályázat lezárulta után sem válaszol, a regényekről véleményt, illetve elemzést nem ad.

A KIMTE honlapja: http://kimte.hu

Információ: everigel@gmail.com

Adatlap és Regisztrációs táblázat: http://kimte.hu/regenypalyazat_regisztracios_tablazat


Minden pályázónak sok sikert kívánunk!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése