Arculattervező pályázat

A Független Előadó-művészeti Szövetség nyílt, egyfordulós pályázatot hirdet logójának elkészítésére, arculatának és honlapjának grafikai újratervezésére.

Pályázati határidő: 2013. február 15.

Pályamunkát nyújthat be bármely természetes személy, illetve designtervező,
honlapkészítő vagy grafikai cég.

A pályaműnek tartalmaznia kell:

- A pályázó nevét és elérhetőségét (név, telefonszám, email cím)
- A Független Előadó-művészeti Szövetség arculatára, logójára vonatkozó
terveket, tipográfiát (betűtípus, betűszín, alapszín).
- A főoldal és egy aloldal designtervét, honlap tipográfiát (betűtípus, betűszín,
alapszín).

A pályázat leadási határideje: 2013. február 15.

A pályázat nyertesével/nyerteseivel a Független Előadó-művészeti Szövetség
szerződést köt az arculat, logó és honlap elkészítésére kompletten, vagy egyes
elemeire.

A pályaműveket a titkarsag@fesz.org címre várjuk
(lehetőség szerint nagyméretű fálj küldő program segítségével)

I. Az Független Előadó-művészeti Szövetség missziója
A FESZ küldetése, hogy többszintű érdekvédelmi képviselettel, illetve facilitátori
jelenléttel ösztönzőleg hasson a hazai független és kortárs színházi nevelésre,
báb-, cirkusz-, tánc-, színház- és zeneművészetre, elősegítve a terület egészének
a folyamatos modernizációját, a társadalmi változásokkal összhangban. Társadalmi
küldetése, hogy az előadó-művészetek közhasznúságának bizonyítékát adva
erősítse az előadó-művészetek és a közösségépítés, illetve az előadó-művészetek
és a pedagógiai kezdeményezések közötti kapcsolatokat. A FESZ feladata túlmutat
az egyes tagok működésének és érdekképviseletének biztosításán; a szervezet
a terület egészének reprezentációjáért és szakmapolitikai képviseletéért felel.
Éves programja és ezen belül az egyes projektek is ennek a célnak a teljesülését
szolgálják.

A FESZ számára a függetlenség egyrészt sajátos működési forma, másrészt
sajátos alkotói pozíció, esztétikai alapvetés, program.

II. Célkitűzés:

- egységes arculat kialakítása
- a mai vizuális trendhez alkalmazkodó arculat kialakítása
- szisztematikusan megújulásra képes arculati elemeket várunk el
- kulcszavak: független, előadó-művészet, szövetség, innovatív, kortárs,
- érdekképviselet, összefogás

III. A logóra vonatkozó tartalmi elvárások
- a Független Előadó-művészeti Szövetség rövidítve (FESZ) lenne a logó
alapja, de ideális a teljes név megjeleníthetősége is
- a Szövetség kulcsszavainak vizuális megjelenítése
- Facebook kompatibilitás
- egyszínű változatban is működjön

IV. A honlapra vonatkozó grafikai elvárások
A FESZ jelenleg rendelkezik honlappal, melynek struktúráján, felépítésén nem tervezünk
változtatni, viszont a logóval összefüggésben szeretnénk egy egységes arculatot
létrehozni.
A honlap elérhetősége: http://www.fesz.org/

V. Az arculatra vonatkozó tartalmi, felhasználási elvárások:
Az arculat felhasználási területei:
- logó
- plakát (bel- és kültéri)
- szórólap
- banner
- honlap arculat
- hírlevél
- műsorfüzet
- névjegy
- levélpapír

VI. Pályázati feltételek, melyeket a pályázók a pályaművek beküldésével
elfogadnak:
1. A pályázatot kiírja és elbírálja: Független Előadó-művészeti Szövetség
2. A pályázatra jelentkezőknek 2013. február 1-7 között konzultációt biztosítunk,
titkarsag@fesz.org címen.
3. A pályáztató a pályázatot eredmény nélkül lezárhatja!
4. A pályázat nyílt.
5. A pályaműveket 2013. február 15-ig kell benyújtani
6. A FESZ 2013. március 10-ig értesíti a pályázókat döntéséről
7. A FESZ a nyertes pályázat anyagának felhasználására teljes és kizárólagos jogot
szerez, illetve a nyertes pályázat anyagát és a szerző nevét nyilvánosságra hozhatja
8. Érvényes pályázatnak a titkarsag@fesz.org e-mailcímre a határidőig JPG vagy
PDF formátumban beérkező pályaművek tekinthetők
9. A nyertes pályaművet AI vagy PSD formátumban is be kell küldeni.
10. Egy pályázó több pályaművet is beküldhet.
11. A nyertes pályázat teljes díja 150 000 Ft+áfa, mely egyes elemekre bontva is
szerződés tárgyát képezheti.
12. A pályázó felelősséget vállal azért, hogy a pályázat anyaga saját műve, mellyel
semmilyen szerzői és egyéb jogot nem sért, illetve kijelenti, hogy bármilyen,
esetleges jogsértésből adódó kárért felel. A feltétel megsértése esetén a pályázat
érvénytelen, amennyiben pedig a pályázat eredményhirdetése után derül fény a
jogsértésre, a pályázó köteles a díjat visszaszolgáltatni.

bővebben: www.fesz.org

forrás: mke.hu

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése