Tervezz arculatot és weblapot a Budapest Bábszínháznak!

A Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. pályázatot hirdet a Budapest Bábszínház új arculatának megtervezésére, valamint a honlapjának technikai fejlesztésére.
A Világörökség részének nyilvánított Andrássy út közepén, 100 évnél régebbi, 8 emeletes műemlék épületben játszik a Budapest Bábszínház, Közép-Európa egyik legnagyobb bábszínháza. A közel 400 férőhelyes, minden korszerű színpadtechnikai berendezéssel felszerelt színháztermen kívül az épület negyedik emeletén található a körülbelül 100 néző befogadására alkalmas, variálható nézőterű kamaraterem, a Játszó-tér.
Pályázati határidő: 2013. január 31. 16 óra

Az arculatot illetően a pályázat a következőkre kell kiterjedjen:
 • logó,
 • a színház nyomtatott promóciós anyagai (havi műsor, előadások szórólapjai, plakátjai, évados műsorfüzet stb.),
 • a színház webes promóciós anyagai (banner),
 • honlap,
 • blogsablon,
 • egyéb (a színház közönségforgalmi és közönségforgalom elől elzárt tereiben található tájékoztató táblák, névjegy, kitűző, levélpapír, meghívó, bérlet stb.).
A Budapest Bábszínház története, tevékenysége, céljai
A Világörökség részének nyilvánított Andrássy út közepén, 100 évnél régebbi, 8 emeletes műemlék épületben játszik a Budapest Bábszínház, Közép-Európa egyik legnagyobb bábszínháza. A közel 400 férőhelyes, minden korszerű színpadtechnikai berendezéssel felszerelt színháztermen kívül az épület negyedik emeletén található a körülbelül 100 néző befogadására alkalmas, variálható nézőterű kamaraterem, a Játszó-tér.
Az 1949-ben alakul Állami Bábszínház jogutódjaként 1992-ben vette fel az együttes a Budapest Bábszínház nevet. Ez a társulat sokáig az egyetlen professzionista bábszínház volt Magyarországon. A színház története során színvonalas gyermekműsorai mellett felnőtteknek készült  előadásairól is vált híressé bel- és külföldön. Klasszikus drámák szuverén bábváltozataival bizonyította a bábjáték egyenrangúságát a színházművészet valamennyi ágával. A hazai és nemzetközi művészeti élet 1963-ban figyelt fel a színház sajátos, felnőtt közönségnek szóló, elsősorban komolyzenei műveket a bábjátékok korszerű eszközeivel bemutató produkcióira. Az együttes a drámairodalom klasszikus és modern szerzőinek bábszínpadi adaptációival is tágította a műfaj határait.
A kisgyerek első színházi élménye a legtöbb esetben bábszínházi előadás. Így a Budapest Bábszínház következetesen munkálkodik azon, hogy minden gyermekkorosztály számára nekik szóló, maradandó, komplex esztétikai élményt nyújtó előadásokat játsszon. Magyar népmesék igényes feldolgozásai, az európai mesekincs legnépszerűbb történetei új és új produkciókban kerülnek folyamatosan színre. A klasszikus meseadaptációk épp úgy szerepelnek repertoárján, mint a kortárs gyerek- és ifjúsági irodalom legnépszerűbb művei, magyar és külföldi szerzők kifejezetten bábszínpadra írott darabjai.
A Budapest Bábszínház fennállásának évtizedei alatt az együttes több alkalommal is elismerést aratott Európa csaknem minden országában, fesztiválokon és turnékon olyan távoli tájakon is sikeresen mutatkozott be, mint Észak- és Közép-Amerika, India, Tunézia, Egyiptom, Izrael, Kína, Hong-Kong, Tajvan, Japán, Ausztrália.
Az arculattal szemben támasztott elvárások
 • Minden arculati elemben hangsúlyosan jelenjen meg a báb.
 • Kifejeződjön a bábszínház műfajokat integráló ereje.
 • Az arculat tükrözze a színház hagyománytiszteletét és állandó megújulási képességét.
 • Az arculatban jelenjen meg az, hogy nem kizárólagosan gyerekszínházról van szó, hiszen a Budapest Bábszínház felnőtteknek szóló repertoárja is tradicionálisan jelentős.
 • Irányadó elvként fontos, hogy az új logóban is maradjon meg a pálcikaember, a Budapest Bábszínház felirat maradjon felismerhető, jól olvasható, a betűtípus azonban változhat. A logó legyen  markáns, egyedi, megjegyezhető és könnyen felismerhető, lehet többszínű, de feltétel, hogy egyszínű változatban is működjön.
Kötelező arculati elemek
A  nyomtatott promóciós anyagok esetében a következő mondatok, elérhetőségek, logók feltüntetése szükséges:
 • „A Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. Budapest Főváros Önkormányzata fenntartásában működik.”
 • Kötelező tartalmi elem továbbá a Budapest Fővárosi Önkormányzat „Budapest” logója, és további támogatók logói (opcionálisan).
 • „Az előadásra jegyek válthatók a  Budapest Bábszínház jegypénztárában (VI., Andrássy út 69., telefon: 342-2702), közönségszervezők részére a színház szervezőirodájában (VI., Andrássy út 69., telefon: 461-5090, fax: 461-5091, e-mail: szervezes@budapest-babszinhaz.hu).”
 • Továbbá a következő  internetes elérhetőségek: www.budapest-babszinhaz.huwww.facebook.com/babszinhaz, valamint babszinhaz.postr.hu
Honlap
A honlap arculata a következők mentén készüljön: Kötelező arculati elemként tartalmazza a logót, a színház megnevezését, valamint a következő mondatot:  „A Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. Budapest Főváros Önkormányzata fenntartásában  működik.”  Kötelező  tartalmi  elem  továbbá  Budapest  Főváros Önkormányzatának „Budapest” logója.
A főoldalról a következőek legyenek elérhetőek:
 • Főoldal – Műsor– Repertoár – Társulat – Jegyvásárlás – Galéria – Nevelési program – A Budapest Bábszínház – Rólunk írták – Elérhetőség – English
 • Műsornaptár – Kereső – Blog legfrissebb – Hírlevél – Bérletkereső – Közösségi médiaImpresszum – Közérdekű adatok  – Fenntartó („A Budapest Bábszínház Nonprofit Kft.
 • Budapest Főváros Önkormányzata fenntartásában működik.” mondat és a „Budapest” logó) – Partnereink (banner) – Adatvédelmi nyilatkozat – Oldaltérkép – RSS – Próbatábla
Az informatikai háttér irányadó elvei
Az informatikai háttér tegye technikailag lehetővé, hogy a színház a honlapján levő tartalmat a hatályos adatbiztonsági és adatvédelmi követelmények alapján tudja közzétenni.
Nyílt forráskódú rendszerre épüljön (PHP, MySQL alapokon, Drupal preferált).
A pályázó vállalja, hogy min. 1 éves karbantartást biztosít rendszeres adatbázis-mentéssel.
A honlap minimum 2 nyelven üzemeltethető legyen.
A honlap rendelkezzen adminisztrátori felülettel, amelyhez különböző szintű elérési jogosultságok rendelhetők.
A honlap flash technológiát ne tartalmazzon.
A rendszer keresőbarát URL-t és valid kódot adjon.
A honlap tartalmazza a következő funkciókat: calendar navigáció, galéria, tetszőlegesen szerkeszthető és tetszőleges felhasználói csoportoknak küldhető hírlevél, egyszerű és opcionális kritériumok mentén működő szűkített kereső, elérhető és megjeleníthető archívum.
A honlapon keresztlekérdezések is elérhetők legyenek.
A honlap látogatói statisztikái akár külső alkalmazással is lekérdezhetőek legyenek.
A honlap tartalma verziókezelt legyen.
A honlap tartalmazzon a fogyatékkal élők számára akadálymentes megjelenítést is.
A tárhelyet a pályázat kiírója biztosítja.
A pályázat alanyi részvételi feltételei
Pályázatot nyújthat be: bármely jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdaság, egyéni cég vagy a személyes joga szerint jogképes szervezet, egyéni vállalkozó.
A pályázat tartalmi részvételi feltételei
Egy pályázó több pályaművet is beküldhet.
A pályázat elemeire nem bontható, azaz csak a kiírásban szereplő valamennyi kitételt teljesítő pályázat nyújtható be, a pályázó azonban jogosult alvállalkozót bevonni a pályázat teljesítésébe.
A nyertes pályázat anyagának felhasználására a színház teljes és kizárólagos jogot szerez.
Amennyiben a nyertes pályázat felhasználása során a színház részéről felmerül a módosítás igénye, a pályázó vállalja a módosítások elvégzését.
A győztes pályamű tulajdonosa további arculati és informatikai feladatokra kaphat szerződéses megbízást a színháztól, erre azonban garancia nincs.
A pályázó kijelenti és teljes jogi  felelősséget vállal azért, hogy a pályázat anyaga saját szellemi alkotása, illetve amennyiben nem, kizárólagosan és tovább engedélyezhetően, illetve harmadik személyre átruházhatóan megszerezte a szükséges jogokat, továbbá a pályázat anyaga  semmilyen szerzői és egyéb szellemi alkotást védő jogokat, illetve személyiségi jogokat nem sért. A pályázó továbbá kijelenti, hogy bármilyen, esetleges, az előzőekben körülírt  jogsértésből adódó kárért felel.  Az itt leírt feltételek megsértése esetén a pályázat érvénytelen, amennyiben pedig az eredményhirdetés után derül fény a jogsértésre, a pályázó köteles a színház által már esetlegesen kifizetett díjazást visszaszolgáltatni. A pályázó szavatossággal tartozik azért, hogy a benyújtott pályamunkán nem áll fenn harmadik személynek olyan szerzői vagyoni/felhasználói joga, amely a pályamű a kiíró általi felhasználását korlátozná vagy akadályozná.
A nyertes pályázó kötelezi magát, hogy a pályázat eredményhirdetését, illetve az arról szóló értesítés kézhezvételét követő 10 napon belül a felhasználási szerződés megkötésével egyidejűleg a teljes pályázati anyagot (a logót vektoros formátumban EPS, CDR, AI, a többi arculati elemet Photoshop PSD formátumban, a honlaptervet kompatibilis sablon formájában) a színháznak átadja, illetve a kapcsolódó jogokat a színháznak kizárólagosan, harmadik személynek tovább engedélyezhető módon engedélyezi.
A pályázat leadandó dokumentumai
A pályaművek formátuma az arculati elemek esetében jpg vagy pdf. Amennyiben a pályázó egyedi fontokat használ, kérjük azok mellékelését is.
Az informatikai hátteret illetően a pályázó előzetes tervdokumentációt nyújt be. A pályázat nyertesével a kiíró ennek mentén kezdi el a részletes technikai specifikációt.
A pályázatnak tartalmaznia kell a koncepció részletes ismertetését is.
A pályázathoz kötelezően csatolandó dokumentáció
a) 3 hónapnál nem régebbi eredeti, vagy vezető tisztségviselő által hitelesített elektronikus cégkivonat.
b) Aláírási címpéldány (közjegyző vagy ügyvéd által hitelesített).
c) Az ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy nincs lejárt idejű köztartozása.
d) Referencialista, amely tartalmaz két darab, 2 évnél nem régebbi referenciát.
e) A pályázathoz csatolni szükséges továbbá a  jelen kiírás mellékletét képező jelentkezési nyilatkozatot, mellyel pályázó elfogadja a pályázati kiírásban foglalt feltételeket, beleegyezik a pályaműve nyilvánosságra hozatalába és aláveti magát a kiíró döntésének.
Letölthető dokumentum
Pályázati határidő, beküldési cím
A pályázatokat lezárt borítékban, a Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. 1062 Budapest, ndrássy út 69. címre várjuk postai úton vagy személyes leadással. A pályázatok beadási határideje személyes leadás esetén: 2013. január 31. 16 óra. Személyes leadás a színház gazdasági titkárságán (VI. emelet, 619. szoba) lehetséges. A postán feladott pályázatok esetében a határidő a beérkezés idejét jelenti.
Eredményhirdetés
A pályázat egyfordulós. Az eredményt a Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. a színház honlapján, a www.budapest-babszinhaz.hu weboldalon, 2013. február 17-én 24 óráig teszi közzé.
A pályázat leadását követően a színház a pályázót hiánypótlásra kérheti.
A pályázati döntés ellen jogorvoslatnak nincs helye.
Tájékoztatás és részletes információ
Papp Tímea (telefon: 06-20-460-3474, e-mail: papptimea@budapest-babszinhaz.hu)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése