XXX. Magyar Sajtófotó Pályázat

A Magyar Újságírók Országos Szövetsége kiírja a XXX. Magyar Sajtófotó Pályázatot. A pályázat nyílt, arra 2011. január 1. és 2011. december 31. között készült képek küldhetők be. Beadható olyan pályamű is a 12. Társadalomábrázolás dokumentarista-fotó sorozat kategóriába, amely több éven keresztül készült. Ilyen esetben nincs időkorlátozás.

A pályaművek kizárólag digitális formában, a www.sajto-foto.hu címen történt regisztrálás után tölthetők fel.

A pályázatra változatlanul várjuk a határon túli magyar sajtó munkatársainak jelentkezését.
A pályaművek 2011. december 15-től tölthetők fel a szerverre.

Nevezési határidő: 2012. január 6.
Nevezési díj: ÁFÁ-val együtt, bruttó 3000 Ft
Befizethető és átutalható a MÚOSZ 11706016 – 20720645 bankszámlájára.

A nevezési lap kitöltése után kérjük befizetni, de legkésőbb 2012. január 6-án 24:00 óráig, a nevezési határidő végéig. Befizethető banki átutalással elektronikusan, vagy bármilyen bankfiókban. Az átutalás, vagy a befizetés megjegyzési rovatában fel kell tüntetni:
„ Sajtófotó nevezési díj” és a pályázó azonosító számát, amely a honlap saját adatok menűjé- ben található, (Azonosító néven) ugyanitt ki kell tölteni, hogy az ÁFÁ-s számlát milyen
névre, címre állítsák ki.
A pályázaton való részvétel a nevezési díj befizetésével válik érvényessé.

Kategóriák:
1. Hír-eseményfotó (egyedi)
2. Képriport (sorozat)
3. Emberábrázolás-portré (egyedi)
4. Emberábrázolás-portré (sorozat)
5. Művészet (egyedi)
6. Művészet (sorozat)
A Művészet (egyedi) és a Művészet (sorozat) kategóriákhoz:
Műalkotás vagy művészeti tevékenység ábrázolása, fotóriporteri eszközökkel
7. Sport (egyedi)
8. Sport (sorozat)
9. Természet és tudomány (egyedi)
10. Természet és tudomány (sorozat)
11. Társadalomábrázolás, dokumentarista fotográfia (egyedi)
12. Társadalomábrázolás, dokumentarista fotográfia (sorozat)
13. Bulvár, humor, (egyedi vagy sorozat)

ELBÍRÁLÁS:
A pályamunkákat a kiíró által felkért neves fotós szakemberek bírálják el:
  • Tony Hicks, az AP európai és afrikai fotószerkesztője
  • Marián Pauer fotótörténész, a Pozsonyi jogi egyetem média karának tanszékvezetője
  • Radu Sigheti, a Reuters romániai vezető fotóriportere
  • Szalmás Péter, a Népszava képszerkesztője
  • Virágvölgyi István, az MTI fotószerkesztőségének vezetője

A zsűri kategóriánként egy I., egy II., egy III. díjat adhat ki. A zsűrinek joga van a továbbjutásra esélytelen sorozatból kiemelkedő képet az azonos kategóriában az egyedi kategóriába áttenni. A zsűri a beküldött sorozatokat a kiállítás részére átszerkesztheti.

A zsűri köteles kizárni mindazokat, akik a pályázati feltételeknek nem tesznek eleget!

A zsűrizés több fordulós, menete:
Első forduló – előzsűrizés: (2011. december 20. – 2012. január 10.)
Zárt rendszerű, nem nyilvános, nem közvetített.

A zsűri a kategória kiírásoknak megfelelően előszűri a pályaműveket online, azzal a céllal, hogy a második fordulóba csak – a kategória tartalmának – megfelelő, szakmailag, technikailag és esztétikailag kifogástalan fotók kerüljenek.

Második, harmadik forduló: (2012. január 20-21-22.)
Nyílt, közvetített, személyesen is megtekinthető

A második fordulótól már a közönség számára is elérhető formában az interneten keresztül is (www.fotoklikk.hu) látható a zsűrizés, ahol a zsűri tovább szűkíti a kategóriák képanyagait.
A 3. fordulóba bejutott képeket a kiíró nagyfelbontásban is bekéri, az eredeti feltöltő oldalon, amiről az érintetteket e-mailben értesíti.

Negyedik forduló (2012. január 22.)
A döntőbe jutott képek végső sorrendjének kiválasztása, interneten nem követhető. Az eredmény kihirdetésére csak a sajtótájékoztatón kerül sor.

A zsűrizés helyszíne:
A Magyar Újságírók Országos Szövetségének székháza
(1064 Budapest Vörösmarty u. 47/a)

A Sajtófotó pályázattal együtt kiírásra kerül a Pro Cultura Urbis Alapítvány Budapest Fotográfiai Ösztöndíja.
Az ösztöndíjat az a fotográfus nyeri el, akinek a képei a Magyar Sajtófotó Pályázaton sikerrel szerepelnek, a szinopszisa és munkaterve, a Fővárost, valamint a magyar fotográfiát egyaránt gazdagító teljesítményt ígér. A Budapest Fotográfiai Ösztöndíj esetében, a zsűri, a Pro Cultura alapítvány képviselőjével, Korniss Péterrel egyetértésben jelöli ki az ösztöndíjas személyét.

Az ösztöndíjra pályázóktól kérjük, hogy az ösztöndíj ideje alatt végzendő munka témáját, és munkatervét e-mailben küldjék be, (maximálisan 1500 karakterben) a szervezők részére (zszalay@gmail.com) jelezve: Budapest Fotográfiai Ösztöndíj.

SZERZŐI JOGOK:
A Magyar Sajtófotó Pályázaton résztvevő a pályázati anyag beküldésével automatikusan elfogadja a pályázati feltételeket, és egyben hozzájárul, hogy a rendezők a pályázattal és a kiállítással kapcsolatos publikációkban képeiket térítésmentesen használják, valamint a zsűrizés internetes közvetítése során azokat az oldalakon megjelenítsék és a pályázat archívumában megőrizzék.

A díjat felajánlók a Magyar Sajtófotó Pályázat és Kiállítás promóciójához kapcsolódva jogdíjmentes használhatják fel az általuk díjazott kép(ek)et.

A pályázó tudomásul veszi, hogy a beadott képek elkészítésével vagy azok nyilvános bemutatásával (kiállításával) okozott személyiségi és szerzői jogsértésekért minden felelősség a beadó fotográfust (szerzőt) terheli, beleértve a jogsértéssel bekövetkező anyagi felelősséget is.

FORMAI ÉS TECHNIKAI KÖVETELMÉNYEK:
A képek korrekcióját helyesen kalibrált monitor segítségével sRGB színprofilban kell elkészíteni. A korrekció a teljes képre vonatkozó kis mértékű digitális módosításokból állhat úgy, mint: szintek (levels), gradációs görbék (curves), színegyensúly (color balance), színezet/telítettség (hue/saturation) és fényerő/kontraszt (brightness/contrast), valamint az eredeti kép készítése közben keletkezett technikai hibák eltávolítása: karc, vegyszerfolt, a fényérzékelőre tapadt por. A kép egyes részeinek, ill. részleteinek módosítása nem megengedett!

Tekintettel arra, hogy a képaláírást a sajtófotó műfaj igen fontos elemének tekintjük, kérjük a pályázókat, hogy formailag és tartalmilag korrekt képaláírást csatoljanak képeikhez a nevezés során. A képaláírás maximum 200 leütés lehet szóközökkel együtt, a képriportok bevezetőszövege maximum 600 leütés lehet.
A kép és képaláírás nem tartalmazhat utalást a fotós kilétére, az őt megbízó médiumra, ügynökségre!

A nemzetközi gyakorlat alapján a megfelelő képaláírás a következő kérdésekre válaszol: 1.: Mikor?, 2.: Ki?, 3.: Mit?, 4.:Hol?, 5.:Miért?
Az egyes kérdések értelemszerűen kezelendők, tehát ha konkrét esetben nem tehetők fel, akkor a választ sem kell a képaláírásban megfogalmazni. Ez legtöbbször az 5. kérdés esetében érvényes.

Beküldhető pályaművek száma:
Egy pályázó 30 pályaművet küldhet be a pályázatra, kategóriától függetlenül. A pályamű állhat egyedi képből vagy képsorozatból. A sorozat maximum 10 képet tartalmazhat!
Egy kép csak egyszer adható be, nem szerepelhet egyedi képként és sorozat részeként.
A pályázaton legalább 5 megapixel (2562×1936) felbontású eredeti képpel lehet részt venni, melynek kicsinyített 1400×1000 pixeles változatát kell feltölteni. A 3. fordulóba bejutott képekről külön értesítés után feltöltendő a nagyfelbontású változat maximum 10 megapixel (3648 x 2736 pixel) méretű változata.
A nevezéssel a pályázó vállalja, hogy rendelkezik a beadott kép nagyfelbontású változatával, amit a harmadik forduló után a feltöltő oldalon beküld a kiíró előzetes értesítése után. Továbbá, hogy a bekért képek mellett, feltölti önéletrajzát és egy nyomdai minőségű portréját, a felkérésben részletezett paraméterek alapján.
Pályázó tudomásul veszi, hogy a bekért nagyfelbontású képek feltöltése hiányában a kiíró kizárhatja őt a pályázatból.

Felhívjuk a hagyományos technikát használó, tehát filmre dolgozó pályázók figyelmét, hogy szkenneléskor a kiírásnak megfelelő, nagyméretű, digitális nagyításra alkalmas file-t szkenneltessenek.

Képfile technikai feltételek:
File-típus: JPEG, a legmagasabb képminőséggel elmentve
Méret: hosszabbik oldal fekvő kép esetén 1400 pixel, álló kép esetén 1000 pixel
A megadott paraméterektől eltérő digitális anyagokat a szerver a feltöltés után átméretezi. A nagyobb méretű képek lényegesen lassabban töltődnek fel, feleslegesen lassítják a feltöltési folyamatot és a szervert is, ezért kérjük, mindenképpen méretezzék át a pályázati anyagot.
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a képek feltöltésekor alkalmazott technológiát a régebbi böngészők nem támogatják, ezért a feltöltést mindenképpen FireFox, Chrome vagy Internet explorer legfrissebb változatával tegyék meg!
A pályázó adatait nevezéskor a regisztrációs lapon, a képekhez tartozó képaláírást a képek mellett, a pályázati oldalon töltsék fel.

Képfile elnevezése:
A képek elnevezése automatikusan a rendszer által történik, ezért ezzel nem kell foglalkozniuk a pályázóknak. A feltöltésre kerülő ideiglenes fájlnevek nem tartalmazhatnak szóközt, ékezetes betűt, egyéb speciális karaktert! A rendszer a feltöltés után átkódolja a fájlneveket saját formátumára, de a tiltott betűk zavart okozhatnak. A későbbiekben a képeket a pályázó nevezési számával találhatják meg a közvetítési (www.fotoklikk.hu) oldalakon.
Egyéb technikai kérdések számára a feltöltő oldalon Fórumot működtetünk, ahol minden technikai kérdésre válaszolunk.

NEVEZÉSI LAP:
A pályázaton a http://www.sajto-foto.hu/ weboldalon kitöltött nevezési lappal (regisztrációval) lehet részt venni. Egy pályázó csak egy nevezési lappal pályázhat. A nevezési lapon a pályázó igazolja, hogy a pályázati feltételeket elfogadja, hogy a beküldött képei minden tekintetben megfelelnek a kiírási feltételeknek, valamint kérésre feltölti nagyfelbontásban is a továbbjutott képeit.

A Pályázati anyag leadása interneten:
Figyelem! A leadási határidő előtt, az utolsó napokban a feltöltés lelassulhat, ezért kérünk minden pályázót, hogy a feltöltést minél hamarabb kezdjék meg.

A pályázati anyagok fogadása egy központi szerveren történik, ahová a pályázók előzetes regisztráció után tölthetik fel file-jaikat. A regisztráció a www.sajto-foto.huoldalon végezhető el. A feltöltő oldalon minden felhasználónak csak a saját adatállományaihoz van hozzáférési joga, a pályaművek nem nyilvánosak.
A feltöltött képek a pályázat véglegesítéséig módosíthatóak, a véglegesített pályázatokat a zsűri – akár a pályázat vége előtt is – előszűri, ezért a lezárt pályázatok felnyitására nincs mód.

A szerver 2011. december 15-től 2012. január 06-én 24-óráig fogad el feltöltéseket!

A XXX. Magyar Sajtófotó Pályázat technikai főtámogatója az Eox Kft. a FotoKlikk szakmai irányításával.
A pályázat végeredményét, a zsűrizést követő napokban sajtótájékoztatón közöljük.

A díjakat a Magyar Nemzeti Múzeumban, a kiállítás ünnepélyes megnyitóján, 2012. március 23-án adjuk át.
A pályázat nyílt, arra 2011. január 1. és 2011. december 31. között készült képek küldhetők be. A pályaművek 2011. december 15-től tölthetők fel a szerverre. Nevezési díj: áfával együtt, bruttó 3000 Ft.

Nevezési határidő: 2012. január 6.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése