Pályázat a Képzeld el című irodalmi folyóirat húvéti számában történő megjelenésre

Kiíró: Vizuális Pedagógiai Műhely BT.

Pályázhatnak: Magyarországon és határainkon túl élő magyar nyelven író amatőr költők, írók.
Kategóriák: vers és próza

A pályázat célja: tehetséges amatőr irodalmi alkotók felkutatása

1. A Vizuális Pedagógiai Műhely BT. pályázatot ír ki abból a célból, hogy amatőr költők és írók publikálási lehetőséget kaphassanak egy irodalmi folyóiratban.

2. A folyóirat témaköre: HÚSVÉT. Húsvéti történetek, versek; húsvéttal kapcsolatos írások, mesék Vers és próza is beküldhető, terjedelmi korlátok nélkül.

3. Politikai v. vallási nézeteket, vagy másokat sértő írások a pályázaton nem indulhatnak.

Beküldési határidő: 2012. február 1.

4. Beküldés: a pályázati anyagokat e-mailben (csatolt fájlként) A4-es oldalon, 12-es betűnagysággal, Times New Roman betűtípussal, 2,5-2,5-es oldalmargókkal, normál sorközzel, 1 hasábos tördeléssel fogadunk csak el.
Szerző neve: Írás címe sor után 1 üres sort követve következzék maga az írás. 1-1 írás között 2 üres sor legyen.
Beküldési cím: folyoirat@vpm.hu
A beküldésről visszaigazolást adunk e-mailen!
Amennyiben 48 órán belül nem kapja meg a visszaigazolást, úgy kérem, ellenőrizze le, hogy pontosan arra az e-mailcímre küldte-e el a pályázatot, ami a kiírásban szerepel! Ha igen, akkor kérjük ismételje meg az e-mailt az attila@vpm.hu címre!

5. Beküldési határidő: 2012. február 1.

6. Kizárólag jogtiszta, a pályázó által írt pályázati anyagot tudunk elfogadni.
A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell egy aláírt, (személyi igazolványszámot, pontos lakcímet, teljes valódi nevet - és esetlegesen ettől eltérő írói nevet, amin megjelenni kíván - is tartalmazó)
Nyilatkozatot a szerzőtől, miszerint a pályamű(vek) saját szellemi terméke(i), és a szerző hozzájárul annak térítésmentes leközléséhez a Vizuális Pedagógiai Műhely Bt. által kiadott folyóiratban, a Barátok Verslista által fenntartott honlapokon.
A Nyilatkozatok postázási címe: Baranyai Attila, 8263 Badacsonytördemic, Római út 84.

7. BEKERÜLÉSI díj:
- prózáknál megkezdett szakaszonként ami itt kb. 20-22 sor/szakaszt jelent (a 4-es pontban meghatározott feltételek mellett): 3000 Ft - verseknél megkezdett szakaszonként ami itt kb.
30-32 sor/szakaszt jelent (a 4-es pontban meghatározott feltételek mellett): 3000 Ft (több vers is lehet 1-1 szakaszban)
Terjedelmi korlát nincsen az írásoknál!

Befizetett 3 E Ft-onként KETTŐ folyóiratszám jár a szerzőknek ezért!
A folyóiratban az írások átszerkesztve jelennek meg, más betűtípussal és mérettel esetenként kéthasábos szerkesztéssel, a többi írás között/mellett!

A nevezési díjat kérjük az alábbi címre befizetni: Baranyai Attila, 8263 Badacsonytördemic, Római út 84. Nevezési díjat a kiadó nem fizet vissza.

A folyóiratból plusz példányok ezer forintos áron rendelhetők meg! A közlemény rovathoz kérjük odaírni: "FOLYÓIRAT - HÚSVÉT"!

8. A nevezési díj befizetését igazoló csekk másolatát postai úton kérjük eljuttatni, a Nyilatkozattal együtt címünkre.

9. A szerkesztők által nem megfelelőnek tartott írások a folyóiratba nem kerülnek bele. Erről a szerzőt értesítjük. A szerzőnek lehetősége van a befizetett összegnek megfelelően másik írás beküldésére ezen írás helyett.
A többi írás fixen bekerül a folyóiratba a bekerülési díj és a nyilatkozat beérkezése esetén!

10. A beérkezett írásokat nyelvi lektor fogja átnézni. A folyóiratba csak nyelvi lektor által átnézett írások kerülnek be a lektor által javított módon!

11. A folyóirat várható megjelenési ideje: 2012. április környékén.

12. További információ: attila@vpm.hu.
http://www.vpm.huforrás: pafi.hu


.
 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése