Ajánlattételi felhívás - Kultúra program (2007-2013)

A programba tartozó tevékenységek végrehajtása: többéves együttműködési projektek; együttműködési intézkedések; különleges tevékenységek (harmadik országok); támogatás a kultúra területén európai szinten működő szervezetek részére
(2011/C 247/04)


Ez az ajánlattételi felhívás a kultúra program (2007-2013) létrehozásáról szóló, 2006. december 12-i 1855/2006/EK európai parlamenti és tanácsi határozaton alapul (a továbbiakban: "a kultúra program"). Az ajánlattételi felhívás részletes feltételei megtalálhatók a kultúra program (2007-2013) programismertetőjében, amely az Európa weboldalon jelent meg (lásd a VIII. pontot). A programismertető az ajánlattételi felhívás szerves részét képezi.

I. Célkitűzések
A kultúra program azért jött létre, hogy a támogatható országokból származó kulturális szereplők közötti együttműködési tevékenységek fejlesztésével hozzájáruljon az európai polgárok közös kulturális örökségén alapuló kulturális térségének előmozdításához, annak érdekében, hogy elősegítse az európai polgári azonosságtudat kialakulását.
A program három speciális célkitűzésre irányul:
- a kultúra területén dolgozók határokon átívelő mobilitásának elősegítése,
- a művek, valamint a művészeti és kulturális termékek országok közötti áramlásának támogatása,
- a kultúrák közötti párbeszéd támogatása.
A program rugalmas, interdiszciplináris szemléletet képvisel, és a megtervezéséhez vezető nyilvános konzultációk során a kulturális szereplők részéről kifejezett igényeket helyezi a középpontba.

II. Területek
Ez a felhívás a kultúra programon belül a következő területekre vonatkozik:

1. A kulturális együttműködésre irányuló projektek támogatása (1.1., 1.2.1. és 1.3.5. területek)
A kulturális szervezetek támogatást kapnak a projektjeikhez, hogy a határokat átlépve tudjanak együtt dolgozni, és kulturális, illetve művészi tevékenységeket hozhassanak létre és hajthassanak végre.
E terület fő célja, hogy segítse a kultúra programban részt vevő különböző országokból származó szervezetek, például színházak, múzeumok, szakmai szövetségek, kutatóközpontok, egyetemek, kulturális intézetek és állami hatóságok együttműködését, hogy a különböző ágazatok együtt dolgozhassanak és kulturális, művészeti tevékenységük a határokon túlra is elérjen.
1.3.5. terület: Speciális együttműködési tevékenységek harmadik országokkal (legfeljebb 24 hónap időtartamban)
A harmadik kategória célja az olyan kulturális együttműködési projektek támogatása, amelyek a Programban részt vevő országok és olyan harmadik országok közti kulturális kapcsolatok ápolását szolgálják, amelyek társulási vagy együttműködési megállapodást kötöttek az EU-val, amennyiben annak vannak a kultúrát érintő pontjai. Minden évben egy vagy több harmadik országot választanak ki az adott évre. A célország vagy -országok nevét, illetve neveit a pályázat benyújtási határideje előtt kellő időben minden évben közzéteszik a Program weboldalán (lásd a VII. pontot).
A tevékenységnek konkrét nemzetközi együttműködési dimenziót kell létrehoznia. Az együttműködési projektekben legalább három támogatható országban tevékenykedő legalább három kulturális szereplő vesz részt, és a projektek a kiválasztott harmadik ország legalább egy szervezetével kulturális együttműködést és/vagy a kiválasztott harmadik országban megvalósuló kulturális tevékenységeket irányoznak elő. Legfeljebb 50 000 és 200 000 euró közötti támogatásra van lehetőség, ám a közösségi támogatás nem haladhatja meg a teljes támogatható költség 50%-át.

2. Műfordítási projektek (legfeljebb 24 hónap időtartamban) (1.2.2. terület)
Ez a terület a fordítási projektek támogatására vonatkozik. Az irodalmi fordításokhoz nyújtott EU-támogatás célja, hogy az irodalmi művek országok közötti keringésének elősegítése révén fokozza a többi európai nép irodalmának és irodalmi örökségének ismertségét. A kiadók az egyik európai nyelvről egy másik európai nyelvre lefordított szépprózai művek fordításához és kiadásához kaphatnak támogatást. Az elérhető támogatás összege 2 000 euró és 60 000 euró között van, de az EU támogatása a teljes támogatható költség legfeljebb 50%-ára korlátozódik.

3. Európai kulturális fesztiválok támogatása (legfeljebb 12 hónap időtartamú projektek) (1.3.6 terület)
E terület célja az európai dimenzióval rendelkező és a program általános célkitűzéseihez (azaz a szakemberek mobilitásához, a művek áramlásához és a kultúrák közötti párbeszédhez) hozzájáruló fesztiválok támogatása.
A támogatás maximális összege 100 000 euró, amely az elszámolható költségek legfeljebb 60%-a. A támogatást az adott fesztivál egyszeri vagy háromszori megrendezésére lehet megadni.

4. Európai szinten működő kulturális szervezetek támogatása (2. terület) (működési támogatás 12 hónap időtartamra)
A kultúra területén, európai szinten működő vagy működni szándékozó kulturális szervezetek támogatást kaphatnak működési költségeikhez. E terület célközönségét azok a szervezetek jelentik, amelyek elősegítik a valódi európai dimenzióval rendelkező, közös kulturális élmények létrejöttét.
Az e terület keretében megítélt támogatás a kedvezményezett szervezetek állandó tevékenységei folytán felmerülő működési költségekhez nyújtott támogatás. Ez alapjaiban tér el minden más támogatástól, amelyeket a program többi területén lehet elnyerni.
E területen belül a szervezetek három kategóriája támogatható:
a) a nagykövetek;
b) képviseleti és pártfogó hálózatok;
c) a strukturált párbeszédet szolgáló platformok.
Az elérhető támogatások felső határa a megpályázott kategóriától függ, de az EU támogatása a teljes támogatható költség legfeljebb 80%-ára korlátozódik.

5. A kultúrpolitika elemzésével foglalkozó szervezetek közötti együttműködési projektek (legfeljebb 24 hónap időtartamú projektek (3.2. terület)
Ez a kategória azon együttműködési projektek támogatására törekszik, amelyek olyan, a magán- vagy állami szektorba tartozó szervezetek (például nemzeti, regionális vagy helyi hatóságok kulturális osztályai, kulturális obszervatóriumok vagy alapítványok, egyetemek kulturális kérdésekre szakosodott tanszékei, szakmai szövetségek és hálózatok) között jönnek létre, amelyek közvetlen és gyakorlati tapasztalattal rendelkeznek a helyi, regionális, nemzeti és/vagy európai szintű kultúrpolitika terén végzett elemzések, hatástanulmányok vagy értékelések területén, az európai kulturális menetrend három célkitűzése közül eggyel vagy többel kapcsolatban:
- A kulturális sokféleség és a kultúrák közötti párbeszéd előmozdítása,
- A kultúra mint a kreativitás katalizátorának támogatása a növekedést és munkahelyteremtést célzó lisszaboni stratégia keretében,
- A kultúra mint az Unió nemzetközi kapcsolataiban az egyik létfontosságú elem támogatása a kulturális kifejezési formák sokféleségének védelméről és elősegítéséről szóló UNESCO-egyezmény végrehajtásával.
A tevékenységekben legalább három olyan szervezetnek kell részt vennie, amelyek törvényesen be vannak jegyezve legalább három, a Programban részt vevő országban.
A támogatás maximális összege évente 120 000 euró, amely az elszámolható költségek legfeljebb 60%-a.

III. Támogatható tevékenységek és pályázók
A Program a kulturális szereplők valamennyi kategóriája előtt nyitva áll, amennyiben a szervezetek nem profitorientált minőségben járnak el. A MEDIA program által már támogatott audiovizuális kulturális ágazatok és tevékenységek (köztük a filmfesztiválok) a Kultúra program alapján nem támogathatók. Azok a szervezetek azonban, amelyek főtevékenységüket az audiovizuális ágazatban folytatják, és nem profitorientált minőségükben járnak el, a Kultúra program 2. területe keretében, a "Hálózatok" kategóriában támogathatók, mivel a MEDIA programban nincs ilyen támogatás.
A támogatható pályázóknak:
- olyan, az állami vagy a magánszektorban működő, jogállással rendelkező szervezeteknek kell lenniük, amelyek fő tevékenysége a kulturális szférába (a kulturális és kreatív ágazatokba) tartozik, és
- a támogatható országok valamelyikében kell bejegyzett székhellyel rendelkezniük.
Természetes személyek a program keretében nem pályázhatnak támogatásra.

IV. Támogatható országok
A program keretében támogatható országok a következők:
- az EU tagállamai (1),
- az EGT (2) országai (Izland, Liechtenstein, Norvégia),
- Horvátország, Törökország és Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Szerbia, Montenegró, valamint Bosznia-Hercegovina.
Albánia a jövőben támogathatóvá válhat, az egyes országoknak a programban való részvételéről szóló egyetértési megállapodás megkötésétől függően (3).

V. Odaítélési feltételek
1.3.5. területek
- milyen mértékben tud a projekt valódi európai többletértéket teremteni,
- a tevékenységek mennyire relevánsak a Program konkrét céljai szempontjából,
- mennyire igaz, hogy a tervezett tevékenységeket magas szakmai színvonalon tervezték meg és hajthatják végre,
- a projektvezető és a társszervezők közötti partnerség minősége,
- a tervezett tevékenységek mennyiben tudnak a Program céljainak megfelelő eredményeket produkálni,
- milyen mértékben fogják kommunikálni és népszerűsíteni a projekt eredményeit,
- mennyire képesek a tevékenységek hosszan tartó hatást létrehozni (fenntarthatóság),
- nemzetközi együttműködési dimenzió (csak a harmadik országokkal folytatott együttműködési projektek esetében, 1.3.5. terület).
1.2.2. terület
- milyen mértékben tud a projekt valódi európai többletértéket teremteni, és a tevékenységek mennyire relevánsak a Program céljai szempontjából,
- mennyire igaz, hogy a tervezett tevékenységeket magas szakmai színvonalon tervezték meg és hajthatják végre,
- milyen mértékben fogják megfelelően kommunikálni és népszerűsíteni a javasolt tevékenységek eredményeit.
1.3.6. terület
- a tervezett tevékenységek európai többletértéke és európai dimenziója,
- a program minősége és újító jellege,
- a közönségre gyakorolt hatás,
- az európai szakemberek részvétele és a közöttük lévő tervezett kapcsolatok minősége.

VI. Költségvetés
A program teljes költségvetése a 2007-2013 közötti időszakra 400 millió euró (1). A teljes éves előirányzatok - a programismertetőben nem szereplő tevékenységekre szólókat is beleértve - körülbelül 43 millió euró és körülbelül 58 millió euró között mozoghatnak, az adott évtől függően.
Az éves költségvetés területenkénti felosztását (összhangban az alábbiakban jelzett közelítő összegekkel) a Bizottság javaslatára a Programbizottság hagyja jóvá.
A 2012-re előirányzott költségvetés a következő területekre:
1.2.2. terület
Műfordítási projektek
2 915 371 euró
1.3.5. terület
Együttműködési projektek harmadik országokkal
1 500 000 euró
1.3.6. terület
Európai kulturális fesztiválok támogatása
2 700 000 euró
VII. Benyújtási határidők Területek
Benyújtási határidő
1.2.2. terület
Műfordítási projektek
2012. február 3.
1.3.5. terület
Együttműködési projektek harmadik országokkal
2012. május 3.
1.3.6. terület
Európai kulturális fesztiválok támogatása
2011. november 16.
Amennyiben a benyújtási határidő a pályázó országában hétvégére vagy ünnepnapra/munkaszüneti napra esik, hosszabbításra nincs mód, ezért a pályázóknak ezt figyelembe kell venniük a benyújtás megtervezése során.
A pályázatok benyújtásának módozatai és a cím a Culture program programismertetőjében szerepelnek, amelyet a következő VIII. szakaszban megadott weboldalakon lehet megtekinteni.

VIII. További információ
A pályázatokra vonatkozó részletes feltételek megtalálhatók a kultúra program ismertetőjében, a következő weboldalakon:
Oktatásügyi és Kulturális Főigazgatóság
http://ec.europa.eu/culture/index_en.htm
Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség
http://eacea.ec.europa.eu/culture/index_en.htm

Bővebb információ:
KultúrPont Iroda - Cultural Contact Point of Hungary
1082 Budapest, Kisfaludy u. 32.
tel.: +36-1-266-2837, 266-2669/ext.121
fax: +36-1-266-5972
info@kulturpont.hu
http://www.kulturpont.hu

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése