Médiaunió - Meseíró pályázat

A Média Unió Közhasznú Alapítvány (Kiíró) a "Mesélj mindennap!" kampány keretében pályázatot hirdet eredeti, magyar nyelvű, gyermekeknek szóló mesék megírására (a továbbiakban Mese).

2. A pályázaton indulhat minden 18. életévét betöltött, cselekvőképes, magyarul beszélő természetes személy.

3. A pályázat időtartama: 2011. december 5-től 2012. január 8. 23 óra 59 percig. A határidő után érkező pályázatokat Kiíró nem veszi figyelembe.


4. Pályázni kizárólag eredeti szellemi alkotással lehet. Pályázó felelősséget vállal azért, hogy pályázata más személy szerzői vagy egyéb személyhez fűződő jogát nem sérti, Kiírót az ennek megsértéséből eredő minden negatív anyagi- és jogkövetkezmény alól mentesíteni köteles.5. A pályázat díjazásaként elnyert on-line és nyomtatott megjelenés feltétele írásbeli szerzői jogi nyilatkozat adása.


6. A Mese terjedelme, stílusa szabadon megválasztható, azonban alkalmazkodnia kell a pályázat célkitűzéseihez. A következő kategóriákban lehet pályázni: tündérmese, állatmese, gyümölcsös mese, tréfás mese, tanmese, modern mese, láncmese. Az egy szerzőhöz tartozó pályázatok száma nem korlátozott. Minden egyes Mesénél fel kell tűntetni a kategóriát.


7. Korábban publikált mű nem pályázható.


8. A pályázó Meséjét elektronikus úton a palyazat@meseljmindennap.hu címre juttathatja el .doc formátumban, mellékelve a szerzőre és műre vonatkozó adatokat:

1. A szerző illetve szerzők neve
2. A mű címe
3. Kategória
4. A mű alapjául szolgáló eredeti mű (ha van ilyen)
5. A szerző(k) lakcíme
6. A szerző(k) születési dátuma.
7. A szerző e-mail címe
8. A szerző telefonszáma

9. Nevezési díj: nincs.


10. A pályázati időszak lezárását követően a beérkezett pályaműveket szakértők véleményezik, és választják ki a legjobbnak ítélt műveket. A szakértők:

- Berta Judit - pszichológus
- Kerekes Valéria - Gondolkodj Egészségesen Program (GEP) munkatársa, szakértője
- Geszti Péter - Arc Kft, a Médiaunió Alapítvány elnökségi tagja
- Fazekas Kira - a Blikk Nők és a Pink.hu főszerkesztője
- Berg Judit - meseíró

11. A szakértők fenntartják maguknak a jogot, hogy nem minden kategóriában hirdetnek győztest.


12. A nyeremény:

1. A szakértők által kiválasztott 10 Mese megjelenik az alábbi kiadványokban:
a. A http://www.meseljmindennap.hu on-line portálon, a közönség számára szabadon hozzáférhető módon, időbeli korlátozás nélkül.
b. A kampány keretében, nyomtatásban megjelenő Mesélj mindennap! mesekönyvben.
2. Tiszteletpéldány az elkészült mesekönyvből

13. Pályázó a fenti megjelenéseken túl egyéb díjban, jutalomban vagy költségtérítésben nem részesül. Kiírónak a kéziratokat nem áll módjában megőrizni vagy visszaküldeni.

http://www.meseljmindennap.hu/van-sajat-mesed

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomag


forrás: pafi.hu


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése