BUDAPEST BANK BUDAPESTÉRT

"BUDAPEST BANK BUDAPESTÉRT" ALAPÍTVÁNY
2011. II. FÉLÉVI PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A PÁLYÁZAT CÉLJA olyan közcélú, közérdekű tevékenységek támogatása, amelyek Budapest szellemi, művészeti, kulturális és tudományos élete színvonalának emeléséhez kívánnak hozzájárulni; illetve egy egészségesebb Budapestért, az életminőség javításáért, az esélyegyenlőség, az egészségileg vagy szociálisan hátrányos élethelyzet jobbításáért, valamint az épített- és természeti értékek védelméért, a műemlékek megőrzéséért, a kulturális örökség megóvásáért tevékenykednek. E célokkal összhangban, azok megvalósítására, az Alapítvány pályázatot hirdet a lejjebb található feltételekkel.

A pályázat beadásának határideje: 2011. augusztus 20., hétfő (postára adás utolsó napja)

A PÁLYÁZÓK KÖRE:

Pályázatot nyújthatnak be: Magyarországon ténylegesen működő, bejegyzett nonprofit szervezetek, valamint magánszemélyek.
A pályázaton nem vehetnek részt azok a pályázók, akik az Alapítványtól korábban elnyert támogatással nem számoltak el, kivéve, ha erre a Kuratórium engedélyt adott; továbbá nem bejegyzett szervezetek, politikai pártok, hatóságok, önkormányzatok, állami szervezetek és intézmények, valamint a hozzájuk közvetlenül kapcsolódó (feladataikat szolgáló) alapítványok, szervezetek, továbbá profit-orientált szervezetek, gazdasági társaságok, kivéve ha a gazdasági társaság tevékenysége – a piac jellegére tekintettel is - támogatást igénylő, értékes, közcélú, a főváros épülését elősegítő ügyet szolgál.

A TÁMOGATÁS JELLEGE:

Elszámolás-köteles, vissza nem térítendő, egyszeri támogatás, melynek felső határa 500 000 forint (bruttó összeg).
A pályázatok támogatására szétosztható keretösszeg: 15 millió Ft, mely a nyertes pályázók között oszlik meg.
A már megvalósított programok utófinanszírozását nem támogatjuk. Elkezdett, illetve folyamatban lévő tevékenységek megvalósításához, valamint a támogatás átutalását követően megvalósítandó, és 2012. december 30-áig megvalósított célok támogatására lehet pályázni.
A támogatás elnyeréséhez önerő felmutatása nem szükséges.
A Kuratórium fenntartja magának azt a jogot, hogy az igényelt összegtől, vagy a kiírástól eltérő mértékű támogatást nyújtson.
A TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSA:

A Pályázó támogatás összegét köteles a pályázatban megjelölt célra fordítani, és annak megvalósítását követően, de legkésőbb 2012. december 30-áig, illetve újabb pályázata benyújtása előtt az összeg felhasználásáról elszámolni, a honlapunkon található szabályok szerint. Részletesen: http://www.budapestbank.hu/info/alapítvanyok/index.php "Tájékoztató az elszámolási kötelezettségről".

MEGPÁLYÁZHATÓ TÉMAKÖRÖK

a http://www.budapestbank.hu/info/alapitvanyok/alap-budapest.php "Megpályázható témakörök" címszó alatt.
A PÁLYÁZAT TARTALMI és FORMAI KÖVETELMÉNYEI

Részletesen: http://www.budapestbank.hu/info/alapitvanyok/alap-budapest.php "A pályázatok tartalmi és formai követelményei" c. dokumentumban, mely a letölthető anyagokat is tartalmazza !!!
Benyújtandó pályázati dokumentumok:
1. "Pályázati adatlap" kettő eredeti példányban
2. Pályázat szöveges, tartalmi része (megpályázott cél, tevékenység részletes leírása);
3. Költségvetés
4. Bírósági bejegyzést igazoló végzés másolata
5. Jogalanyiságot igazoló alapdokumentum másolata
6. esetleges kiegészítő mellékletek
7. megcímzett, felbélyegezett válaszboríték.

- Egy pályázó egy pályázatot nyújthat be, egy eredeti példányban (kivéve: Pályázati adatlap).
- A pályázónak önálló magyarországi bankszámlával kell rendelkeznie; az adatlapon a pályázó csak a saját számlaszámát tüntetheti fel.
- Kizárólag postai úton, az Alapítvány fenti címére 2011. augusztus 22-én éjfélig feladott pályázatot fogadunk el!
- A borítékra kérjük ráírni: "PÁLYÁZAT".
!! Nem fogadható el a kiírás feltételeinek, illetve a külön dokumentumban található "A pályázatok tartalmi és formai követelményei"-nek nem megfelelő, hiányos pályázat. Ezeket a pályázatokat a Kuratórium nem értékeli és indoklás nélkül visszaküldi.
A PÁLYÁZAT BEADÁSÁNAK HATÁRIDEJE:
2011. AUGUSZTUS 22. (HÉTFŐ) (a postára adás utolsó napja)

A pályázatok elbírálásáról a Kuratórium dönt, előreláthatólag 2011.szeptember 30-áig. A Kuratórium a döntését nem indokolja és az ellen fellebbezésnek nincs helye. A Kuratórium döntéséről október30-áig- a pályázók írásban értesítést kapnak; a támogatást el nem nyert pályázatokat visszaküldjük, a nyertesek anyagait archiváljuk. Az eredményhirdetésre, a kötelezettségvállalás aláírására és a támogatások átutalására várhatóan 2011. október második felében kerül sor.

(További információk: Nagy Mária irodavezető, tel.: 450-6115; E-mail: maria1.nagy@ge.com; http://www.budapestbank.hu/info/alapitvanyok/alap-budapest.php

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
Megpályázható témakörök
Pályázatok tartalmi és formai követelményei
Pályázati felhívás 2011. 2. félév
Pályázati adatlap 2011. 2. félév
Elismervény 2011. 2. félév



.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése