NKA - A Mozgókép Szakmai Kollégium pályázati felhívása

A Mozgókép Szakmai Kollégium pályázatot hirdet:

1. Kisjátékfilmek gyártására
2. Animációs filmek végleges elkészítésére
3. Magyar és „art” besorolású külföldi filmek szelektív forgalmazási támogatására
4. Magyar és „art” besorolású külföldi filmek E-cinema technikán történő vetítésének és vetítésük körülményei javításának szelektív támogatására
5. Az Art-mozik közönségkapcsolatainak kiépítésére, fejlesztésére

 
1. Kisjátékfilmek gyártására
Altéma kódszáma: 1061
Pályázni lehet 15-20 perc vetítési/sugárzási idejű fikciós mű elkészítésére, azaz: kitalált, illetve elképzelt történetet (színész és/vagy nem színész) szereplőkkel előadott kisjátékfilm megvalósítási tervével.
Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy ennél az altémánál dokumentum és animációs filmtervekkel nem lehet pályázni!

A támogatás forrása a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
A finanszírozás módja: vegyes finanszírozás.
A kollégium nem kíván saját forrást és nevezési díjat előírni.
Pályázhatnak a filmkészítők. Kisjátékfilmes pályázatot a produkciós vállalkozás – filmgyártó – adhat be a rendező ellenjegyzésével.
A pályázathoz csatolni kell:
 • a szinopszist (6 pld.-ban),
 • az irodalmi forgatókönyvet (6 pld.-ban,
 • az alkotó(k) szakmai életrajzát (6 pld.-ban),
 • a rendezői elképzelést (6 pld.-ban),
 • a tervezett kisjátékfilm részletes költségvetését, ezen belül jogcímenként feltüntetve az NKA-tól igényelt támogatási összeget,
 • nyilatkozatot a tervezett kisjátékfilm elkészítéséhez szükséges támogatás minimális összegéről,
 • finanszírozási tervet,
 • gyártási ütemtervet: a kisjátékfilm megvalósításának menetrendje, stációi,
 • nyilatkozatot és dokumentációt a kisjátékfilm előkészítéséhez és gyártásához máshol elnyert állami támogatás(ok) összegéről,
 • nyilatkozatot és dokumentációt az esetleges partnerektől,
 • a mozgóképszakmai hatóság (Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Film- és Előadó-művészeti Iroda) által kiadott, a közvetlen állami támogatás igénybevételét lehetővé tevő határozat (a filmalkotás magyar részvételi arányok szerinti besorolására, illetve a kulturális tesztre irányuló eljárások) másolatát, ennek hiányában a mozgóképszakmai hatóság által az eljárás elindításakor kiállított átvételi elismervényt,
 • a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Film- és Előadó-művészeti Iroda határozatának másolata a filmelőállító mozgóképszakmai szervezetek nyilvántartásába történő felvételéről,
 • a filmes betétlapot,
 • a szerzői jogi jogosultaknak a megfilmesítéshez, valamint a filmalkotás terjesztéséhez való hozzájárulása, illetve az erről szóló szerződés,
 • magyar részvételű koprodukciós filmalkotás esetén igazolás arról, hogy a magyar filmelőállító rendelkezik a filmalkotás első eredeti negatívjának vagy sokszorosításra alkalmas eredeti példányának tulajdonjogával, illetve jogosult arról bemutatásra alkalmas műpéldányt készíteni.
Kérjük a szinopszis, az irodalmi forgatókönyv, az alkotók szakmai életrajza és a rendezői elképzelés 1-1 példányát a felsorolás szerinti sorrendben összetűzni, és az elején jól olvashatóan feltüntetni a pályázó nevét és a kisjátékfilm címét, mind a 6 pld.-on!

Elszámolható költségek:
 • Forgatási költség (utazási költség, szállásköltség, fotózás költsége, kamera és technikai eszközök bérleti díja, rendező, operatõrök, hangmérnök, szerkesztő, technikus, tiszteletdíja (járulékok nélkül), videó- és hangkazetták, fotó-  és filmnyersanyag vásárlására, szállításra, laborköltségre),
 • Utómunka költség (tiszteletdíj: vágó, vágóasszisztens; zene, hangkeverés, keverés, laborköltség, utómunkával kapcsolatos technikai eszközök és a vágószoba bérleti díja).
Reprezentációs és rezsiköltségekre támogatás nem igényelhető és nem számolható el.

Elbírálás szempontjai: A filmterv művészi és szakmai színvonala, a film megvalósításának realitása.

A szakmai beszámoló elvárt tartalma: az elkészült kisjátékfilm 1 pld-aDVD-, vagy Blu-ray formátumban.
Ennél az altémánál (1061) egy filmgyártó cég összesen egy pályázatot nyújthat be.
A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 15.§ (2) bekezdésének b) pontja alapján a támogatás kizárólag akkor folyósítható, ha a filmelőállító rendelkezik a filmalkotás – a támogatási igény összege nélkül számított – gyártási költségvetésének fedezetével.
Ehhez az altémához benyújtott pályázati adatlap, csak a témához rendelt betétlappal és a felhívásban meghatározott – a pályázathoz benyújtandó – mellékletekkel együtt érvényes!
A támogatás maximális mértéke: a teljes költségvetés 90%-a.
A tervezett keretösszeg összesen: 30 millió Ft.
A pályázati felhívás e pontja alapján nyújtott támogatások jogalapja a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 12.§ (3) bekezdés c) pontja.

2. Animációs filmek végleges elkészítésére
Altéma kódszáma: 1073
A támogatásra azoknak az animációs filmeknek előállítói pályázhatnak, akik sikeresen szerepeltek az NKA Mozgókép Szakmai Kollégiumának 2011. I. félévi képes forgatókönyv pályázatán és a kész forgatókönyvet 2011. szeptember 9-ig bírálatra leadták, valamint a pályázat beadásakor szerepelnek a mozgóképszakmai hatóság filmelőállítókról és egyéb mozgóképszakmai szervezetekről vezetett nyilvántartásában.
A támogatás forrása a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
A finanszírozás módja: vegyesfinanszírozás.
A kollégium nem kíván saját forrást és nevezési díjat előírni.
A pályázathoz csatolni kell:
 • a szinopszist és a story boardot DVD-formátumban
 • a rendező szakmai önéletrajzát,
 • a tervezett film részletes költségvetését, azon belül jogcímenként feltüntetve az NKA-tól igényelt támogatás összegét,
 • a finanszírozási tervet,
 • a gyártási ütemtervet,
 • az esetleges jogi nyilatkozatokat,
 • a mozgóképszakmai hatóság (Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Film és Előadó-művészeti Iroda) által kiadott, a közvetlen állami támogatás igénybevételét lehetővé tevő határozat (a filmalkotás magyar részvételi arányok szerinti besorolására, illetve a kulturális tesztre irányuló eljárások) másolatát, ennek hiányában, a mozgóképszakmai hatóság által az eljárás elindításakor kiállított átvételi elismervényt
 • a filmes betétlapot,
 • a szerzői jogi jogosultaknak a megfilmesítéshez, valamint a filmalkotás terjesztéséhez való hozzájárulását, illetve az erről szóló szerződéseket,
 • magyar részvételű koprodukciós filmalkotás esetén igazolás arról, hogy a magyar filmelőállító rendelkezik a filmalkotás első eredeti negatívjának vagy sokszorosításra alkalmas eredeti példányának tulajdonjogával, illetve jogosult arról bemutatásra alkalmas műpéldányt készíteni.
Elszámolható költségek:
 • a technikai háttér költsége,
 • tiszteletdíj,
 • számítógép-használati díj.
Reprezentációs és rezsiköltségekre támogatás nem igényelhető és nem számolható el.
Az elbírálás szempontjai:
A kollégium a művészi és szakmai színvonaluk alapján legjobbnak tartott filmterv(ek)nek ítéli oda a támogatást, abban az esetben, ha a film elkészítésének egyéb feltételeit biztosítottnak látja.
A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 15. § (2) bekezdésének b) pontja alapján a támogatás kizárólag akkor folyósítható, ha a filmelőállító rendelkezik a filmalkotás - a támogatási igény összege nélkül számított – gyártási költségvetésének fedezetével.
Támogatottpályázateseténaszakmaibeszámolóelvárttartalma: Az elkészült film egy példánya DVD-, vagy BD-formátumban.
Igényelhetőösszeg: filmenként maximum 10 millió Ft.
A pályázati felhívás e pontja alapján nyújtott támogatás jogalapja a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 12.§ (3) bekezdés c) pontja.
Az ehhez az altémához benyújtott pályázati adatlap, csakbetétlappalés mellékletekkel együtt érvényes!

3. Magyar és „art” besorolású külföldi filmek szelektív forgalmazási támogatására
Altéma kódszáma: 1031
Pályázni lehet a 2011.szeptember 01. és 2012. április 01-ig terjedő időszakban bemutatásra kerülő magyar és meghatározó részben magyar részvételű koprodukciós, valamint „art” besorolású külföldi filmek forgalmazási támogatására. „Art” besorolású külföldi film forgalmazására az a forgalmazó pályázhat, amelyik vállalja a film országos terjesztését úgy, hogy vagy e-cinemán vetíti, vagy az ország legalább tíz mozijába eljuttatja a beszámolási időszakban.
A támogatás forrása a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
A finanszírozás módja: vegyes finanszírozás.
A kollégium nem kíván saját forrást és nevezési díjat előírni.
Pályázhatnak:  a filmek forgalmazói.
A pályázathoz csatolni kell:
 • a részletes forgalmazási tervet,
 • a film megtekintésre alkalmas DVD, vagy Blu-ray változatot (5 pld-ban),
 • a koproducerek részvételi arányairól szóló igazolást,
 • külföldi film esetében a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Film és Előadó-művészeti Iroda igazolását az „art” besorolásról.
Elszámolható költségek:
 • digitális, vagy celluloid kópiagyártás ,
 • promóció (filmplakátok, internetes promóció).
Reprezentációs és rezsiköltségekre támogatás nem igényelhető és nem számolható el.
Elbírálás szempontjai:
 • a benyújtott pályázat színvonala.
Az elbírálás során előnyt élveznek azok a forgalmazók, akik:
 • minél több „art” moziba eljuttatják a pályázatban szereplő filmet,
 • előzetest, illetve promóciós anyagot készítenek.
Támogatott pályázat esetén a szakmai beszámoló elvárt tartalma:
 • a forgalmazási terv és a tényleges forgalmazási eredmények összehasonlítása, elemzése,
 • a promóció leírása.
A  rendelkezésre álló tervezett keretösszeg összesen: 15 millió Ft
A támogatás maximális mértéke: az elszámolható költségek 90%-a. ( 25/2008. (VIII. 8.)  OKM rendelet melléklete alapján)
A pályázati felhívás e pontja alapján nyújtott támogatás jogalapja a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 12.§ (3) bekezdés d) pontja.   

4. Magyar és „art” besorolású külföldi filmek E-cinema technikán történő vetítésének és vetítésük körülményei javításának szelektív támogatására
Altéma kódszáma: 1033
Támogatásra azon – a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Film- és Előadó-művészeti Irodánál regisztrált – „art” termek üzemeltetői pályázhatnak, akik negyedévente legalább 50 (belépődíjas) E-cinema előadást tartanak.
A pályázat célja: Egy modern és takarékosabb technika széles körű használatának ösztönzése, a filmek gyorsabb közönséghez juttatása érdekében.
A támogatás forrása a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
A finanszírozás módja: vegyes finanszírozás.
A kollégium nem kíván saját forrást és nevezési díjat előírni.
Pályázni negyedévenként és termenként maximum 120 ezer forintra lehet.
Pályázni a 2011. október 1.–2012. március 31-ig terjedő időszakra lehet.
A pályázathoz csatolni kell:
 • A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Film- és Előadó-művészeti Iroda 2010. negyedik negyedévi igazolását arról, hogy a pályázó negyedévente az „art” mozik minősítéséről szóló 46/2007. (XII. 29.) OKM rendeletben foglalt feltételeket teljesítette,
 • A pótlandó eszközök pontos leírását.
Elszámolható költségek: (a Mktv. 12. § (3) bek. d) pontja, i) pontja és a Végrehajtási rendelet mellékletének 3. oszlop 4. pontja alapján)
 • Filmkölcsönzési díj,
 • Hirdetési költségek,
 • Az E-Cinema vetítéshez feltétlenül szükséges technikai eszközök pótlása.
Reprezentációs és rezsiköltségekre támogatás nem igényelhető és nem számolható el.
Elbírálás szempontjai:
 • a benyújtott pályázat színvonala,
 • az előadás-, és nézőszám nagysága.
A  rendelkezésre álló tervezett keretösszeg összesen: 7 millió Ft
Támogatott pályázat esetén a szakmai beszámoló elvárt tartalma:
 • Az E-cinema vetítések száma,
 • A vetített filmek listája,
 • Pontos nézőszám,
 • Az elnyert támogatási összegből pótolt  -E-Cinem vetítéshez feltétlenül szükséges- technikai eszköz pontos leírása, számlái.
A pályázati felhívás e pontja alapján nyújtott támogatás jogalapja a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 12.§ (3) bekezdés d) és i) pontja.   

5.  Az Art-mozik közönségkapcsolatainak kiépítésére, fejlesztésére
Altéma kódszáma: 1033
A pályázaton a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Film- és Előadó-művészeti Iroda által nyilvántartásba vett art mozik és art mozi termek, üzemeltetői, valamint azon hagyományos mozik üzemeltetői vehetnek részt, amelyek minden héten rendszeresen art műsort (magyar, magyar részvételű koprodukciós és art besorolású külföldi filmet) is vetítenek.  Pályázat nyújtható be a pályázati kiírás megjelenése és 2012. április 1. közötti időszakban megvalósult ill. zajló on-line hirdetési formák kialakítására, a mozi honlapjának fejlesztésére, közösségi oldalak kialakítására, a mozi linkjének megjelentetésére a város kulturális honlapján,  levelezési listák kialakítására, illetve az adott időszakban megjelenő helyi és nyomtatott reklámra, melyek célja a mozikban játszott filmek célközönségének elérése, tájékoztatása, színvonalas háttéranyagok közreadásával a mozgóképkultúra megismertetése, fejlesztése,  hosszú távon a mozik funkciójának közösségi, kulturális térré történő kibővítése.
A támogatás forrása a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
A finanszírozás módja: vegyes finanszírozás.
A kollégium nem kíván saját forrást és nevezési díjat előírni.
Elbírálás szempontjai:
 • a pályázati cél teljesítése,
 • a folyamatos működés bizonyítása
 • a kiemelkedő művészi és szakmai színvonal.
A pályázat elbírálása során előnyt élveznek:
 • a regisztrált art mozik által benyújtott pályázatok,
 • a korszerűbb, költségkímélő elektronikus hirdetési formákra benyújtott pályázatok, melyeknél az elért célközönség nagy létszámú,
 • előny az alkalmazott eszközök hatékonysága (az egy nézőre vetített fajlagos költségek nagysága),
 • új, innovatív eszközök alkalmazását tervező pályázatok.
Elszámolható költségek:
 • megbízási díj (csak honlap-fejlesztés),
 • reklámköltség,
 • nyomdaköltség.
Reprezentációs és rezsiköltségekre támogatás nem igényelhető és nem számolható el.
Pályázat kötelező tartalmi elemei:
 • a pályázati cél megvalósításának részletes leírása,
 • a projekt megvalósításának részletes költségvetése,
 • a szervezet Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Film- és Előadó-művészeti Iroda általi nyilvántartásba vételéről szóló határozat másolata,
 • az Art-termek  nyilvántartásról szóló határozat másolatát.
A szakmai beszámoló elvárt tartalma:
 • 1-2 oldal terjedelmű szöveges beszámoló, valamint
 • az elkészült reklám- és propagandaanyagok egy-egy példánya, és
 • a honlapról készült utolsó printek.
A  rendelkezésre álló tervezett keretösszeg összesen: 10 millió Ft.
A pályázati felhívás e pontja alapján nyújtott támogatás jogalapja a mozgóképről szóló 2004. évi II törvény 12.§ (3) bekezdés d) és h) pontja.
6. Filmklubok támogatására
Altéma kódszáma: 1008
Támogatásban részesülhetnek a 2012. január 1.–2012. december 31. között  lebonyolításra kerülő – a filmművészeti értékek megismertetését szolgáló, a filmről, mint saját nyelvvel rendelkező művészeti ágról történő gondolkodás és a filmet értő közönség kinevelése érdekében létrehozott  – filmklubok  szervezői, működtetői.
A támogatás forrása a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
A finanszírozás módja: vegyesfinanszírozás.
A kollégium nem kíván saját forrást és nevezési díjat előírni.
Pályázhatnak: a Filmklubok működtetői (csak a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Film- és Előadó-művészeti Iroda által nyilvántartásba vett személy és szervezet.)
 Elszámolható költségek:
 • vetítőterem bérleti díj,
 • megbízási díj, járulékok nélkül (előadók),
 • reklám- és propagandaköltség,
 • nyomdaköltség (műsorismertetők, kiadványok)
Reprezentációs és rezsiköltségekre támogatás nem igényelhető és nem számolható el.
A pályázat kötelező tartalmi elemei:
 • a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Film- és Előadó-művészeti Iroda nyilvántartásba vételről szóló jogerős határozat másolata,
 • a tevékenység részletes leírása, ideértve annak tervezett időbeni ütemezését,
Az elbírálás szempontjai:

A kollégium a pályázat elbírálása esetén megvizsgálja az adott tevékenység jelentőségét és várható filmszakmai hasznosulását, azok megfelelő indoklását, dokumentumokkal való alátámasztottságát. Előnyben részesíti azokat a pályázókat, akik az előző évekből a filmklub működtetésében megfelelő referenciával rendelkeznek, vagy a pályázati cél megvalósításához saját, illetve külső forrást is be tudnak vonni.
A támogatás maximális mértéke: a teljes költségvetés max. 80%-a.
A tervezett keretösszeg összesen: 5 millió Ft
A szakmai beszámoló elvárt tartalma: Részletes beszámoló a támogatott filmklubok megvalósult programjáról, előadóiról, látogatottságáról és a programhoz kapcsolódó kiadványok, reklámanyagok dokumentációja.

A pályázati felhívás e pontja alapján nyújtott támogatások jogalapja a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 12.§ (3) bekezdés d) pontja.
A pályázatokat sokszorosítjuk, ezért kérjük, hogy a feldolgozás, iratkezelés könnyebbsége érdekében a pályázati anyag összeállításánál mellőzzék a reklámanyagokat, a különleges minőségű papírt, bármilyen tűzést, kötést, spirálozást, ragasztást.

A nem támogatott pályázatokhoz csatolt mellékleteket nem őrizzük meg és nem küldjük vissza, azok az NKA Igazgatóságán átvehetők a döntésről szóló értesítő levél dátumától számított 60 napon belül. A határidő letelte után a fenti a fenti anyagokat – külön értesítés nélkül – megsemmisítjük.
TÁJÉKOZTATÁS
Tájékoztatjuk magyarországi illetőségű Pályázóinkat, hogy pályázatuk benyújtása alkalmával - a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatósága érdekében - a 2007. évi CLXXXI. törvény alapján
a) minden pályázat esetében a pályázónak nyilatkozni kell az összeférhetetlenségről, illetve érintettségről.
- A „Nyilatkozat” – amelyet a Pályázati adatlap tartalmaz – kitöltése minden pályázat esetén kötelező.
- Amennyiben a hivatkozott törvény 8. § (1) bekezdése alapján érintettség fennáll, úgy "Közzétételi kérelmet" kitöltve, aláírva a pályázattal együtt kötelezően be kell nyújtani. (A nyomtatvány elérhető és kinyomtatható az alábbi linkre kattintva: Közzétételi kérelem.) A fenti pontokban foglaltak nem teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.
b) a pályázatban leírt és a pályázati eljárásban keletkező adatok közérdekű adatoknak minősülnek,
c) a hivatkozott törvény alapján a pályázat meghatározott adatait közzé kell tennünk a Kormány által meghatározott - www.kozpenzpalyazat.gov.hu - központi portálon.
Tájékoztatjuk pályázóinkat, hogy a támogatásban részesülő kedvezményezettek összhangban az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III.22.) Korm. rendelettel a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény, az annak végrehajtásául szolgáló 9/2006. (V.9.) NKÖM rendelet, valamint a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény és a nem filmgyártási célú mozgóképszakmai tevékenységek állami támogatásának szabályairól szóló 25/2008. (VIII.8.) OKM rendelet alapján állami támogatásban részesülnek, amelyet az Európai Bizottság N 202/2008. számú határozatával hagyott jóvá.
Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy az államháztartás működési rendjéről szóló
292/2009. (XII.19.) Kormányrendelet több helyen érinti a pályáztatás eljárás rendjét:
- 119. §-a alapján a támogatás visszavonása, a támogatási szerződés felmondása, az attól történő elállás esetén a támogatás visszafizetésének biztosítéka a támogatási szerződés mellékletét képező felhatalmazás beszedési megbízás teljesítésére.
- 21. § (4) bekezdése alapján: amennyiben a támogatott tevékenység összköltsége csökken a tervezetthez képest, a költségvetésből nyújtott támogatás összegét az összköltség csökkenésének arányában csökkentenikell, több forrás esetén az eredeti arányoknak megfelelően. Nem kell alkalmazni ezt a szabályt, ha az adott támogatott tevékenységhez biztosított valamennyi költségvetésből nyújtott támogatás összege az egymillió-ötszázezer forintot nem éri el, és nem haladja meg a támogatott tevékenység összköltségét.
- 132. § (2) bekezdés o) pontja alapján az esetleges közbeszerzési eljárás lefolytatásra irányuló kötelezettségükre.
- 133. § (1) bekezdés e) pontja alapján a benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell: a költségvetésből nyújtott támogatásból megvalósítani tervezett tevékenységek, feladatok, beszerzések részletes ismertetését, azok tervezett szakmai hatásait, összefüggéseit a pályázati felhívásban megjelölt céllal, valamint az ehhez kapcsolódó részletes költségtervet.
A pályázati költségvetés tervezett összes költsége között – a program társszervezőkkel együtt történő megvalósítása esetén is – kizárólag a programmal kapcsolatos saját költségek szerepelhetnek.
Felhívjuk figyelmét, hogy utólagos ellenőrzés esetén a teljes tényleges megvalósítási költségeket a szervezet saját – programra történt elkülönített – könyvelési kimutatása alapján igazolni kell.
Pályázati adatlapot elkészíteni a portál ("Pályáztatás" cím alatt) "Aktuális pályázati felhívások" menüpontban található felhívások végén lévő "Adatlap kitöltése" link megnyitásával lehet. "Minta" pályázati adatlap ugyanezen az elérési útvonalon "Kitöltési segédletek" link alatt található. Ez az adatlap tájékoztatásra szolgál, pályázatként benyújtani nem lehet.
A pályázatok 1 eredeti példányban
2011. október 3-ig beérkezően
nyújthatók be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának levelezési címére.
(H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.
A pályázatok elbírálása legkésőbb a beérkezési határidőt követő 60 napon belül történik. A döntésről a pályázók a döntést követő legkésőbb 20 napon belül postai úton értesítést kapnak.
A döntés az NKA portálján is közzétételre kerül.

A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.
A kollégium által támogatott pályázatok megvalósítására az NKA Igazgatósága a támogatottakkal támogatási szerződést köt. A támogatási szerződés megkötésének feltétele, hogy a támogatott a támogatási szerződés megkötéséhez előírt jogszabályi feltételeknek megfeleljen. A támogatott a támogatást csak a támogatási szerződésben meghatározott jogcímekre használhatja fel.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése