Parlagfű-őrség az egészségért!

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Környezetvédelmi pályázatot indítunk „Gyökeres megoldást! Parlagfű-őrség az egészségért!” címmel általános iskolás osztályok és családok számára.

A PÁLYÁZAT CÉLJA

Ma Magyarországon minden ötödik ember szenved parlagfűhöz kapcsolt allergiás, illetve asztmás meg­betegedésben, amely adat többek között a parlagfű térhódításával hozható összefüggésbe. A gyerekek különösen veszélyeztettek, egyre többen szenved­nek a pollenallergiától, ráadásul minden harmadik al­lergiás gyerek asztmás is lesz, amely az egész életére szóló súlyos betegséggel jár.  Pályázatunk célja, hogy a parlagfű által okozott károkra, a légszennyezettség folyamatos növekedésére felhívjuk a figyelmet, illet­ve hogy fejlesszük a gyerekek környezet- és termé­szettudatos látásmódját.

Beküldési határidő: 2012. október 20.

A PÁLYÁZAT RÖVID LEÍRÁSA

A GreenLat Nonprofit Kft. pályázatot hirdet „Gyöke­res megoldást! Parlagfű-őrség az egészségért!” címmel. A feladat: parlagfűvel fertőzött területek keresése, beazonosítása és az illetékes hatóságok felé való be­jelentése. A bejelentéseken túl pluszpontok szerez­hetőek a parlagfű irtásával, melynek módja a követ­kező: az eltávolított parlagfüvet le kell fényképezni, és a digitális fényképet a kitöltött fotódokumentáci­óval együtt a parlagfu@parlagfu.hu e-mail címre szükséges elküldeni.

Továbbá pluszpontok szerezhetőek, amennyiben a Facebookon „Szenvedek a parlagfűtől” elnevezé­sű oldalt like-olják (tetszik) és/vagy a parlagfűtotót illetve egyéb feladatokat (melyek szeptember elejé­től letölthetőek a zoldholnap.hu és a Facebook ol­dalunkról) megküldik részünkre.(Minden egyes like-olás után pluszpont jár!)

NEVEZÉSI KATEGÓRIÁK

•       alsó tagozatos (1-4) osztályok,
•       felső tagozatos (5-8) osztályok,
•       családok

NEVEZÉSI FELTÉTELEK

A nevezés feltétele az „adatlap” kitöltése, amen­nyiben parlagfű-irtásban is részt vett a pályázó, a fotódokumentáció megküldése, továbbá ha egyéb feladatokat teljesített pluszpont megszerzéséért an­nak beküldése is 2012. október 20- ig a parlagfu@parlagfu.hu e-mail címre. Az adatlap elküldésével, úgy tekintjük, hogy a törvényes képviselő beleegye­zését adta a pályázaton való részvételhez. A sze­mélyes adatok megadásával a pályázó elfogadja a pályázati kiírás feltételeit. A beküldött képeket nem kapja vissza a pályázó. Örömmel vennénk, ha osztá­lyok nevezése esetén szülők, nagyszülők is segítenék a munkát.

A BEJELENTÉS MÓDJA

Szóban, telefonon, írásban vagy elektronikus módon a Körzeti Földhivataloknál, a Kormányablakoknál, a Megyei Kormányhivatalok Földhivatalánál, a Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságoknál, a Népegészségügyi Szakigazgatási Szerveknél valamint az Önkormányzatoknál.

A bejelentésnek nincs előírt tartalma, formai követelménye. Azonban szükséges a bejelentő neve, címe, valamint annak közlése, hogy a fertőzött ingatlan mely település területén található, a fertőzött terület elvárható pontosságú leírásával. Továbbá bejelentés tehető a Parlagfűmentes Magyarországért Egyesület hivatalos honlapján a www.pme.hu oldalon,  az online bejelentő lap kitöltésével.

További információkat és elérhetőségeket a zoldholnap.hu oldalon és a Facebook oldalon találhat.
Gondoljunk arra, hogy kis mennyiségű parlagfüvet (kb. 100 példányig, bekerítetlen közterületen) egyszerűbb és gyorsabb azonnal kihúzni, mint ehhez hatósági segítséget kérni.

Beküldési határidő: 2012. október 20.

Beküldési e-mail cím: parlagfu@parlagfu.hu

A tárgyba kérjük feltüntetni:  „Gyökeres megoldást! Parlagfű-őrség az egészségért!”

A pályázat értékelésének határideje: 2012. október 31.

A nyerteseket elektronikus levélben vagy telefonon, illetve a zoldholnap.hu oldalon tájékoztatjuk a díjátadás pontos időpontjáról és helyszínéről. Támogatóink jóvoltából sok-sok értékes nyeremény vár a pályázókra.

Minden kategóriában a 3 legtöbb bejelentést tevő pályázót díjazzuk a pluszpontok figyelembevételével.

Védnökök:
Dr. Kőmíves Tamás, a Nemzetközi Parlagfű Társaság elnöke
Dr. Nékám Kristóf, Budai Irgalmasrendi Kórház Allergológiai és Immunológiai Osztály osztályvezető főorvosa

továbbá:
Görög Zita, Lola, Németh Lajos, Alma Együttes

ADATLAP családok számára_120514_végleges.docADATLAP osztályok számára_120514_végleges.docPlakát_A3_Parlagfű-őrség_20120522_végleges.PDF

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése