Dunai kilátások - képzőművészeti pályázat

A Budapesti Francia Intézet a Fő utcai otthonának 20. évfordulóját ünneplő kiállítást 2012. áprilisában nyitja meg ‘Dunai kilátások’ címmel, amely az épület tervezését, építésének körülményeit, funkcióváltozásait, a városlakók és a szakma általi fogadtatását mutatja be.

A kiállítás szervezőiként az épület köszöntésében, illetve a róla szóló reflexióban művészeti nézőpontokat is érvényesíteni szeretnénk, ezért a kiállítási projekt részeként közösségi művészeti pályázatot írunk ki. A pályázatra olyan, az épület által inspirált, az épületben ill. az épület külső felületén megvalósuló ideiglenes művészeti beavatkozások tervét várjuk, amelyek az épülettel, annak fizikai tereivel, építészeti szellemiségével, kulturális feladatával vagy kultúrpolitikai jelentőségével, a budapesti kontextushoz való viszonyával, illetve más aspektusaival foglalkoznak.

A pályázat műfaja nyitott: bármilyen, a kortárs művészet eszköztárát használó munkával lehet jelentkezni, amely a Francia Intézet nyilvános, a közönség számára hozzáférhető, ill. látható tereiben valósul meg (pl. előtér, aula, kávézó, belső udvar, lépcsőház, médiatár, tető, homlokzat, járda, stb. – az Intézet kiállítóterme, a Salle Padrazzini kivételével). A nyertes, megvalósított pályamű kiállítási ideje minimum egy hónap (a kiállítás időtartama), de adott esetben meghosszabbítható.

Pályázati határidő: 2012. február 6.

Kiíró: Budapesti Francia Intézet
Lebonyolító: KÉK – Kortárs Építészeti Központ


A pályázat jellege:
A kiírás nyilvános képzőművészeti pályázat. A pályázatra képzőművészek, építészek, designerek, illetve más kreatív területek képviselőinek egyéni vagy csoportos terveit, javaslatait várjuk.

A pályázat díjazása
A bíráló bizottság 1 díj odaítéléséről dönt: a pályázat győztese bruttó 300.000 Ft honoráriumot kap, amely az alkotás bruttó 1.000.000 Ft-ban maximált megvalósítási költségéhez adódik hozzá, számla ellenében.

A jelentkezés feltételei:
- Minden 18. életévét betöltött személy pályázhat újonnan elkészített saját művészeti alkotásával. Minden pályázó legfeljebb egy művészeti alkotással pályázhat.
- A pályázók kizárólag saját eredeti szerzői alkotásukkal pályázhatnak, ellenkező esetben a pályázat érvénytelenné válik, a pályázó díjat nem kaphat, ha ez a díjátadást követően válik ismertté, a pályázó köteles a díjat visszaszolgáltatni.
- A pályázó a pályamunka benyújtásával felelősséget vállal azért, hogy a pályamunka a saját szerzői műve, továbbá vállalja a felelősséget, hogy az általa benyújtott pályamű nem sérti más szerzői, felhasználói, illetve személyiségi jogát és a pályamunka közzététele semmilyen jogszabályba nem ütközik.
- A pályázó vállalja, hogy amennyiben a pályázatot megnyeri, a kiírásban meghatározott pályaművet megtervezi és elkészíti, valamint vállalja, hogy részt vesz a mű installálásában.
- Csak az a pályázat számít érvényesnek, amely a meghirdetett határidőn belül beérkezik és hiánytalanul tartalmazza a 9. pontban megjelölt pályázati anyagokat.
- A határidő után hiánypótlásra nincs lehetőség!
- A pályázók a pályázat benyújtásával tudomásul veszik, hogy amennyiben határidőre nem érkezik be megfelelő minőségű pályamű, úgy a zsűri fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati díjat ne ítélje oda.
- A pályázók a pályázat benyújtásával engedélyezik azt, hogy a szervezők a nem nyertes pályázati anyagokat a kiállításhoz kapcsolódó fórumon bemutassák.
- A pályázók a kiállítás megnyitója előtt nem publikálják pályaműveiket.
- A pályázó elfogadja, hogy a kiíró csak a zsűri által elbírált nyertes pályázatot díjazza, a többi pályázatot benyújtók részére pályadíjat nem biztosít.
- A pályázók a pályázat benyújtásával elfogadják a pályázati kiírás feltételeit és a zsűri bizottság döntését. A zsűri döntésével kapcsolatban reklamációra nincs lehetőség.

A pályázat menete
  1. A pályázati kiírás és annak mellékletei (bemutatás, helyszínfotók, tervek és bibliográfia) megtalálhatóak a www.kek.org.hu/fi20 honlap “Épület” menüpontjában
  2. A pályaműveket a mellékletekkel együtt személyesen, illetve postai úton kell eljuttatni a Kortárs Építészeti Központ, 1061 Budapest, Székely Mihály u. 8. címre, vagy digitális formában, csatolmányként elküldeni a fi20@kek.org.hu címre. A borítékra kérjük ráírni, illetve az email tárgymegjelelölésében feltüntetni: FI20 Pályázat.
  3. A nyertessel a Budapesti Francia Intézet szerződést köt pályázati munkája koncepciójának kidolgozására, kivitelezésére és installációjára.

A pályázat időrendje
- 2012. január 9. – a pályázat kihirdetése
- Pályázati anyagok leadása: 2012. február 6. 14.00 óra
- 2012. február 13. résztvevők értesítése az eredményekről
- 2012. április 1. a mű elkészítésének végső határideje
- 2012. április 2. a kiállítás megnyitója, a nyertes munka bemutatása

A zsűri és a zsűrizés:
A pályaműveket 7 fős zsűri bírálja el.
A zsűri tagjai:
- Esterházy Marcell, képzőművész
- Rajk László, építész
- Stenczer Sári, művészettörténész
- François Laquièze, a Francia Intézet igazgatója
- Julien Couzy, a Francia Intézet kulturális attaséja
- Evva Ambrus, építész, KÉK, a kiállítás kurátora
- Polyák Levente, urbanista, KÉK, a kiállítás kurátora
A zsűri többségi szavazással hozza döntését, munkája nem nyilvános. A bíráló bizottság döntése végleges. A zsüri az értékelés során a művészi érték és relevancia mellett a műalkotás megvalósíthatóságát és megvalósítási költségeit is figyelembe veszi.

A pályázatra leadandó anyagok
- online jelentkezési lap kitöltése
- a javaslat tartalmi összefoglalója: 1 A4-es lapon, a pályamű koncepciójáról, megvalósításáról
- illusztrációk, vázlatok, látványtervek 2 A4-es lapon, max. 5Mb méretű .pdf file-ban.
- igény esetén legfeljebb 3 perces video anyag is mellékelhető
- önéletrajz, 1 A4-es lapon
- portfolio, tetszőleges formátumban
- költségvetési vázlat, 1 A4-es lapon
- megvalósítási ütemterv vázlat, 1 A4-es lapon

A magyar vagy francia nyelvű pályaműveket a mellékletekkel együtt személyesen, illetve postai úton kell eljuttatni a Kortárs Építészeti Központ, 1061 Budapest, Székely Mihály u. 8. címre, vagy digitális formában, csatolmányként elküldeni a fi20@kek.org.hu címre. A borítékra kérjük ráírni, illetve az email tárgymegjelelölésében feltüntetni: FI20 Pályázat.

Kapcsolat:
E-mail: fi20@kek.org.hu
www.kek.org.hu

További információk, kérdések, és letölthető anyagok a www.kek.org.hu/fi20 oldalon
http://www.kek.org.hu

forrás: mke.hu

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése