Közlekedj okosan! - Rajzpályázat óvodás gyermekek részére

http://alkotoipalyazatok.blogspot.hu/2014/01/kozlekedj-okosan-rajzpalyazat-ovodas.html
A Generali a Biztonságért Alapítvány fontosnak tartja a gyermekek baleset-megelőzését és biztonságos közlekedésre való nevelését, ezért rajzpályázatot hirdet "Közlekedj okosan!” címmel!
A nyereményjáték szervezője a Generali a Biztonságért Alapítvány (továbbiakban: "Alapítvány” székhelye: 1066 Budapest, Teréz körút 42-44., adószáma: 18078769-2-42, nyilvántartási száma: 5781 Fővárosi Törvényszék) 2013. november 29. és 2014. február 28. közötti időpontban rajzpályázatot hirdet "Közlekedj okosan” címmel.
A rajzpályázaton a fenti időtartam alatt óvodás gyermekek, általuk tetszőleges rajztechnikával készített, biztonságos közlekedéssel kapcsolatos tárgyú, A4-es méretű rajzokkal vehetnék részt, törvényes képviselőjük útján.
Pályázatok elbírálása: Az Alapítvány grafikusok bevonásával, értékelő bizottság keretében választja ki a három legjobb pályázatot, legkésőbb 2014. március 31-ig. A nyertesként kiválasztott pályázó gyermekek és óvodai csoportjai nyereményben részesülnek.


Nyeremények:

I. helyezett:
Gyermek: 20 000 Ft értékű Sodexo ajándék utalvány
Óvodai csoport: 50 000 Ft értékű Sodexo ajándék utalvány
II. helyezett:
Gyermek: 10 000 Ft értékű Sodexo ajándék utalvány
Óvodai csoport: 25 000 Ft értékű Sodexo ajándék utalvány
III. helyezett:
Gyermek: 10 000 Ft értékű Sodexo ajándék utalvány
Óvodai csoport: 15 000 értékű Sodexo ajándék utalvány
A nyeremény készpénzre vagy egyéb szolgáltatásra nem átváltható.

II. A részvétel szabályai
A nyereményjátékban kizárólag azok a személyek (a továbbiakban: "Pályázók”) vehetnek részt, akik az alábbi együttes feltételek mindegyikének megfelelnek:
a) A Pályázó kizárólag óvodás gyermek lehet, aki a rajzpályázat fenti témakörében 1 db, A4-es méretű rajzot tetszőleges rajztechnikával elkészíti.
b) A Pályázó törvényes képviselője érvényes pályázati adatlapot mellékel a rajzhoz, amely adatlapon az óvodai intézményre vonatkozó adatokat is kitölti.
c) A Pályázó törvényes képviselője 2013. november 29. és 2014. február 28. között megküldi a rajzot és az adatlapot a 1380 Budapest Pf. 1073-as címre, a Generali a Biztonságért Alapítványnak címezve. A pályázatnak legkésőbb 2014. február 28- ig be kell érkeznie a fenti címre. Az azonosítás megkönnyítése érdekében a borítékon az Alapítvány kéri feltüntetni a rajzpályázat elnevezését ("Közlekedj okosan").
d) A Pályázó törvényes képviselője az elbírálás időpontjáig (2014. 03. 31.) nem vonja vissza az adatkezelési hozzájárulását, és ezen időpontot megelőzően egyéb módon sem kéri adatai kezelésének Alapítvány által történő törlését.
Azon Pályázók, akik a fenti részvételi feltételek bármelyikének nem felelnek meg, nem vehetnek részt az elbírálásban.
Pályázó törvényes képviselője nem lehet, és az elbíráláson illetve a nyereményjátékban nem vehet részt a Generali Cégcsoport tagjainak-, és leányvállalatainak, tagvállalatainak a munkavállalója, vezető tisztségviselője, továbbá a Generali-Providencia Biztosító Zrt., az EUB Zrt, és a Genertel Zrt. regisztrált függő biztosításközvetítője, valamint mindezen személyeknek a Ptk. 685. § b. pontjában meghatározott hozzátartozói és közeli hozzátartozói.

III. A nyertesek értesítése, a nyeremény átvétele
Az Alapítvány a nyertes Pályázók részére az elbírálást (2014. 03. 31) követően haladéktalanul, de legkésőbb nyolc (8) napon belül - elektronikus úton, e-mailben - értesítést küld. Alapítvány nem tartozik felelősséggel azért, ha a nyertes az adatlapon megadott e-mali címén bármely okból nem kapja meg a kiküldött értesítést.
Ilyen esetben az Alapítvány az adatlapon megadott telefonos elérhetőségén is megkísérli felvenni a kapcsolatot a nyertessel.
Amennyiben azonban ez nem vezet eredményre, vagy a nyertes a nyereményt az elbírálást követő legkésőbb 60 napon belül nem veszi át, a nyertesnek a nyereményhez való joga ilyen esetben megszűnik, az elbírálástól számított 60. (hatvanadik) nap elteltével.
Ebben az esetben az elbíráláson következő pótnyertes kerül nyertes pozícióba. Nyertesek listája (gyermek neve és település neve) - szülő/törvényes képviselő hozzájárulása esetén - a http://www.generali.hu/alapitvany oldalon 2014. március 31-én megjelenik és 60 napon keresztül elérhető.

IV. Egyéb
A nyereményeknek a nyertesek részére való juttatása miatt felmerülő személyi jövedelemadó megfizetése az Alapítvány kötelezettsége. Minden egyéb felmerülő költséget - mint például a nyeremény átvételével kapcsolatos utazási költségeket - Pályázó köteles viselni.
A pályázat nem minősül engedély- vagy bejelentés köteles szerencsejátéknak.
Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-58044/2012.
http://www.generali.hu

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok: pályázati adatlap

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése