Űrturizmus - civilek a világűrben, középiskolások pályaművei

http://alkotoipalyazatok.blogspot.hu/2014/01/urturizmus-civilek-vilagurben.htmlA Magyar Asztronautikai Társaság (MANT) az "Informatika a Látássérültekért" Alapítvánnyal együttműködve, az Űrvilág támogatásával az ENSZ Világűrhét alkalmából pályázatot hirdet több kategóriában

A pályázatra pályamunkát nyújthat be bármely általános vagy középiskolai oktatási intézményben tanuló, magyarul beszélő diák, aki megfelel valamelyik kategória követelményeinek. A pályázaton az idei évben egyénileg illetve csapatban is lehet nevezni. A pályázatokat határainkon túlról is várjuk!
A pályázaton nem szerepelhet a MANT korábbi pályázataira készített pályamű. A pályamunkákat elbíráló zsűri tagjainak közvetlen hozzátartozói nem vehetnek részt a pályázaton.

Beküldési határidő: 2014. február 10. (hétfő) 23 óra 59 perc.  
 
3. A pályázat kategóriái A pályázatot az alábbi kategóriában hirdetjük meg:
Egyéni pályázók esetében:
- az oktatási intézményekben tanulók 11-14 éves korcsoportja
- az oktatási intézményekben tanulók 15-18 éves korcsoportban (de legfeljebb a középiskola befejezéséig);
- 11-18 év közötti látássérült fiatalok.

Csapatban pályázók esetében:
- az oktatási intézményekben tanulók 11-14 éves korcsoportja
- az oktatási intézményekben tanulók 15-18 éves korcsoportban (de legfeljebb a középiskola befejezéséig);
- 11-18 év közötti látássérült fiatalok.

A csapatokról:
- A csapatok 2-4 főből állhatnak.
- Egy diák csak egy csapatban indulhat.
- Ha valaki csapatban indul, akkor nem adhat be egyéni pályázatot.
- A csapat legidősebb tagjának az életkora számít a kategóriák közötti választásnál. (Ha például a csapat három főből áll, két 14 éves és egy 15 éves diákkal, akkor a 15-18 éves korcsoportot kell választani.)

4. A pályázat benyújtása A pályázatokat egy online beadó felületen kérjük beadni, amely a http://www.mant.hu/diakpalyazat weboldalon érhető el. (Akik papír alapú munkát terveznek leadni, azoktól postacímünkre várjuk az alkotásokat, de őket is arra kérjük, hogy regisztráljanak az online beadó felületen, adják meg a pályázathoz szükséges adatokat, töltsenek fel egy digitális fényképet a pályamunkájukról, és utána postán juttassák el hozzánk az alkotásukat. A pályamunka leadását ebben az esetben is a beadási határidőig meg kell ejteni!)

5. A pályázat beadási határideje Beküldési határidő: 2014. február 10. (hétfő) 23 óra 59 perc. Határidő után beérkezett pályázatokat nem áll módunkban elfogadni.

6. A pályázat témaköre Űrturizmus - civilek a világűrben Ezen belül például az alábbi témákkal kapcsolatos munkákról lehet szó:
- Az űrturizmus eddigi története és a közeljövő tervei.
- Űrugrás vagy űrutazás - mi a különbség?
- Mikor jut egy űrturista tényleg a világűrbe, ha űrugráson vesz részt?
- Hol kezdődik szerinted a világűr?
- A polgári űrrepülés nehézségei, avagy lehet-e annyira biztonságos és egyben megfizethető, mint napjainkban a polgári repülés?
- Hogyan készítenéd fel az űrturistákat?
- Vezető pilótaként mit ajánlanál a turistáknak út közbeni megtekintésre?
- Mit mérnél a világűrben, ha űrturista lehetnél? - űrturista utak tudományos célú felhasználása.
- Hogyan szerezzünk pénzt űrturizmusra? - az űrturizmus üzleti tervei.
- Szállodák, kilátással a Földre.
- Egy tartalmas hétvége a Holdon.
A megjelölt témák közül lehet egyet választani, lehet többet választani, lehet mindegyikkel foglalkozni. A megjelölt témák mellett természetesen bármilyen, a pályázati kiírás címéhez kapcsolódó témát fel lehet dolgozni!

7. A pályázó feladata A pályázónak (akár egyénről, akár csapatról van szó) választani kell egyet az alábbi feladatok közül. (Mindegyik feladat témája egy vagy több a 6. pontban felsorolt témák közül.)
A látássérült pályázóknak az A illetve a D feladatok valamelyikének választását javasoljuk.
A, Írj! (Dolgozat készítése) A pályázó feladata az, hogy az Űrturizmus - civilek a világűrben témakörben elgondolásait - olvasmányai, tanulmányai vagy egyéb források alapján, de önálló feldolgozású munkában - fejtse ki.

B, Alkoss! (Rajz, számítógépes grafika vagy ismeretterjesztő poszter készítése) A pályázó feladata, hogy az Űrturizmus - civilek a világűrben témakörben - olvasmányai, tanulmányai vagy egyéb források alapján, de önálló feldolgozásban - rajzot, vagy számítógépes grafikát, vagy ismeretterjesztő posztert készítsen. A grafika technikája szabadon választható: lehet kézrajz, festmény, fotómontázs, számítógépes grafika vagy egyéb grafikai alkotás. A poszter maximális mérete A2-es lehet. A poszter technikája szabadon választható: lehet kézzel készített poszter, nyomtatott anyagok felhasználásával készített poszter vagy számítógépes eszközökkel készített poszter.

C, Tervezz! (Űrszonda tervezése) A pályázó feladata, hogy az Űrturizmus - civilek a világűrben témakörben - olvasmányai, tanulmányai, vagy egyéb források alapján, de önálló feldolgozásban - részletes technológiai leírást és látványtervet készítsen egy űrugrásokra alkalmas repülőgépről, egy a Föld körül keringő, űrturisták fogadására is alkalmas űrhajóról vagy űrállomásról, a Holdra turistákat szállító űrjárműről, leszállóegységről, egy holdi bázisról, vagy bármilyen más, az űrturizmussal kapcsolatba hozható járműről vagy műszaki berendezésről.

D, Felelj! (Tudáspróba) A pályázó feladata, hogy választ adjon az Űrturizmus - civilek a világűrben témakörben általunk feltett kérdésekre. A kérdések a pályázat honlapján olvashatóak.

E, Vágj! (Videó) A pályázó feladata, hogy az Űrturizmus - civilek a világűrben témakörben - olvasmányai, tanulmányai, vagy egyéb források alapján, de önálló feldolgozásban - egy videót készítsen.
A fenti A, B, C, D, E feladat közül csak egyet kell választania a pályázónak. Egy pályázó több feladatot is megoldhat, ebben az esetben a helyezési sorrend megállapításánál a legjobban sikerült feladatmegoldását vesszük figyelembe. (Több feladat megoldása esetén a legjobb feladat számít, a különböző feladatok részpontszámai nem adhatók össze.)

8. Formai követelmények Az A feladat esetében a pályaművet DOC, DOCX vagy PDF formátumban kérjük a pályázati honlap beadó felületén keresztül feltöltetni. A pályamunka maximális terjedelme 8 oldal (A4). Az ábrák, rajzok - ha mellékletként szerepelnek - nem számítanak bele az oldalszámba. A dolgozathoz kérünk irodalomjegyzéket, és a pályázókat arra kérjük, hogy tüntessék fel az Internet-hivatkozásokat is! Kérjük, kerüljék el az olvasott forrásokból való szó szerinti szövegátvételt, hiszen az nem számít önálló munkának. A pályamunka címe nem egyezhet meg a kiírás címével.
A B feladatnál a pályaművet rajz és grafika esetében elsősorban PDF formátumban (de emellett DXF, PSD, CDR vagy JPG formátumban) fogadjuk el, poszter esetében a pályaművet elsősorban PDF formátumban kérjük a pályázati honlap beadó felületén keresztül feltöltetni, de CDR, PSD vagy JPG formátumban is elfogadjuk. Kérjük, hogy a kézzel készült rajzokról és poszterekről készítsenek digitális fényképet, és ezt a fényképet töltsék fel a pályázati honlap beadó felületén keresztül, a kézzel készült alkotásokat pedig juttassák el postacímünkre (1044 Budapest, Ipari park u. 10.). Pályaművet visszaadni nem áll módunkban. A pályamunka címe nem egyezhet meg a kiírás címével.
A C feladat esetében a pályaművet PDF, DXF, CDR vagy JPG formátumban kérjük a pályázati honlap beadó felületén keresztül feltöltetni. Kérjük, hogy a kézzel készült alkotásokról készítsenek digitális fényképet, és ezt a fényképet töltsék fel a pályázati honlap beadó felületén keresztül; a kézzel készült alkotásokat pedig juttassák eljuttatni postacímünkre (1044 Budapest, Ipari park u. 10.). Pályaművet visszaadni nem áll módunkban. A pályamunka címe nem egyezhet meg a kiírás címével.
A D feladat esetében a pályaművet DOC, DOCX vagy PDF formátumban kérjük a pályázati honlap beadó felületén keresztül feltöltetni. Egy dokumentumban szerepelhet a válasz mindegyik kérdésre.
Az E feladat esetében a pályaművet AVI vagy WMF formátumban kérjük elkészíteni, és pályázati honlap beadó felületén részletesen leírtak alapján feltölteni.

9. Eredményhirdetés A pályázókat e-mailben értesítjük az eredményhirdetés időpontjáról és helyszínéről, a nyertes pályázók nyereményüket a 2014 tavaszán egy ünnepélyes díjátadón vehetik át. A pályázat eredményét 2014. április 30-ig nyilvánosságra hozzuk.

10. Értékelés Értékelési szempontok:
- a feldolgozott ismeretanyag tartalma, hitelessége;
- a feldolgozás eredetisége;
- a kiírásban felsorolt követelmények betartása.

11. Díjak Az alábbi díjakat mind egyéni, mind csapat kategóriában átadjuk.

EGYÉNI indulók: 11-14 éves korcsoport
A 11-14 éves korcsoportban a három legjobb pályamű szerzője értékes könyvjutalomban részesül. Az első öt legjobb pályamunkát beadó fiatal jutalma egy látogatás budapesti, űrtevékenységgel foglalkozó intézmény(ek)ben.
Az érvényes pályamunkát beadó, a MANT Űrtábor életkori előírásainak megfelelő pályázók elnyerik a 2014-es MANT Űrtáborban való kedvezményes részvétel lehetőségét. (A MANT Űrtáborról információk a http://www.mant.hu/urtabor címen találhatóak.)
15 -18 éves korcsoport
A 15-18 éves korcsoportban a legjobb pályaművet benyújtó diák térítésmentesen vehet részt a 2014-es MANT Űrtáborban. A második helyezettnek a részvételi díj 50%-át elengedjük, a harmadik helyezettnek a részvételi díj 33%-át engedjük el.
Az első öt legjobb pályamunkát beadó fiatal jutalma egy látogatás budapesti, űrtevékenységgel foglalkozó intézmény(ek)ben.
Az érvényes pályamunkát beadó, a MANT Űrtábor életkori előírásainak megfelelő pályázók elnyerik a 2014-es MANT Űrtáborban való kedvezményes részvétel lehetőségét. (A MANT Űrtáborról információk a http://www.mant.hu/urtabor címen találhatóak.)
Látássérült fiatalok
A látássérült pályázók közül a legjobb pályaművet benyújtó három fiatal egy exkluzív látogatáson vehet részt egy budapesti, űrtevékenységgel foglalkozó intézményben. Ezt a lehetőséget a MANT a Huntsville-ben járt magyar kísérőkkel valamint az "Informatika a Látássérültekért" Alapítvánnyal közösen hirdeti meg.
Az érvényes pályamunkát beadó összes látássérült pályázó elnyeri a MANT ifjúsági tagságát, az esedékes tagdíj összegét a 2014. évre elengedjük.

CSAPATOK részére: 11-14 éves korcsoport
A 11-14 éves korcsoportban a három legjobb pályamű szerzőcsapata értékes könyvjutalomban részesül. Az első öt legjobb pályamunkát beadó csapat jutalma egy látogatás budapesti, űrtevékenységgel foglalkozó intézmény(ek)ben.
Az érvényes pályamunkát beadó, a MANT Űrtábor életkori előírásainak megfelelő pályázók elnyerik a 2014-es MANT Űrtáborban való kedvezményes részvétel lehetőségét. (A MANT Űrtáborról információk a http://www.mant.hu/urtabor címen találhatóak.)
15-18 éves korcsoport
A 15-18 éves korcsoportban a legjobb pályaművet benyújtó csapat tagjai térítésmentesen vehetnek részt a 2014-es MANT Űrtáborban. A második helyezettnek a részvételi díj 50%-át elengedjük, a harmadik helyezettnek a részvételi díj 33%-át engedjük el.
Az első öt legjobb pályamunkát beadó csapat jutalma egy látogatás budapesti, űrtevékenységgel foglalkozó intézmény(ek)ben.
Az érvényes pályamunkát beadó, a MANT Űrtábor életkori előírásainak megfelelő pályázók elnyerik a 2014-es MANT Űrtáborban való kedvezményes részvétel lehetőségét. (A MANT Űrtáborról információk a http://www.mant.hu/urtabor címen találhatóak.)
Látássérült fiatalok
A látássérült pályázók közül a legjobb pályaművet benyújtó csapat egy exkluzív látogatáson vehet részt egy budapesti, űrtevékenységgel foglalkozó intézményben. Ezt a lehetőséget a MANT a Huntsville-ben járt magyar kísérőkkel valamint az „Informatika a Látássérültekért” Alapítvánnyal közösen hirdeti meg.
Az érvényes pályamunkát beadó összes látássérült pályázó elnyeri a MANT ifjúsági tagságát, az esedékes tagdíj összegét a 2014. évre elengedjük.

12. Felhasználás A nyertes pályázók hozzájárulnak, hogy pályaművük a Magyar Asztronautikai Társaság honlapján, a Magyar Asztronautikai Társaság kiadványaiban, a Magyar Asztronautikai Társaság által szervezett kiállításokon és rendezvényeken megjelenjen. A nyertes látássérült pályázók hozzájárulnak ahhoz, hogy a Magyar Asztronautikai Társaság mellett az „Informatika a Látássérültekért” Alapítvány is felhasználhassa alkotásaikat kiadványaiban és az általa szervezett kiállításokon, illetve rendezvényeken.
A fentieken túl minden, a pályaművekkel kapcsolatos megjelentetési vagy felhasználási jog a pályázóknál marad.

13. További információ A pályázattal kapcsolatos kérdésekre a palyazat@mant.hu címen válaszolunk. A beadási határidő előtti harmadik hétig folyamatosan nyilvánosságra hozzuk a palyazat@mant.hu címre addig érkezett kérdéseket és válaszokat a diákpályázat honlapján. http://www.mant.hu

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése