Concrete Design Award 2011

MEGHOSSZABBÍTOTT LEADÁS: 
2011. JÚLIUS 31.

Az IVANKA Beton nyílt pályázatot hirdet „Concrete Design Award 2011” címen. Olyan tehetségeket keresünk, akik vakmerően kreatív ötleteikkel nemzetközi színtéren is megállják a helyüket. A változatos tematika szerinti pályázati kategóriákra válaszul formabontó koncepciókat várunk, annyi megkötéssel, hogy a felhasznált anyagok közül az alkotás fő karakterét a beton adja.
Legyen az akár kisbuzogány, asztal, szék, hangfal, sírkő, súlyzó, ékszer, betonból elkészíthető, méghozzá igényesen. Pályázatunk kiírásának célja, hogy a látszóbeton megszokott jelenlétéhez és térhódításához képest új irányokat és funkciókat találjunk az anyag magas minőségű alkalmazására.

PÁLYÁZAT TÁRGYA
Betonból készíthető vagy betont is tartalmazó, kereskedelmi forgalombahozatalra alkalmas nemzetközi színvonalú termékek, termékrendszerek létrehozása. A tárgyak formájának alkalmasnak kell lenni kis- és nagy sorozatban történő előállításra. Az Ivanka munkaruha kategóriában természetesen egyéb anyagok (is) használhatóak.
A tervezés bázisát az alábbi alapanyagok és az azokhoz kapcsolódó technológiák adják:
 •  IVANKA Beton saját fejlesztésű alapanyagai
 •  Lafarge -Ductal®
Az egyes eljárások önmagukban, tisztán, de egymással kombinált formában az alapanyagok ötvözésével is alkalmazhatók. Kiíró kiemelten várja továbbá a beton mellett más, társított anyagok, mint pl. fém, fa, üveg, textil, újrahasznosított anyagok stb. jelenlétét izgalmasan bátor anyagtalálkozások formájában. A társítandó anyag rendelkezésre álló technikákkal való kompatibilitása a megvalósíthatóság érdekében minden esetben vizsgálandó.
A pályázat részeként üzemlátogatások és konzultációk keretében megismerhetőek lesznek az anyagok és a gyártási háttér, a szerszámozás és előállítás egyéb körülményei.

PÁLYÁZÓK KÖRE
A pályázaton azon természetes személy, vagy személyek csoportja, továbbá minden Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság, nonprofit társaság vehet részt, aki, amely vállalkozik a pályázati kiírásban közzétett feladat elvégzésére, és a pályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek fogadja el.
Az IVANKA Beton (továbbiakban: kiíró) várja művészeti, műszaki iskolák tanulóinak, főiskolák, egyetemek hallgatóinak pályázatait, illetve szabadúszó kreatívok és egyéb kreatív csoportok munkáit.
Egy pályázó több kategóriában is indulhat, ez esetben azonban kategóriánként elkülönülten és eltérő cím alatt kell pályázatait benyújtania. Egy pályázatban egy kategórián belül azonban több pályamű (termék terv) is benyújtható.

PÁLYÁZATON VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI
 • A pályázati anyag egésze a kiíró honlapjáról tölthető le.
 • Pályázni csak olyan tervvel lehet, amely más személy szerzői és iparvédelmi jogát nem sérti.
 • A pályázók a pályázat benyújtásával elfogadják a pályázati kiírásban foglalt feltételeket és alávetik magukat a bíráló bizottság döntésének. A bíráló bizottság döntése ellen fellebbezésnek nincs helye.
 • A nyertes (1-3. helyezett) pályamunkák alkotói hozzájárulnak ahhoz, hogy a munkáikon a kiíró kizárólagos szabad felhasználási jogot szerezzen korlátlan területi és időbeli hatállyal. A kizárólagos szabad felhasználási jog magában foglalja különösen a termék gyártósoron való többszörözését és kis- és nagykereskedelemben történő forgalmazását.
 • A pályázók tudomásul veszik, hogy a kiíró a benyújtott pályamunkák megvalósítására opcióval rendelkezik, és a pályázó köteles a kiíró írásbeli engedélyét kérni a mű más személy általi felhasználására. A kiíró és a bíráló bizottság az első három helyezetten felüli pályaműveket is megvalósításra érdemesnek találhat, melyek felhasználási jogai külön megállapodás tárgyát képezik.
 • A pályázat beküldésével a pályázó automatikusan beleegyezik a pályamű nyilvánosság előtti bemutatásába. Az beaadott terveket és annak anyagait a későbbiekben, térben és időben történő korlátozás nélkül a pályázat kiírója bemutathatja
PÁLYÁZATI KATEGÓRIÁK
BURKOLATOK – homlokzatburkoló panelek, belsőépítészeti falpanelek, padlóburkolatok, térkövek stb.
BÚTOROK – dohányzóasztal, étkezőasztal, íróasztal, polc, TV/Hi-Fi bútor, tükörkeret, képkeret, posztamens, szobainas, kerti bútorok, utcabútorok, bútorba integrált akvárium/terrárium, bio-kandalló stb.
KIEGÉSZÍTŐK – ajándéktárgyak, pl. zsákbamacska, ünnepi tárgyak (pl. húsvéti tojás, karácsonyfadísz, esküvői, születésnapi kiegészítők és ajándékok, asztali szettek (kupa, csésze, mécses, gyertyatartó stb), ékszerek, viselhető tárgyak
SPORT – eszközök a sport és egészség nevében!
EGYÉB – a felsorolt kategóriák egyikébe sem sorolható, de betonból kívánkozó innovatív ötlet terve
+ 1 bonus kategória

IVANKA MUNKARUHA
Tervezz Ivanka munkaruhát! Olyat, amelyet munkásaink szívesen hordanának, praktikusak és igényesek. Legyen az cipő, nadrág, póló, kabát vagy egyéb ruházat vagy mindezek együtt, a lényeg, hogy cool legyen. Szükségünk lenne továbbá egy utcai viselet felett hordható kiegészítő védőöltözetre is (egyszer vagy többször használható kivitelben), hogy ne piszkolódhasson össze a ruhája a műhelyünkbe érkező érdeklődőknek.

PÁLYÁZATHOZ BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA
A pályázatokat jeligével ellátott borítékban várjuk, amely a következőket tartalmazza:

1. A6- os vagy C5-ös külön külön boríték jeligével ellátva, amely tartalmazza:
 • kitöltött és aláírt Adatlap
 • cégek esetén egy 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonat
 • kitöltött és aláírt nyilatkozat a szerzői jogokról
2. CD / DVD – jeligével ellátva, amely tartalmazza:
 • nyomtatott vagy szabadkézi technikával készített maximimum 3db A3-as méretű tabló digitalizált változatát: azaz az összes tablót digitális / digitalizált (szkennelt) formátumban, tablónként maximum 5MB méretű JPG fájlokként (kis felbontás) és ezen felül egy, maximum 30 MB méretű, 300 – 600 dpi felbontású PDF fájlokként lementett verziót (nagy felbontás)
 • a kötelezően benyújtandó dokumentumokon felül tartalmazhatja a pályamű egyéb módon való bemutatását (például AVI formátumú videót)
A pályázatot postai úton kell benyújtani a 1087 Budapest, Osztály u. 20-24/E címre; a pályázat benyújtásának ideje a postai bélyegzőn szereplő dátum. A borítékok mindegyikén szerepelnie kell a jeligének.
A pályázat benyújtását követően hiánypótlásra nincs lehetőség.

BEADÁSI HATÁRIDŐ
A pályázat beadási határideje: 2011. május 31. 24:00

BÍRÁLATI SZEMPONTOK, KRITÉRIUMOK
 • megvalósíthatóság, gyárthatóság
 • a termék létjogosultsága, valódi szükségletek fedezése
 • újszerűség, eredetiség
 • innovatív technológiák alkalmazása
 • kulturális, tradicionális értékek közvetítése, hozzáadott érték
 • kísérleti jelleg
 • tervezői következetesség
 • környezetvédelem, környezettudatosság, újrahasznosítás
 • felhasználóbarát kialakítás, emberközpontúság
 • prezentáció összképe, minősége
Érvénytelen a pályázat:
 • amelyet határidőn túl nyújtottak be;
 • amely nyilvánvalóan hamis adatot tartalmaz;
 • ha a pályázat nem felel meg a pályázati feltételeknek.
A Bizottság a pályázatot kizárhatja, amennyiben az nem teljesen felel meg a formai vagy tartalmi követelményeknek és ez a pályázat érdemi bírálatát nem teszi lehetővé.

BÍRÁLÓ BIZOTTSÁG ÖSSZETÉTELE
A bíráló bizottság összetételét a kiíró 2011. Január 31.- ig teszi közzé a www.ivanka.hu oldalon.

DÍJAZÁS
A pályázat lezárásaként – kategóriáktól függetlenül – három nyertes kerül kihirdetésre. A három helyezett együttesen 700.000 Ft pénzdíjazásban részesül.
1. helyezett: 400.000 Ft
2. helyezett: 200.000 Ft
3. helyezett: 100.000 Ft
A pénznyereményeken kívül a legjobb pályázatok értékes különdíjakban is részesülnek!

EREDMÉNYHIRDETÉS
A bíráló bizottság döntését 2011. Június 8-ig hozza meg. Az eredményt a kiíró 2011. Június 12-én teszi közzé honlapján, melyről a pályázók e-mailben is értesítést kapnak. A nyerteseket telefonon is értesítjük.
A kiíró a pályázati díjakat az eredményhirdetést követő 30 banki napon belül kifizeti.
KIÁLLÍTÁS
A legjobbnak ítélt pályamunkákat a kiíró kiállítja.

További információk: http://www.ivanka.hu/index_eng.html -rol letölthető pályázati kiírásban.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése