Matricatervező és cikkíró pályázat

Pályázati felhívás matricatervező és cikkíró pályázatra az önkéntesség népszerűsítése céljából. A 2011- Az önkéntesség éve alkalmából az önkéntes munka megismertetését, népszerűsítését tűztük ki célul különböző kommunikációs eszközök alkalmazásával a lehető legtöbb ember elérése érdekében. Ezt segítendő a Kurt Lewin Alapítvány két, egymástól független pályázatot hirdet matricatervezés és cikkírás témakörben, melyek célja, hogy felhívja a figyelmet az önkéntesség fontosságára, a benne rejlő pozitívumokra, illetve jó gyakorlatok bemutatásával ösztönözze az új projektek megvalósítását és motivációt biztosítson. További célunk, hogy az ezeket kivitelező egyének és csoportok nagyobb figyelmet és támogatást kapjanak.

Pályázat beadási határideje: 2011. augusztus 3. és augusztus 15.

 

Pályázók köre: Bármilyen magánszemély, csoport vagy szervezet pályázhat
Pályázat témája: Az önkéntesség népszerűsítése az Önkéntesség éve alkalmából
Kiíró: Kurt Lewin Alapítvány

Pályázat célja: az önkéntesség népszerűsítése, fontosságának hirdetése illetve ehhez kapcsolódóan jó gyakorlatok, pozitív alulról jövő kezdeményezések bemutatása

Pályázat témája és keretei: a Kurt Lewin Alapítvány az „Önkéntesség testközelből - rádióban, weben, utcán” című programja során két, egymástól független pályázatot hirdet meg.

I. „Miért jó önkéntesnek lenni?” matricapályázat

A matricapályázatra olyan matricaterveket várunk, amelyek bemutatják az önkéntes munka pozitívumait, az ebben rejlő lehetőségeket és ezáltal felhívják a figyelmet arra, hogy miért érdemes ilyen tevékenységet folytatni.
Személyenként illetve szervezetenként maximum 3 db tervvel lehet pályázni.
A beküldött terveket a www.szochalo.hu című weblapon tesszük közzé, ahol szavazni lehet az alkotásokra. A győztesről a leadott szavazatok száma dönt.
A pályamunkák népszerűsítéséhez ajánljuk a pályázóknak terveik illetve a www.szochalo.hu-n található link
  • elküldését ismerősöknek
  • elhelyezését közösségi oldalakon.
A nyertes matricatervet megvalósítjuk és egy önkéntes akció során terjesztjük Budapesten.
A pályázaton bármilyen grafikus formátummal lehet indulni, a vektoros forma nem kötelező.
A terven kötelező feltüntetni a program megvalósulását biztosító NCA logóját, amely letölthető innen.
A matricapályázat nyertese 50 000 Ft díjazásban részesül.
Pályázat beadási határideje: 2011. augusztus 3.
Szavazás lezárása: 2011. augusztus 21.
Pályázó által benyújtandó dokumentáció:
  • Pályázati adatlap
  • matricatervek
Szerzői jogok
A pályázatra való jelentkezéssel a pályázó kijelenti, hogy a benyújtott matricaterv általa készített, eredeti munka. A Kurt Lewin Alapítvány nem vállal felelősséget a grafika szerzői jogaival kapcsolatos jogvitákban. A jelentkezéssel a pályázó kijelenti, hogy a grafika nem sérti harmadik fél jogait. A tervek nevezésével a pályázók továbbá kijelentik, hogy kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy az Kurt Lewin Alapítvány tevékenysége során nem kereskedelmi céllal időkorlát nélkül felhasználja grafikájukat.
A pályázat benyújtásának módja: A pályázati adatlapokat és a matricaterveket kizárólag e-mailben, csatolt dokumentumként várjuk a matricapalyazat@kla.hu e-mail címre.
Letölthető dokumentum
Az e-mailben feltett kérdésekre két munkanapon belül reagálunk.


A versenyre olyan cikkeket várunk, amelyek egyének vagy csoportok által megvalósított, alulról jövő kezdeményezéseket mutatnak be. Az írás ismerteti az akció szükségességét, magát a programot és az elért eredményeket, illetve a program hatását is. A célunk ez által pozitív példák bemutatása és új akciók ösztönzése, illetve hogy felhívjuk a figyelmet arra, milyen sikerekkel járhat egy alulról jövő kezdeményezés és milyen hatást gyakorolhat a civil összefogás a környezetre vagy az adott közösségre.
Személyenként és csoportonként több cikkel is lehet pályázni.
A legjobb cikkekből digitális kiadványt készítünk és terjesztünk.
A pályázatra 5000-10000 karakter (szóközökkel) közötti pályaműveket várunk, melyekhez minimum 1, maximum 3 fotó csatolható. Ezek hiányában kérjük egy referenciaszemély megadását, aki a projekt megvalósulását igazolhatja.
A beérkezett művek közül a győztest egy három tagból álló szakmai zsűri választja ki.
A győztes pályázó 50 000 Ft-os díjazásban részesül.
Pályázat beadási határideje: 2011. augusztus 15.
Eredményhirdetés: 2011. augusztus 29.
Pályázó által benyújtandó dokumentáció:
  • Pályázati adatlap
  • pályamű (5000-10000 karakter, szóközökkel)
  • a projekt megvalósulását igazoló fotó vagy referenciaszemély elérhetősége.
Szerzői jogok
A pályázatra való jelentkezéssel a pályázó kijelenti, hogy a benyújtott pályamű általa készített, eredeti munka. A Kurt Lewin Alapítvány nem vállal felelősséget a cikk szerzői jogaival kapcsolatos jogvitákban. A jelentkezéssel a pályázó kijelenti, hogy a pályamű nem sérti harmadik fél jogait. A cikkek nevezésével a pályázók továbbá kijelentik, hogy kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy az Kurt Lewin Alapítvány tevékenysége során nem kereskedelmi céllal időkorlát nélkül felhasználja a cikkeket.
A pályázat benyújtásának módja: A pályázati adatlapokat és a cikkeket kizárólag e-mailben, csatolt dokumentumként várjuk a cikkiro.palyazat@kla.hu e-mail címre.
Letölthető dokumentum

Az e-mailben feltett kérdésekre két munkanapon belül reagálunk..

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése