Önéletírói pályázat időseknek, nyugdíjasoknak

„Kérdezzük meg nagyszüleinket, dédszüleinket!” Önéletírói pályázat időseknek, nyugdíjasoknak.
Pályázat kódja: ÉLETÚT-2011
„A bölcsek szelíd nyugalma ömölt szét
Szépmívű arca évötvözte lapján,
Köszöntött, és én elmerengve néztem.”
Tóth Árpád megkapó sorai szüleinket, nagyszüleinket, a dédszülőket juttatja eszünkbe. Ugyan ki nem merengett már el így, ha csak egy pillanatra is, az idősek ráncos ábrázatán fürkészve a múltat, kutatva a forrását annak a megmagyarázhatatlan egyenes tartásnak, nyugodt jóságnak, amely kizárólag az élet alkonyán járó ember sajátja? Ugyan kit nem foglalkoztatnak azok a titkok, történetek, amelyeket ezek a tiszta tekintetek hordoznak, s miért mulasztjuk el mégis megkérdezni őket? Most itt a lehetőség: üljünk le a múlttal, a történelemmel egy percre, s hallgassunk történeteket, életutakat, meséket, sorsokat. Kérdezzük meg az időseket!
Beadási határidő2012. február 15.

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális, Család- és Ifjúságügyért Felelős Államtitkárság és a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Sajtófőosztálya meghirdeti közös pályázatát.
Pályázati témakör:
  • személyes múlt egy-egy eseménye,
  • életút,
  • történelmi pillanat megírása,
  • emlékezetes pillanat megírása.
Pályázók köre: 60 év feletti természetes személyek.
A pályázat úgy is benyújtható, ha azt a nagyszülő unokája segítségével valósítja meg. Ebben az esetben a nagyszülővel – a fenti témakörökben – készített interjú formájában is elfogadunk pályaművet, melyet a nagyszülő nyújthat be.
Beadható pályázatok száma: Pályázónként egy pályázat.
Beadás módja: papíron benyújtásra kerülő pályázatokat egy példányban postai úton a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet részére a 1134 Budapest, Tüzér utca 33-35. címre, illetve elektronikusan azeletut@ncsszi.hu e-mail címre várjuk.
Formai követelmény nincs, lehetőleg géppel írva 20 A/4-es oldal terjedelem.
Beadási határidő2012. február 15.
Eredményhirdetés: 2012. március 31.
Letölthető dokumentumok
ÉLETÚT-adatlap_2011_12_07 Új ÉLETÚT pályázat
További tudnivalók
A beérkezett műveket szakmai Bíráló Bizottság bírálja el.
A legjobb három mű díjazása:
  • 1.  helyezett: bruttó 400 000 Ft
  • 2. helyezett: bruttó 200 000 Ft
  • 3.  helyezett: bruttó 100 000 Ft
A legjobb pályázatot beküldők között számos értékes ajándékot sorsolunk ki.
A pályázatokat egy példányban postai úton a Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézet, 1134 Budapest, Tüzér utca 33-35. címre, vagy az eletut@ncsszi.hu e-mail címre várjuk.
A pályamű kizárólag a Pályázó (szerző) saját alkotása, szellemi terméke lehet.
Forrás: Kormányzati portál

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése