Budapest XVIII. kerület Kossuth tér szabadtér - tervpályázat

A TERVPÁLYÁZAT TÁRGYA:
Budapest XVIII. kerület Kossuth tér szabadtér építészeti kialakításának, valamint a tér közvetlen környezetével való kapcsolatainak megfogalmazása.

AZ ÖTLETPÁLYÁZAT CÉLJA:
A Kiíró keresi a pályázat kapcsán beérkező ötletek közül azokat, amelyek alapját képezhetik a későbbiekben - a kiírás tárgyában megfogalmazottakra - készítendő végleges tervnek.A TERVPÁLYÁZAT KIÍRÓJA:
Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzata
1184 Budapest, XVIII. kerület Üllői út 400.

A TERVPÁLYÁZAT LEBONYOLÍTÓJA:
Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
1184 Budapest, XVIII. kerület Üllői út 400.

A TERVPÁLYÁZAT JELLEGE, FORMÁJA:
a) A tervpályázat jellege: NYÍLT
b) A tervpályázati eljárás formája: „A” TIPUSÚ ÖTLETPÁLYÁZAT
c) A tervpályázat: TITKOS
d) A tervpályázat lebonyolítása a:
Közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény,
137/2004.(IV. 29.) Korm. rendelet,
a Magyar Építész Kamara Tervpályázati Szabályzata,
valamint a jelen tervpályázati kiírás előírásai szerint történik.
e) Jelen pályázati kiírás a Magyar Építész Kamara Tervpályázati Szabályzatának felhasználásával készült.
f) A 137/2004. (IV. 29) Korm. rendelet 22.§ (2) bekezdése szerint:
„(2) Az ötletpályázatot követően a kiírót a díjazott vagy megvásárolt tervpályázatok szerzőivel szemben további megbízási kötelezettség, a pályázót vállalási kötelezettség nem terheli. Az ötletpályázat eredményeként szolgáltatás megrendelésére nem kerülhet sor.”
 g) A díjazásban és megvételben részesült pályamunkák a kiíró tulajdonába kerülnek, aki a tervezési program véglegesítése céljából azt további ellenszolgáltatás nélkül felhasználhatja. A díjazott és megvételben részesült művek szerzői - a végleges tervezési program kidolgozásához, pályaművük beadásával, szerzői hozzájárulásukat megadják.

A TERVPÁLYÁZAT LEBONYOLÍTÁSÁNAK IDŐTÁBLÁZATA

a) Ötletpályázat meghirdetése, kiírás árusításának kezdete:    2011. 07. 04.
b) Helyszíni szemle időpontja:    2011. 07. 21.
c) Kérdések határideje:    2011. 07. 31.
d) Kérdésekre adott válaszok határideje:    2011. 08. 05.
e) Pályaművek postára adásának határideje:    2011. 09. 12.
f) A pályázat hivatalos eredményének közlése    2011. 09. 20.
g) Pályázat eredményének kihirdetése, a díjak átadása:    2011. 09. 21.
h) Díjazásban nem részesült pályaművek visszaadása:    2011. 09. 21.
i) Az ötletpályázat nyilvános bemutatása:    2011. 10. 03. – 2010. 11. 02.

A TERVPÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ ÁRUSÍTÁSA

Az ötletpályázati dokumentációt 30 000.- Ft (bruttó) összegért, Budapest XVIII. kerület, Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzat Polgármesteri Hivatala csekken történő befizetéssel az Ügyfélszolgálati Irodán (Budapest XVIII. kerület, Üllői út 400.) 2011. 06. 30.-tól 2011. 09. 12.-ig árusítja munkaidőben.
Átutalással fizetőknek - az átutalásról szóló banki igazolás megküldését követően – postai úton jutatjuk el a kiírási anyagot. Ez esetben a 30 000 Ft (bruttó) összeg + postai költség 300 Ft átutalása szükséges. Budapest XVIII. kerület, Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzat Polgármesteri Hivatal számlaszáma: 10900028-00000002-39950006, a közlemény rovatba kérjük tüntessék fel, hogy „Kossuth tér ötletpályázat”

A BÍRÁLÓ BIZOTTSÁG ÖSSZETÉTELE

Elnök: Kirrné Feicht Ágnes okleveles kertészmérnök, Társelnök: Dr. Dömötör Tamás Tagok: Tagok: Juhász Kálmán kerület főépítésze, Rácz Péter Certified in Garden Design, Várkonyi András okl. építészmérnök, Szerdahelyi Németh Klára okleveles településmérnök, kamarai megbízott: Bardóczi Sándor okleveles táj- és kertépítész mérnök, szakmai titkár Hartung Melinda okleveles városépítési-városgazdasági szakmérnök, póttag Gábor Péter okleveles táj- és kertépítész mérnök.

A PÁLYAMŰVEK DÍJAZÁSA
A pályaművek
díjazására és megvételére bruttó     7 000 000., Ft
áll rendelkezésre.
A díj legnagyobb összege bruttó:     2 000 000., Ft
A megvétel legkisebb összege bruttó:     500 000., Ft

A pályázat részletes kiírása a http://www.bp18.hu/foepiteszi_munkacsoport linken a „Budapest XVIII. kerület Kossuth tér és környezetének kialakítására kiírt pályázatának kiírása” cím alatt olvasható..

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése